Wykaz programów nauczania oraz podręczników szkolnych

Komentarze

Transkrypt

Wykaz programów nauczania oraz podręczników szkolnych
Wykaz programów nauczania oraz podręczników szkolnych dopuszczonych
do użytku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015
Technikum 4 letnie. Technik pojazdów samochodowych. Klasa III
Lp
Klasa
1
3
Przedmiot
Język polski
Numer programu
nauczania
1/j.pol./T/2012
Autor
SPENCER D,
3/j.ang./T/2012
NAUNTON J., POLIT B.
23/j.obcy.zawodowy/T DEARTHOLT.J
/ZSZ/2013
ROLBIECKA M., KUCHARCZYK J.
2
3
Język angielski
3
3
Język obcy zawodowy
4
3
Język niemiecki
5
3
Historia i społeczeństwo 25/his/T/2014
Praca zbiorowa
6
3
Matematyka
14/matem./T/2012
PRZYCHODA A, ŁASZCZYK Z
7
3
Fizyka rozszerzona
22/fizykarozsz./T/2012 BRAUN M.i inni
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
Pracownia Podstaw
Konstrukcji Maszyn
Wyposażenie
elektryczne i
elektroniczne pojazdów
sam
Pracownia
elektrotechniki i
elektroniki
Pracownia
samochodowa
Tytuł
Ponad słowami.Klasa 2. Cz.1
Gateway plus (dla początkujących)
New Matura Explorer (dla kontynuujących)
Mechanics
Deutsch fur Profis
Direkt Neu 2a(dla początkujących)
Exakt 2(dla kontynuujacych)
5/j.niem./T/2012
Ojczysty panteon i ojczyste spory. Wyd.Nowa
Era
Matematyka.Poznać, zrozumieć. Zakres
podstawowy i rozszerzony + zbiór zadań
Zrozumieć fizykę cz.2
311513/TPS/2012
BOŚ P., SITARZ S.
Podstawy konstrukcji maszyn.cz.1 Wstęp do
projektowania
311513/TPS/2012
PACHOLSKI K.
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie
pojazdów samochodowych
311513/TPS/2012
PILAWSKI M.
Pracownia elektryczna.
311513/TPS/2012
KUBIAK P., ZALEWSKI M.
Pracownia diagnostyki pojazdów
samochodowych.
KOWALCZYK S.
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
samochodowym
Organizacja i
zarządzanie
311513/TPS/2012
przedsiębiorstwem sam.
Wykaz programów nauczania oraz podręczników szkolnych dopuszczonych
do użytku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015
Technikum 4 letnie.Technik mechanik. Klasa III
Przedmiot
Numer programu
nauczania
Tytuł
Lp
Klasa
1
3
Język polski
1/j.pol./T/2012
Ponad słowami.Klasa 2. Cz.1
2
3
Język angielski
3/j.ang./T/2012
3
3
Język obcy zawodowy
SPENCER D,
NAUNTON J., POLIT B.
LLOYD C., FRAZIER J.
23/j.obcy.zawodowy/T
ROLBIECKA M., KUCHARCZYK J.
/ZSZ/2013
Gateway plus (dla początkujących)
New Matura Explorer (dla kontynuujących)
Engineering,
Deutsch fur Profis
4
3
Język niemiecki
5/j.niem./T/2012
Direkt Neu 2a(dla początkujących)
Exakt 2(dla kontynuujacych)
5
3
Historia i społeczeństwo 25/his/T/2014
Praca zbiorowa
6
3
Matematyka
14/matem./T/2012
PRZYCHODA A, ŁASZCZYK Z
7
3
22/fizykarozsz./T/2012 BRAUN M.i inni
8
3
Fizyka rozszerzona
Pracownia technik
wytwarzania
311504/TM/2012
9
3
Pracownia
programowania i obsługi
311504/TM/2012
obrabiarek sterowanych
numerycznie
10
3
Podstawy sterowania i
regulacji maszyn
11
3
12
3
Podstawy technik
wytwarzania
Technologia obróbki
skrawaniem
Autor
BOŚ P. i inni
Ojczysty panteon i ojczyste spory. Wyd.Nowa
Era
Matematyka.Poznać, zrozumieć. Zakres
podstawowy i rozszerzony + zbiór zadań
Zrozumieć fizykę
Podstawy konstrukcji maszyn.cz.2 Techniki
wytwarzania i maszynoznawstwo
zajęcia praktyczne
311504/TM/2012
KOSTRO J.
Urządzenia i układy automatyki.
311504/TM/2012
BOŚ P. i inni
Podstawy konstrukcji maszyn.cz.2 Techniki
wytwarzania i maszynoznawstwo
311504/TM/2012
BRODOWICZ W.
Obróbka skrawaniem

Podobne dokumenty