Microsoft Outlook - Styl noty

Komentarze

Transkrypt

Microsoft Outlook - Styl noty
Musiał Paweł
Od:
Wysłano:
Do:
DW:
Temat:
Załączniki:
Joanna Grzesiuk <[email protected]>
11 lutego 2015 13:22
Musiał Paweł
Rolla Piotr; Mila Piotr; Konieczny Romuald; Rosek Aleksander; Cezary Gasiorowski;
Jaroslaw Szczygielski; Joanna Olenska
Re: SODA +200 - palowanie na Utylizacji - E1.13
E2E1_11T06134.pdf
Witam,
W oparciu o dzisiejszy stan wiedzy przewiduje się 52 pale o średnicy 800mm pod przenośniki na magazynie kredy
nawozowej . Lokalizację pali zakłada się w osiach przenośników taśmowych oraz pod wieżą przesypową wg
załączonego rysunku technologicznego nr E2E1_11T06134. Rysunek ten może ulec zmianom po otrzymaniu
wytycznych od dostawcy przenośników.
Prochem zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby i rodzaju pali oraz zmiany ich lokalizacji.
Pozdrawiam,
Joanna Grzesiuk
[Strona nr]

Podobne dokumenty