Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej

Komentarze

Transkrypt

Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
Cele i zakres oceny jakości
praktyki architektonicznej
Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
Kurs: Metody oceny jakości praktyki architektonicznej
Zakres tematyczny kursu




Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
Wykorzystanie KPI architektonicznych do oceny jakości praktyki
architektonicznej
Modele dojrzałości praktyki architektonicznej w organizacji
Quiz powtórzeniowy
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
2
Otwarta część kursu
„Metody oceny jakości praktyki architektonicznej”
Cele i zakres oceny
jakości praktyki
architektonicznej
Zakres tematyczny otwartej części kursu

Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej

Wykorzystanie KPI architektonicznych do oceny jakości praktyki
architektonicznej

Modele dojrzałości praktyki architektonicznej w organizacji

Quiz powtórzeniowy
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
4
Czym jest praktyka architektoniczna?
Praktyka
architektoniczna
Ocena jakości zarządzania praktyką...

Spójny zbiór: usług, procesów, ról
oraz ciał (wraz z przypisanymi im
odpowiedzialnościami)
uczestniczących w tworzeniu,
utrzymywaniu i modyfikacji
produktów architektonicznych,
a także wsparciu przy podejmowaniu
określonych decyzji, wprowadzaniu
ich w życie i obserwowaniu sposobu
realizacji tych decyzji.
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
5
Scenariusze orientacji praktyki architektonicznej
Biznes
Orientacja na
planowanie strategiczne
Orientacja na
projekty biznesowe
Projekt
Strategia
Orientacja na
projekty IT
Orientacja na
planowanie IT
Technologia
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
6
Ocena praktyki architektonicznej
≠ ocena architektury korporacyjnej
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
7
Poziomy jakości
architektury korporacyjnej
Poziom 4:
Architektura
modularności
biznesu
Poziom 3:
Optymalizacja
działalności
podstawowej
Poziom 2:
Architektura
standaryzacji
technologii
Poziom 1:
Architektura
silosów
biznesowych
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
8
Ocena praktyki architektonicznej ≠ ocena gotowości
organizacji do wprowadzenia architektury
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
9
Ocena gotowości organizacji do wprowadzenia architektury
odpowiada na pytanie: „czy jesteśmy na to gotowi”?
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
10
Po co oceniać praktykę architektoniczną?

Cele przeprowadzania oceny:
 Mechanizm weryfikacji skuteczności prac
Głównego Architekta.
 Mechanizm doskonalenia praktyki
architektonicznej w organizacji.
 Zamiast
„ocena” lepszym zwrotem jest „ewaluacja”..
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
11
Zakres oceny praktyki architektonicznej

Zakres oceny:
 procesy architektoniczne,
 produkty architektoniczne,
 postawa organizacji wobec podejścia
architektonicznego.
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
12
Wyniki analiz firmy Gartner w zakresie oceny praktyki architektonicznej

77% badanych organizacji planuje (lub już realizuje)
przedsięwzięcia z zakresu architektury korporacyjnej:



34% respondentów planuje uruchomić po raz pierwszy
praktykę architektoniczną;
25% respondentów planuje podnieść poziom dojrzałości
istniejącej już w organizacji praktyki architektonicznej;
18% respondentów planuje dokonać „restartu” istniejącej już
w organizacji praktyki architektonicznej.
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
13
Jak oceniać jakość praktyki architektonicznej?
1.
2.
Działanie ciągłe – poprzez KPI
architektoniczne.
Działanie okresowe (np. raz w roku) –
poprzez model oceny dojrzałości
architektonicznej.
podejścia
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
14
Zapraszamy do zapoznania się
z pełną wersją kursu:
Zapraszamy do zapoznania się z
pełną wersją kursu.
„Metody oceny dojrzałości
praktyki architektonicznej”.
Zapraszamy do zadawania pytań
oraz zgłaszania uwag drogą elektroniczną
Ocena jakości zarządzania praktyką...
Cele i zakres oceny jakości praktyki architektonicznej
16
Akademia
AkademiaStandardówI
T.pl
Standardów IT

Podobne dokumenty