System kamer Axis wspomaga marketing.

Komentarze

Transkrypt

System kamer Axis wspomaga marketing.
Case study
System kamer Axis wspomaga marketing.
W parku handlowym Futura Park Kraków oraz centrum outlet
Factory Kraków system monitoringu, bazujący na kamerach
Axis Communications, zlicza klientów odwiedzających obiekt.
Organizacja:
Futura Park Kraków,
Centrum Outlet Factory
Lokalizacja:
Kraków, Polska
Segment rynku:
Handel detaliczny
Wykorzystanie:
Zliczanie klientów,
bezpieczeństwo i ochrona
Partnerzy Axis:
TOP-KEY
Misja
Zarządca
poszukiwał
sposobów
efektywnego
monitorowania konwersji, możliwości dopasowania
działań marketingowych do wymagań klientów
i reagowania na ich potrzeby z odpowiednim
wyprzedzeniem. Neinver oczekiwał otrzymywania
rzetelnych danych dotyczących przepływu klientów, nie
tylko wchodzących do Centrum, ale także mówiących o
liczbie ludzi przemieszczających się pomiędzy poziomami
obiektu. Istotna była również swoboda kreowania
zapytań wobec otrzymywanych danych. Uzyskiwane
informacje i raporty miały być elastyczne w edycji, proste
w generowaniu i obsłudze.
Rozwiązanie
Powyższe wymagania spełnił system Global2G
zainstalowany przez firmę Top-Key, w którym jako
urządzenia liczące wykorzystano kamery IP firmy Axis
Communicatios.
Podstawą systemu jest aplikacja zainstalowana
w kamerach IP GlobalEye-C z zoomem optycznym, którą
wykorzystano w celu zapewnienia wysokiej dokładności
liczenia nie tylko na wejściach do obiektu, ale też
u wszystkich najemców oraz w ruchu poziomym w celu
określenia liczby osób odwiedzających zarówno Centrum
Factory jak i Futura Park Kraków.
Wychodząc
naprzeciw
wymaganiom
klienta,
zainstalowany system zapewnia ciągłość danych, ich
zapis oraz archiwizację. Pozwala na generowanie
dowolnych raportów, eksport i import danych
do zewnętrznej hurtowni danych znajdującej się
w Hiszpanii. To wszystko zapewnia efektywny mechanizm
automatycznej weryfikacji sprawdzania spójności danych
oraz ich zmian w czasie. Wszystkie powyższe aspekty
powodują, że działający w Centrum system Global2G
firmy Top-Key ułatwia zarządzanie i planowanie, a także
mierzenie efektywności podejmowanych działań
marketingowych.
“ Od systemu liczenia klientów wymagaliśmy dokładnych i rzetelnych
danych, istotna była też integracja z systemem parkingowym. System
zaproponowany i wdrożony przez TOP-KEY spełnia nasze wymogi
i założenia, bez zarzutu działa już od 4 lat.”
Robert Sepioł – Site Facility Manager.
Rezultat
Zintegrowane systemy liczenia klientów i samochodów
pozwalają na kontrolę bezpieczeństwa i odwiedzalności
Centrum. Działający system Global2G firmy Top-Key
ułatwia zarządzanie i planowanie, a także mierzenie
efektywności podejmowanych działań marketingowych.
Potwierdzeniem najwyższej jakości wdrożenia oraz
obsługi serwisowej jest fakt iż właściciel Futury Park
Kraków wybrał firmę TOP-KEY jako wykonawcę systemu
rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
Dzięki powyższej rozbudowie funkcjonalność systemu
Global2G zostanie zwiększona o możliwość określenia
czasu pobytu klientów w Centrum, częstotliwości ich
powrotów oraz możliwość określenia gmin, powiatów,
województw a nawet krajów z których przyjeżdżają.
Wszystkie informacje, dotyczące zarówno liczby
klientów, samochodów, czasu ich pobytu oraz zakresu
geograficznego oddziaływania Centrum będą dostępne
z poziomu jednego spójnego systemu raportującego
GlobalWeb.
Zarządzanie centrum wspomagane
technologią
Dwupoziomowe centrum Futura Park Kraków o całkowitej
powierzchni 42000 metrów kwadratowych, zostało
otwarte 19 października 2011. Do dyspozycji klientów
oddano ponad 120 sklepów.
Zarządca centrum oczekiwał zintegrowanych systemów
liczenia, które zapewnią m.in. możliwość powiązania
z innymi systemami obsługującymi obiekt oraz dadzą
nieograniczone możliwości kreowania zapytań
do zebranych danych przy maksymalnej dokładności
i pewności ich gromadzenia.
Na liczeniu klientów nie koniec…
System monitoringu w Futury Factory Park Kraków miał
liczyć odwiedzających Centrum klientów. Firma
TOP-KEY zrealizowała instalację systemów liczenia,
które w późniejszym czasie zostały uzupełnione
o informacje dostarczane przez system rozpoznawania
tablic rejestracyjnych. Trzonem systemu są kamery
firmy Axis Communications – światowego lidera
w zakresie sieciowych urządzeń wizyjnych. Ich zadanie
to m.in. precyzyjne liczenie przybywających do centrum
klientów. Zapewniają świetną jakość obrazu i podgląd
w czasie rzeczywistym, dzięki czemu gromadzone dane
są niezwykle dokładne.
Z kolei system liczenia samochodów bazuje na pętlach
indukcyjnych, które umieszczone pod powierzchnią
jezdni są niewidoczne dla klienta, co minimalizuje
możliwość ich uszkodzenia.
Pakiet korzyści w jednym miejscu
Platforma TOP-KEY, która bazuje na systemie kamer Axis
Communications, umożliwia gromadzenie dokładnych
danych na temat przepływu klientów, obowiązujących
trendów, konwersji i innych danych analitycznych.
Systemy posiadają szeroki wachlarz możliwości pracy
z danymi: eksport i import, ich zapis i archiwizację,
czy tworzenie dowolnych raportów dla wybranych
przedziałów czasowych. Zaletą jest także kompatybilność
systemów w jednym elastycznym interfejsie oraz prosty
dostęp nie wymagający instalacji dodatkowego
oprogramowania. W rezultacie zarządca otrzymuje
narzędzie pozwalające na weryfikację działań
marketingowych, ocenę ich efektywności i podnoszenie
jakości obsługi. Reakcja na zmiany preferencji
konsumentów możliwa jest w każdym czasie. Nawet
w przypadku braku łączności zebrane dane są bezpiecznie
archiwizowane, ponieważ kamera dzięki wbudowanej
pamięci, rejestruje i gromadzi dane przez minimum 90 dni.
Factory Kraków i Futura Park kompleksowe zakupy w jednym miejscu
Zlokalizowany w Modlniczce dwupoziomowy kompleks
usługowy to nowoczesne połączenie centrum outlet
i tradycyjnego parku handlowego. Factory Outlet
i Futura Park mogą pochwalić się certyfikatem BREEAM,
świadczącym o ekologicznym i przyjaznym dla środowiska
charakterze, a także nagrodą PRCH Retail Awards.
©2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC i VAPIX są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub zgłoszonymi znakami
towarowymi firmy Axis AB w różnych jurysdykcjach. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
63977/PL/R1/1510
www.axis.com

Podobne dokumenty