higieniczna bielizna poœcielowa higieniczna bielizna

Komentarze

Transkrypt

higieniczna bielizna poœcielowa higieniczna bielizna
HIGIENICZNA
BIELIZNA POŒCIELOWA
przeœcierad³a podgumowane, wodoodporne
DLA:
szpitali, hoteli, domów spokojnej staroœci, osób nie trzymaj¹cych
moczu, dzieci wychodz¹cych z pieluszek, idealna ochrona materaca lub ³ó¿ka
» nieprzepuszczaj¹ca p³ynów, odporna na mocz,
wch³aniaj¹ca wilgoæ "oddychaj¹ca"
» mo¿liwoœæ wielokrotnego prania w pralce
w temp. do 95 stopni Celsjusza
» bardzo wytrzyma³a
DWUWARSTWOWA LUB TRZYWARSTWOWA*:
» warstwa wierzchnia, wykonana w 100% z bawe³ny
lub innego materia³u - zapewnia komfort spania
» membrana wodoodporna wykonana z wysokiej jakoœci PCV
- zapewnia ochronê materaca
* warstwa spodnia - gdy strona wierzchnia nie da siê dopraæ
Lubatex Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 17, 58-420 Lubawka
tel.: 75 74 11 312
[email protected]; www.lubatex.pl
HIGIENICZNA
BIELIZNA POŒCIELOWA
przeœcierad³a podgumowane, wodoodporne,
bawe³na - membrana
SK£AD:
» WARSTWA GÓRNA - 100% Bawe³na drapana lub frotte
» WARSTWA DOLNA - wysokogatunkowa membrana syntetyczna PCV lub PU
SPOSÓB WYKOÑCZENIA:
» OBLAMOWANIE + 4 gumy na rogach
» DOSZYTA taœma Jersey lub Creton z wszyt¹ gumk¹ dooko³a
» ZSZYTE rogi z wszyt¹ gumk¹ dooko³a
ROZMIARY W ( cm ) :
70/140 90/190 90/200 100/200 120/200
140/200 160/200 180/200 200/200 220/200
W£AŒCIWOŒCI:
Wodoodporne
- ochrona materaca
Sanfor
- pewnoϾ wymiaru
po praniu
Przepuszczaj¹ce powietrze
- komfort u¿ytkowania
- zapobiega odle¿ynom
Temp. prania
- maksymalna higiena
Wch³aniaj¹ca wilgoæ
wysoka absorpcja wilgoci
- komfort u¿ytkowania
- zapobiega odle¿ynom
Mo¿na suszyæ
w suszarce
- komfort u¿ytkowania