Przegląd technologii łączenia blach TOX

Komentarze

Transkrypt

Przegląd technologii łączenia blach TOX
mocna strona przemysłu
Przegląd technologii łączenia blach TOX®
Dobór narzędzia dla połączenie okrągłego TOX®
wytrzymałość
Propozycje różnych średnic połączenia TOX® gwarantujące
uzyskanie zróżnicowanych wytrzymałości połączenia.
Najszybsza droga do aplikacji z połączeniem TOX®
Strony 2 – 5
2 3456
Katalog
techniczny
80.100
8 10 12 14 16 18
Rodzaje narzędzi TOX®
Narzędzia kołnierzowe, mocowane bocznie, płaskie i odsunięte matryce
Minimalne szerokości narzędzia - łatwe łączenie
narożników
Strony 6 – 9
Matryca TOX® SKB
najwyższa elastyczność
Kształty stempli i matryc
Strony 10 – 12
Oprawki narzędziowe TOX®
Akcesoria TOX®
Strony 13 – 16
Korpus jednopunktowy TOX®
Szeroka oferta korpusów c-kształtnych obsługiwanych
ręcznie lub montowanych na robotach znajduje się w katalogu „Prasy szczękowe TOX®”.
Strona 17
Osprzęt pomiarowy TOX®
System monitorowania TOX®
Strony 17 – 18
Informacje montażowe
Zalecenia konstrukcyjne
Informacje eksploatacyjne pozwalają przedłużyć żywotność
narzędzi TOX®
Strony 19 – 22
TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o.o. • ul. Godlewskiego 7B/2 • 54-609 Wrocław • Tel. 71 785 61 10 • Fax 71 785 61 13
E-mail: [email protected] • www.tox-pl.com
2012/02
Dobór narzędzia dla połączenia okrągłego TOX®
TOX® - po co utrudniać proste zadania?
Jednoczęściowa,
pozbawiona elementów
ruchomych matryca TOX®
jest dla większości zastosowań najlepszym
wyborem.
W produkcji masowej charakteryzuje
się ona wysoką niezawodnością oraz
żywotnością. TOX® w warunkach produkcyjnych proponuje to rozwiązanie
jako najbezpieczniejsze dla procesu.
Na życzenie TOX® dostarcza dedykowany system monitorowania procesu.
Czynnikiem decydującym o trwałości
każdego połączenia jest średnica
wypływki materiału, mierzonego od
strony matrycy.
Seria podstawowa narzędzi TOX®
Dane zawarte w tabelce poniżej są
przybliżonymi wartościami opisującymi połączenia o średnicy 6, 8 i 10mm.
Odnoszą się do stali DC01/DC04. Dla
każdego zapytania otrzymacie Państwo indywidualne wyniki testów.
Dostępne średnice połączeń to 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i specjalne
do 26mm. Dostępne są opracowane
przez TOX® podstawowe kształty
narzędzi, natomiast możliwe jest
wykonanie specjalne, dostosowane
do potrzeb. Używanie matryc płaskich
pozwala ograniczyć miejsce zabudowy. Wszystkie narzędzia można zabudować w przyrządach wielopunktowych.
Bardzo ważny jest prawidłowy,
dostosowany do obciążeń detalu
dobór narzędzi TOX®. Dla przykładu:
ograniczona siła nacisku lub większa
wytrzymałość na ścinanie.
wymiar kontrolny X
strona stempla
strona matrycy
średnica
połączenia
Zasadą ogólną jest stwierdzenie, że
im większa średnica wypływki, tym
większa wytrzymałość połączenia.
wytrzymałość
2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
Średnica połączenia TOX® [mm]
*Wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie
Średnica połączenia TOX®
6 mm
Zakres grubości 0.5-1.75
jednej warstwy
blachy [mm]
8 mm
10 mm
1.0-2.5
1.25-3.0
Ścinanie [N]
1000-2500 2600-3600 3000-6000
Rozciąganie [N]
1000-2700 2100-4000 3000-5000
Siła nacisku [kN]
20-45
Siła zgarniacza
stempla [N]
500 - 3500 1000 - 6000 2000 - 8000
35-50
60-80
Orientacyjne wartości dla połączeń TOX®
Materiał St 1203, TOX-Punkt ∅8mm
Wytrzymałość
Wpływ grubości materiału
Wykres z boku pokazuje wpływ zmiany grubości blachy na parametry
technologiczne połączenia, wykonanego tymi samymi narzędziami TOX®.
Zmianie ulegała jedynie siła nacisku
oraz wymiar kontrolny „X” (grubość
resztkowa po połączeniu). Test dla
wszystkich grubości wykonano na
narzędziu o średnicy połączenia 8mm.
System monitorowania umożliwia ciągłą kontrolę procesu oraz archiwizację
zapisów z wynikami.
Wymiar X
[mm]
[N]
4000
2,0
3500
1,75
3000
1,5
2500
1,25
2000
1,0
1500
0,75
1000
Ścinanie Fs
Rozciąganie Fk
500
0,5
0,25
Wymiar „X”
0
1,0
1,25
1,5
1,75
2,15
Grubość pojedynczej blachy [mm] (łączna grubość x2)
2
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
0
2,5
mocna strona przemysłu
Dobór narzędzia dla połączenia okrągłego TOX®
Wyboru średnicy i wytrzymałości połączenia TOX® można dokonać
z tabel lub na podstawie testu TOX®.
Dwie metody szybkiego wyboru technologii TOX®
Metoda A:
Metoda B:
Gwarancja obsługi TOX®
Podstawa: Istnieje zbliżona kombinacja blach w tabeli.
Podstawa: W tabeli nie ma kombinacji
zbliżonej do oczekiwanej lub chcecie
Państwo przeprowadzić testy na własnym materiale lub komponencie.
Gwarantujemy Państwu pełne wsparcie i wdrożenie technologii zgodnie z
najnowszym stanem wiedzy. Oferowany system jest każdorazowo testowany i sprawdzony w wielu aplikacjach, w tym między innymi w przemyśle motoryzacyjnym.
1. Określ średnicę połączenia TOX® w
oparciu o łączną grubość blach.
2. Sprawdź, czy podana wytrzymałość połączenia odpowiada wymogom konstrukcyjnym.
3. Powołując się na numer test-raportu podany w tabeli, skontaktuj się z
TOX®PRESSOTECHNIK celem
otrzymania pełnych danych.
Bezpłatnie!
Gatunki materiałów
Poprzednie
oznaczenie
Aktualne
oznaczenie
AlMg3 W19
ENAW-5754 H111
AlMg3F22
ENAW-5754 H12
AlMg5Mn
ENAW-5182
AlMg5Mn W27
ENAW-5182
FePo4
DC04
QSt 52-3
S355
QStE 300
S315
QStE 380
S380
QStE 420
S420
QStE 500
S500
RRSt 13
DC03
St 02
DX51D
St 03 Z 275 SB
DX52 (Z)
St 05
DX53
ST 05 Z140 NA
DX53D (Z)
St 06Z
DX54D
St 12
DC01
St 1203
DC01
St 14
DC04
St 1403
DC04
St 2k 60
DC01
St 3
DX52
ST 37
S235
St 52
S355
St14 ZE75
DC04 (Z)
ZStE 220
H220BD
ZStE 340
H340LAD
ZStE 420
H420LAD
Do przeprowadzenia testu konieczne
jest wypełnienie fomularza zawartego
na stronie 23.
1. Skopiuj formularz ze strony 23.
2. Wypełnij go.
3. Przygotuj materiał lub komponenty do testów.
4. Wyślij próbki wraz z wypełnionym formularzem do TOX®
PRESSOTECHNIK.
Zwrotnie otrzymasz indywidualny
TOX® test-raport zawierający informacje o narzędziu i dane technologiczne
jak siła nacisku, wymiar kontrolny X,
siła zgarniacza oraz dane wytrzymałościowe (na ścinanie i rozciąganie)
połączenia wykonanego na przesłanym materiale.
1. Test-raport zawiera wszystkie
istotne dane aplikacji TOX®, w tym
parametry
wytrzymałościowe
połączenia TOX®.
2. Z każdą dostawą narzędzi TOX®
otrzymacie Państwo paszport narzędzia, w którym są informacje dla działów utrzymania ruchu oraz produkcji.
3. Wewnętrzny system informacyjny
TOX® Data Sheet przechowuje
wszystkie informacje o narzędziach i
pozwala na szybką konsultację z
naszymi inżynierami na całym świecie.
Nasze laboratorium może przeprowadzić testy na próbkach blach lub komponentach z produkcji. Zapraszamy
do odwiedzin naszego laboratorium i
testowania własnych materiałów.
Przykład zamówienia
Oznaczenie stempla
TOX® 10.25. 149012
kod zdefiniowany przez
technologów TOX® PRESSOTECHNIK
typ wykonania
Oznaczenie matrycy
TOX® 10.25. 148917
kod zdefiniowany przez
technologów TOX® PRESSOTECHNIK
typ wykonania
Łącznie z powyższymi kodami konieczne jest podanie numeru TOX® test-raportu, który można
uzyskać na dwa sposoby:
1. Wybierając z tabel zawartych na stronach 4 i 5
2. Na podstawie bezpłatnego testu, po wypełnieniu formularza ze strony 23
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
3
Dobór narzędzia do połączenia okrągłego TOX®
TOX®-Punkt Ø 12 mm
grubość blach [mm]
strona
strona
matrycy
stempla
łączna grubość blach 4,0 - 11,0 mm
gatunek / pokrycie
strona
strona
stempla
matrycy
wytrzym.
ścinanie
[N]
wytrzym. siła
rozciąg. nacisku
[N]
[kN]
numer testraportu
TOX® *
2,00
grubość blach [mm]
strona
strona
matrycy
stempla
łączna grubość blach 1,6 - 6,0 mm
gatunek / pokrycie
strona
strona
stempla
matrycy
wytrzym.
ścinanie
[N]
wytrzym. siła
rozciąg. nacisku
[N]
[kN]
numer testraportu
TOX® *
stal bez pokryć
stal bez pokryć
3,00
TOX®-Punkt Ø 8 mm
DC01
DC01
7800
6100
98
662006.1
stal z pokryciami
0,75
1,00
DC01
DC01
2000
1200
51
1.0002.00
0,75
1,25
H220BD
H220BD
1850
1600
45
465019.0
3,00
2,50
DX53D (Z)
DX53D (Z)
6300
4300
62
370016.1
1,00
1,00
H420LAD
H420LAD
4000
2200
52
570021.0
3,00
3,00
S235JR
S235JR
7000
6000
120
562025.0
1,00
1,00
DC01
DC01
2700
1400
49
1.0008.00
3,30
3,30
S355JOC
S355JOC
7200
6200
100
661004.1
malow. proszk. malow. proszk.
4,00
4,00
S235JR
S235JR
7500
7500
120
562025.1
materiały mieszane
1,00
1,50
DC01
DC01
2400
2700
54
1.0017.00
1,00
2,00
DC01
DC01
2500
2400
55
469603.0
1,50
1,50
H340LAD
H340LAD
3600
2000
50
562607.5
1,50
1,00
DC01
DC01
3800
1900
60
1.0020.00
2,00
2,00
4,00
1,25
S420MC
DC04
10000
5400
125
368000.0
5,00
1,25
S355J2G4
DC04
10000
6000
115
368000.1
3,00
3,00
ENAW-5754
ENAW-5754
3000
2850
61
570016.0
0,40
5,20
2,80
ENAW-5019
ENAW-5019
3700
3500
66
462009.0
0,70
5,80
5,70
profil alu.
profil alu.
2700
1100
64
472019.0
6,00
3,90
profil alu.
profil alu.
3100
2300
64
472019.1
aluminium
miedź
6,00
5,00
Cu
Cu
TOX®-Punkt Ø 10 mm
6200
4200
101
571017.0
łączna grubość blach 1,75 - 7,0 mm
grubość blach [mm]
strona
strona
stempla
matrycy
gatunek / pokrycie
strona
strona
stempla
matrycy
stal bez pokryć
0,75
1,00
DC01
DC01
wytrzym.
ścinanie
[N]
3000
wytrzym. siła
rozciąg. nacisku
[N]
[kN]
1600
82
numer testraportu
TOX® *
S420MC
S420MC
3600
2600
55
364015.01
S420MC
S420MC
6200
4400
50
370024.2
2,00
DX51D
DX51D
510
290
44
571004.0
1,20
DX54D gorąco DX54D gorąco
galwaniz.
galwaniz.
1800
1000
50
564011.6
DC04
DC04
2000
ocynk
ocynk
DX53D emalio. DX53D emalio. 2050
1400
38
369026.2
1500
62
471023.3
3,00
1,50
stal z pokryciami
0,75
1,25
0,90
0,90
0,90
0,90
DC01 emal.
jednostronnie
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,25
1,00
1,50
1,25
1,25
1.0003.00
DC01 emal.
jednostronnie
1900
1100
45
3.0002.00
DX51D
DX51D
3500
2400
45
472026.0
S235JR
S235JR
2500
1500
40
366016.0
DX52D Z275
emaliowana
DX52D Z275
emaliowana
DX52D Z275
emaliowana
DX52D Z275
emaliowana
2100
1550
45
369022.4
1950
1700
38
369022.7
Stal malow.
proszkowo
Stal malow.
proszkowo
2100
1300
37
563027.0
1,00
0,75
DC01
DC01
3400
1100
82
1.0006.00
1,50
0,80
DX51D
DC01
3300
2000
42
472617.0
1,00
1,00
DC01
DC01
3500
1700
72
1.0009.00
1,70
1,20
1600
43
570017.1
1,75
DC01
KTL-emaliow.
S380MC
pikiel
2800
1,75
DC01
KTL-emaliow.
S380MC
pikiel
3350
2800
51
570001.0
2,20
2,50
2,20
2,50
Stal emaliow. Stal emaliow.
Stal emaliow. Stal emaliow.
2900
3350
2400
2800
50
50
470023.0
561012.0
1.4016
1600
1300
67
469077.2
1,00
1,50
DC01
DC01
3100
2500
86
1.0018.00
1,50
1,00
DC01
DC01
5400
2200
89
1.0021.00
2,00
0,90
DC01
DC01
4700
2100
57
561024.7
2,00
2,00
S420MC
S420MC
4800
4000
70
364015.4
2,00
2,75
S315
S315
3900
3300
68
467013.1
2,50
2,50
DC01
DC01
5000
5300
76
467020.0
DC01
DC01
6500
5800
95
370028.1
3,00
3,00
stal z pokryciami
1,45
1,70
1,50
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
4,00
2,50
St 03 Z 275
SB
DC01
ocynk
DC01
emaliowana
DC01
ocynk
St 023 Z 275
SB
DC01
ocynk
DC01
emaliowana
DC01
ocynk
1,25
0,60
2,00
1.4016
materiały mieszane
0,80
1,00
DC04
H340LAD
1900
1400
50
564043.2
0,80
1,20
DC04 (ZE75)
ENAW-5182
bonacynk
2000
1500
40
464005.4
3750
3400
62
563018.0
3500
2600
65
470006.0
1,00
0,80
H340LAD
DC04
3100
1000
50
564043.5
1,20
0,80
ENAW-5182
DC04 (ZE75)
1750
1000
40
464005.2
3900
3800
65
562001.0
6100
5300
70
563029.1
Stal emaliow. Stal emaliow.
6250
6200
78
561012.1
1.4401
1.4401
8500
4400
105
464026.1
stale specjalne
2,50
stale specjalne
materiały mieszane
1,25
1,00
H340LAD
DC04
3600
2300
46
464612.2
1,30
1,00
ENAW-6082
DC04
emaliowana
1300
1200
40
569028.1
2,50
1,20
ENAW-5754
1.4016
2550
1400
47
466027.2
aluminium
0,80
0,80
ENAW-5556A ENAW-5556A
1100
800
28
461016.0
ENAW-5754
1000
900
30
2.0002.00
1,50
1,30
Stal ocynk.
ENAW-6082
anodowane
2200
1400
50
464011.0
1,80
1,60
Profil alu.
emaliowany
Stal emaliow.
2200
1900
54
365019.1
3,00
2,50
S500MC
DX52D
7500
4450
78
561013.0
1,00
2,00
ENAW-5005
ENAW-5005
365019.5
1,20
1,20
ENAW-6082
ENAW-5556A
1,50
1,00
ENAW-5754
ENAW-5754
2000
1200
40
2.0014.00
2,00
1,00
ENAW-5754 ENAW-5754
aluminium, powierzchnia obrabiana
2500
1300
40
2.0020.00
3,10
1,20
Profil alu.
emaliowany
Stal emaliow.
3300
3200
52
aluminium
1,00
1,00
ENAW-5754
1,00
1,50
ENAW-5754
ENAW-5754
1100
1200
32
2.0011.00
1,00
2,00
ENAW-5754
ENAW-5754
1000
1200
37
2.0017.00
560
580
18
461001.12
1700
1400
27
569017.1
1,00
1,00
ENAW-5754
ENAW-5754
1600
1100
58
2.0003.00
1,00
1,20
ENAW-5754
ENAW-5754
2100
1500
45
2.0006.0
1,20
1,20
Alu anodow.
Al 99,5
1600
1100
28
371019.0
1,00
1,50
ENAW-5754
ENAW-5754
1700
1800
45
2.0012.00
1,40
1,20
ENAW-5754
anodowane
ENAW-5556A
KTL-emaliow.
1750
1650
36
570022.0
1,70
1,30
ENAW-6082
anodowane
ENAW-6082
anodowane
2100
1900
37
469601.0
4,00
2,00
Profil alumin.
Arkusz alum.
emaliowany
3400
2400
51
272018.0
1,20
1,50
ENAW-5754
ENAW-5083
1600
1150
36
563013.1
2,00
1,00
ENAW-5754
ENAW-5754
3200
800
52
2.0021.00
2,00
2,50
ENAW-5556A AlMgSi0,5
1800
1550
44
470000.0
2,50
2,50
ENAW-5556A ENAW-6082
2100
1950
44
470000.1
* prosimy podać przy zamawianiu
4
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
mocna strona przemysłu
TOX®-Punkt Ø 6 mm
grubość blach [mm]
strona
strona
stempla
matrycy
łączna grubość blach 1,0 - 3,0 mm
gatunek / pokrycie
strona
strona
stempla
matrycy
wytrzym.
ścinanie
[N]
wytrzym. siła
rozciąg. nacisku
[N]
[kN]
numer testraportu
TOX® *
0,60
0,60
H180BD
H180BD
1300
650
27
570021.2
0,75
1,00
DC01
DC01
1400
1200
36
1.0001.00
1,00
0,75
DC01
DC01
2000
1000
36
1.0004.00
1,00
1,00
DC01
DC01
1800
1400
33
1.0007.00
1,00
1,50
DC01
DC01
1500
2100
40
1.0016.00
1,50
1,00
DC01
DC01
2100
1800
28
1.0019.00
stal z pokryciami
0,50
0,80
DC01
emaliowana
DC01 jasna
800
500
36
571016.0
0,50
0,90
S235JR (Z)
S235JR (Z)
950
530
30
568017.0
0,70
0,70
Stal F30
100 µ ocynk
Stal F30
100 µ ocynk
1500
1100
32
566601.0
0,75
0,75
DC01
emaliowana
DC01
emaliowana
1040
730
30
369029.1
0,75
0,75
DX51D
ocynk
DX51D
ocynk
1500
1300
30
472001.0
0,80
0,80
AP04ZM
AP04ZM
1600
1150
33
569016.0
0,80
0,80
DC01
ocynk +
emalia
DC01
ocynk +
emalia
1200
1000
30
469001.0
0,80
1,00
DC03
biała/złota
DX51D (Z)
1200
1150
33
469031.5
0,90
0,90
DC01
emaliowana
jednostronnie
DC01
emaliowana
jednostronnie
1300
1000
32
3.0001.00
DC04
aluminiow.
DC04
aluminiow.
2400
DC03
emaliowana
jednostronn.
1600
1100
33
469031.3
1,00
1800
35
466605.0
DC03
emaliowana
1,20
1,20
Stal emaliow. Stal emaliow.
PVC
PVC
1300
1100
33
362013.0
1,50
0,90
DX53D
ocynk
DX51D
emaliowana
2400
1250
25
471023.0
1,00
ENAW-5754
ENAW-5754
1000
900
30
2.0001.00
aluminium
1,00
1,50
ENAW-5754
ENAW-5754
800
1000
23
2.0010.00
1,50
1,00
ENAW-5754
ENAW-5754
1100
1100
20
2.0013.00
2,00
1,00
ENAW-5754
ENAW-5754
1600
1200
37
2.0019.00
aluminium
emaliowane
530
400
12
571006.0
aluminium z pokryciami
0,50
aluminium
emaliowane
materiały mieszane
0,50
1,00
wytrzym.
ścinanie
[N]
wytrzym. siła
rozciąg. nacisku
[N]
[kN]
numer testraportu
TOX® *
1,50
1.4301 z folią DC01
plastikową
ocynk
0,60
1,20
DC01
H340LAD
0,80
1,25
1.4301
ENAW-6082
1,00
1,00
aluminium
DC01
ocynk
1,00
1,00
aluminium
anodowane
DC01 galw.
elektrolitycz.
1,00
2,00
ENAW-5556A Cynk odlew
1,40
1,20
ENAW-6082
DC04
emaliowana
0,63
DC01
DC01
stal
aluminiow.
stal
aluminiow.
DC01
emaliowana
S235JR
aluminiow.
DC04 gor.
galwanizow.
DX51D
ocynk
stal emaliow.
z folią plastik.
stal
aluminiow.
stal
aluminiow.
DC01
emaliowana
S235JR
aluminiow.
DC04 gor.
galwanizow.
DX51D
ocynk
stal emaliow.
z folią plastik.
1.4016
stal specjalna
emaliowana
jednostronn.
1.4301
1.4016
stal specjalna
emaliowana
jednostronn.
1.4301
ENAW-5182
bonacynk
ENAW-5182
bonacynk
1700
800
17
461007.0
0,44
0,44
0,50
0,50
0,55
0,55
0,60
0,40
0,60
1,00
0,75
1,00
0,80
0,80
930
390
15
367003.0
1000
550
20
566027.1
1000
730
22
568000.0
1100
400
20
472604.0
750
600
30
468037.2
1000
700
22
565021.0
1000
800
20
564002.0
1700
1500
1000
770
30
32
461001.24
566014.0
2000
930
30
563017.0
950
600
20
364605.0
stale specjalne
0,60
0,70
0,60
0,70
0,80
0,80
aluminium
0,80
materiały mieszane
0,80
0,50
gatunek / pokrycie
strona
strona
stempla
matrycy
stale z pokryciami
1,00
1,00
1,00
grubość blach [mm]
strona
strona
stempla
matrycy
łączna grubość blach 1,0 - 2,5 mm
stale bez pokryć
stal bez pokryć
1,00
TOX®-Punkt Ø 5 mm
1050
600
30
1,00
0,40
1550
400
26
463013.0
1,50
DC01
ocynk
DC01 (ZE75)
1.4301
1,00
Cynk odlew
1030
200
23
569030.0
inne
0,50
0,50
płyta cynowa
płyta cynowa
770
400
20
361011.0
TOX®-Punkt Ø 4 mm
grubość blach [mm]
strona
strona
stempla
matrycy
950
720
35
661615.0
500
40
363022.0
720
450
28
370039.6
1100
700
31
370039.0
560
300
22
366033.0
1080
800
30
569028.4
gatunek / pokrycie
strona
strona
stempla
matrycy
wytrzym.
ścinanie
[N]
wytrzym. siła
rozciąg. nacisku
[N]
[kN]
numer testraportu
TOX® *
stale bez pokryć
1,00
1,00
DC01
DC01
1300
850
15
468606.0
380
940
710
120
700
470
13
28
17
462013.0
462019.1
468037.0
stale z pokryciami
0,30
0,50
0,60
0,30
0,80
0,60
Stal emaliow. Stal emaliow.
DC04
DC04
0,85
0,85
aluminiow.
DC01
elektrogalw.
aluminiow.
DC01
galwaniz.
1130
790
20
564015.1
1.4301
1.4301
1100
500
21
462017.0
mosiądz,
chromowany
CW505L
Ms63
niklowany
mosiądz,
chromowany
CW505L
CW508L
930
500
14
365008.0
730
1000
350
480
13
16
366007.1
463009.0
370039.8
1400
łączna grubość blach 0,6 - 2,0 mm
stale specjalne
0,80
0,80
DC04 ocynk
DC04 ocynk
inne
0,70
0,80
0,75
1,00
0,50
0,60
TOX®-Punkt Ø 3 mm
łączna grubość blach 0,5 - 1,5 mm
stale specjalne
0,50
0,50
1.4510
1.4510
1700
650
37
661002.0
0,60
1,00
1.4016
1.4016
1800
1300
35
461001.14
0,70
0,70
1.4016
1.4016
2000
1100
40
272010.1
0,75
1,00
V2A
V2A
2000
1500
45
363011.0
0,80
0,75
1.4301
1.4316
1700
950
40
464019.0
0,90
0,90
1.4301
folia plastik.
1.4301
folia plastik.
2100
1050
42
563022.2
1,00
1,00
1.4512
1.4512
2400
2200
40
368017.0
1,00
1,00
1.4571
1.4571
2800
1650
37
467016.0
1,00
1,00
1.4016
1.4016
2600
2100
47
568008.0
1,25
0,60
1.4016
1.4016
3400
1400
32
461001.5
inne
0,30
1,00
1,00
grubość blach [mm]
strona
strona
stempla
matrycy
gatunek / pokrycie
strona
strona
stempla
matrycy
wytrzym.
ścinanie
[N]
wytrzym. siła
rozciąg. nacisku
[N]
[kN]
numer testraportu
TOX® *
stale bez pokryć
0,25
0,25
stal
stal
260
130
11
471001.0
stal ocynk.
stal ocynk.
stal ocynk.
stal ocynk.
400
610
270
360
8
15
471605.0
370022.0
DC01 ocynk.
CW452K
520
310
11
567024.0
180
7
470028.0
stal z pokryciami
0,60
0,70
0,60
0,70
materiały mieszane
0,80
0,60
aluminium
0,50
0,50
ENAW-5556A ENAW-5556A
210
0,40
0,75
110
10
366032.0
0,30
CW409J
Zn20
srebro
240
0,80
450
210
9
561033.0
inne
0,60
1,00
1,50
płyta cynowa
Cu
CW409J
płyta cynowa
Cu
CW409J
560
1300
1600
320
900
1250
30
26
40
568024.1
465008.13
569015.1
CW409J
Zn20
srebro
* prosimy podać przy zamawianiu
Zmiany techniczne zastrzeżone
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
5
TOX® Narzędzia kołnierzowe
Stempel
Kod zamów. Otwór
bazujący
Część 1
= wykonanie + 0.018
+0
A
B
Siła nacisku
[kN] na
jedno połącz.
TOX® zgod.
z test-raport
Dla
połącz.
TOX®
Ø mm
TOX® 10.25
10
13 3-12
< 70
TOX® 14.25
14
17 6-12
> 70
Wymiary w [mm]
Inne dostępne długości stempla i
matrycy to 30, 40, 50, 80 i 100 mm.
TOX®-Punkt okrągły
Opcja: Podstawa stempla lub
matrycy może zostać spłaszczona,
co umożliwia bliższy montaż.
Metoda pozwala uzyskać połączenia bliżej siebie. Dodatkowo narzędzia są zabezpieczone przed obrotem.
kształt końcówki
roboczej stempla
jest ustalany przez
TOX® PRESSOTECHNIK
Matryca stała
(połączenie okrągłe)
głębokość
matrycy zgodnie
z test-raportem
podebranie pod
łeb narzędzia
0,5 x 45°
Kod zamów.
Część 1
= wykonanie
ØA
średnica
połączenia
(patrz test-raport)
®
TOX 10.25
TOX® 14.25
TOX® 16.25
TOX® 20.25
Otwór
bazujący
+ 0.018
+0
A
B
Dla
połączenia
TOX®
Ø mm
10
14
16
20
13
17
19
23
3, 4, 5, (6)*
6, 8
10
12
60
Wymiary w [mm]
TOX®-TWIN zabezpieczenie
przed obrotem
Narzędzia walcowe są produkowanie ze spłaszczeniem, umożliwiającym zabezpieczenie ich
przed obrotem. Należy korzystać
ze specjalnych zgarniaczy. Prosimy o kontakt w sprawie szczegółów.
5
* tylko po konsultacji z
TOX® PRESSOTECHNIK.
Matryca z wkładką zawiera system
odprowadzania oleju.
ØA
Powierzchnia równoległa
do płaszczyzny stempli
ØB
5,05 +0,02
Przykład montażu narzędzi TOX® w tłoczniku z kolumnami
0
ØB +2,
+0, 5
tłocznik
0,01/100 A
utwardzona płyta oporowa
sprężyny mech.
Ø patrz
test-raport
+1, 5
ØA +1, 0
Płyty zgarniające
0,02 A
nie mogą wysuwać
0,06 B
5
ØA +1,
+1, 0
się z kolumn
kolumnowana
utwardzona
płyta zgarniająca
B
ØA
H7
hartowana
płyta mocująca
narzędzia
+2, 0
ØB +0, 5
6
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
fv = 0.5 = wsunięcie główki stempla
(patrz strona 13).
A
5,05
utwardzona płyta oporowa
min. 0,4 - 0,5 dług. stempla
kolumnowana
utwardzona
płyta zgarniająca
fv=0,5
skok prasy
stop
m
ustaw echanic
z
z wy iony zgo ny
dn
miare
m „X ie
”
min. 0,4 - 0,5 dług. matrycy
hartowana
płyta mocująca
narzędzia
ØAH7
Uwaga: prosimy przestrzegać zaleceń montażowych oraz danych z
test-raportu TOX®
(patrz strona 19)
mocna strona przemysłu
TOX® Narzędzia mocowane bocznie
Narzędzia mocowane bocznie mogą być używane pojedynczo lub w przyrządach wielopunktowych.
Stempel mocowany bocznie
=
4,8
Ø11
.
50
R max
0,5 x 45°
15
Ø 6,6
=
10
0,5 x 45°
7,5±0,1
Ø 20
Zalety:
- mała przestrzeń zabudowy
- szybsza i łatwiejsza wymiana
narzędzi
- możliwość wymiany pojedynczej
Dla
połącz.
TOX®
Ø mm
TOX® 30.25
3 - 12
Siła nacisku
[kN] na jedno
połącz. zgodnie
z test-raportem
< 45
Wymiary w [mm]
30
0,2
Kod zamów.
Część 1
= wykonanie
kształt końcówki
roboczej stempla jest
ustalany przez
TOX®PRESSOTECHNIK
Ø10
Ø 12
głębokość
matrycy zgodnie
z test-raportem
Matryca stała mocowana bocznie (połączenie okrągłe)
ØD
ØC
Kod zamów.
Część 1
= wykonanie
TOX® 30.25
0,5 x 45°
30
Ø11
0,5 x 45°
7,5±0,1
=
=
ØA
< 45
12
24 14 14
16
6, 8
50
®
TOX 32.25
26 16 16
18
10
55
®
30 20 20
22
12
60
TOX
Ø6,6
0,
2
15
50
m
ax
.
3, 4, 5, (6)*
20 10 10
®
TOX 31.25
R
Siła nacisku
[kN] na jedno
połącz. zgodnie
z test-raportem
B C-0,1 D
A
średnica
połączenia
(patrz test-raport)
Dla
połącz.
TOX®
Ø mm
33.25
Wymiary w [mm]
* tylko po konsultacji z
TOX® PRESSOTECHNIK.
4,8
Matryca z wkładką zawiera system odprowadzania oleju.
B
Przykład montażu narzędzi TOX® w tłoczniku z kolumnami
10
20
0,02
Ø 20
D H7
7,5
tłocznik
±0,01
5
20
H7
15
M6
0,02
0,01/100 A
0,02
0,02
D H7
20
utwardzona płyta oporowa
ØC
kolumnowana
utwardzona
płyta zgarniająca
Płyty zgarniające
nie mogą wysuwać
się z kolumn
0,02
A
20
B
hartowana
płyta mocująca
matryce
M6
H7
20
0,02 A
0,06 B
+1, 5
+1, 0
15
+1, 5
Ø10 +1, 0
A
0,02
B
fv = 0.5 = wsunięcie główki stempla
(patrz strona 13).
utwardzona płyta oporowa
ØA
7,5 ±0,01
sprężyny mech.
Ø patrz
test-raport
5
hartowana
płyta mocująca
stemple
fv=0,5
skok prasy
stop m
ec
ustawio haniczny
ny
z wymia zgodnie
rem „X
”
Uwaga: prosimy przestrzegać zaleceń montażowych oraz danych z
test-raportu TOX®
(patrz strona 19)
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
7
Matryca płaska (stała)
Zalecana do łączenia narożników i wąskich krawędzi. Prosta konstrukcja umożliwia łatwą i szybką wymianę. Narzędzie
można używać pojedynczo lub zabudowane w przyrządach wielopunktowych.
Kod zamów.
Część 1
= wykonanie
Ø4,5
średnica
połączenia
(patrz test-raport)
B
C
D
E
F±0,02
G±0,02
H±0,02
Dla
połączenia
TOX®
Ø mm
TOX 40.25
10
35
3x45°
6
30
10
25
3, 4, 5, (6)*
TOX® 41.25
14
37
4x45°
6
30
10
25
6, 8
TOX® 43.25
16
38
4,5x45° 10
30
10
25
10
TOX® 44.25
20
45
4,5x45° 10
35
15
30
®
E
3,2
głębokość
matrycy zgodnie
z test-raportem
Ø8
Ø4 F7
0,5 x 45°
* tylko po konsultacji z
TOX® PRESSOTECHNIK
B
D
F
12
Wymiary w [mm]
Matryca z wkładką zawiera system
odprowadzania oleju.
D
7,5±0,1
G
15±0,02
C
Instalacja z rowkiem
F
±0,1
E
12,5
B +0,018
Szerokość rowka
min. 15
H
M4
Płyta oporowa
Instalacja z kołkiem bazującym
F
15 0,02
B
G
E
7,5 0,01
Matryca musi każdorazowo być
wsparta na podkładce lub płycie
oporowej.
Ø4F7
8
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
Uwaga: prosimy przestrzegać
zaleceń montażowych oraz
danych z test-raportu TOX®
(patrz strona 19)
mocna strona przemysłu
Matryca płaska, odsunięta (stała)
głębokość
matrycy zgodnie
z test-raportem
Zalecana w przypadku łączenia komponentów z zagiętą krawędzią, np. profili C-kształtnych. Prosta konstrukcja umożliwia łatwą i szybką wymianę. Narzędzie można używać pojedynczo lub zabudowane w przyrządach wielopunktowych.
Na życzenie dostępne są wykonania specjalne.
Kod zamów.
Część 1
= wykonanie
średnica
połączenia
(patrz test-raport)
Ø8
E
3,2
25
Ø4,5
B
C
D
E
F±0,02
G±0,02
H±0,02
Dla
połączenia
TOX®
Ø mm
TOX® 50.25
10
35
3x45°
6
30
10
25
3, 4, 5, (6)*
TOX® 51.25
14
37
4x45°
6
30
10
25
6, 8
TOX® 53.25
16
38
4,5x45° 10
30
10
25
10
20
45
4,5x45° 10
35
15
30
®
TOX 54.25
0,5 x 45°
Ø4 F7
* tylko po konsultacji z
TOX® PRESSOTECHNIK
B
D
F
12
Wymiary w [mm]
Matryca z wkładką zawiera system
odprowadzania oleju.
7,5±0,1
G
15±0,02
C
Instalacja z rowkiem
F
H
min. 15
B +0,018
Szerokość rowka
E
12,5±0,1
M4
Ø4 F7
Instalacja z kołkiem bazującym
Płyta oporowa
F
G
15 ±0,02
E
B
7,5 ±0,01
Ø4 F7
M4
Matryca musi każdorazowo być
wsparta na podkładce lub płycie
oporowej.
Uwaga: prosimy przestrzegać
zaleceń montażowych oraz
danych z test-raportu TOX®
(patrz strona 19)
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
9
Matryca TOX® SKB
wysoka elastyczność
Schemat procesu
Matryca ma 3-6 elementów ruchomych (lamelek) oraz 3-6 części stałych.
Łączony materiał jest wyśrodkowany
na częściach stałych, co gwarantuje
prawidłowe, symetryczne uformowanie połączenia.
Matryca SKB posiada zalety matrycy stałej i jednocześnie eliminuje
wady matrycy jedynie z ruchomymi
elementami.
Matryca SKB
1
lamelka
2
część stała
3
sprężyny
dociskowe
1
2
Cechy matrycy TOX® SKB
- bardzo dobre właściwości w przypadku połączeń z klejem oraz
dodatkowymi wartstwami pośrednimi
- wysoka elastyczność i zdolność
łączenia blach o zróżnicowanych
grubościach, co redukuje ilość
wymaganych matryc
- wysokie wytrzymałości statyczne i
dynamiczne połączeń oraz lepsze
parametry w testach zderzeniowych
- łączenie wielu warstw blachy
- można bez przeszkód stosować
we wszystkich maszynach TOX®,
dzięki ochronie lamelek oraz centrowaniu przez części stałe
- niska wysokość połączenia
- zgarniacze matrycy są wymagane
tylko w specjalnych zastosowaniach
10
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
3
- automatyczne odprowadzanie
oleju, szczególnie istotne przy
łączeniu mocno zaolejonych materiałów
- nawet w przypadku zniszczenia
jednej z lamelek, połączenie jest
nadal bardzo mocne. Niezawodność procesu jest bezsprzecznie
większa niż w przypadku matryc
wyłącznie z elementami ruchomymi.
mocna strona przemysłu
Matryca TOX® SKB
Kształty stempli w wykonaniu kołnierzowym oraz do mocowania bocznego
można znaleźć na stronach 6 i 7 (połączenie okrągłe TOX®).
Matryca SKB kołnierzowa
głębokość
matrycy zgodnie
z test-raportem
Otwór
bazujący
+ 0,018
+0
A
Kod
zamówien.
Część 1
= wykonanie
ØY
średnica
połączenia
(patrz test-raport)
10
SKB 14.25
14
SKB 16.25*
ØA
60
SKB 10.25
B
13
17
16
19
Dla
połącz.
TOX®
Ø mm
Y**
6,0 - 7,0
14,0
6,0 - 7,0
14,0
8,0 - 9,0
16,0
8,0 - 10,0 17,5
5
* połączenie z warstwą pośrednią (np.
klej, uszczelnienie)
Y** = przy maksymalnie rozwartej
matrycy
ØB
podebranie pod
łeb narzędzia
0,5 x 45°
Opcja: Podstawa matrycy może
zostać spłaszczona co umożliwia
bliższy montaż. Metoda pozwala uzyskać połączenia bliżej siebie. Spłaszczenia mogą być umieszczone w różnorodnej, zgodnej z oczekiwaniem
konfiguracji.
głębokość
matrycy zgodnie
z test-raportem
Matryca SKB mocowana bocznie
50
ØC
średnica
połączenia
(patrz test-raport)
0,5x45º
30
ØY
0,5x45º
Ø6,6
7,5±0,1
15
=
=
A
SKB 30.25
20 10
10
SKB 31.25
24 14
14
B
SKB 32.25* 26 16
Ø11
D g6
Kod
zamówien.
Część 1
= wykonanie
Dla
połącz.
TOX®
Ø mm
Y**
12
6,0 - 7,0
14,0
16
6,0 - 7,0
14,0
8,0 - 9,0
16,0
C-0,1 D
16
18
8,0 - 10,0 17,5
* Połączenie z warstwą pośrednią (np.
klej, uszczelnienie)
4,8
B
Y** = przy maksymalnie rozwartej
matrycy
ØA
utwardzona płyta oporowa
kolumnowana
utwardzona
płyta zgarniająca
+1, 5
ØA +1, 0
Płyty zgarniają
0,02 A
nie mogą wys
0,06 B
5
ØY +2,
+2, 0
się z kolumn
kolumnowana
utwardzona
płyta zgarniająca
Ø patrz
test-raport
fv=0,5
fv=0,5
Ø patrz
test-raport
+1, 5
Ø10 +1, 0
0,02 A
0,06 B
+2, 5
ØY +2, 0
B
B
ØA
H7
hartowana
płyta mocująca
narzędzia
utwardzona płyta oporowa
utwardzona płyta oporowa
ØA
7,5 ±0,01
Uwaga: prosimy przestrzegać
zaleceń montażowych oraz
danych z test-raportu TOX®
(patrz strona 19)
płyta mocująca
narzędzia
ØAH7
W zabudowie matrycy SKB należy
zwrócić szczególną uwagę na wymiar
Y (bez znaczenia w przypadku matrycy stałej - patrz strony 6 i 7)
7
Przykład montażu narzędzi TOX® w tłoczniku z kolumnami
+2, 0
ØB +0, 5
Narzędzie kołnierzowe
Narzędzie mocowane bocznie
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
11
Matryca SKB płaska, odsunięta
Zalecana w przypadku łączenia komponentów z zagiętą krawędzią, np. profili C-kształtnych. Prosta konstrukcja umożliwia łatwą i szybką wymianę. Narzędzie można używać pojedynczo lub zabudowane w przyrządach wielopunktowych.
Na życzenie dostępne są wykonania specjalne.
Kod zamówien.
Część 1
= wykonanie
głębokość
matrycy zgodnie
z test-raportem
ØY
średnica
połączenia
(patrz test-raport)
C
D
E
F±0,02
G±0,02
H±0,02
SKB 50.25
10
35
3x45°
6
30
10
25
6,0 - 7,0
14,0
SKB 51.25
14
37
4x45°
6
30
10
25
6,0 - 7,0
14,0
8,0 - 9,0
16,0
SKB 53.25*
0,5 x 45°
Y**
E
Ø 4,5
3,2
25***
Ø8
B
Dla
połącz.
TOX®
Ø mm
16
38
4,5x45° 10
30
10
25
8,0 - 10,0 17,5
Ø4 F7
* połączenie z warstwą pośrednią (np. klej, uszczelnienie)
F
B
D
Y** = przy maksymalnie rozwartej matrycy
*** minimalny wymiar to 16 mm, dostępny na życzenie
7,5±0,1
G
15±0,02
C
Instalacja z rowkiem
min. 15
B +0,018
H
E
12,5 ±0,1
Szerokość rowka
F
Płytka oporowa
M4
Instalacja z kołkiem bazującym
B
F
G 15±0,02
E
7,5 ±0,1
Matryca musi każdorazowo być
wsparta na podkładce lub płycie
oporowej.
Uwaga: prosimy przestrzegać
zaleceń montażowych oraz
danych z test-raportu TOX®
(patrz strona 19)
Ø4 F7
12
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
mocna strona przemysłu
Akcesoria
Oprawka ze zgarniaczem do stempli TOX®
Typ: CSR
Oprawka stempla, do użytku z pojedynczym narzędziem
lub w połączeniu z adapterami CZE i CZW do montażu w
płytach przyrządów wielopunktowych. Do montażu na
siłowniku TOX®-Kraftpaket należy zastosować adapter
CZP. Sprężynę zgarniacza lub narzędzie TOX® można
wymieniać niezależnie.
ØD
M1
ØZ1H7
L3
ØdSt
Lst
L
20
R1
Wykonanie specjalne
Dla połączeń o wielkości od Ø10mm prosimy
skonsultować się z TOX® PRESSOTECHNIK.
Inne wykonania specjalne dostępne na zapytanie.
fv = 0,5 mm
f max.
L1
b
Wykonanie podstawowe
R0
,5
Ød1
LSt
dSt
FV
Fmax
fmax.
fv
=
=
=
=
=
=
długość stempla
średnica stempla
wstępne naprężenie sprężyny
maks. siła zgarniania
maks. skok sprężyny
wsunięcie główki stempla
W ramach różnej długości narzędzia TOX® istnieje możliwość modyfikowania wymiaru L1 i unikania kolizji z komponentami.
Typ
LSt
dSt
FV [N]
CSR 25.10.060
CSR 25.10.080
CSR 25.10.100
CSR 32.10.080
CSR 32.10.100
CSR 38.10.080
CSR 38.10.100
CSR 51.10.100
60
80
100
80
100
80
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
925
925
925
970
970
2610
2610
4020
Współcz. fmax.
Fmax.
sprężyst. [mm] [N]
[N/mm]
370
370
370
485
485
580
580
670
5
5
5
6,3
6,3
8,3
8,3
8,3
2775
2775
2775
4025
4025
7425
7425
9580
ØD L
32
32
32
40
40
50
50
65
67,5
87,5
107,5
88,5
108,5
90,5
110,5
110,5
Ø d1
15
15
15
18
18
22
22
24
b
2,5
2,5
2,5
5
5
7
7
7
Ø Z1H7
22
22
22
28
28
28
28
40
M1
L1
L3
Typ
Zalecany
sprężyny zgarniacz
matrycy
M24x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M32x1,5
M32x1,5
M42x1,5
M42x1,5
M56x1,5
11
31
51
23,5
43,5
12,5
32,5
19,5
12
12
12
13
13
15
15
15
CZF25
CZF25
CZF25
CZF32
CZF32
CZF38
CZF38
CZF51
CMR 24...
CMR 24...
CMR 24...
CMR 24...
CMR 31...
CMR 24.../31...
32.../37...
wszystkie CMR
Wymiary w [mm]
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
13
Akcesoria
Oprawka ze zgarniaczem do matryc TOX®
ØD
Typ: CMR
Oprawka matrycy, do użytku z pojedynczym narzędziem lub w połączeniu
z adapterami CZE i CZW do montażu w płytach przyrządów wielopunktowych. Do montażu na siłowniku TOX®-Kraftpaket należy zastosować adapter CZP. Sprężynę zgarniacza lub narzędzie TOX® można wymieniać niezależnie.
M1
LM
dM
FV
F
fA
L
LM
L3
ØZ1H7
długość matrycy
średnica matrycy
wstępne naprężenie sprężyny
siła zgarniania
skok zgarniacza
L1
W ramach różnej długości narzędzia TOX® istnieje możliwość modyfikowania wymiaru L1 i unikania kolizji z komponentami.
fA=1mm
Ød M
=
=
=
=
=
Ød 1
Typ
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
24.14.060
24.14.080
24.14.100
25.10.060
25.10.080
25.10.100
31.14.080
31.14.100
32.14.080
32.14.100
37.14.080
37.14.100
38.14.080
38.14.100
LM
dM
60
80
100
60
80
100
80
100
80
100
80
100
80
100
14
14
14
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
FV [N]
900
900
900
2035
2035
2035
2275
2275
3150
3150
3410
3410
6090
6090
Współcz.
sprężyst.
[N/mm]
F
[N]
L
ØD
95
95
95
370
370
370
350
350
485
485
325
325
580
580
995
995
995
2405
2405
2405
2625
2625
3635
3635
3735
3735
6670
6670
68
88
108
68
88
108
89
109
89
109
91
111
91
111
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
L1
11,5
31,5
51,5
11,5
31,5
51,5
20
40
20
40
9
29
9
29
Ø d1
Ø Z1H7
M1
19
19
19
15
15
15
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
28
28
28
28
28
28
28
28
M24x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M32x1,5
M32x1,5
M32x1,5
M32x1,5
M42x1,5
M42x1,5
M42x1,5
M42x1,5
L3
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
15
15
15
15
Typ
sprężyny
CZF24
CZF24
CZF24
CZF25
CZF25
CZF25
CZF31
CZF31
CZF32
CZF32
CZF37
CZF37
CZF38
CZF38
Wymiary w [mm]
Narzędzia montażowe
Klucz do wymiany narzędzi TOX®, sprężyn w oprawkach oraz adapterów
SW
1
CZG - klucz do oprawek
Typ
CZG 27-30.00
SW 1
27
CZG 36-38.00
36
CZG 46-60.00
46
SW 2
30
SW
2
38
60
Przeznaczony do:
CZP/CZW/CZE 25
CSR/CMR 25/CMR 24
CZP/CZW/CZE 32
CSR/CMR 32/CMR 31
CSR/CMR/CZP/CZW/CZE 38/CMR 37
CSR/CMR/CZP/CZW/CZE 51
CZN - klucz z adapterem sześciokątnym
Typ
CZN
CZN
CZN
CZN
14
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
25
32
38
51
SW 3 D4
30
36,5
38
45,5
46
55,5
60
69,5
Przeznaczony do:
CSR/CMR 25 CMR 24
CSR/CMR 32 CMR 31
CSR/CMR 38 CMR 37
CSR 51
mocna strona przemysłu
Akcesoria
Sprężyny TOX® oraz dobór zgarniacza
Sprężyna zgarniacza, typ CZF
Sprężyna specjalnie przystosowana do pracy w zgarniaczach CSR i CMR
Typ
CZF
CZF
CZF
CZF
CZF
CZF
CZF
24
25
31
32
37
38
51
Ø DH
Ø Dd
LO
[mm]
[mm]
[mm]
25
26
33
33
40
40
52
15,2
12,5
16
16
20
20
25
Współcz. Długa
spręż.
żywotność
60% S
[N/mm] [mm]
F [N]
33
31
37
37
49,5
49,5
62
93
370
350
485
325
580
670
6,3
4,8
6,8
5,7
9,2
7,7
9,6
586
1776
2394
2765
2984
4466
6432
Średnia
żywotność
80% S
[mm]
F [N]
8,4
6,4
9,1
7,6
12,2
10,2
12,8
781
2368
3185
3686
3965
5239
8576
Maks. skok
Smax
[mm]
Fmax
[N]
10,5
977
8,0 2960
11,4 3990
9,5 4608
15,3 4973
12,8 7424
16,0 10720
Uwaga. Powyższe sprężyny są specjalnie szlifowane aby zapobiegać bocznym obciążeniom narzędzi TOX®. Standardowe sprężyny nie mogą być stosowane jako zamienniki.
Ø DH
Ø Dd
LO
S
F
R
=
=
=
=
=
=
średnica zewnętrzna
średnica wewnętrzna
długość swobodna
skok sprężyny
siła
współczynnik sprężystości ±10 % tolerancji
Dobór zgarniacza oraz sprężyny
1. Sprawdzić siłę zgarniacza podaną w test-raporcie.
2. Sprężyna w zgarniaczu posiada napięcie wstępne o sile FV.
3. W trakcie przetłaczania materiału stempel wykonuje skok o długości GP (głębokość penetracji).
Zagłębianie się stempla powoduje wzrost siły, zgodnej ze współczynnikiem sprężystości R. Zwiększanie
stopnia ściśnięcia sprężyny powoduje skrócenie jej żywotności (patrz tabela). Nie należy przekraczać
maksymalnego skoku sprężyny.
tulejka
zgarniająca
warstwa 2
GP
wymiar kontrolny „X”
S2
DD
głębokość
matrycy
stempel
warstwa 1
S1
fv= 0,5 mm
4. Obliczenie wartości GP = głębokość penetracji
GP = S1 + S2 + DD - X
DD = głębokość matrycy określona w test-raporcie
X
= wymiar kontrolny „X”, określony w test-raporcie
matryca
5. Obliczenie siły zgarniacza F
F
= R . (GP + fV) + FV
FV
R
= siła napięcia wstępnego sprężyny
= współczynnik sprężystości (patrz tabela)
6. W przypadku łączenia materiałów z tendencją do tworzenia zimnych zgrzewów (np. aluminium), tulejka
zgarniająca musi ściśle otaczać główkę stempla (patrz rysunek w punkcie 4). W innym przypadku
możliwe jest zaciąganie materiału i odkształcanie go w obszarze połączenia.
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
15
Akcesoria
Adaptery do oprawek TOX®
Typ: CZP
Adapter do oprawek typu CSR i CMR umożliwiający montaż bezpośrednio na
tłoczysku siłownika TOX®-Kraftpaket
Typ
Ø D-0,2 L3 L4
L5 L6 L7 M1
M2
CZP 25.01
CZP 25.02
CZP 32.01
CZP 32.02
CZP 38
CZP 51
31,8
39,8
39,8
39,8
49,8
64,8
26
32
23
32
27
29
M22x2
M30x2
M22x2
M30x2
M30x2
M30x2
12
12
13
13
15
15
38
44
36
45
42
44
14
19
14
19
19
19
7
8
7
8
8
8
M24x1,5
M24x1,5
M32x1,5
M32x1,5
M42x1,5
M56x1,5
Z1 g6 Ø Z2H7 Ø d3 G1 SW Siłownik
TOX
22 18
18 33 27 S/K 4
22 26
18 39 36 S/K 8-15
28 18
21 31 36 S/K 4
28 26
21 40 36 S/K 8-15
28 26
21 37 46 S/K 8-15
40 26
25 39 60 S/K 8-15
Wymiary w [mm]
Typ: CZW
Adapter do oprawek typu CSR i CMR umożliwiający montaż na płycie
Typ
CZW
CZW
CZW
CZW
L3
12
13
15
15
25
32
38
51
L8
60,5
61,5
63,5
64,5
Ø D-0,2
31,8
39,8
49,8
64,8
M1
M24x1,5
M32x1,5
M42x1,5
M56x1,5
Z1 g6
22
28
28
40
Ø d3
18
21
21
25
G2
15,5
16,5
18,5
19,5
SW
27
36
46
60
Wymiary w [mm]
Typ: CZE
Adapter do oprawek typu CSR i CMR umożliwiający montaż na płycie
Typ
CZE
CZE
CZE
CZE
25
32
38
51
Ø D-0,2 L3
L9
L10 L11 M1
M3
Z1 g6 Ø Z3 g6 Ø d3
G3
SW
31,8
39,8
49,8
64,8
43
43,5
45,5
49,5
22
22
22
25
M12x1,5
M12x1,5
M12x1,5
M20x1,5
22
28
28
40
16
16,5
18,5
19,5
27
36
46
60
12
13
15
15
13
13
13
15
M24x1,5
M32x1,5
M42x1,5
M56x1,5
16
16
16
24
18
21
21
25
Wymiary w [mm]
16
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
mocna strona przemysłu
Korpus jednopunktowy, typ CEO
Korpus jednopunktowy może być
zabudowany w posiadanej prasie i
stanowić tanią i szybką drogę do
połączeń TOX®. Siła zgarniania jest
regulowana. Wymagany skok oraz siła
nacisku zależą od rodzaju łączonego
materiału i typu narzędzi TOX® zainstalowanych w korpusie. Prosimy
brać to pod uwagę przy konfigurowaniu połączeń.
Maksymalna siła nacisku na korpus
wynosi 45kN.
Kod
Średnica
Kod zamów.
zamów.
połączeń
narzędzi TOX®
®
TOX
stempel
matryca
CEO 150.00
Ø 3, 4, 5
10.00.XX
10.01.XX
CEO 150.01
Ø 6, 8
10.00.XX
14.01.XX
CEO 300.00
Ø 3, 4, 5
10.00.XX
10.01.XX
CEO 300.01
Ø 6, 8
10.00.XX
14.01.XX
1
Elastomerowe zgarniacze
matrycy
1. Zgarniacz
- CEA 10.19 - połączenia TOX®
o wielkości do Ø 5mm
maks. siła zgarniacza 4000 N
- CEA 10.22 - połączenia TOX®
o wielkości od Ø 6mm
maks. siła zgarniacza 8000 N
2
3
4
Kody zamówieniowe:
CZO 10 dla połączeń Ø3-5mm
CZO 14 dla połączeń Ø6-8 mm
CEO 150.00 i 300.00 otwarcie 220
CEO 150.01 i 300.01 otwarcie 241
Opis podzespołów
9
2. Regulacja siły zgarniania
Dla korpusów CEO przeznaczone są
matryce o długości 20mm.
11
3. Zgarniacz stempla ze sprężynami talerzykowymi
4. Sprężyna powrotna
Przyrządy pomiarowe TOX®
Macki pomiarowe
Macki służą do pomiaru wymiaru kontrolnego „X” (resztkowa grubość połączenia TOX®). Dostępne są wersje z
wyświetlaczem analogowym oraz
cyfrowym.
Na zapytanie przedstawimy ofertę na
niestandardowe wykonanie ramion
pomiarowych.
wymiar kontrolny “X”
strona stempla
strona matrycy
CMT 38 analogowy
CMT 85 analogowy
CMT 22 cyfrowy
Analogowy
Typ
Zakres pomiarowy
[mm]
CMT 38
CMT 190 cyfrowy
Cyfrowy
CMT 85 CMT 173 CMT 22 CMT 117 CMT 190
0 – 10
0 – 20
0 – 50
0 – 10
0 – 40
0 – 60
Jednostka pomiarowa
[mm]
0,1
0,02
0,05
0,005
0,02
0,02
Długość ramion [mm]
38
85
173
22
117
190
Przyrząd pomiarowy
CMT 001.000.00
Przyrząd CMT 001 w połączeniu z
systemami kompensacji odkształcenia jak TOX®-ElectricDrive lub monitor
procesu pozwala uzyskać najwyższą
dokładność pomiarową przy niewielkim nakładzie pracy. Dane pomiarowe
są w pełni archiwizowane. W celu
utrzymania wysokiej precyzji konieczne jest używanie przyrządu CMT do
kalibracji napędu elektrycznego lub
monitora procesu. Uzyskana tolerancja mieści się w przedziale ±0,01 mm.
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
17
System monitorowania procesu TOX®
acji
inform katalogu
j
e
c
ę
Wi
Informacja na wyciągnięcie ręki
się w ia”
jduje
an
zna ® Sterow
"TOX
SIECI
1. Podstawy techniczne
Niezbędne informacje zawarte są w
test-raporcie TOX®:
• siła nacisku,
• wymiar kontrolny „X”,
• długość nita w przypadku
połączenia TOX®-Nit,
• zdjęcie przekroju mikrograficznego połączenia.
Powyższe dane gwarantują odpowiednią wytrzymałość połączenia
oraz wysoką jakość opartą na powtarzalności procesu.
2. Logistyka
Z każdą dostawą narzędzi dołączany
jest TOX®-Paszport. Działy instalujące narzędzia znajdą tam niezbędne
informacje:
• numery narzędzi,
• wymiar kontrolny „X”,
• arkusz wizualnej oceny jakości
połączenia.
Przestrzeganie zaleceń gwarantuje
wysoką jakość i powtarzalność procesu.
System monitorowania procesu łączenia blach metodą TOX®,
typ CEP 400 / 400T
Cechy
- monitoruje procesy łączenia blach
- montiorowanie przy użyciu parametryzowanych okien
- możliwość zapisania do 64 różnych programów
- programy mają nazwy opisowe o
długości do 40 znaków
- każdy kanał ma możliwość konfigurowania 64 czujników
- 4 poziomy dostępu zabezpieczone hasłem: operator, ustawiacz,
integrator, użytkownik
- 8 cyfrowych wejść/wyjść
- podgląd stanu cyfrowych I/O
- zapisuje do 100 wartości w jednym przebiegu
- w dostawie pakiet TOX®softWare do
parametryzacji i archiwizacji
danych
- wyświetlanie wartości wymiaru
kontrolnego „X”
- różne wykonania zabudowy, stopień ochrony IP65
- podświetlenie wyświetlacza
- klawiatura z membraną ochronną
(wersja 1 i 2 kanałowa)
- wyświetlacz TFT 5,7” LCD VGA
(640x480) w wersjach 4/8/12
kanałów
- port RS 232 do parametryzacji
- interfejs Ethernet do wymiany
danych poprzez sieć
Rozszerzenia opcjonalne:
- Profibus DP
- CANopen Gateway w celu implementacji szeregu innych systemów sieciowych jak Interbus,
Profinet, inne
- sterowanie sekwencją łączenia
blach w procesie TOX®
- moduły serwisowe: modem zdalny, moduł kontrolny cyklu
- wyjście analogowe 0 – 10 V
- wersja do monitorowania procesów na prasach TOX®-FinePress
TOX®softWare
Ethernet
Interbus/ProfiNet/Profibus
RS 232/485
PLC
3. Zapewnienie jakości produkcji
Monitoring procesu TOX® oznacza
kontrolowanie i dokumentowanie
jakości procesu. Znajduje on zastosowanie do połączenia TOX®-Punkt
Okrągły jak również TOX®-Nit.
Monitorowane parametry:
• siła nacisku
• przemieszczenie
Zasada działania
Przetworniki siły mierzą siłę nacisku w
czasie łączenia. Czujnik pozycji
sprawdza, czy osiągnięto wymiar kontrolny „X”. Po osiągnięciu pozycji
wymiaru „X”, czujnik podaje sygnał i
zmierzone wartości sił nacisku są
porównywane z wartościami odniesienia. Połączenie TOX® uznaje się za
prawidłowe, jeżeli wartości znajdą się
w określonym polu tolerancji.
Parametry procesu różnią się w
zależności od typu połączenia
TOX®. Prosimy o kontakt przed
wdrożeniem.
4. Wsparcie techniczne
Baza danych aplikacji TOX® jest
platformą zawierającą wszystkie
istotne informacje o narzędziach i
aplikacji, w której są użyte. Użytkownik ma zawsze gwarancję pełnego
wsparcia technicznego z TOX®
PRESSOTECHNIK i jego oddziałów
na całym świecie.
TOX®-ToolCheck - pneumatyczny system kontroli stanu matrycy
Stempel
Sprężone
powietrze
Zgarniacz
Matryca
18
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
System monitorowania stanu matrycy
TOX®-ToolCheck może działać w
połączeniu z systemem kontroli procesu. Istotą jest zapewnie użytkownika, że w procesie łączenia używana
jest nie uszkodzona matryca. Brakująca lub zablokowana lamelka w matrycy SKB, wykruszony fragment matrycy stałej lub jakiekolwiek inne potencjalne uszkodzenie jest wykrywane w
czasie poniżej 1 sekundy.
Cechy systemu
- gwarancja optymalnej żywotności
narzędzia
- zwiększone bezpieczeństwo procesu
- szybka identyfikacja uszkodzeń
Szczegółowe informacje zawarte są w
katalogu 80.06.
mocna strona przemysłu
Wytyczne konstrukcyjne oraz montażowe
dla narzędzi do łączenia blach TOX®
Tolerancje
W czasie instalacji narzędzi TOX®
należy zwracać uwagę na luzy w
oprawkach. Tolerancje narzędzi są
zaprojektowane w taki sposób, aby
zawsze gwarantować pewne zamocowanie.
L
L
0,4 x L
0,4 x L
Ważne: zgarniacz nie może stykać
się z narzędziami TOX®. W innym
przypadku obciążenia boczne mogą
uszkodzić narzędzia. Tolerancja
współosiowego montażu narzędzi
musi być przestrzegana.
Wspomniane tolerancje gwarantują
właściwe ułożenie narzędzi TOX® w
czasie procesu.
Przed montażem narzędzi w oprawkach zalecamy nanieść trochę smaru.
Kontrola jakości połączenia TOX®
opiera się na nie niszczącym pomiarze wymiaru kontrolnego „X” (resztkowa grubość blach po przetłoczeniu).
Prawidłowe ustawienie wymiaru gwarantuje odpowiednie wytrzymałości
na ścinanie i rozciąganie.
strona stempla
wymiar kontrolny X
strona matrycy
średnica
połączenia
Pomiaru można dokonać za pomocą
macek CMT (patrz strona 17), ustawiając końcówkę pomiarową pomiędzy znacznikami w matrycy TOX®.
znaczniki
Prawidłowa wartość wymiaru „X”
podana jest w każdym test-raporcie z
tolerancją ±15%. Dla blach o grubości poniżej 0.8mm tolerancja jest
zawężona (szczegóły zawarte są w
test-raporcie). W trakcie eksploatacji
dno matrycy wykazuje przetarcie. Nie
ma to negatywnego wpływu na
jakość połączenia, o ile głębokość
matrycy nie zwiększy się o 0.1mm w
stosunku do nominalnej. Po rekalibracji układu należy sprawdzić jakość
połączenia.
Test rozrywania połączenia
Jakość połączenia zgrzewanego najczęściej jest testowana poprzez wbicie klina między zgrzane blachy. W
połączeniu TOX® pomiar wymiaru
kontrolnego „X” jest nie niszczącą, a
równie wiarygodną metodą kontroli
jakości.
Monitorowanie procesu
Ciągły nadzór nad procesem można
realizować za pomocą naszego systemu CEP.
Patrz strona 18.
Obserwacja procesu
Przy zbyt niskiej sile nacisku, połączenie nie zostanie uformowane. W
przypadku jednak zbyt dużej siły istnieje ryzyko zniszczenia narzędzi.
Siłownik TOX®-Kraftpaket jest optymalnym rozwiązaniem kontroli właściwej siły nacisku. Po osiągnięciu
zadanej siły nacisku następuje automatyczny powrót inicjowany przez
wyłącznik ciśnienia oleju. Jeżeli siła
nacisku nie zostana osiągnięta (np. na
skutek spadku ciśnienia zasilania),
siłownik się zatrzyma. Pozwala to
łatwo kontrolować proces tworzenia
połączenia TOX®.
Jako napęd narzędzi można zastosować dowolny siłownik pneumatyczny,
hydrauliczny lub elektromechaniczny.
Napędy pneumohydrauliczne TOX®Kraftpaket oraz elektromechaniczne
TOX®-ElectricDrive są optymalnie
dostosowane do łączenia blach oraz
mają szereg innych zalet (szczegóły
znajdują się w katalogach tych napędów).
Ostrzeżenia eksploatacyjne
Narzędzi nie wolno zamykać bez
materiału. Naprężenie na powierzchnię narzędzia jest zbyt duże i w
przypadku braku blachy może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia narzędzia. Łatwą metodą zapobiegania takim sytuacjom jest ustawienie
ograniczenia skoku. Należy je ustawić w taki sposób, aby przy zamkniętych narzędziach gwarantowało osiągnięcie wymiaru kontrolnego „X”.
Takie ustawienie zabezpiecza narzędzia przed uszkodzeniem nawet w
przypadku pracy bez materiału
pomiędzy nimi.
Wycofanie narzędzia bez użycia zgarniacza może spowodować odkształcenie połączenia TOX® i zredukować
jego wytrzymałość.
Innym zagrożeniem jest możliwość
uszkodzenia narzędzi. Bardzo wysokie siły zgarniające zakłócają proces
łączenia i ograniczają wytrzymałość.
Ze względu na wypływkę formowaną
w matrycy, po zakończeniu procesu
komponent należy unieść powyżej
matrycy lub zastosować zgarniacz
matrycy.
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
19
Zalecenia montażowe oraz eksploatacyjne
głębokość matrycy
maks. zagłębienie
stempla
wymiar kontrolny „X”
Połączenie TOX®-Punkt Okrągły
System odprowadzania oleju
Wszystkie matryce z wkładką mają
zintegrowany system odprowadzania
oleju (nie dotyczy matryc płaskich).
System jest wymagany w przypadku
łączenia mocno zaolejonych blach.
W przypadku łączenia elementów
odkształconych należy zachować
wymagane tolerancje połączenia
TOX®. W razie wątpliwości prosimy o
kontakt z TOX® PRESSOTECHNIK.
kształt specjalny
Konstrukcja oprawki narzędziowej
musi przenieść pełne obciążenie
pochodzące od siły nacisku na narzędziu TOX® w pracy ciągłej. Wymagana siła nacisku jest podana w testraporcie, a obszar narzędzia zależny
od średnicy stempla i matrycy.
Zgarniacz
Na stemplu i matrycy wymagany jest
montaż zgarniacza, który musi być
możliwie najbliżej narzędzi. Informacja o wymaganej sile nacisku zawarta
jest w test-raporcie. W przypadku
przyrządu
wielopunktowego
ze
wspólną płytą zgarniającą wymagana
siła jest iloczynem ilości punktów i siły
zgarniania pojedynczego.
zgarniacz
W przypadku kolizji krawędzi matrycy
z promieniem gięcia komponentu istnieje zagrożenie pęknięcia matrycy.
Krawędż matrycy TOX® nie powinna
mieć kontaktu z tą częścią komponentu.
Aluminium
100 000 – 350 000 połączeń
Stal nierdzewna
20 000 – 150 000 połączeń
W maszynach z obrotowym ruchem
narzędzia, np. TOX®-PowerKurver,
stempel musi dojechać prostopadle
do materiału. Przypomina to wówczas
ruch liniowy narzędzia.
Rm
in.
50
m
m
GM
GP
H340LAD
100 000 – 350 000 połączeń
matryca
Obliczanie GP = głębokość penetracji
GP = S1 + S2 + GM - X
S1 - grubość po stronie stempla
S2 - grubość po stronie matrycy
GM - głębokość matrycy
X - wymiar kontrolny
Dane zawarte są w TOX®test-raporcie.
20
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
środek
obrotu
górna krawędź
materiału
łączna grubość blach
S1
S2
Przyjmując założenie prawidłowego
wykonania układu mechanicznego,
stosowania się do zaleceń montażowych oraz danych z test-raportów,
należy oczekiwać poniższych ilości
połączeń wykonanych jednym
kompletem narzędzi TOX®:
DC01
100 000 – 400 000 połączeń
Skok zgarnicza po stronie stempla
musi być większy niż głębokość penetracji (GP) stempla. Po stronie matrycy
wymagany skok to głębokość matrycy
(GM) +1mm (+podniesienie części,
jeżeli wymagane).
stempel
Szacunkowa żywotność narzędzi
TOX®
górna
krawędź
matrycy
Tolerancja kąta przyłożenia narzędzia
wynosi 3°, jednak wytrzymałość połączenia może być trochę niższa. Tolerancja dotyczy wyłącznie matrycy stałej.
Wymiany narzędzi należy dokonać w
przypadku:
- uszkodzenia narzędzia,
- ciągłego obniżania się wytrzymałości połączenia na skutek zużycia narzędzia.
Zalecamy okresowe sprawdzanie
komponentów z produkcji w celu
weryfikacji właściwych parametrów wytrzymałościowych.
mocna strona przemysłu
Zalecenia montażowe oraz eksploatacyjne
Matryca TOX®-SKB
maksymalne
zagłębienie stempla
wymiar kontrolny “X”
głębokość matrycy
Wytyczne konstrukcyjne i montażowe
dla matrycy TOX® SKB nie różnią się
zasadniczo od tych dotyczących
połączenia TOX®-Punkt Okrągły (patrz
strony 19 i 20). Poniższe informacje
dotyczą wyłącznie matrycy SKB.
Wycofanie narzędzia bez użycia zgarniacza może spowodować odkształcenie połączenia TOX® i zredukować
jego wytrzymałość.
Innym zagrożeniem jest możliwość
uszkodzenia narzędzi. Bardzo wysokie siły zgarniające zakłócają proces
łączenia i ograniczają wytrzymałość.
Konstrukcja oprawki narzędziowej
musi przenieść pełne obciążenie
pochodzące od siły nacisku na narzędziu TOX®, w pracy ciągłej. Wymagana siła nacisku jest podana w testraporcie, a obszar narzędzia zależny
od średnicy stempla i matrycy.
Obciążalność = 350 N/mm2
(współczynnik bezp. S = 3)
Uwaga!
Ponowne przetłoczenie gotowego
połączenia może spowodować zniszczenie matrycy SKB oraz samego
połączenia.
Matryca musi stykać się całą
powierzchnią z łączonym materiałem.
Odciski po częściach stałych matrycy
muszą być równo rozłożone i lekko
widoczne.
Zgarniacz
Na stemplu i matrycy wymagany jest
montaż zgarniacza, który musi być
możliwie najbliżej narzędzi. Informacja o wymaganej sile nacisku zawarta
jest w test-raporcie. W przypadku
przyrządu
wielopunktowego
ze
wspólną płytą zgarniającą wymagana
siła jest iloczynem ilości punktów i siły
zgarniania pojedynczego.
W maszynach z obrotowym ruchem
narzędzia, np. TOX®-PowerKurver
stempel musi dojechać prostopadle
do materiału. Przypomina to wówczas
ruch liniowy narzędzia.
Skok zgarnicza po stronie stempla
musi być większy niż głębokość penetracji (GP) stempla.
Przyjmując założenie prawidłowego
wykonania układu mechanicznego,
stosowania się do zaleceń montażowych oraz danych z test-raportów,
należy oczekiwać poniższych ilości
połączeń wykonanych jednym kompletem narzędzi TOX®:
DC01
200 000 – 400 000 połączeń
H340LAD
200 000 – 350 000 połączeń
Aluminium
200 000 – 350 000 połączeń
Wymiany narzędzi należy dokonać w
przypadku:
- uszkodzenia narzędzia,
- ciągłego obniżania się wytrzymałości połączenia na skutek zużycia narzędzia.
Zalecamy okresowe sprawdzanie
komponentów z produkcji w celu
weryfikacji właściwych parametrów
wytrzymałościowych.
stempel
Rm
in.
50
GP
GM
środek
obrotu
matryca
górna krawędź
materiału
łączna grubość
blach
S1
m
m
S2
Krawędź w łączonym materiale musi
być wystarczająco szeroka, aby cała
matryca SKB przylegała do blachy.
Częściowe wystawanie matrycy prowadzi do obniżenia wytrzymałości
połączenia oraz pęknięć materiału.
Tolerancja kąta przyłożenia narzędzia
wynosi <
_ 1°, jednak wytrzymałość
połączenia może być trochę niższa.
Szacunkowa żywotność narzędzi
TOX® (z matrycą SKB)
górna
krawędź
matrycy
Obliczanie GP = głębokość penetracji
GP = S1 + S2 + GM - X
S1 - grubość po stronie stempla
S2 - grubość po stronie matrycy
GM - głębokość matrycy
X - wymiar kontrolny
Dane zawarte są w TOX® test-raporcie.
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
21
Zalecenia konstrukcyjne dla połączeń TOX®
Wartości poniżej są bazowymi informacjami dla użytkowników połączeń
TOX®. Dla konstruktorów są przewod-
nikiem po zaleceniach i ramowymi
wytycznymi konstrukcyjnymi. Jeżeli
przedstawione tutaj informacje nie
umożliwiają jednak zaprojektowania
wyrobu, prosimy o kontakt z naszym
biurem.
Połączenie okrągłe
Matryca SKB
seria podstawowa
Średnica połączenia
3
4
5
6
8
10
12
6
8
8**
10
Grubość blachy
od strony stempla
S1
S1 = około 2,5 do 3 x S2
Grubość blachy
od strony matrycy
S2
S2 = około 2 do 2,5 x S1
Łączna grubość
blach [mm]
S1 + S2
0,61,5
0,62,0
0,92,5
1,03,0
1,56,0
1,77,0
4,012,0
0,42,5
0,65,0
0,65,0
1,06,0
Odległość od krawędzi [mm]
³a
5
5
5
6
7
8
10
7
8
9
9
Odległość od promienia
gięcia [mm]
³b
5
5
5
6
7
8
10
7
8
9
9
Odległość między połącz. [mm]
³ e*
10
10
10
12
14
16
20
14
16
18
18
6
6
6
6
6
6
6
14
14
14
14
15
15
20
20
20
25
30
30
30
30
35
Min. wysokość matrycy [mm]
Prześwit [mm]
³d
Wysokość krawędzi [mm]
Y
nieograniczona
strona stempla
strona matrycy
a
S2
S1
a
e
strona stempla
a
strona matrycy
Prosimy pamiętać o wymiarach zgarniaczy (strony
13 i 14) przy określaniu wymiarów od krawędzi lub
promieni gięcia komponentów (a, b). Na zapytanie
dostępne są specjalne kształty zgarniaczy.
*
+ zakres tolerancji
** W przypadku połączeń z klejem lub innymi
warstwami dodatkowymi należy użyć
matrycę TOX®-SKB o średnicy wałka 16mm.
Możliwości połączeń TOX®
Materiał blachy
– stale
– takie same materiały
– różne materiały
– arkusze / profile
Grubość blachy
– równe grubości
– grubszy w cieńszy 2,5:1
– cieńszy w grubszy 1:2
– minimalna grubość pojedynczej blachy około 0.2mm
– maksymalna grubość łączna
około 12mm
Rekomendacja
twardy (strona stempla) tłoczony w
miękki (strona matrycy)
22
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
Powierzchnia
– sucha
– zaolejona
– bez pokryć
– z pokryciem na jednej lub
obu stronach
– malowana
– pokryta tworzywem
Rekomendacja
grubszy (strona stempla) tłoczony w
cieńszy (strona matrycy)
Warstwy
– ilość: 2 lub 3
– pośrednie:
tekstylia
plastik
folie
papier
klej
inne
mocna strona przemysłu
Gotowe rozwiązania TOX®
Program modułowy – elastyczny i sprawdzony w warunkach
ekstremalnych
TOX®-Narzędzia
TOX®-Uchwyt narzędziowy
wraz ze zgarniaczem
®
TOX -Płaska matryca
sięga niemal w każdy
narożnik.
TOX®-Prasy szczękowe
możliwość podwieszenia zapewnia
swobodne manipulowanie.
TOX®-FinePress
Program wysokiej jakości pras
montażowych. Dostępne w trzech
wykonaniach korpusu,
są znakomitym i kompaktowym
rozwiązaniem.
Narzędzia wielopunktowe
najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
z użyciem narzędzi TOX® – wiele
punktów w jednej operacji
Głowica TOX®-Punkt Nit
standardowa głowica zawierająca podajnik
oraz kontrolę jakości nitów; używana zarówno
w instalacjach pojedynczych jak i wielopunktowych
Odpowiednia również dla aplikacji robotowych
TOX®-Prasy szczękowe – maszynowe
zaprojektowane dla pojedynczych jak
i wielopunktowych rozwiązań. Możliwe
jest zastosowanie napędów pneumatycznych, pneumo-hydraulicznych
lub hydraulicznych.
TOX®-Robotowe i maszynowe
prasy szczękowe
z napędem pneumo-hydraulicznym, elektrycznym lub
hydraulicznym
TOX®-Systemy produkcyjne
TOX®-Prasy wyposażone
w przyrządy wielopunktowe
Nasz know-how, Twoja korzyść
TOX®-KraftKurver
rozwiązanie dla równoczesnego mocowania i łączenia. Odpowiednie dla
powierzchni z kątem operacyjnym
powyżej 90°. Dostępny wraz z pneumatycznym lub elektrycznym napędem.
TB 80.100_201202.pl
www.tox-pl.com
23
mocna strona przemysłu
Zakres produktów
TOX®-Kraftpaket
TOX®-KraftKurver
TOX®-ElectricDrive
Ogólnoświatowa sieć sprzedaży i serwisu
TOX®-FinePress
TOX®-Prasy
TOX®-Sterowania,
TOX®-Monitoring
TOX®-Systemy
łączenia blach
TOX®-Prasy
szczękowe
TOX®- Wykrawanie
TOX®-Znakowanie
TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o.o.
ul. Godlewskiego 7B/2
54-609 Wrocław
Tel. 71 785 61 10
Fax 71 785 61 13
E-mail: [email protected]
www.tox-pl.com
TB 80.100_201202.pl
Zmiany techniczne zastrzeżone
TOX®-Mocowania
wciskane
TOX®-Systemy
produkcyjne

Podobne dokumenty