Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25

Komentarze

Transkrypt

Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25
 Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia
24-25 października 2012 r.
Warszawa, hotel Sheraton
24 października 2012 r.
8.30-9.00 Rejestracja gości
9.00-11.30 Sesja plenarna
Strategia i priorytety 2020. Debata o przyszłości systemu ochrony
zdrowia w Polsce
11.30-12.00 Przerwa
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00
Organizacja lecznictwa stacjonarnego –
Finansowanie świadczeń
Choroby onkologiczne –
stan obecny
i przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych
cywilizacyjne wyzwanie
i przyszłość polskich szpitali
w Polsce
dla systemu ochrony zdrowia
14.00-14.30 Przerwa
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
Technologie informacyjne
Ubezpieczenia szpitali
Kardiologia – wyzwania, trendy
w ochronie zdrowia
w terapii i organizacja leczenia
19.00 Gala Rynku Zdrowia – uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny
9.00-11.00
Zarządzanie podmiotami leczniczymi –
wybrane zagadnienia
11.30-13.30
Inwestycje w ochronie zdrowia
14.00-16.00
Projektowanie, budowa i modernizacja
obiektów ochrony zdrowia
– od koncepcji do przecięcia wstęgi
25 października 2012 r.
8.30-9.00 Rejestracja gości
9.00-11.00
Leki w Polsce 2012. Polityka lekowa
11.00-11.30 Przerwa
11.30-13.30
Farmakoterapia
w wybranych dziedzinach medycyny
13.30-14.00 Przerwa
14.00-16.00
Przemysł farmaceutyczny
9.00-11.00
Przyszłość szczepień w Polsce –
aspekty medyczne,
prawne i organizacyjne
11.30-13.30
Skuteczne leczenie cukrzycy w Polsce –
wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
14.00-16.00
Reumatologia: „złote" lata specjalności
– jak zorganizować leczenie, by
osiągnąć populacyjny sukces?
Wstępny, ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia
24 października 2012 r.
9.00-11.30 Sesja plenarna
Strategia i priorytety 2020. Debata o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce
•
Główne wyzwania oraz postulowane kierunki zmian w opiece zdrowotnej
•
Obecne i prognozowane wskaźniki dotyczące stanu zdrowia polskiego społeczeństwa na tle innych krajów Europy i
świata
•
Dokąd zmierzamy? W poszukiwaniu modelu i zasad finansowania świadczeń oraz optymalnej struktury i profilu
placówek medycznych
•
Unijna perspektywa finansowa 2014-2020 w ochronie zdrowia – czy wykorzystamy tę szansę?
•
Omówienie wybranych projektów ustaw regulujących system ochrony zdrowia w Polsce
•
Najważniejsze założenia polskiej polityki zdrowotnej na najbliższe lata w kontekście wskaźników demograficznych i
wydłużenia wieku emerytalnego
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Wystąpienie:
•
Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia
•
Agnieszka Pachciarz – Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
Dyskusja:
Andrzej Balicki – Szef Zespołu Regulacyjnego, DLA Piper; Maciej Hamankiewicz – Prezes, Naczelna Rada Lekarska;
Jarosław Katulski – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Tomasz Latos – Poseł RP, Zastępca
Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Rafał Muchacki – Senator RP, Przewodniczący, Senacka Komisja Zdrowia;
Bolesław Piecha – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia; Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny,
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma; Witold Zatoński – Kierownik, Zakład Epidemiologii i
Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Marian Zembala – Konsultant
Krajowy w Dziedzinie Kardiochirurgii, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Moderator: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
24 października 2012 r.
12.00-14.00 Sesja tematyczna
Organizacja lecznictwa stacjonarnego – stan obecny i przyszłość polskich szpitali
•
Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – podsumowanie dotychczas przeprowadzonych
zmian i perspektywy procesu zmian formy prawnej podmiotów leczniczych
Znaczenie samorządów i innych organów założycielskich w kształtowaniu modelu lecznictwa stacjonarnego w Polsce
Szpitale kliniczne – dziś i jutro
Rola i miejsce prywatnego sektora w polskiej ochronie zdrowia – opinie menedżerów, środowiska medycznego oraz
inwestorów
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Chlebus – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Elżbieta Kasprzak – Dyrektor, Departament Ochrony Zdrowia,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; Andrzej Kosiniak-Kamysz – Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla;
Marek Krawczyk – Rektor, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Andrzej Mądrala – Wiceprezydent, Pracodawcy RP; Beata
Małecka-Libera – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Danuta Tarka – Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ; Piotr Warczyński – Dyrektor, Departament Organizacji Ochrony
Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia; Rafał Wasilewski – Prezes Zarządu, M.W. Trade SA; Marek Wójcik – Zastępca Sekretarza
Generalnego, Związek Powiatów Polskich; Izabella Żyglicka – Partner Zarządzający, Wspólnik, Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy
Moderator: Daniel Kuropaś – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
•
•
•
24 października 2012 r.
12.00-14.00 Sesja tematyczna
Finansowanie świadczeń i przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
•
Sytuacja finansowa szpitali w kontekście ostatniego kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia
•
Obecna i przewidywana rola publicznego płatnika w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
•
Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – omówienie i ocena założeń projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu
zdrowotnym; do jakiego modelu ubezpieczeń zmierzamy?
•
Transgraniczna opieka medyczna – zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej za granicą oraz zwrot kosztów
leczenia
•
Turystyka medyczna – w jakim stopniu promocja polskiej medycyny może wpłynąć na finanse naszych jednostek
ochrony zdrowia
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Wystąpienia:
•
Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
•
Agnieszka Pachciarz – Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
Dyskusja:
Marek Balicki – Dyrektor, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Krystyna
Grzenia – Dyrektor, Szpital Specjalistyczny Świętego Wojciecha, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku;
Tomasz Kaniewski – Broker, Biuro Ubezpieczeń na Życie, EIB SA; Jarosław Kozera – Dyrektor Naczelny, Szpital Uniwersytecki
nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy; Robert Mołdach – Ekspert ds. Ochrony Zdrowia, Pracodawcy RP; Adam
Pustelnik – Ekspert w Dziedzinie Ubezpieczeń; Małgorzata Surdek – Partner, CMS Cameron McKenna; Jakub Szulc – Poseł
na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2008-2012
Moderator: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
24 października 2012 r.
12.00-14.00 Sesja tematyczna
Choroby onkologiczne – cywilizacyjne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
•
Epidemiologia – zapadalność i umieralność na nowotwory; prognozy zachorowalności i wyleczeń: dane polskiego i
zagranicznych rejestrów
•
Jakość w lecznictwie onkologicznym – w jaki sposób ją zmierzyć; wyniki ośrodka a finansowanie procedur
•
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – spojrzenie w przeszłość i perspektywy; rekomendacje dla
decydentów
•
Organizacja leczenia onkologicznego; ośrodki referencyjne oraz jednostki wyspecjalizowane – był pomysł, czy będzie
realizacja?
•
Programy lekowe w onkologii; dostępność leczenia – pierwsze doświadczenia po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Alicja Chybicka – Senator RP; Joanna Didkowska – Centrum Onkologii – Instytut, Zakład Epidemiologii i Prewencji
Nowotworów, Krajowy Rejestr Nowotworów; Krzysztof Herman – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej,
Zastępca Kierownika Kliniki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w
Krakowie; Teresa Horanin-Bawor – Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia;
Krzysztof Krzemieniecki – Wojewódzki Konsultant ds. Onkologii, Kierownik Kliniki, Oddział Kliniczny Kliniki Onkologii,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Krzysztof Łanda – Partner, HTA Audit
Nowicki Łanda Sp.J.; Janusz Meder – Prezes Zarządu, Polska Unia Onkologii; Aleksander Sopliński – Podsekretarz
Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Moderator: Iwona Bączek – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
24 października 2012 r.
14.30-16.30 Sesja tematyczna
Technologie informacyjne w ochronie zdrowia
•
Realizacja kluczowych projektów wdrażanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – szanse i
zagrożenia
•
Skutki zakwestionowania przez Urząd Zamówień Publicznych wyników przetargu dotyczącego projektu P1
(Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych)
•
Znaczenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w systemie ochrony zdrowia
Technologie informacyjne w medycynie – realia, możliwości i bariery; wystąpienia ekspertów i czołowych dostawców
technologii ICT
•
Przegląd wybranych rozwiązań wspomagających funkcjonowanie placówek medycznych
•
Trendy w rozwoju narzędzi usprawniających zarządzanie szpitalem, przychodnią, gabinetem lekarskim
•
Cloud computing w jednostkach ochrony zdrowia – możliwości i ograniczenia
•
Przejście placówek ochrony zdrowia z analogowej na elektroniczną dokumentację medyczną – na jakim etapie
jesteśmy?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Groyecki – Dyrektor Zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland SA; Waldemar Grudzień – Prezes
Zarządu, CompuGroup Medical Polska; Zygmunt Kamiński – Prezes Zarządu, Kamsoft SA; Marek Nowak – Dyrektor,
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu; Jerzy Rekosz – Zastępca Dyrektora ds.
Medycznych, Ordynator Oddziału Kardiologicznego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
Meditrans, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie; Leszek Sikorski – Dyrektor, Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia; Andrzej Strug – Dyrektor, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia
Moderator: Daniel Mieczkowski – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
Prezentacja: Komunikacja elektroniczna w działalności placówki ochrony zdrowia. Paweł Błaszczyk – Kierownik Zakładu
Systemu OSOZ, KAMSOFT SA
•
24 października 2012 r.
14.30-16.30 Sesja tematyczna
Ubezpieczenia szpitali
•
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – skutki finansowe i zakres odpowiedzialności szpitali za tzw.
zdarzenia medyczne
•
Dodatkowe ubezpieczenia z tytułu roszczeń pacjentów zgłaszanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta do
wojewódzkich komisji do spraw zdarzeń medycznych – za i przeciw
•
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – czy to realna szansa na obniżenie kosztów ubezpieczenia szpitali?
•
Wnioski z dotychczasowych prac wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
•
Ubezpieczenia OC a ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Teresa Maria Bogiel – Prezes Zarządu, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.; Cezary Cieślukowski –
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Paweł Daszkiewicz – Dyrektor,
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Jan Gierada –
Dyrektor Naczelny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach; Piotr Kulik – Przewodniczący, Wojewódzka Komisja ds.
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy; Konrad Piech – Radca Prawny, DLA Piper; Filip Rybacki – Prezes,
Brokers Union Sp. z o.o.; Witold Wiśniewski – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w
Rzeszowie; Łukasz Zoń – Dyrektor Biura Prawnego, EIB SA, Radca Prawny
Moderator: Ryszard Rotaub – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
24 października 2012 r.
14.30-16.30 Sesja tematyczna
Kardiologia – wyzwania, trendy w terapii i organizacja leczenia
•
Fenomen polskiej kardiologii interwencyjnej – przyczyny i efekty sukcesu. Co możemy robić lepiej?
•
Postępowanie w chorobie wieńcowej – farmakoterapia a leczenie interwencyjne
•
Choroba wieńcowa – czy mamy model skutecznego ograniczania czynników ryzyka?
•
Współpraca kardiologów i kardiochirurgów – operacje hybrydowe; wykorzystujemy ten potencjał?
•
Wyceny i katalog procedur kardiologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
•
Pracownie hemodynamiki w Polsce – liczba optymalna a rozmieszczenie
•
Technologia i medycyna – nowości w kardiologii interwencyjnej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Bochenek – Kierownik, I Oddział Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląski Ośrodek Kardiologii w
Katowicach; Teresa Horanin-Bawor – Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz
Zdrowia; Grzegorz Opolski – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny; Witold Rużyłło – Dyrektor, Instytut Kardiologii w Warszawie;
Jerzy Sadowski – Kierownik, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie; Janina Stępińska – Prezes, Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne; Tomasz Zdrojewski – Pełnomocnik Rektora ds. Przygotowania i Realizacji Programu Zdrowie dla Pomorzan
2005-2013, Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny; Marian Zembala –
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiochirurgii, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu; Tadeusz Zębik – Kierownik
Oddziału Kardiologii, EuroMedic Medical Center
Moderator: Marzena Sygut – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
24 października 2012 r.
19.00 Gala Rynku Zdrowia – uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny
25 października 2012 r.
9.00-11.00 Sesja tematyczna
Zarządzanie podmiotami leczniczymi – wybrane zagadnienia
•
Systemy zarządzania kosztami w placówkach medycznych – omówienie przykładów wdrożeń
Regulacje podatkowe w jednostkach ochrony zdrowia o różnych formach własności
Sytuacja kadrowa i kształtowanie poziomu zatrudnienia w polskich szpitalach
Funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w strukturze lecznictwa szpitalnego
Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, m.in. w kontekście projektu ustawy o jakości
w ochronie zdrowia
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Groyecki – Dyrektor Zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland; Jerzy Hennig – Dyrektor, Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; Zygmunt Kamiński – Prezes Zarządu, Kamsoft SA; Leszek Kołacz – Dyrektor,
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu; Stanisław Kracik – Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa
Babińskiego SPZOZ w Krakowie; Piotr Pobrotyn – Dyrektor, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu; Cezary Rzemek –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Roman Smolarczyk – Dyrektor, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w
Warszawie; Marcin Szulwiński – Prezes Zarządu, Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Moderator: Daniel Kuropaś – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
•
•
•
•
25 października 2012 r.
9.00-11.00 Sesja tematyczna
Leki w Polsce 2012. Polityka lekowa
•
Ustawa refundacyjna – za i przeciw, czyli skutki oczekiwane nowych regulacji i „działania niepożądane”
•
Dyskusja o programach terapeutycznych i lekowych – znacznie więcej niż zmiana terminologii
•
Wokół wskazań rejestracyjnych i klinicznych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Artur Fałek – Dyrektor, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia; Grzegorz Kucharewicz – Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Izba Aptekarska; Wojciech Kuźmierkiewicz – Prezes Zarządu, Naukowa Fundacja
Polpharmy; Wojciech Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Igor Radziewicz-Winnicki –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych Infarma; Jerzy Toczyski – Prezes, Dyrektor Generalny, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA; Barbara
Wójcik-Klikiewicz – Dyrektor, Departament Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia
Moderator: Luiza Jakubiak – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
25 października 2012 r.
9.00-11.00 Sesja tematyczna
Przyszłość szczepień w Polsce – aspekty medyczne, prawne i organizacyjne
•
Sytuacja epidemiologiczna w Europie i w Polsce
•
Kalendarz szczepień w Polsce
•
Programy szczepień ochronnych i ich finansowanie w krajach UE
•
Alternatywne źródła finansowania szczepień w Polsce
•
Aspekty prawne szczepień dla rodziców i lekarzy
•
Kryteria jakościowe oceny szczepień finansowanych ze środków publicznych
•
Ustawa refundacyjna a finansowanie szczepień ochronnych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Ewa Bernatowska – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Immunologii Klinicznej, Ekspert WHO, Wiceprzewodnicząca
Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Kierownik, Klinika
Immunologii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Waleria Hryniewicz – Konsultant Krajowy w Dziedzinie
Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Przewodnicząca, Narodowy
Program Ochrony Antybiotyków; Teresa Jackowska – Kierownik, Klinika Pediatrii, Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie, Szpital Bielański, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Beata Małecka-Libera –
Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Wojciech Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny
Technologii Medycznych; Marek Posobkiewicz – p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego; Magdalena Władysiuk – Wiceprezes,
HTA Consulting Sp. z o.o.; Andrzej Wojtczak – Przewodniczący, Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, Główny Inspektorat
Sanitarny; Jacek Wysocki – Przewodniczący Zarządu, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Kierownik, Kierownik, Katedra
Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Andrzej Zieliński – Krajowy Konsultant
w Dziedzinie Epidemiologii, Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Moderator: Katarzyna Lisowska – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
25 października 2012 r.
11.30-13.30 Sesja tematyczna
Inwestycje w ochronie zdrowia
•
Stan infrastruktury lecznictwa szpitalnego w Polsce – próba oszacowania potrzeb inwestycyjnych
•
Meandry procesu inwestycyjnego – studium przypadku
•
Przykłady pozyskiwania środków na realizację inwestycji
•
Polityka zakupów aparatury i wyposażenia
•
Zamówienia publiczne i procedury przetargowe w placówkach ochrony zdrowia
•
Inwestycje kapitałowe na polskim rynku medycznym
•
Plany inwestorów finansowych i branżowych wobec sektora medycznego
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Katarzyna Adamek – Prezes Zarządu, American Heart of Poland SA; Artur Borowski – Prezes Zarządu, Caresteam Health;
Dariusz Ćwik – Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Spółka Partnerska; Marek Durlik – Dyrektor,
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie; Mirosław Gierka – Dyrektor, Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w
Krakowie; Grzegorz J. Goryszewski – Prezes Zarządu, Grupa Allenort; Wojciech Kaszyński – Wiceprezes, Polska Federacja
Szpitali; Tatiana Piechota – Prezes Zarządu, Upper Finance Med. Consulting Sp. z o.o.; Artur Puszko – Dyrektor, Szpital
Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu; Elżbieta Starosławska – Dyrektor Naczelny, Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Onkologii Klinicznej; Tadeusz Stefaniak – Prezes Zarządu,
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.; Dariusz Strojewski – Członek Zarządu, M.W. Trade SA; Janusz
Szafraniec – Członek Zarządu, OIGWM POLMED; Anna Zientkiewicz – Menedżer w Grupie Corporate Finance, KPMG w
Polsce
Prezentacja: Ograniczony dostęp pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych a kryteria przetargów publicznych. Paweł
Mańdok – Członek Zarządu, OIGWM POLMED
Moderator: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
25 października 2012 r.
11.30-13.30 Sesja tematyczna
Farmakoterapia w wybranych dziedzinach medycyny
•
Terapie celowane w onkologii – za i przeciw
•
Leki biologiczne w wybranych chorobach – za i przeciw
•
Przykłady badań klinicznych nad wybranymi cząsteczkami, mogącymi stanowić istotny postęp w terapii
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Paweł Grieb – Kierownik, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.
Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk; Wiesław Jędrzejczak – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Hematologii, Kierownik,
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojciech Matusewicz –
Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Marcin Stajszczyk – Przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i
Programów Terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w
Ustroniu; Jarosław Woroń – Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków; Piotr Wysocki – Oddział
Chemioterapii z Izbą Przyjęć, Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii; Krzysztof
Zeman – Kierownik, Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w
Łodzi; przedstawiciel: Adamed
Moderatorzy: Luiza Jakubiak – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl; Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora
Naczelnego, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
25 października 2012 r.
11.30-13.30 Sesja tematyczna
Skuteczne leczenie cukrzycy w Polsce – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
•
Epidemiologia cukrzycy oraz choroby współistniejące i powikłania wyzwaniem w starzejącym się społeczeństwie
•
Czy możemy leczyć cukrzycę efektywniej?
•
Znaczenie innowacyjnych terapii w skutecznym leczeniu cukrzycy typu 2
•
Organizacja leczenia cukrzycy w Polsce
•
Rola szerokiej edukacji dotyczącej cukrzycy
•
Aspekty ekonomiczne leczenia cukrzycy
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Czesław Czechyra – Poseł RP, Członek, Sejmowa Komisja Zdrowia; Leszek Czupryniak – Prezes, Zarząd Główny, Polskie
Towarzystwo Diabetologiczne; Grzegorz Dzida – Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii, Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Edward Franek – Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii,
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie; Władysław Grzeszczak – Kierownik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Nefrologii i Diabetologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu, Śląski Uniwersytet
Medyczny; Waldemar Karnafel – Kierownik, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Samodzielny
Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojciech Młynarski – Kierownik, Klinika Pediatrii,
Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Maciej Niewada – Zakład Farmakoekonomiki, Warszawski
Uniwersytet Medyczny; Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Alicja Szewczyk –
Przewodnicząca, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Moderator: Anna Kaczmarek – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl;
25 października 2012 r.
14.00-16.00 Sesja tematyczna
Projektowanie, budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia – od koncepcji do przecięcia wstęgi
•
Efektywne konsultowanie inwestycji na etapie jej projektowania – dyskusja z udziałem architektów, menedżerów placówek
medycznych i lekarzy
•
Co tkwi w szczegółach – opinie przedstawicieli firm wykonawczych
•
Budownictwo medyczne – czy istnieje już taki dział w polskiej branży budowlanej?
•
Trendy dotyczące technologii budowlanych w sektorze medycznym
•
Blok operacyjny – specyfika projektowania, budowania i modernizacji
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Elżbieta Gelert – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu; Piotr Gerber – Prezes Zarządu, EMC Instytut Medyczny
SA; Tomasz Grodzki – Kierownik, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej, Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda
Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, Pomorski Uniwersytet Medyczny; Michał Grzymała-Kazłowski – Prezes, Archimed Sp. z
o.o., Właściciel, Med Factory Sp. z o.o.; Jacek Jończyk – Starosta Powiatu Wadowickiego; Andrzej Kozłowski – Associate
Director, Arup Polska; Piotr Lenik – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie; Krzysztof Lis – Starosta Powiatu
Szczecineckiego
Moderator: Iwona Bączek – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
25 października 2012 r.
14.00-16.00 Sesja tematyczna
Przemysł farmaceutyczny
•
Przemysł farmaceutyczny na mapie gospodarczej Polski i Europy
•
Inwestycje w zakresie R&D
•
Drogi do innowacyjności – rola państwa w stymulowaniu działalności badawczej; współpraca ośrodków naukowych z
przemysłem
•
Strategie rozwoju głównych graczy na polskim i europejskim rynku farmaceutycznym
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Maciej Adamkiewicz – Prezes Zarządu, Grupa Adamed; Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Zarządu, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości; Sławomir Majewski – Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą, Warszawski Uniwersytet
Medyczny; Adam Małecki – Zastępca Dyrektora, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych SA; Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
Infarma; Cezary Śledziewski – Prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Jerzy Toczyski – Prezes,
Dyrektor Generalny, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
Moderatorzy: Luiza Jakubiak – Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl; Wojciech Kuta – Redaktor
Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl
25 października 2012 r.
14.00-16.00 Sesja tematyczna
Reumatologia: „złote" lata specjalności – jak zorganizować leczenie, by osiągnąć populacyjny sukces?
•
Epidemiologia chorób reumatycznych i jej wpływ na koszty społeczne – skala zjawiska
•
Organizacja leczenia w reumatologii
•
Leczenie biologiczne w reumatologii
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Artur Fałek – Dyrektor, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia; Anna Filipowicz-Sosnowska –
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Instytut Reumatologii w Warszawie, Przewodnicząca, Zespół Koordynacyjny ds.
Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych; Barbara Gierak-Pilarczyk – Dyrektor Naczelny, Wojewódzki Zespół
Reumatologiczny im. dr. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie; Eugeniusz Kucharz – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Reumatologii, Kierownik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Prezes Elekt, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne; Maria Majdan – Kierownik, Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych
Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie; Małgorzata Sochocka-Bykowska
– Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie; Marcin Stajszczyk –
Przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu; Jerzy Świerkot – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii,
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Barbara Wójcik-Klikiewicz –
Dyrektor, Departament Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia; Zbigniew Żuber – Ordynator, Oddział Dzieci Starszych
z Pododdziałami Neurologii, Reumatologii, Pulmonologii i Rehabilitacji, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św.
Ludwika w Krakowie; przedstawiciel: Agencja Oceny Technologii Medycznych
Moderator: Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl

Podobne dokumenty