Ostrzeżenie przed samowolą Zamykajmy piwnice! Ciepło bez

Komentarze

Transkrypt

Ostrzeżenie przed samowolą Zamykajmy piwnice! Ciepło bez
Do administracji osiedlowych docierają
niepokojące informacje od mieszkańców na
temat zbierających się w korytarzach piwnic
osób, które często spożywają tam alkohol i
palą papierosy. Przypominamy, że obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu
oraz palenia zarówno w piwnicach, jak i na
klatkach schodowych. Dlatego apelujemy
do mieszkańców o dokładne zamykanie
drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz
zamykanie na klucz drzwi do piwnicy, co
uniemożliwi przypadkowym osobom wejście. To przede wszystkim od nas i naszego
zdecydowanego działania zależy, czy korytarz piwniczny będzie miejscem spotkań.
Brak reakcji z naszej strony jest odbierany
przez „amatorów piwnicznych spotkań”
jako przyzwolenie. Pamiętać musimy, że im
później będziemy reagować, tym trudniej
będzie się pozbyć nieproszonych gości – zbyt
się przyzwyczają do naszej piwnicy.
Zamykajmy
piwnice!
Ciepło bez
podzielników?
Takie mogą być skutki nie zamykania drzwi wejściowych do piwnicy.
Zgodnie z Regu laminem rozliczania kosztów
ogrzewania lokali energią
dost a rcz a n ą z kot łown i wła snej Spółd ziel n i
z użytkownikami lokali
istnieje możliwość z rezygnacji rozliczania kosztów
ogrzewania na podstawie
wskazań podzielników kosztów c.o. W przypadku, gdy
większość uży tkowników
lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku
wyrazi zgodę na rezygnację
z podzielników, koszt centra lnego ogrzewa n ia jest
rozliczany na poszczególne mieszkania w
stosunku do ich powierzchni użytkowej. Z
takiego rozwiązania korzystają już mieszkańcy dwóch budynków: Wojska polskiego
44A oraz Mickiewicza 6.
Ostrzeżenie przed samowolą
Osobom planującym wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu
mieszkalnego przypominamy, że zabroniony jest montaż drzwi
otwieranych na klatkę schodową, gdyż jest to niezgodne z obowiązującym prawem budowlanym, przepisami przeciwpożarowymi
i warunkami jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane. W
ostatnim czasie w naszych zasobach miały miejsce tego rodzaju
przypadki. Właściciele lokali zostali wezwani do przemontowania
drzwi, zaś o nieprawidłowym montażu poinformowany został
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku. Z pisma,
Drzwi zamontowane
nieprawidłowo otwierają się
na klatkę schodową
styczeń – kwiecień 2009 r.
które Spółdzielni otrzymała wynika, że w przypadku braku reakcji
ze strony zobowiązanych, poinformowany zostanie prokurator o
stwarzaniu zagrożenia życia lub mienia (art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy
Prawo budowlane – kto: nie spełnia określonego w art. 70 ust. 1,
obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia
braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub
mienia bądź zagrożenie środowiska). Poniżej publikujemy zdjęcia
prawidłowo i wadliwie zamontowanych drzwi.
Drzwi zamontowane
prawidłowo
- otwierają się
do mieszkania
11

Podobne dokumenty