Uniwersalne systemy testowe MTS Criterion

Komentarze

Transkrypt

Uniwersalne systemy testowe MTS Criterion
l
Uniwersalne systemy testowe MTS Criterion™
Elektromechaniczne systemy Series 40
Statyczno-hydrauliczne systemy Series 60
U n iw e r s alne s ystem y testowe MTS Crite rion zapr oj ektowano
w ce lu z apewni eni a w ysoce niezawodnych , dokład nych
i p o w ta rz alnych testów monotonicznych wymaganych do
o s i ąg n i ęci a rz ete lnej kontr ol i j akości w war unkach pr od ukcj i
m a s o w ej, wykonywani a testów pr zem ysłowych pr zy d użych
o b c i ążeni ach i stworz eni a skalowal nych pr oced ur testowych ,
zg o d n ych z normami branżowymi.
Uniwersalne systemy testowe MTS Criterion
Bogate doświadczenie firmy MTS w dziedzinie badań materiałowych, wiodące technologie i niezrównana pomoc techniczna na całym świecie
w szerokim zakresie zastosowań testów produkcyjnych
Firma MTS jest światowej klasy
dostawcą rozwiązań do testów
mechanicznych i symulacji. Technologie
precyzyjnego sterowania siłą
i przemieszczeniem opracowane przez
firmę MTS oraz bezkonkurencyjne
doświadczenie w dziedzinie
przeprowadzania testów są integralną
częścią badań i opracowywania
materiałów, komponentów i struktur
w wielu gałęziach przemysłu.
Przystępne cenowo nowe systemy
MTS Criterion wprowadzają teraz do
szerokiego zakresu badań produkcyjnych
całe doświadczenie badawcze, wiodącą
technologię i niezrównane wsparcie
techniczne firmy MTS znanej z testów
badawczo-rozwojowych. Dzięki
połączeniu charakteryzującego się
wysoką rozdzielczością sterowania firmy
MTS i pełnej oferty uniwersalnych ram
obciążeniowych systemy MTS Criterion
zapewniają niezawodną i powtarzalną
wydajność niezbędną do spełnienia
wymagań zgodności jakościowej
i bezawaryjności w wydajnych systemach
produkcyjnych, a także do wykonywania
pełnego zakresu testów przemysłowych
przy dużych obciążeniach.
Systemy MTS Criterion mogą być
stosowane w szerokim zakresie badań
materiałowych. Cechują się prostym
w użyciu oprogramowaniem TestWorks®,
dużą i stale uzupełnianą biblioteką
zgodnych z normami metod badawczych
oraz pełnym zestawem akcesoriów,
co pozwala dokładnie i efektywnie
wykonywać standardowe testy
rozciągania, ściskania, zginania
i ścinania na szerokiej gamie próbek
materiałów, takich jak:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
metale
polimery
materiały budowlane
kompozyty
produkty drewniane i papierowe
produkty biomedyczne
włókna i tekstylia
kleje i powłoki
pianki
i inne
Dzięki łatwości obsługi, zgodności
z ogólnoświatowymi normami
bezpieczeństwa i ergonomii oraz
dostępnemu w wielu językach
uniwersalnemu interfejsowi testowemu
systemy MTS Criterion stanowią
doskonałą podstawę do tworzenia
globalnych standaryzowanych procedur
testowych oraz efektywnego
wyposażania szkół zawodowych
i placówek akademickich.
Systemy MTS Criterion można szybko
skonfigurować, dostarczyć i uruchomić,
spełniając określone wymagania
dotyczące testów. Wszystkie systemy są
wspierane przez ogólnoświatową
organizację serwisu i pomocy
technicznej firmy MTS – doświadczony
zespół specjalistów, dokładający starań
na rzecz utrzymania długiego czasu
sprawności i efektywności działania
systemu testowego użytkownika.
Już dziś skontaktuj się z firmą MTS, aby
sprawdzić, w jaki sposób ekonomiczne
systemy MTS Criterion mogą poprawić
dokładność i wydajność Twojego
programu testów produkcyjnych.
3
Ściśle zintegrowane rozwiązania testowe do najbardziej wymagających środowisk produkcyjnych
Połączenie najnowszych innowacji firmy MTS w dziedzinie sprzętu i oprogramowania
Systemy MTS Criterion łączą w sobie najnowszy sprzęt testowy i oprogramowanie
firmy MTS w celu zapewnienia wysoce niezawodnych, dokładnych i powtarzalnych
testów monotonicznych nawet w najbardziej wymagających systemach
produkcyjnych o wysokiej wydajności.
Pełny wybór uniwersalnych ram
obciążeniowych
Rodzina systemów MTS Criterion
obejmuje kompleksowe linie
kompaktowych elektromechanicznych
ram obciążeniowych Series 40
i statyczno-hydraulicznych ram
obciążeniowych Series 60
umożliwiających wykonywanie
dokładnych i powtarzalnych testów
monotonicznych próbek materiałów
od cienkich tworzyw sztucznych po
wytrzymałą stal konstrukcyjną i beton
zbrojony. Dostępne w różnych
konfiguracjach ramy o dużej sztywności
są wyposażone w sterowanie cyfrowe
firmy MTS o wysokiej rozdzielczości
oraz kompaktowe serwomotory na prąd
zmienny lub serwosterowane siłowniki
hydrauliczne znacznej mocy, aby
zapewnić wykonywanie testów z dużą
szybkością przy niskich drganiach
w szerokim zakresie obciążeń. Ramy
obciążeniowe firmy MTS Criterion są w
pełni zgodne z najnowszymi globalnymi
dyrektywami bezpieczeństwa, m.in.:
»» MASZYNOWĄ 2006/42/WE
»» NISKONAPIĘCIOWĄ 2006/95/WE
»» W SPRAWIE KOMPATYBILNOŚCI
ELEKTROMAGNETYCZNEJ
2004/108/WE
»» GOST-R
Model 44
Model 42
Model 64
Pełny zestaw akcesoriów testowych
Użytkownicy systemów MTS Criterion
mogą korzystać z szerokiej oferty
zacisków i uchwytów montażowych,
systemów symulacji środowiskowych
i ekstensometrów spełniających
wymagania standardowych
i nietypowych testów w pełnym zakresie
badań materiałowych, w tym prób
rozciągania, ściskania, zginania
i ścinania, odrywania, rozrywania,
pełzania, naprężeń i innych.
Profesjonalne, łatwe w użyciu
oprogramowanie TestWorks
Najwyższej klasy technologia badań
materiałowych firmy MTS
Oprogramowanie TestWorks obejmuje
intuicyjny interfejs operatora, możliwość
wyboru wielu języków, zaawansowane
opcje przeprowadzania analiz i tworzenia
raportów oraz stale poszerzany zestaw
standardowych metod testowych, dzięki
czemu pozwala na ciągłe wykonywanie
efektywnych, zgodnych z normami
branżowymi testów w pełnym zakresie
materiałów i zastosowań. Bogaty pakiet
opcjonalnych narzędzi do definiowania
testów pozwala modyfikować szablony
testów i zapewnia szybkie dostosowanie
do zmieniających się wymagań.
Systemy MTS Criterion łączą w sobie
wiele innowacji wprowadzonych przez
firmę MTS w celu zmaksymalizowania
dokładności testów, sprawności
działania, bezpieczeństwa i łatwości
konserwacji.
»» Kontrolery cyfrowe MTS o wysokiej
rozdzielczości cechuje sterowanie w
pętli zamkniętej i uzyskiwanie danych
o dużej szybkości, zapewniające
większą dokładność danych testu
i bardziej wnikliwą analizę.
»» Precyzyjne czujniki siły firmy MTS
gwarantują wysoką sztywność,
ochronę przez przeciążeniem
i obciążeniem bocznym oraz funkcje
autoidentyfikacyjne TEDS.
»» Wygodne, ergonomiczne piloty dają
pełną kontrolę przestrzeni testowej
umożliwiającą sprawne
konfigurowanie.
Obsługę oprogramowania TestWorks ułatwia ekran
startowy przypominający przeglądarkę internetową.
»» Innowacyjna zintegrowana platforma
działania (tylko systemy statycznohydrauliczne Series 60) łączy interfejs
operatora, elektronikę i sterowanie
systemu oraz jednostkę zasilania
hydraulicznego w kompaktowy,
ergonomiczny i prosty w obsłudze
moduł idealny do zastosowań
w wymagającym środowisku
przemysłowym.
»» Profesjonalne osłony obszaru
testowego wraz ze zintegrowaną
kapsułą sterowania i automatycznymi
funkcjami bezpieczeństwa zapewniają
komfort operatora i zgodność
z najnowszymi międzynarodowymi
normami bezpieczeństwa.
»» Trwałe, proste w obsłudze gumowe
maty ochronne zwiększają trwałość,
łatwość konserwacji i użyteczność
przestrzeni testowych systemu.
Model 45
Model 43
5
Wiedza i doświadczenie w pełnym zakresie testów produkcyjnych
Szeroka gama konfiguracji do wykonywania niezawodnych testów monotonicznych metali, polimerów, materiałów budowlanych i innych
Firma MTS rozumie problemy wiążące się z testowaniem
w wydajnych systemach produkcyjnych. Systemy MTS
Criterion zaprojektowano w taki sposób, aby mogły w pełni
sprostać tym wyzwaniom w szerokim zakresie zastosowań
testowych. Wytrzymałe systemy Series 40 i Series 60 są
dostępne w różnorodnych konfiguracjach zapewniających
dokładne i powtarzalne monotoniczne testy z siłami w zakresie
od 5 N do 1000 kN. Systemy te, charakteryzujące się prostym
w użyciu oprogramowaniem TestWorks, dużą i stale
uzupełnianą biblioteką znormalizowanych metod badawczych
oraz pełnym zestawem akcesoriów, idealnie nadają się do
wykonywania dokładnych i powtarzalnych testów rozciągania,
ściskania, zginania oraz ścinania metali, polimerów,
materiałów budowlanych i innych. Systemy MTS Criterion,
zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwą konserwację
i wspierane przez ogólnoświatową organizację serwisu
i pomocy technicznej firmy MTS, są doskonale przystosowane
do spełniania rygorystycznych wymagań bezawaryjności
w środowiskach produkcyjnych.
Testowanie wyrobów metalowych
Producenci drobnych wyrobów metalowych o niskiej
wytrzymałości wymagają wydajnych rozwiązań testowych
minimalizujących koszt wykonania pojedynczego testu,
a jednocześnie zwiększających przepustowość i zapewniających
bezpieczeństwo operatorowi. Systemy MTS Criterion Series 40
zapewniają niezawodność i technologię sterowania o wysokiej
szybkości niezbędną do spełnienia wymagań dotyczących
przepustowości i wydajności charakterystycznych dla próbek
o niskiej sile badania, takich jak drobne wyroby metalowe
i cienkie druty. Łatwe w użyciu oprogramowanie TestWorks
i ergonomiczne przestrzenie testowe zwiększają wydajność
operatora i ułatwiają szybkie skonfigurowanie wykonania testu.
Zintegrowane osłony przestrzeni testowej pomagają zapewnić
komfort operatorowi i zagwarantować pełną zgodność
z najnowszymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Producenci wyrobów metalowych o wysokiej wytrzymałości
wymagają trwałych, gotowych do użycia rozwiązań testowych
i łatwo dostępnego zestawu podstawowych metod badawczych
w celu prostego dostosowywania systemu do zmiennych
wymagań. Systemy MTS Criterion Series 40 i Series 60 oferują
szeroki wybór zacisków, uchwytów montażowych, komór
środowiskowych, pieców i zgodnych ze standardami metod
badawczych pozwalających na przeprowadzanie szerokiego
zakresu testów wytrzymałościowych próbek metalowych przy
dużych obciążeniach, takich jak odlewy, złącza, próbki
gwintowane i odkuwki.
Poniżej zamieszczono przykłady wybrane spośród wielu standardowych metod badania wyrobów metalowych,
które można realizować za pomocą rozwiązań testowych MTS Criterion:
NormaOpis
ASTM E8M Standardowe metody badawcze do prób rozciągania materiałów metalowych
ISO 6892-1
Materiały metalowe – próby rozciągania w temperaturze otoczenia
EN 10002-1Próby rozciągania materiałów metalowych
ASTM E9
Standardowe metody badawcze do prób ściskania materiałów metalowych w temperaturze pokojowej
ASTM E290 Standardowe metody badawcze do prób zginania materiałów na ciągliwość
ISO 7438
Materiały metalowe – próba zginania
ASTM E21 Standardowe metody badawcze do prób rozciągania materiałów metalowych w podwyższonej temperaturze
ISO 783
Materiały metalowe – próby rozciągania w podwyższonej temperaturze
ASTM E517 Standardowa metoda badawcza do określania współczynnika anizotropii plastycznej cienkich blach
ASTM E646 Standardowa metoda badania wykładnika umocnienia odkształceniowego przy rozciąganiu (wartości n)
cienkich blach
Testowanie polimerów
Producenci towarów konsumpcyjnych wymagają łatwych
Produkcja polimerów i kompozytów o wysokiej wytrzymałości
w użyciu rozwiązań testowych, które maksymalizują wydajność
wymaga rozwiązań, które umożliwiają bezpieczne wykonywanie
oraz mogą być podstawą do tworzenia powtarzalnych,
testów mocnych i kruchych próbek z dużą szybkością
standardowych metodologii testowania. Systemy MTS Criterion
i w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Systemy MTS
Series 40 cechuje szeroki wybór zgodnych ze normami metod
Criterion Series 40 obejmują uniwersalne ramy obciążeniowe dla
badawczych i kompaktowych uniwersalnych ram obciążeniowych, średnich i dużych obciążeń oraz pełny zestaw zacisków, uchwytów
co zapewnia efektywne wykonywanie pełnego zakresu testów
montażowych i systemów symulacji środowiskowej
niskiego obciążenia szczytowego próbek na bazie polimerów,
umożliwiających szybkie wykonywanie testów wymagających
takich jak produkty użytkowe, cienkie folie, biomateriały
dużego wydłużenia wytrzymałych polimerów i kompozytów
i opakowania. Dzięki intuicyjnemu, wielojęzycznemu interfejsowi
stosowanych zwykle w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.
testowemu oraz zaawansowanym możliwościom przeprowadzania Dzięki prostym w obsłudze przestrzeniom testowym oraz
analiz i tworzenia raportów zastosowanego w tych systemach
dostępnym jako opcja zintegrowanym osłonom zabezpieczającym
oprogramowania TestWorks są one doskonałym środkiem do
systemy MTS Criterion są szczególnie przydatne do pracy w tym
tworzenia i utrzymywania w pełni globalnego, znormalizowanego
środowisku testowym.
programu testowego.
Poniżej zamieszczono przykłady wybrane spośród wielu standardowych metod badania polimerów,
które można realizować za pomocą rozwiązań testowych MTS Criterion:
NormaOpis
ASTM D790 Standardowe metody badawcze do określania właściwości giętnych niezbrojonych i zbrojonych tworzyw sztucznych
oraz elektrycznych materiałów izolacyjnych
ASTM D412
Standardowe metody badawcze do prób kauczuku wulkanizowanego i elastomerów termoplastycznych – rozciąganie
ASTM D624Standardowa metoda badawcza do prób wytrzymałości na rozdarcie tradycyjnego kauczuku wulkanizowanego
i elastomerów termoplastycznych
ASTM D638 Standardowa metoda badawcza do określania właściwości rozciągania tworzyw sztucznych
ASTM D695
Standardowa metoda badawcza do określania właściwości ściśliwości tworzyw sztywnych
ISO 178
Tworzywa sztuczne – określanie właściwości giętnych
ISO 1798
Elastyczne komórkowe materiały polimeryczne – określanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
ISO 527 Tworzywa sztuczne – określanie właściwości przy rozciąganiu
ISO 604
Tworzywa sztuczne – określanie właściwości przy ściskaniu
ASTM D882
Standardowa metoda badawcza do określania właściwości przy rozciąganiu cienkich folii z tworzyw sztucznych
Testowanie materiałów budowlanych
Producenci materiałów budowlanych wymagają bardzo
testowania materiałów budowlanych. Te ekonomiczne systemy
wytrzymałych rozwiązań testowych, które pozwalają utrzymać
łączą w sobie pełny wybór akcesoriów, znormalizowane
niskie koszty przy maksymalnej elastyczności badań i wysokim metody oraz możliwość definiowania testów za pomocą
bezpieczeństwie operatora. Dzięki prostym w obsłudze
oprogramowania TestWorks, co pozwala na wykonywanie
przestrzeniom testowym oraz dostępnym jako opcja
pełnego zakresu testów materiałów budowlanych przy średnich
zintegrowanym lub oddzielnym osłonom zabezpieczającym
i dużych obciążeniach, w tym produktów drewnianych, betonu,
wydajne systemy MTS Criterion Series 60 są doskonale
kamienia, prętów zbrojeniowych i stali konstrukcyjnej.
przystosowane do pracy w tych wymagających środowiskach
Poniżej zamieszczono przykłady wybrane spośród wielu standardowych metod badania materiałów budowlanych,
które można realizować za pomocą rozwiązań testowych MTS Criterion.
NormaOpis
ASTM C1609 / C1609M Standardowa metoda badawcza do prób eksploatacji giętnej betonu zbrojonego włóknami (za pomocą belki
z obciążeniem w trzech punktach)
ASTM A370 Badanie rozciągania i skręcania stalowych prętów zbrojeniowych
ISO 15630
Elementy stalowe do zbrojenia i sprężania betonu – metody badawcze – część 1: Sztaby, walcówki i druty zbrojeniowe
ISO 1920-4Badania betonu – część 4: Określanie wytrzymałości na zginanie; określanie wytrzymałości na rozszczepianie pod
wpływem rozciągania
ASTM A185/ A185M Standardowa specyfikacja prostego zbrojenia stalowego spawanego z drutu przeznaczonego do betonu
ASTM A615M
Standardowa specyfikacja odkształconych i prostych prętów ze stali węglowej do zbrojenia betonu
ASTM A82/ A82M Standardowa specyfikacja prostych drutów stalowych do zbrojenia betonu
EN 10080
Stal do zbrojenia betonu Spawalna stal do zbrojenia betonu
ISO 15630-2
Elementy stalowe do zbrojenia i sprężania betonu – metody badawcze – część 2: Materiały spawalne
ASTM F606Standardowe metody badawcze do określania właściwości mechanicznych elementów złączy gwintowanych
zewnętrznie i wewnętrznie, podkładek, bezpośrednich wskaźników rozciągania i nitów
7
Elektromechaniczne uniwersalne systemy testowe Series 40
Szeroka gama kompaktowych i niezawodnych systemów elektromechanicznych spełniających wymagania różnorakich monotonicznych testów przy
małych i średnich obciążeniach
Systemy MTS Criterion Series 40
obejmują pełny wybór uniwersalnych
systemów testowych spełniających
wymagania szerokiego zakresu
monotonicznych testów produkcyjnych.
W tych wysoce niezawodnych i prostych
w obsłudze systemach zastosowano
szybkobieżne napędy
elektromechaniczne firmy MTS
charakteryzujące się niskimi drganiami,
zintegrowany układ sterowania
obciążeniem testowym w pętli
zamkniętej oraz kontrolę położenia
przy obciążeniach w zakresie od 5 N do
100 kN. Systemy Series 40 są dostępne w
różnorodnych kompaktowych
konfiguracjach stołowych o dużej
sztywności z jedną lub dwiema
kolumnami przeznaczonych do testów
przy obciążeniach niskich i średnich, a
także w masywnych konfiguracjach
podłogowych z dwiema kolumnami
przeznaczonych do testów przy średnich
i dużych obciążeniach. Łatwe w użyciu
oprogramowanie TestWorks, duża
i stale uzupełniana biblioteka
znormalizowanych metod badawczych
oraz pełny zestaw akcesoriów pozwala
na szersze stosowanie tych systemów
do testowania różnorodnych
materiałów, takich jak:
P o d sta w o w e c e c h y s yst e m u S e r i e s 4 0
»» Pełny wybór konfiguracji kompaktowych ram obciążeniowych o dużej
sztywności z jedną lub dwiema kolumnami
»» Szybkobieżne napędy elektromechaniczne firmy MTS charakteryzujące
się niskimi drganiami
•Światowej klasy, niewymagający konserwacji serwomotor na prąd
przemienny ze wzmacniaczem
•Precyzyjne, wstępnie obciążone śruby z nakrętkami kulowymi
•Bezsprzęgłowe napędy o pełnej szybkości znamionowej przy
maksymalnym obciążeniu
»» Charakteryzujące się wysoką rozdzielczością sterowanie cyfrowe w pętli
zamkniętej (zintegrowane z ramą obciążeniową)
»» Wygodny pilot konfiguracji testu i sterowania
»» Uniwersalne, łatwe w użyciu oprogramowanie TestWorks z biblioteką
znormalizowanych metod (ASTM, ISO, DIN, EN, BS i inne)
»» Czujniki siły firmy MTS z funkcjami autoidentyfikacyjnymi TEDS
»» Pełny wybór zacisków, uchwytów montażowych, systemów
środowiskowych i ekstensometrów
»» Opcjonalna podwójna przestrzeń testowa (modele 44 i 45) zmniejszająca
czas konfiguracji
»» Mocowanie zacisku/uchwytu montażowego zabezpieczone przed
obracaniem się
»» Opcjonalny stół z rowkami teowymi
»» Prowadnice liniowe gwarantujące doskonałą osiowość
»» Automatyczny układ ograniczający pozycję trawersy i zabezpieczający
przed przeciążeniem, przegrzaniem, przepięciem itp.
»» Opcjonalne zintegrowane osłony zabezpieczające zgodne z normami EU
»» Pełna zgodność z dyrektywą MASZYNOWĄ 2006/42/WE, DYREKTYWĄ
NISKONAPIĘCIOWĄ 2006/95/WE, DYREKTYWĄ W SPRAWIE
KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 2004/108/WE i GOST-R
»» Trwałe zabezpieczenie przestrzeni testowej
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
Tworzywa sztuczne
Cienkie folie
Włókna i nici
Kleje
Pianki
Elastomery
Biomateriały
Produkty drewniane i papierowe
Drobne wyroby metalowe
Druty
Wyroby metalowe o wysokiej
wytrzymałości
»» Komponenty
»» Złącza
»» Kompozyty
Model 42
Ko n f i g u r a c j a r a m y o b c i ą ż e n i o w e j :
jednokolumnowa, stołowa,
elektromechaniczna
S i ły z n a m i o n o w e :
1 N, 5 N, 10 N, 25 N, 50 N, 100 N, 250 N, 500 N,
1 kN, 2 kN, 5 kN
P r z e st r z e ń t e sto w a :
pojedyncza strefa
S y m u l a c j a ś r o d o w i s ko w a :
małe kąpiele w cieczach
tworzywa sztuczne, cienkie druty, włókna i nici,
biomateriały, cienkie folie, kleje, pianki, opakowania, produkty papierowe,
produkty użytkowe
Typowe próbki:
Model 43
Ko n f i g u r a c j a r a m y o b c i ą ż e n i o w e j :
dwukolumnowa, stołowa
(zintegrowana), elektromechaniczna
S i ły z n a m i o n o w e :
100 N, 250 N, 500 N, 1 kN, 2,5 kN, 5 kN, 10 kN,
20 kN, 30 kN, 50 kN
P r z e st r z e ń t e sto w a :
pojedyncza strefa
S y m u l a c j a ś r o d o w i s ko w a :
pełny zakres kąpieli w cieczach
T y p o w e p r ó b k i : niewielkie komponenty, zbrojone tworzywa sztuczne,
wyroby metalowe, druty, kompozyty, elastomery, produkty drewniane,
tekstylia, biomateriały, produkty papierowe, kleje, pianki, produkty użytkowe
Model 44
Ko n f i g u r a c j a r a m y o b c i ą ż e n i o w e j :
dwukolumnowa, podłogowa,
elektromechaniczna
S i ły z n a m i o n o w e :
100 N, 250 N, 500 N, 1 kN, 2,5 kN, 5 kN, 10 kN,
20 kN, 30 kN
P r z e st r z e ń t e sto w a :
pojedyncza lub podwójna strefa
S y m u l a c j a ś r o d o w i s ko w a : pełny zakres kąpieli w cieczach, piec
wysokotemperaturowy, komora środowiskowa
T y p o w e p r ó b k i : niewielkie komponenty, zbrojone tworzywa sztuczne,
wyroby metalowe, druty, kompozyty, elastomery, produkty drewniane,
tekstylia, produkty papierowe, kleje, pianki, produkty użytkowe
Model 45
Ko n f i g u r a c j a r a m y o b c i ą ż e n i o w e j :
dwukolumnowa,
podłogowa, elektromechaniczna
S i ły z n a m i o n o w e :
1 kN, 2,5 kN, 5,0 kN, 10 kN, 20 kN, 30 kN,
50 kN, 100 kN
P r z e st r z e ń t e sto w a :
pojedyncza lub podwójna strefa
S y m u l a c j a ś r o d o w i s ko w a : pełny zakres kąpieli w cieczach, piec
wysokotemperaturowy, komora środowiskowa
T y p o w e p r ó b k i : wyroby metalowe, komponenty budowlane, duże
złącza, kompozyty, produkty drewniane
9
Specyfikacja porównawcza systemów MTS Criterion Series 40
Model 42Model 43
Model 44Model 45
kN
5
10 30
50
10
30 100
funt-siła
1100
2200, 6600
11 000
2200
6600
22 500
Opcje siły znamionowejN, kN
1 N, 5 N, 10 N, 25 N,
100 N, 250 N, 100 N, 250 N,
100 N, 250 N,
50 N, 100 N, 250 N, 500 N, 1 kN, 2,5 kN, 500 N, 1 kN, 2,5 kN, 500 N, 1 kN, 2,5 kN,
Siła znamionowa przy
maksymalnej szybkości
testu
500 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN
5 kN, 10 kN
5 kN, 10 kN, 20 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN,
30 kN, 50 kN
100 N, 250 N, 500 N, 100 N, 250 N, 1 kN, 2,5 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN,
1 kN, 2,5 kN, 500 N, 1 kN, 2,5 kN,
5 kN, 10 kN
30 kN, 50 kN
30 kN, 50 kN, 100 kN,
5 kN, 10 kN,
20 kN, 30 kN,
funt-siła
0,2, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 20, 50, 110, 220, 110, 220, 450, 1100
500, 1100, 2200
20, 50, 110, 220,
20, 50, 110, 220,
20, 50, 110, 220, 20, 50, 110, 220, 220, 500 N, 1100, 2200, 4400,
500, 1100, 2200
500, 1100, 2200
500, 1100, 2200 500, 1100, 2200
4400, 6600
Typ ramyProwadnice
kolumnowe
1
2
2
Podłogowa/ Stołowa
Stołowa
Stołowa
Stołowa
4400, 6600, 11 000
2
2
6600, 11 000, 22 500
4400, 6600
2
2
StołowaPodłogowaPodłogowaPodłogowa
Strefy testowePojedyncza/PojedynczaPojedynczaPojedynczaPojedynczaPojedynczaPojedynczaPojedyncza lub podwójna
podwójna
lub podwójna
lub podwójna
mm/min
Maksymalna szybkość
2000
2000
1020
750
2000
1020
750
cale/min
78,7
78,7
40,16
30
78,7
40,1
30
Minimalna szybkość
mm/min
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
testu
testu
cale/min
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
Rozdzielczość
mm
0,00005 0,00004 0,00004 0,00004 0,00003 0,00003 0,000025
pozycjonowania
cale
0,000002
0,0000016
0,0000016
0,0000016
0,0000012
0,0000012
0,00000098
Maksymalna długość dla mm
800
1000
1100
1100
1150
1150
1220
maksymalnej rozdzielczości cale
31,50
39,37
43,31
43,31
45,28
45,28
48,03
V prądu
przemiennego
200–230 V prądu, przemiennego
pozycjonowania
Wymagania dotyczące
zasilana
200–230 V prądu, 200–230 V prądu, 200–230 V prądu, 200–230 V prądu, 200–230 V prądu,
przemiennego
przemiennego
przemiennego
przemiennego
przemiennego
200–230 V prądu,
przemiennego
5 A,
10 A,
12 A, 12 A, 10 A, 12 A, 22 A,
50 / 60 Hz, 50 / 60 Hz, 50 / 60 Hz, 50 / 60 Hz, 50 / 60 Hz, 50 / 60 Hz, 50 / 60 Hz,
4400 W
1000 W
2000 W
2400 W
2400 W
2000 W
2400 W
faza
1
1
1
1
1
1
1
Odległość między
mm
100*
425
420
420
400
400
600
kolumnami
cale
3,94*
16,73
16,54
16,54
15,75
15,75
23,62
Pionowa przestrzeń testowa
— przesuw trawersy
Długość standardowa
mm
800
1000
1100
1100
1150
1150
1220
cale
31,5
39,4
43,4
43,4
45,3
45,3
48,1
Długość zwiększona
mm
1100
1300
1400
1400
1450
1450
1520
cale
43,4
51,2
55,2
55,2
57,1
57,1
59,9
Wysokość ramy
Długość standardowa
mm
1300
1571
1796
1796
1940
1940
cale
51,2
61,9
70,8
70,8
76,4
76,4
2220
87,5
Długość zwiększona
mm
1600
1871
2096
2096
2240
2240
2520
cale
63
73,7
82,6
82,6
88,2
88,2
99,3
Szerokość ramy
mm
490
766
748
748
754
754
1134
cale
19,3
30,2
29,5
29,5
29,7
29,7
44,7
Głębokość ramy
mm
485
535
540
540
580
580
762
cale
19,1
21,1
21,3
21,3
22,9
22,9
30
Waga ramy
Waga standardowa
Waga zwiększona
kg
129
184
330
330
399
409
1350
funty
284
405
728
728
879
902
2977
kg
143
196
345
345
415
425
1380
funty
315
432
760
760
915
937
3043
* W przypadku ram obciążeniowych z jedną kolumną wymiar ten oznacza odległość między osią zacisku i osłoną kolumny.
Specyfikacja systemów MTS Criterion Series 40 – cechy wspólne
Standard kalibracjiKlasa 0.5 ISO 7500 lub ASTM E4Klasa 1 ISO 7500
Zakres obciążeń*
1–100% siły znamionowej
0,5–1% siły znamionowej
Siła znamionowa przy maksymalnej szybkości testu
100%
Maksymalna szybkość testu przy sile znamionowej 100%
11
Ustawiona szybkość < 0,01 mm/min:
Dokładność szybkości
dokładność szybkości wynosi ±1,0% ustawionej szybkości
Ustawiona szybkość ≥ 0,01 mm/min:
dokładność szybkości wynosi ±0,2% szybkości ustawionej
Dokładność pozycjonowania
w zakresie ±0,5%
Dokładność odkształceniaASTM E83 lub ISO 8513
Zabezpieczenia ochronnePrzed przeciążeniem, ograniczenie przemieszczenia, przed przepięciem i inne
10%
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Częstotliwość zbierania danych
1000 Hz
Częstotliwość pętli sterowania
1000 Hz
Wymagania środowiskowe
Zakres temperatury pracy
5–40°C
41–104°F
Wilgotność pracy
5–85% bez kondensacji
Temperatura przechowywania
od -18 do 49°C
0–120°F
Maksymalna wilgotność przechowywania
90% bez kondensacji
Maksymalna wysokość
2000 m n.p.m.
Silnik i system napędowy Serwomotor na prąd przemienny
Śruby z nakrętkami kulowymi Wstępnie obciążone
Pomiar pozycji Enkoder
2 kanały (Przykłady: ekstensometry opornościowe i czujniki siły)
Dodatkowe kanały wzmocnienia prądu stałego 1 kanał (Przykłady: ekstensometr o długim wysuwie i enkodery kwadraturowe)
Dodatkowe cyfrowe kanały wzmocnienia
* Istnieją wyjątki. Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem MTS.
Informacje dotyczące transportu
Model 42Model 43
Model 44Model 45
Rama o długości
standardowej
(w przybliżeniu)
Wymiary opakowania
mm 1020 x 800 x 1500 876 x 1020 x 1835
2100 x 900 x 780
2100 x 900 x 780
2100 x 900 x 780
2100 x 900 x 780
2764 x 1520 x 1360
cale 40,2 x 31,5 x 59,1 34,5 x 40,2 x 72,3
82,7 x 35,5 x 30,8
82,7 x 35,5 x 30,8
82,7 x 35,5 x 30,8 82,7 x 35,5 x 30,8
108,9 x 59,9 x 53,6
Waga w opakowaniu
kg
300
450
550
550
650
650
1600
Rama o zwiększonej
długości
(w przybliżeniu)
funty
650
1000
1200
1200
1400
1400
3500
2400 x 900 x 780
2400 x 900 x 780
2400 x 900 x 780
2400 x 900 x 780
3100 x 1520 x 1360
95 x 36 x 31
95 x 36 x 31
95 x 36 x 31
95 x 36 x 31
122 x 60 x 54
Wymiary opakowania
mm 1020 x 800 x 1800 876 x 1020 x 2135
cale
40 x 32 x 71
kg
325
475
575
575
675
675
1700
funty
725
1050
1250
1250
1500
1500
3800
Waga w opakowaniu
35 x 40 x 84
Statyczno-hydrauliczne uniwersalne systemy testowe Series 60
Pełny wybór wytrzymałych statyczno-hydraulicznych systemów spełniających wymagania testów monotonicznych przy dużych obciążeniach
Systemy MTS Criterion Series 60 mogą
wykonywać dokładne i niezawodne testy
rozciągania i ściskania wytrzymałych
próbek o różnorodnych kształtach i
rozmiarach. W systemach wykorzystano
niezawodne serwosterowane siłowniki
hydrauliczne firmy MTS, zintegrowany
układ sterowania obciążeniem testowym
w pętli zamkniętej oraz kontrolę
przemieszczenia lub odkształcenia przy
obciążeniach w zakresie od 300 kN do
1000 kN. Systemy Series 60 są dostępne
w różnych konfiguracjach obciążenia
P o d sta w o w e c e c h y s yst e m u S e r i e s 6 0
»» Niezwykle sztywna konfiguracja ramy
obciążeniowej z 6 kolumnami
»» Niezawodny serwosterowany siłownik
hydrauliczny firmy MTS
»» Sterowanie cyfrowe o wysokiej
rozdzielczości w pętli zamkniętej
»» Wygodne piloty konfiguracji testu i sterowania
»» Uniwersalne, łatwe w użyciu
oprogramowanie TestWorks z biblioteką
znormalizowanych metod (ASTM, ISO, DIN,
EN, BS i inne)
»» Pełny wybór zacisków, uchwytów
montażowych, systemów środowiskowych
i ekstensometrów
»» Kompaktowa i ergonomiczna zintegrowana
platforma działania
»» Standardowa przestrzeń testowa
z podwójną strefą redukująca czas
konfiguracji
•Rozciąganie na górze
•Ściskanie na dole
»» Płynne obciążenie
»» Zawór hydrauliczny „szybki powrót”
zwiększający przepustowość
»» Automatyczny układ ograniczający
pozycję trawersy i zabezpieczający przed
przeciążeniem, przegrzaniem, przepięciem itp.
»» Opcjonalna osobna osłona zabezpieczająca
zgodna z normami EU
»» Pełna zgodność z dyrektywą
MASZYNOWĄ 2006/42/WE, DYREKTYWĄ
NISKONAPIĘCIOWĄ 2006/95/WE,
DYREKTYWĄ W SPRAWIE KOMPATYBILNOŚCI
ELEKTROMAGNETYCZNEJ 2004/108/WE
i GOST-R
»» Trwałe zabezpieczenie przestrzeni testowej
»» Łatwo dostępne panele konserwacji
z 6 kolumnami zapewniającymi
wysoką sztywność, przy czym wszystkie
konfiguracje obsługuje kompaktowa
i ergonomiczna zintegrowana platforma
działania. Łatwe w użyciu
oprogramowanie TestWorks, duża
i stale uzupełniana biblioteka
znormalizowanych metod badawczych
oraz pełny zestaw akcesoriów pozwala
na zastosowanie tych systemów
w szerokim zakresie metali i materiałów
budowlanych o wysokiej wytrzymałości,
takich jak:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
Arkusze metalowe
Płyty metalowe
Belki metalowe
Złącza
Druty i przewody
Łańcuchy
Rury i węże
Stal konstrukcyjna
Pręty zbrojeniowe
Spawy
Odlewy
Odkuwki
Komponenty strukturalne
Kamień i beton
Nawierzchnie
Złącza (niemetalowe)
Druty i przewody (niemetalowe)
Pręty zbrojeniowe (niemetalowe)
Model 64.305
Ko n f i g u r a c j a r a m y o b c i ą ż e n i o w e j :
6 kolumn, serwosterowana, hydrauliczna
Siła znamionowa:
300 kN
P r z e st r z e ń t e sto w a : podwójna strefa
(rozciąganie na górze, ściskanie na dole)
T y p o w e p r ó b k i : blachy metalowe, kompozyty,
złącza (niemetalowe), druty i przewody
(niemetalowe), pręty zbrojeniowe (niemetalowe)
Model 64.605
Ko n f i g u r a c j a r a m y o b c i ą ż e n i o w e j :
6 kolumn, serwosterowany siłownik hydrauliczny
Siła znamionowa:
600 kN
P r z e st r z e ń t e sto w a : podwójna strefa
(rozciąganie na górze, ściskanie na dole)
T y p o w e p r ó b k i : blachy metalowe, kompozyty,
rury i węże, pręty zbrojeniowe, spawy, odlewy,
nawierzchnie
Model 64.106
Ko n f i g u r a c j a r a m y o b c i ą ż e n i o w e j :
6 kolumn, serwosterowany siłownik hydrauliczny
Siła znamionowa:
1000 kN
P r z e st r z e ń t e sto w a : podwójna strefa
(rozciąganie na górze, ściskanie na dole)
T y p o w e p r ó b k i : rury i węże, druty i przewody,
łańcuchy, pręty zbrojeniowe, spawy, odlewy,
kompozyty, nawierzchnie drogowe
13
Specyfikacja porównawcza systemów MTS Criterion Series 60
Model 64.305Model 64.605Model 64.106
Siła znamionowa
kN
funt-siła
Konfiguracja kolumnLiczba kolumn
300
67 500
600
135 000
1000
220 000
6
6
6
Strefy testowePojedyncza/podwójnaPodwójnaPodwójnaPodwójna
mm
cale
150
5,91
200
7,87
250
9,84
Szybkość siłownika (tłoka)
mm/min
cale/min
0,01–180
0,0004–7,09
0,01–140
0,0004–5,51
0,01–90
0,0004–3,54
Szybkość trawersy
mm/min
cale/min
220
8,66
210
8,27
200
7,87
Odległość między kolumnami
(szerokość przestrzeni testowej)
mm
cale
405
15,94
430
16,92
520
20,47
Maksymalna przestrzeń rozciągania
Długość standardowa
mm
cale
550
21,65
750
29,53
800
31,5
Długość zwiększona
mm
cale
900
35,43
1100
43,31
1150
45,28
Maksymalna przestrzeń ściskania
Długość standardowa
mm
cale
410
16,14
650
25,59
700
27,56
Długość zwiększona
mm
cale
760
29,92
1000
39,37
1050
41,34
Średnica próbek okrągłych mm
cale
10–32
0,39–1,26
10–40
0,39–1,57
15–55
0,59–2,17
Grubość próbek płaskich
mm
cale
2–25
0,07–0,98
2–30
0,07–1,18
2–40
0,08–1,57
Płyty dociskowe
mm
cale
150 x 150 (kwadratowa)
5,91 x 5,91 (kwadratowa)
150 x 150 (kwadratowa)
5,91 x 5,91 (kwadratowa)
220 x 220 (kwadratowa)
8,66 x 8,66 (kwadratowa)
Wysokość ramy
Długość standardowa
mm
cale
2074
82
2390
94
2720
107
Długość zwiększona
mm
cale
2424
96
2740
108
3070
121
Szerokość ramy
mm
cale
870
34,25
1170
46,06
1310
51,57
Głębokość ramy
mm
cale
725
28,54
800
31,50
910
35,83
Waga ramy
Długość standardowa
kg
funty
1950
4300
3150
6945
5250
11 575
Długość zwiększona
kg
funty
2070
4564
3270
7209
5370
11 839
Suw siłownika (tłoka)
Specyfikacja systemów MTS Criterion Series 60 – wspólna od 300 kN do 1000 kN
Standard kalibracjiKlasa 0.5 ISO 7500 lub ASTM E4Klasa 1 ISO 7500
Zakres obciążeń* 1–100% siły znamionowej
Rozdzielczość przemieszczenia
0,2 µm
(0,00000787 cala)
Dokładność przemieszczenia
+/- 1% wskazania
0,5–1% siły znamionowej
15
Dokładność odkształceniaASTM E83 lub ISO 8513
Zabezpieczenia ochronnePrzeciążenie, ograniczenie przemieszczenia, ciśnienie oleju,
przegrzanie, przepięcie i inne
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
10%
Częstotliwość zbierania danych
1000 Hz
Częstotliwość pętli sterowania
1000 Hz
Wymagania środowiskowe
Zakres temperatury pracy
5–40°C
41–104°F
Wilgotność pracy
Zakres temperatury przechowywania
5–85% bez kondensacji
od -18 do 49°C
0–120°F
Maksymalna wilgotność przechowywania
90% bez kondensacji
Maksymalna wysokość
2000 m n.p.m.
Wymagania dotyczące zasilania platformy 400 V 50 Hz / 480 V 60 Hz prądu przemiennego
operacji zintegrowanych
(3 fazy)
Wymiary platformy operacji zintegrowanych
Waga platformy operacji zintegrowanych
mm
cale
1040 x 720 x 1900
38,58 x 28,35 x 74,8
kg
400
funty
881,85
* Istnieją wyjątki. Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem MTS.
Informacje dotyczące transportu
Model 64.305Model 64.605Model 64.106
Rama o długości standardowej (w przybliżeniu)
Wymiary opakowania
mm
cale
2700 x 1500 x 1350
106 x 59 x 53
3000 x 1800 x 1450
118 x 71 x 57
3350 x 2000 x 1550
132 x 79 x 61
Waga w opakowaniu
kg
funty
2100
4630
3350
7385
5500
12 125
Rama o zwiększonej długości (w przybliżeniu)
Wymiary opakowania
mm
cale
3050 x 1500 x 1350
120 x 59 x 53
3350 x 1800 x 1450
132 x 71 x 57
3700 x 2000 x 1550
146 x 79 x 61
Waga w opakowaniu
kg
funty
2250
4960
3500
7716
5650
12 456
Zintegrowana platforma działania
Wymiary opakowania mm
cale
1200 x 900 x 2150
47,24 x 35,43 x 84,65
Waga w opakowaniu
kg
funty
480
1058,22
Profesjonalne, łatwe w użyciu oprogramowanie TestWorks
Najwszechstronniejszy w branży pakiet gotowych do użycia metod badawczych oraz funkcji umożliwiających przeprowadzanie analiz, tworzenie
raportów i definiowanie testów.
Ceniony na całym świecie, profesjonalny
pakiet uniwersalnych testów składający się
na oprogramowanie TestWorks został
zaprojektowany w celu zwiększenia
możliwości wykonywania precyzyjnych
i powtarzalnych testów mechanicznych
materiałów, komponentów i wyrobów
gotowych w pełnym zakresie zastosowań.
Oprogramowanie TestWorks cechuje
prostota i łatwość użytkowania niezbędna
do szybkiego i efektywnego zapewnienia
jakości oraz do testów kontroli jakości,
elastyczność umożliwiająca szybkie
dostosowanie do zmiennych warunków,
a także zaawansowane techniki potrzebne
do spełnienia unikalnych
i skomplikowanych wymagań. Dzięki
intuicyjnemu interfejsowi operatora,
obsłudze wielu języków, zaawansowanym
możliwościom przeprowadzania analiz
i tworzenia raportów oraz stale
powiększanemu pakietowi metod
badawczych nasze oprogramowanie
stanowi doskonałą podstawę do stworzenia
i utrzymywania w pełni globalnej,
znormalizowanej metodologii testowania.
Oprogramowanie TestWorks jest w pełni
kompatybilne ze wszystkimi systemami
testowymi MTS Criterion – zarówno
elektromechanicznymi Series 40, jak
i statyczno-hydraulicznymi Series 60.
Systemy te można łatwo skonfigurować,
tak aby mogły wykonywać testy
monotoniczne i quasicykliczne zgodne
z większością norm ASTM, ISO i DIN oraz
spełniać wymagania szeregu innych
typowych i niestandardowych testów.
Oprogramowanie TestWorks jest
oferowane w trzech różnych pakietach,
które można łączyć zgodnie z własnymi
potrzebami badawczymi:
»» Pakiet TestWorks Essentials umożliwia
przeprowadzenie szeregu
zaprogramowanych badań, takich jak
próby odrywania, rozrywania, ścinania,
rozciągania, ściskania, pełzania,
naprężenia, odkształceń i testy
cykliczne, wszystkie w pełnym zakresie
obciążeń. Uznawany za wiodące
rozwiązanie w branży pakiet
oprogramowania Essentials stanowi
podstawę pakietów Advanced i Creator.
»» Pakiet TestWorks Advanced pozwala na
przeprowadzanie zaprogramowanych
badań z możliwością wprowadzania
własnych stałych segmentów
kontrolnych testu i dodatkowych
obliczeń.
»» Pakiet TestWorks Creator został
opracowany z myślą o zaawansowanych
użytkownikach chcących tworzyć lub
modyfikować metody badawcze,
dodając segmenty sterujące stałe
i ruchome.
Łatwość obsługi
Dzięki intuicyjnemu środowisku z
przyciskami oraz łatwymi do zrozumienia
odczytami oprogramowanie TestWorks
znacznie upraszcza wybór testu oraz jego
uruchamianie i monitorowanie w czasie
rzeczywistym. Dostępny jest ponadto duży
wybór języków interfejsu rozszerzający
jego użyteczność dla operatorów z różnych
części świata. W celu zainicjowania
sekwencji testu operator po prostu wybiera
i uruchamia gotową typową lub
niestandardową metodę badawczą, a
następnie postępuje zgodnie z intuicyjnymi
podpowiedziami, które mogą być
definiowane przez użytkownika. Po
uruchomieniu testu operator monitoruje
jego przebieg w czasie rzeczywistym za
pomocą automatycznie skalowanych
wykresów i wskaźników cyfrowych
wirtualnego panelu sterowania TestWorks.
Panel można skonfigurować do
monitorowania w czasie rzeczywistym
wielu segmentów z wykresami i danymi
opisującymi na przykład obciążenie,
położenie trawersy, naprężenie
i odkształcenie.
Duża, stale powiększana biblioteka metod
badawczych
Oprogramowanie TestWorks udostępnia
duży i stale poszerzany zestaw gotowych
metod badawczych pozwalający szybko
i efektywnie spełniać wymagania
ogólnoświatowych norm dotyczących
testów, takich jak ASTM, ISO, DIN, EN,
BS i inne. Metody wybierane przez
operatora w środowisku wykonawczym
są zaprojektowane tak, aby spełniały
określone wymagania dotyczące przebiegu
testu, przeprowadzania analiz i tworzenia
raportów zgodnie z normami branżowymi
w szerokim zakresie próbek i typów badań.
Gotowe metody badawcze są dostępne
w postaci szerokiego wyboru zestawów,
takich jak:
»» polimery i tworzywa sztuczne
»» metale
»» materiały budowlane
»» produkty biomedyczne
»» produkty papierowe
»» kleje
»» pianki
Ekran środowiska wykonawczego
»» tekstylia
»» i inne
Niezawodne przeprowadzanie analiz
i tworzenie raportów
Dzięki ekranowi łatwemu do
przystosowania do własnych potrzeb
oraz elastycznej obsłudze
i udostępnianiu danych testu
oprogramowanie TestWorks w pełnym
zakresie spełnia wymagania norm
branżowych w zakresie przeprowadzania
analiz i tworzenia raportów.
Ekran przeglądu TestWorks rozszerza
możliwości przeprowadzania analiz po
wykonaniu testu, zapewniając przejrzyste
wyświetlanie wyników i wysoce
funkcjonalne interaktywne wykresy
danych. Udostępnia on takie funkcje, jak
znaczniki, wprowadzanie tekstu i linii
konstrukcyjnych, oraz daje możliwość
definiowania regionów i łatwego ich
powiększania w celu dokładniejszego
sprawdzenia wyników. Umożliwia
również jednoczesne wyświetlanie
danych uzyskanych po zakończeniu testu
na wielu wykresach.
17
Ekran przeglądu
Wyniki testu można przedstawiać jako standardowe raporty i wykresy
o jakości prezentacji lub w formacie dostosowanym do konkretnych wymagań
dotyczących udostępniania danych. Łatwe do utworzenia formuły pozwalają
efektywnie eksportować wyniki do intuicyjnych raportów TestWorks, a także
do innych formatów, takich jak HTML, e-mail i tekst, formaty programów
Excel, Word i PowerPoint oraz do formatu systemu zarządzania informacjami
laboratorium (LIMS – Laboratory Information Management System).
Profesjonalne definicje testów
Oprogramowanie TestWorks udostępnia
w pełni funkcjonalny i elastyczny
mechanizm definiowania testów
pozwalający, w przypadku unikatowych
i nietypowych zastosowań, utworzyć
niestandardowe sekwencje testowania,
uwzględniając konkretne wymagania
personelu laboratorium dotyczące
środowiska wykonawczego. W sytuacji,
gdy testy są wysoce skomplikowane lub
trudne w realizacji, eksperci firmy MTS
mogą stworzyć niestandardowe szablony,
co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby
wymagane do opracowania technologii
testu.
Okno definicji testu
Pełny zestaw akcesoriów testowych
Odpowiednie zaciski i uchwyty montażowe, systemy symulacji środowiskowej i ekstensometry umożliwiające spełnienie specyficznych wymagań
testów produkcyjnych
Firma MTS wyposaża swoje systemy
MTS Criterion w akcesoria testowe
potrzebne do spełnienia wymagań
pełnego zakresu testów materiałów
i niewielkich komponentów od
podstawowej kontroli jakości po
skomplikowane symulacje biomedyczne.
Zestaw akcesoriów obejmuje największy
na świecie wybór ekstensometrów,
różnorodnych rozwiązań symulacji
środowiskowych i pełny zakres zacisków
i uchwytów montażowych, które
pozwalają zaspokoić konkretne potrzeby
związane z przeprowadzaniem testów.
W celu uzyskania pełnej oferty
katalogowej akcesoriów prosimy
o kontakt z MTS.
Zaciski i uchwyty montażowe
Rodzina MTS Fundamental™ obejmuje
przystępne cenowo podstawowe
akcesoria do standardowych
monotonicznych testów metali,
polimerów, materiałów budowlanych,
kompozytów, drewna i produktów
papierowych, włókien i tekstyliów,
klejów i powłok, pianek i innych.
Zastosowany w tych akcesoriach
uniwersalny łącznik i opcjonalne
gwintowane łączniki ramy ułatwiają
montaż zarówno w systemach
elektromechanicznych, jak
i serwohydraulicznych. Elementy
antyrotacyjne i zintegrowane sworznie
osiujące zwiększają dokładność
i powtarzalność testów.
Rodzina akcesoriów Bionix® obejmuje
przystępne cenowo, wyjątkowo
wytrzymałe zaciski, uchwyty montażowe,
płyty dociskowe i systemy symulacji
środowiskowej przeznaczone do
monotonicznych testów materiałów
biomedycznych i komponentów w
cieczach ogrzanych do temperatury ciała.
Uchwyty boczne do obciążeń
rozciągających
Uchwyty do obciążeń rozciągających
metalu i tworzyw sztucznych
Płyty dociskowe
Uchwyty pneumatyczne
Uchwyty do obciążeń rozciągających
metalu i tworzyw sztucznych
Nawojowe uchwyty do obciążeń
rozciągających
Uchwyty montażowe do obciążeń
ścinających
Uchwyty specjalnego przeznaczenia
Uchwyty do obciążeń
rozciągających szerokich taśm
Pierścieniowe uchwyty do obciążeń
rozciągających
Uchwyt montażowy przebijaka
Uchwyt montażowy do próby
odrywania
Systemy symulacji środowiskowej
Systemy symulacji środowiskowej firmy MTS umożliwiają przeprowadzenie badań
materiałów i komponentów w szerokim zakresie warunków występujących w świecie
rzeczywistym. Do dostępnych systemów należą piece wysokotemperaturowe, komory
środowiskowe i wanny.
19
Wanny
Piece
Ko m o r y
Uniwersalne i łatwe w użyciu rozwiązania
Bionix EnviroBath umożliwiają
wykonywanie efektywnych i dokładnych
testów mechanicznych próbek materiałów
biomedycznych i ogólnych w cieczach
ogrzanych do temperatury ciała. System
EnviroBath jest dostępny wielu
konfiguracjach objętości, co pozwala na
przystosowanie w szerokim zakresie
wymagań testowych. Uniwersalny
adapter zapewnia pełną zgodność
z elektromechanicznymi
i serwohydraulicznymi ramami
obciążeniowymi firmy MTS oraz
z szeroką gamą zacisków i uchwytów
montażowych Bionix.
Piece firmy MTS to idealne rozwiązanie
do przeprowadzania testów rozciągania,
ściskania, skręcania oraz cyklicznych
prób zmęczeniowych próbek
metalowych, kompozytowych
i ceramicznych w warunkach wysokich
temperatur. Konstrukcja z centralnym
podziałem zapewnia łatwy dostęp do
próbki i uchwytu montażowego, a belki
montażowe umożliwiają stosowanie
w wielu ramach obciążeniowych firmy
MTS i w ramach innych producentów.
Komory środowiskowe firmy MTS
umożliwiają testowanie materiałów
i komponentów w szerokim zakresie
kontrolowanych temperatur, wilgotności
i w warunkach żrącej atmosfery. Typowe
zastosowania obejmują testy
elastomerów, tworzyw sztucznych
i kompozytów, testy mocowania korpusu
i silnika, testy amortyzatorów, testy
zmęczeniowe linek, testy laminatów
i testy wibracyjne izolatorów.
Precyzyjne ekstensometry
Firma MTS oferuje największy na świecie wybór najdoskonalszych ekstensometrów
do monotonicznych badań materiałów i komponentów. Należą do nich
ekstensometry wysokotemperaturowe, laserowe, osiowe i o zwiększonej długości,
a także szereg modeli bezstykowych laserowych i wideo.
Ekstensometr osiowy
Ekstensometr o zwiększonej długości
Najwyższej klasy technologia badań materiałowych firmy MTS
Optymalizacja dokładności testu, efektywności działania, prostoty użytkowania, bezpieczeństwa i łatwości utrzymania
Systemy MTS Criterion łączą w sobie precyzyjną technologię sterowania firmy MTS
i liczne innowacje konstrukcyjne w celu zoptymalizowania dokładności testów,
sprawności działania, bezpieczeństwa i łatwości konserwacji.
Sterowniki cyfrowe o wysokiej rozdzielczości
Wygodne, ergonomiczne piloty
Zintegrowana platforma działania
Cyfrowe sterowniki firmy MTS
zapewniają ‑sterowanie w szybkiej pętli
zamkniętej oraz wiodącą w branży
częstotliwość zbierania danych wynoszącą
1000 Hz. Charakterystyki te umożliwiają
generowanie danych testu o większej
rozdzielczości pozwalających na bardziej
wnikliwą analizę, osiąganie wyższej
dokładności w trakcie wykonywania testu
oraz szybsze i efektywniejsze uzyskanie
próbek testowych znaczących
statystycznie. Cyfrowe sterowniki firmy
MTS bezproblemowo integrują się
z elektromechanicznymi ramami
obciążeniowymi Series 40 oraz ze
zintegrowaną platformą działania
systemów Series 60.
Pilot MTS ułatwia sprawne konfigurowanie
testu, umożliwiając operatorowi
wykonywanie podstawowych funkcji,
takich jak rozpoczynanie, kończenie
i zatrzymywanie testu oraz pozycjonowanie
trawersy bez oddalania się od badanej
próbki. Pilot może wyświetlać komunikaty
o stanie testu, wydajności systemu oraz
wyniki badania. Dwa programowalne
klawisze funkcyjne są skonfigurowane
w oprogramowaniu jako wejścia cyfrowe,
umożliwiając użytkownikowi
zdefiniowanie funkcji takich jak
rozpoczęcie i zatrzymanie testu czy
określenie pozycji zatrzymania
trawersy. Kompaktowa,
ergonomiczna
konstrukcja
zapewnia wygodę
pracy dla prawoi leworęcznych
użytkowników, a duży
wyświetlacz tekstowy daje
natychmiastowy dostęp do
informacji.
Stosowana wyłącznie w statycznohydraulicznych systemach Series 60
nowa zintegrowana platforma działania
konsoliduje interfejs operatora,
elektronikę i sterowanie sytemu oraz
zasilanie hydrauliczne w jedną
kompaktową jednostkę przenośną.
Jednostka ta, idealna do zastosowań
w wymagającym środowisku
przemysłowym, jest wyposażona
w chronione środowisko wewnętrzne
zabezpieczające komponenty
i zwiększające łatwość konserwacji
systemu. Ergonomiczne, scentralizowane
sterowanie, tłumiąca hałas obudowa
i zwarty system zarządzania
okablowaniem/wężami zapewnia
operatorowi bezpieczeństwo i komfort.
»» Częstotliwość pętli sterowania 1000 Hz
»» Częstotliwość zbierania danych do
1000 Hz
»» Rozdzielczość 20 bitów
»» Wbudowany port USB 2.0
umożliwiający komunikację
z komputerem osobistym
»» Możliwość autoidentyfikacji do celów
kalibracji i automatycznego
wyznaczania zakresu
»» Dwa opcjonalne wejścia obciążeniowe
oprócz systemowego czujnika siły
»» Trzy optycznie izolowane cyfrowe
wejścia i wyjścia
»» Dwa złącza monitorowe BNC
»» Łącznik blokady obudowy obszaru
testowego
Precyzyjne czujniki siły z funkcją TEDS
Bardzo dokładne czujniki siły firmy MTS
zapewniają najwyższą klasę sztywności
i stabilności przy niskiej nieliniowości.
Gwarantują one ochronę przez
przeciążeniem i obciążeniem bocznym,
a wbudowane w ich konstrukcję oporniki
bocznikowe umożliwiają stałą
weryfikację dokładności za pomocą
procedur kalibracji udostępnianych
przez oprogramowanie MTS. Zgodne
z niedawno przyjętą normą IEEE 1451.4
funkcje autoidentyfikacji oparte na
arkuszach danych elektronicznych
przetworników (TEDS – Transducer
Electronic Data Sheets) zwiększają
wydajność i zmniejszają ryzyko błędu
operatora. Zastosowanie tej funkcji
umożliwia systemom MTS Criterion
automatyczne wykrywanie
zainstalowanych czujników siły
i pobieranie określonych informacji
kalibracyjnych.
»» Sterowanie cyfrowe o wysokiej
rozdzielczości w pętli zamkniętej
»» Ergonomiczny interfejs operatora
»» Komputer systemowy
»» Zasilanie hydrauliczne
»» Kompaktowa i przenośna
»» Ochrona środowiska wewnętrznego
»» Tłumiąca hałas obudowa
»» Dobrany system okablowania i węży
Zgodne z ogólnoświatowymi normami
funkcje bezpieczeństwa systemu
W celu zapewnienia komfortu operatora
oraz pełnej zgodności z najnowszymi
międzynarodowymi normami
bezpieczeństwa systemy MTS Criterion
zaprojektowano z różnymi funkcjami
zabezpieczającymi, takimi jak:
Pełny zestaw zintegrowanych
i oddzielnych osłon przestrzeni testowej
• Automatyczny przesuw z małą
prędkością przy otwartych
drzwiach osłony
• Zintegrowana blokada obudowy
przestrzeni testowej
• Zintegrowany panel sterowania
-Kontrolka stanu systemu –
wskazuje, czy napęd ramy
obciążeniowej jest pod
napięciem i gotowy do
testowania
- E-Stop
- Pilot sterowania testem
-Pilot konfiguracji próbki
(systemy statycznohydrauliczne Series 60)
»» Regulowane mechanicznie
ograniczniki, zatrzymujące trawersę
w określonych z góry punktach
»» Urządzenie zabezpieczające silnik
przed przegrzaniem automatycznie
wyłączające zasilanie silnika
»» Możliwość ustawienia ograniczeń
obciążenia, rozciągnięcia,
odkształcenia lub innego kanału
danych
Trwała, prosta w obsłudze przestrzeń
testowa
Systemy MTS Criterion są wyposażone
w trwałe gumowe maty ochronne
przedłużające żywotność i zwiększające
łatwość konserwacji oraz użyteczność
przestrzeni testowej systemu. Zarówno
systemy Series 40, jak i Series 60 są
wyposażone w mocne maty powierzchni
roboczej, które zaprojektowano w celu
ochrony podstawy ramy obciążeniowej
oraz łatwiejszego czyszczenia
i konserwacji przestrzeni testowej.
Odpowiednio ukształtowane krawędzie
mat powierzchni roboczej zapobiegają
staczaniu się narzędzi, a rowkowany
wzór na powierzchni odprowadza
wycieki i okruchy. Systemy Series 60 są
wyposażone w maty wnęki uchwytu
i osłony wkładek klinowych do ochrony
powierzchni przylegania zacisku/
uchwytu montażowego.
21
Bezkonkurencyjny serwis i pomoc techniczna firmy MTS
Dokładamy starań na rzecz maksymalizacji czasu sprawności systemu testowego i efektywności działania
Systemy MTS Criterion są wspierane
przez ogólnoświatową organizację
serwisu i pomocy technicznej firmy
MTS. Ten doświadczony zespół
specjalistów oferuje serwis w całym
okresie eksploatacji systemów testowych
i dokłada starań na rzecz maksymalizacji
czasu sprawności i efektywności
działania systemu testowego
użytkownika. Dzięki doświadczeniu
w obsłudze sprzętu testowego od
wstępnej instalacji po utylizację oraz we
wszystkich fazach pośrednich firma MTS
oferuje usługi spełniające wymagania
przewidywalnych harmonogramów
testów, integralności danych,
optymalizacji wydajności systemu
i zarządzania wydatkami.
Kalibracja ekstensometru
Usługi w siedzibie użytkownika
Usługi inżynieryjne
Firma MTS konstruuje najodporniejsze
rozwiązania testowe, jednak stały ruch
oraz siły oddziałujące na próbki testowe
mogą być przyczyną awarii. Nasi
inżynierowie serwisu terenowego, znani
na całym świecie ze swojego
doświadczenia zawodowego, szybko
i efektywnie spełnią wymagania klienta
dotyczące obsługi lub naprawy. Firma
MTS może również zapewnić pomoc
w instalacji lub przeniesieniu
wyposażenia laboratorium. Nasz zespół
serwisowy zapewnia wsparcie we
właściwym demontażu wyposażenia,
pakowaniu do transportu
i zainstalowaniu w nowym położeniu.
Dodatkowo oferujemy materiały
eksploatacyjne i części zamienne do
wyposażenia nowej generacji firmy MTS
oraz do większości starszych systemów.
Firma MTS oferuje pełen wachlarz
profesjonalnych usług inżynieryjnych,
w tym inżynierię systemów, doradztwo
w dziedzinie testów i usługi
projektowania urządzeń. Eksperci firmy
MTS zapoznają się z celami testu,
analizują sytuację i przekładają życzenia
klienta na konkretne wymagania
systemu. Wykorzystując wieloletnie
doświadczenie, firma MTS skonstruuje
odpowiednie rozwiązanie spełniające
wymagania dotyczące testów i zgodne
z warunkami biznesowymi. Firma MTS
może zapewnić projekty testów,
projektowanie uchwytów montażowych,
ocenę systemu sterowania, zbieranie
danych i analizę wyników.
Uwzględniając najlepsze rozwiązania
stosowane w laboratoriach testowych na
całym świecie, firma MTS pomaga
projektować urządzenia testowe, w tym
systemy dystrybucji hydraulicznej, oraz
opracowuje długofalowe zalecenia
w zakresie planów inwestycji
w laboratorium wspierających strategie
rozwoju biznesowego i plany badawcze.
Osiowanie ramy obciążeniowej
Szkolenia
Programy szkoleń firmy MTS
opracowano w celu podniesienia
wydajności operatorów
i zoptymalizowania wydajności systemu.
Prowadzone przez ekspertów
i podlegające pełnemu dostosowaniu
kursy zapewniają personelowi wiedzę
praktyczną, dzięki której gruntownie
zapoznają się z systemami testowymi
i potrafią efektywnie ich używać. Oprócz
szerokiego wyboru standardowych
kursów firma MTS oferuje dostosowane
kursy spełniające konkretne wymagania
laboratorium i zapewnia szkolenia
w centrum szkoleniowym firmy MTS
lub na miejscu u klienta.
Kalibracja i regulacja
Wszystkie laboratoria testowe muszą
kalibrować swój sprzęt w celu
zapewnienia dokładności danych. Firma
MTS zapewnia wysokiej jakości
akredytowane usługi kalibracyjne.
Kalibracja może być wykonywana na
miejscu u klienta lub w laboratoriach
Szkolenie w zakresie oprogramowania TestWorks
Modernizacja
metrologicznych fabryki firmy MTS.
Oferujemy również szereg usług, w tym
usługi regulacji ram obciążeniowych
opracowane w celu zminimalizowania
wariancji danych.
Konserwacja i kontrola
Ważnym aspektem zarządzania
laboratorium testowym jest zapewnienie
pracy urządzeń z pełną wydajnością
i terminowego zakończenia projektów
testowych bez zakłóceń. W oparciu
o zbierane przez dziesięciolecia
doświadczenie serwisowe firma MTS
opracowała zestaw dobrze
zdefiniowanych ofert konserwacji
okresowej dostosowanych do
konkretnych systemów i komponentów,
które pomagają wydłużyć czas pracy
urządzeń i zapewniają pewność ich
działania. Oferujemy również
zaawansowane narzędzia do oceny
pozwalające lepiej sprawdzać stan
urządzeń i uprzedzać potencjalne
problemy, zanim się pojawią.
Ze względu na rozwój technologii
modernizacja jest często najbardziej
ekonomicznym sposobem poszerzenia
możliwości laboratorium i wydłużenia
czasu pracy istniejącego wyposażenia
laboratoryjnego. Firma MTS oferuje
modernizację i wymianę części we
wszystkich obszarach systemu testowego,
w tym komponentów mechanicznych,
sterowników i oprogramowania. Umowy
ME&S oferowane przez firmę MTS
zapewniają stały dostęp do aktualnego
oprogramowania w warunkach
szybkiego rozwoju technologii
informatycznych. W okresie umowy
użytkownik otrzymuje automatyczne
aktualizacje do całego zakupionego
oprogramowania.
23
l
Aby znaleźć lokalnego przedstawiciela firmy MTS,
proszę odwiedzić stronę www.mts.com/mtscriterion
MTS Systems Corporation
14000 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-2290, EE. UU.
System zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem ISO 9001
http://www.mts.com
MTS, Bionix i TestWorks są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a MTS Criterion i
MTS Fundamental znakami towarowymi firmy MTS Systems Corporation w Stanach
Zjednoczonych. Mogą one być objęte ochroną również w innych krajach. Nr RTM 211177.
©2010 MTS Systems Corporation
100-221-113 Uniwersalny system Criterion. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych 8/10

Podobne dokumenty