Rodzina styczników Typ SEC

Komentarze

Transkrypt

Rodzina styczników Typ SEC
PODZESPOŁY
Rodzina styczników
Typ SEC
Informacje ogólne
Stycznik SEC to aparat wysokiej klasy, zaprojektowany
tak, by można go było wykorzystać w najcięższych
warunkach otoczenia do zastosowań wymagających
doskonałej wydajności w zakresie pojazdów szynowych
oraz instalacji stacjonarnych. SEC to unikalny stycznik
odpowiedni do użytku niemalże bez względu na warunki
pracy z uwagi na wysoką wytrzymałość elektryczną i
mechaniczną, wydajne, niskoprądowe, dwukierunkowe
urządzenie wydmuchowe oraz inteligentny moduł
sterowania. Te czynniki sprawiają, że na pracę stycznika
SEC nie wpływają temperatura otoczenia ani napięcie
sterownicze.
Zastosowania
Elektryczne pojazdy trakcyjne: lokomotywy, pociągi, EZT i tramwaje / lekkie pojazdy szynowe.
Instalacja stacjonarna: podstacje trakcyjne prądu stałego i inne dziedziny przemysłu.
Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Znamionowe napięcie robocze od 900–4000 V (DC i AC)
Znamionowy prąd cieplny w powietrzu 1000 A lub 1300 A
Wysoki poziom izolacji (kategoria przepięciowa OV3)
Kategoria częstotliwości pracy C3 w przypadku 1000 A i C2 w przypadku 1300 A, minimalna trwałość mechaniczna:
2 000 000 przestawień
Wydajny układ wydmuchowy do zakłóceń niskoprądowych
Ograniczone zużycie energii dzięki sterownikowi cewki, który kontroluje operacje zamknięcia i otwarcia
Skuteczne zamykanie i otwieranie niezależnie od napięcia sterowniczego oraz temperatury otoczenia
Montaż w poziomie lub w pionie
Podwójna para styków głównych dla dłuższego czasu eksploatacji
Niskie wymagania w zakresie konserwacji i łatwy dostęp do styków głównych w celu ich wymiany
Normy odniesienia: IEC 60077-1/-2, IEC 61373, EN 50121-3-2, NF F16-101/-102
Gama produktów
U [V= / V~]
1800
HSb (2)
3600
SEC40.10
BMS30.15C
SEC18.13
BMS18.18 (5)
BMS18.15 (5)
BMS15.15C (3)
(3)
BMS18.08
BMS15.08 (4)
BMS15.002 (1)
900
BMS09.08
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
50
BMS09.18 (5)
BMS09.15 (5)
(3)
BMS08.08 (4)
20
SEC20.10
(3)
SEC36.13
SEC10.10
800
SEC09.13
1000
BMS08.15C (3)
1300
1500
I [A]
1700
1800
Brak w niniejszym dokumencie. Zob. broszura DW 6048e-12.94 Stycznik typ BMS 15.002 do zastosowań w pojazdach trakcyjnych i przemyśle
Brak w niniejszym dokumencie. Zob. broszura DW 6047e-12.94 Stycznik typ HS do zastosowań w pojazdach trakcyjnych i
przemyśle
Brak w niniejszym dokumencie. Zob. broszura SGS202168BEN Rodzina styczników typ BMS09.08 / BMS18.08
Brak w niniejszym dokumencie. Zob. broszura DW 6046a-E-09.96 Styczniki typ BMS i BPS do zastosowań w pojazdach
trakcyjnych i przemyśle
Brak w niniejszym dokumencie. Zob. broszura SGS202454BEN Stycznik dużej mocy typ BMS..17 / BMS..18
2
Dane do wyboru produktów
Dane techniczne
SymbolJednostka
SECSECSECSEC SECSEC
10.1020.1040.10 09.13 18.1336.13
GŁÓWNY OBWÓD WYSOKIEGO NAPIĘCIA
Znamionowe napięcie robocze
Ue [VDC]
1000
2000
4000 900
1800
3600
(16,7, 50/60 Hz)
[VAC]
1000
2000
4000
900 1800 3600
2000
4000
2000
2000
4000
Znamionowe napięcie izolacji
Ui [VDC/AC] 2000
Prąd cieplny umowny w powietrzu (1)Ith
[A]
1000
1000
1000
1300
1300
1300
I e
[A]
1000
1000
1000
1300
1300
1300
Znamionowy prąd zadziałania (2) [A]
4000
3000
2500
2500
2000
2000
Prąd załączalny
Imc
Maksymalny prąd wyłączalny
[A]
4000
3000
2500
2500
2000
2000
- prąd stały, τ = 15 ms
Ibc
2800
2100
1800
1800
1400
1400
- prąd przemienny (3)Ibc [Arms]
[V]
≤ 2000 ≤ 3500 ≤ 7000
≤ 2000 ≤ 3500
≤ 7000
Przepięcie przy wyłączaniu
Ûc
Kategoria przepięciowa
OV3
OV3
OV3
OV3
OV3
OV3
Znamionowy prąd wytrzymywany krótkotrwały: Icw/t[kA]/[ms] 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100
Znamionowe napięcie wytrzymywane o U50 [kVrms] 4,7 / 6,0 4,7 / 6,0 7,9 / 10 4,7 / 6,0 4,7 / 6,0 7,9 / 10
częstotliwości sieciowej (4)
(1) W temperaturze T
amb = +40°C, podczas próby z następującymi wymiarami połączenia kablowego wysokiego napięcia na
zacisk:
2x240 mm2 dla SEC XX.10 i 3x240 mm2 dla SEC XX.13
(2) Częstotliwość pracy: C3 w przypadku 1000 A i C2 w przypadku 1300 A
(3) Cos Φ = 0,8 (16,7, 25 i 50/60 Hz)
(4) Pomiędzy biegunami / obwód główny względem ziemi przy 50 Hz, czas trwania 1 minuta
OBWÓD POMOCNICZY NISKIEGO NAPIĘCIA
Obwód sterowniczy
Napięcie znamionowe
Un [VDC]
Zakres napięcia
Znamionowa moc zamknięcia (5)Pc[W]
Znamionowa moc podtrzymania (5)Ph[W]
Napięcie wejściowe sterownicze
Uef [VDC]
Prąd wejściowy sterowniczy
[mA]
(5)
[24–37,5] lub [48–110]
[0,7–1,25] Un
≤ 60 (czas trwania ≤ 0,5 s)
≤4
24–110
10 (24 VDC) do 2 (110 VDC)
Przy Un i Tamb = +20°C
Styki pomocnicze
Rodzaj styków
Napięcie znamionowe
[VDC]
[A]
Ith
Prąd cieplny umowny
Kategorie łączeniowe wg EN 60947 (styki posrebrzane)
Bezpotencjałowe
24–110
10
- AC-15 230 VAC 1,0 A
Minimalny prąd ograniczony przy 24 VDC (6)
4 ≤ I < 10 (styki pozłacane)
- DC-13 110 VDC 0,5 A
[mA] ≥ 10 (styki posrebrzane) lub
(6)
W suchym i czystym otoczeniu
Połączenia niskiego napięcia
Typ połączenia
Listwa zaciskowa lub złącze AMP 18-pinowe
Izolacja
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (7)
(7)
WARUNKI PRACY
Instalacja
[m]
Wysokość n.p.m.
Temperatura otoczenia podczas pracy (8) Tamb [°C]
Wilgotność
Stopień zanieczyszczenia
Minimalna trwałość mechaniczna
N[operacje łączeniowe]
(8)
U50 [kVrms] 1,5
Częstotliwość 50 Hz, czas trwania 1 minuta
Wnętrzowa
< 1400
-40 do +70
Klasa 5K2
PD3
2 000 000
W przypadku temperatury otoczenia poniżej -40°C prosimy o kontakt z firmą Sécheron
3
Informacje dotyczące łączenia produktów
Podstawowe wymiary
Wymiary podane bez tolerancji mają charakter orientacyjny. Wszystkie wymiary podano w mm. Maksymalne dopuszczalne odchylenie ramy wsporczej od poziomu wynosi 0,5 mm.
Połączenia WN: Śruby M12
Podłączenia uziemienia: Śruby M6
Połączenia nn : Śruby M3 (listwa zaciskowa)
lub złącze AMP (opcja)
Połączenia boczne wysokiego napięcia
226
HV
78.3
95
20
91
4xØ 9
18
20
219
20
131.6
172
95
2 26
HV
25 48
= =
46
50
LV
HV
HV
H
4xØ 9
HV
175
52
E
SEC10.10
SEC09.13
SEC20.10
SEC18.13
SEC40.10
SEC36.13
E
366
366
371
H
239
275
375
Odstępy izolacyjne i waga
B
D
LV
HV
HV
90
HV
175
10
A
226
C
172
C
SEC10.10
SEC09.13
SEC20.10
SEC18.13
SEC40.10
SEC36.13
A
30(1) / 50(2)
30(1) / 50(2)
30(1) / 50(2)
B(3)
50(1) / 100(2)
50(1) / 100(2) 100(1) / 200(2)
C
20(1)
/
30(2)
20(1)
/
50(2)
50(1)
D
50(1)
100(2)
50(1)
100(2)
100(1)
Waga
/
11 kg
/
12,5 kg
/
80(2)
/ 200(2)
16 kg
(1)
Odstęp od ścianki izolacyjnej.
Odstęp od ziemi.
(3) Dla prądu wyłączalnego ≤ 2kA (≤ 1kA w przypadku
SEC40.10 i SEC36.13). W przypadku wyłączania prądu o
większym natężeniu prosimy o kontakt z firmą Sécheron.
(2)
4
Schemat obwodu sterowniczego niskiego napięcia
Do sterowania stycznikiem SEC można użyć dwóch różnych trybów.
Uwaga!Na etapie zamawiania produktu należy wybrać izolowany lub nieizolowany tryb sterowania. Zob. tabela kodów
na stronie 8.
Jeśli wymagana jest pełna kompatybilność elektryczna z poprzednią wersją sterownika cewki, należy zamówić wersję
„Nieizolowane wejście sterowania”.
Dane wymagane dla przekaźników sterujących K0 i K1:
Dane przekaźnika K0:
Dane przekaźnika K1:
Un [VDC]
Îpl [A]
Îh [A]
24–36
4,5
0,85
48–110
2,5
0,45
Isb [mA]
Ipk [mA]
< 30
Un [VDC]
I [mA]
24
~ 10
110
2
< 500
Legenda
: Po stronie Sécheron
: Po stronie klienta
: Połączenie niskiego napięcia
: Sterownik cewki
(1)
U n
UEF:
k0
k 1
: Zasilanie DC
: Napięcie sterownicze (1)
: Przekaźnik zasilania
: Przekaźnik sterujący
Napięcie sterownicze (UEF) może różnić się od napięcia zasilania (Un).
Tryb pośredni
Nieizolowane wejście sterowania
k0
+
Przekształtnik
DC/DC
-
DC
DC
+
-
DC
Un
DC
DC
C
k1
+
DC
Cewka zamykająca
SEC
k0
Un
D
UEF
C
k
Ipl
Ip
Ipk
Ih
Isb
Ip
+
DC
Optoizolator
Un
C
Izolowane wejście sterowania
Przekształtnik DC/DC
k0
kD1
D
C
k1
Optoizolator
k0
+
-
DC
Un
Cewka zamykająca
UEF
SEC
D
k0
I
k0
Lt
-
DC
500 ms
DC
DC
D
k1
t
Un
-
DC
Un
k0
+
D
k1
C
C
Tryb bezpośredni
k0
k0
Nieizolowane wejście sterowania
k1
k0
+
Przekształtnik
DC/DC
I
+
k0
Ipl
pl
Un
UEF
-
DC
DC
Cewka zamykająca
Ipk
SEC
D
Un
Ipk
DC
Ih
Isb
COptoizolator
k1
-
DC
Un
D
Ih
Lt
C
500 ms
t
5
Lt
500 ms
t
13
12
5
4
7
6
15
14
13
23
5
12
5
4
6
3
11
10
7
6
12
9
13
12
15
14
a
11
85
b
a
Schematy połączeń niskiego napięcia
14
17
7
Légende:
a
Légende:
Legenda do schematów:
b
15
15
18
a
9
12
8
11
14
17
12
2
11
17
15
18
18
4
a
2
8
6
3
14
12
9
15
b
6
14
a
11
8
17
14
18
15
b
a
Styk główny
Légende:
b
5
9
Sterownik cewki
b
a
1a+1b – styk
bezpotencjałowy
Cewka zamykająca SEC
b
b
Schemat połączeń elektrycznych z łącznikami pomocniczymi 2a + 2b (konfiguracja 1) – standardowy
9
1 16 8
(D) (C) (-) (+)
9
1 16 8
(D)
(-) (+)
9 (C)
8
1 16
(D) (C) (-) (+)
1
4 13 16
(D) (C) (-) (+)
1
4 13 16
(D)
(-) (+)
1 (C)
16
4 13
(D) (C) (-) (+)
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8
9 10
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
9 10 11 12 13 14 15 16
Listwa zacisków
śrubowych
Złącze AMP
3
2
5
2
11
3
3
11
11
7
10
2
2
10
10
6
6
5
5
6
6
17
3
2
2
3
3
14
15
7
7
15
15
14
6
6
14
14
18
17
17
18
18
15
14
14
15
15
a
b
a
a
b
b
Schemat połączeń elektrycznych z łącznikami pomocniczymi 2a + 2b (konfiguracja 2) – opcjonalny
9
1 16 8
(D) (C) (-) (+)
9
1 16 8
(D)
(-) (+)
9 (C)
8
1 16
(D) (C) (-) (+)
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8
9 10
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
1
4 13 16
(D) (C) (-) (+)
1
4 13 16
(D)
(-) (+)
1 (C)
16
4 13
(D) (C) (-) (+)
Listwa zacisków
śrubowych
Złącze AMP
9 10 11 12 13 14 15 16
3
2
5
2
11
3
3
13
11
11
5
13
13
5
5
10
2
2
12
10
10
4
12
12
4
4
6
5
5
12
6
6
11
12
12
11
11
3
2
2
9
3
a
b
a
b
3
8
9
9
8
8
Uwaga! Różnica pomiędzy konfiguracjami
1 i 2 dotyczy
czasu przesunięcia łączeniowego pomiędzy łącznikami
b
a
pomocniczymi.
Schemat
połączeń
elektrycznych
z łącznikami pomocniczymi 3a + 3b – opcjonalny
9
1
1 16 8
4 13
1 2 3 4 5 6 7 8
(D) (C) (-) (+)
9
1 16 8
(D)
(-) (+)
9 (C)
8
1 16
(D) (C) (-) (+)
16
(D) (C) (-) (+)
1
4 13 16
(D)
(-) (+)
1 (C)
16
4 13
(D) (C) (-) (+)
1
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8
9 10
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
9 10 11 12 13 14 15 16
Listwa zacisków
śrubowych
Złącze AMP
3
2
5
2
11
3
3
13
11
11
5
13
13
7
5
5
15
7
7
15
15
10
2
2
12
10
6
5
5
12
6
6
11
12
12
17
11
11
18
17
17
18
18
3
2
2
9
3
Légende:
Légende:
Légende:
10
4
12
12
6
4
4
14
6
6
14
14
a
b
a
a
b
b
a
a
a
b
b
6
3
8
9
9
14
8
8
15
14
14
15
15
10
175
165
44
24
Złącze AMP niskiego napięcia
50
43
24
368
32
14
20
Złącze C
rozłączne127
niskiego napięcia
AMP
C
można zamówić oddzielnie.
LV
LV
165
B
61
(elementy męskie i żeńskie)
384
45
6
90
H
Opcje (dodatkowo płatne)
Typ
Złącze rozłączne
Numer Sécheron
Złącze AMP
18 wtyków 0,5 mm²
Złącze AMP
18 wtyków 1,5 mm²
SG201013R1
SG201013R2
90
Połączenia WN : Śruby M12
Podłączenia uziemienia: Śruby M6
Połączenia nn : Śruby M3 (listwa zaciskowa)
lub złącze AMP (opcja)
50
61
32
14
127
C
20
44
C
24
44
24
Połączenia dolne wysokiego napięcia
50
HV
C*
C*
HV
61
32
127
20
14
24
Odstępy izolacyjne i waga
50
HV
C*
C*
SEC 10.10
SEC 09.13
HV
61
20
32
127
14
C
Waga
(1)
SEC 20.10
SEC 18.13
SEC 40.10
SEC 36.13
20(1) / 30(2) 20(1) / 50(2) 50(1) / 80(2)
12 kg
13,5 kg
17 kg
Odstęp od ścianki izolacyjnej.
od ziemi.
W przypadku wyłączania prądu o większym natężeniu
prosimy o kontakt z firmą Sécheron.
(2)Odstęp
7
Kody do zamawiania produktów
Informacje dotyczące kodu oznaczeniowego
• Kody oznaczeniowe należy wyszukać w najnowszej wersji naszej broszury, którą można pobrać ze strony
internetowej: www.secheron.com.
• Podczas składania zamówienia należy podać kompletny kod oznaczeniowy składający się z 12 znaków
alfanumerycznych.
• Ze względów technicznych niektórych wariantów i opcji wskazanych w kodzie oznaczeniowym nie można łączyć.
• Część kodu oznaczeniowego zapisana pogrubioną czcionką określa typ urządzenia, a całe oznaczenie określa
numer identyfikacyjny produktu, który znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej na produkcie.
Przykładowy wybór klienta:
Linia:
SEC
10
10
11
10
12
01
13
S
14
1
15
0
16
Kod oznaczeniowy (opcje są dodatkowo płatne) – formularz zamówienia
Linia Opis
Oznaczenie Standard
Opcje
10 Typ produktu
SEC
SEC
10
11 Znamionowe napięcie robocze
1000 V
2000 V
20
4000 V
40
900 V
09
1800 V
18
3600 V
36
12 Znamionowy prąd cieplny (przy Tamb = +40°C)
(1000, 2000 i 4000 V) 1000 A
10
(900, 1800 i 3600 V) 1300 A
13
13 Połączenia wysokiego napięcia
Boczne
01
Dolne ze śrubami
02
14 Znamionowe napięcie sterownicze – rodzaj wejścia sterowania
24do37,5VDC - izolowane
P
48do110 VDC - izolowane
S
24do37,5VDC -nieizolowane
L
48do110 VDC -nieizolowane
M
15 Styki pomocnicze 2a+2b-(bezpotencjałowe)-posrebrzane - konfiguracja 1
1
2a+2b-(bezpotencjałowe)- pozłacane - konfiguracja 1
4
2a+2b-(bezpotencjałowe)-posrebrzane - konfiguracja 2
2
2a+2b-(bezpotencjałowe)- pozłacane - konfiguracja 2
6
3a+3b - (bezpotencjałowe) - posrebrzane
3
3a+3b - (bezpotencjałowe) -
pozłacane
5
Listwa zacisków śrubowych
0
16 Połączenie niskiego napięcia
Złącze AMP 18-pinowe
1
Wybór
klienta
SEC
Miejsce i data:
Imię i nazwisko:
Sécheron SA
Rue du Pré-Bouvier 25
1242 Satigny – Genewa
CH – Szwajcaria
Podpis:
Tel.: +41 22 739 41 11
Faks:+41 22 739 48 11
[email protected]
www.secheron.com
Niniejszy dokument nie jest dokumentem kontraktowym i zawiera informacje odpowiadające poziomowi technologii w dniu jego wydania. Firma Sécheron zastrzega sobie w
dowolnym czasie prawo do modyfikowania i/lub udoskonaleń tego produktu, którego dane są opisane w tych dokumentach, zgodnie z nowymi wymaganiami technologicznymi.
Bez względu na okoliczności to Nabywca ma obowiązek zdobyć informacje na temat warunków i wymagań w zakresie konserwacji produktu. Sécheron zastrzega sobie wszystkie
prawa, szczególnie te, które wynikają z naszych ogólnych warunków dostaw.
Copyright© 2015 Sécheron SA
SG201096BPL_F01-08.15
Złącze niskiego napięcia należy zamawiać oddzielnie (zob. opis poniżej):
Brak
SG201013R1
Złącze AMP 18 wtyków 0,5 mm²
SG201013R2
Złącze AMP 18 wtyków 1,5 mm²

Podobne dokumenty