Produktów

Komentarze

Transkrypt

Produktów
SANOFI
Światowy lider
w dziedzinie ochrony
zdrowia
skoncentrowany na
potrzebach pacjentów
PREZENTACJA KORPORACYJNA
2014
SPIS TREŚCI
GRUPA SANOFI
PLATFORMY WZROSTU
INNOWACJE W OBSZARZE BADAŃ
I ROZWOJU
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
NAJWAŻNIEJSZE DANE
LICZBOWE
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
2
GRUPA SANOFI
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
3
GRUPA SANOFI
NASZE
DZIEDZICTWO
Długa tradycja
w sektorze
ochrony zdrowia
BMP Sunstone, Medley,
Merial, Nepentes, Zentiva,
Kendricks, Oenobiol, Chattem,
Acambis, Symbion, Shantha
Biotechnics
2008-2010
Genzyme
2011
Sanofi-aventis
2004
Aventis
1999
Hoechst
Marion
Roussel
1997
Marion
1950
Rorer
1910
Connaught
1922
Roussel
1911
Hoechst
1863
Sanofi Pasteur
2004
Sanofi-Synthélabo
1999
Synthélabo
1970
Rhône-Poulenc
Rorer
1990
Sanofi
1973
Delagrange
1931
Delalande
1924
Robert
& Carrière
1901
Dausse
1834
Sterling
1901
Chinoin
1919
Clin Midy
1971
Institut
Mérieux
1897
Midy
1718
Wittman
& Poulenc
1860
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
4
sprzedaż na
poziomie
GRUPA SANOFI
SANOFI
W SKRÓCIE
Jesteśmy
międzynarodową
firmą
farmaceutyczną,
prowadzącą badania,
rozwój, produkcję oraz
sprzedaż produktów
stosowanych
w ochronie zdrowia.
33 mld
euro*
W 2013
* 32.951 mld euro
Jedna z głównych firm
biofarmaceutycznych
• 45% przychodów
wygenerowanych przez
leki biologiczne
• 80% projektów
obecność
w ponad
badawczo-rozwojowych
dotyczy leków
biologicznych
100
krajach
Zróżnicowana
oferta
112
zakładów
produkcyjnych
w 41 krajach
R&D
ponad
110 000
pracowników
leków, szczepionek
oraz innowacyjnych
rozwiązań terapeutycznych
Według stanu na 31 grudnia 2013
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
5
GRUPA SANOFI
NASZE
ZOBOWIĄZANIE
I NASZA AMBICJA
Wraz ze swoimi partnerami podejmujemy
działania na rzecz ochrony zdrowia,
poprawy jakości życia i realizacji
potencjalnych potrzeb zdrowotnych 7 mld
ludzi na całym świecie.
Dzięki globalnej skali działalności
i zobowiązaniu na rzecz poprawy dostępu
do leków i opieki zdrowotnej, pracujemy
wytrwale, aby każdego dnia poprawiać
jakość życia ludzi i przekształcać
innowacje naukowe w rozwiązania
terapeutyczne dla pacjentów.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
6
GRUPA SANOFI
NASZA STRATEGIA
OSIĄGANIE
TRWAŁEGO
DŁUGOFALOWEGO
WZROSTU
WZROST
ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE
OCHRONY ZDROWIA, POSIADAJĄCY
ZINTEGROWANE OBSZARY
DZIAŁALNOŚCI
ROZWÓJ
INNOWACJI W OBSZARZE BADAŃ
I ROZWOJU
WYKORZYSTANIE
ZEWNĘTRZNYCH MOŻLIWOŚCI
WZROSTU
ADAPTACJA
GRUPY POD KĄTEM PRZYSZŁYCH
WYZWAŃ I MOŻLIWOŚCI
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
7
NASZE
PLATFORMY
WZROSTU
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
8
NASZE PLATFORMY
WZROSTU
Rynki wschodzące
Rozwiązania dla diabetyków
Szczepionki
Consumer Healthcare (CHC)
Produkty weterynaryjne
Genzyme
Inne produkty innowacyjne
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
9
NASZE PLATFORMY
WZROSTU
Silna obecność Sanofi
na rynkach wschodzących
przyczynia się do poprawy
Ameryka Łacińska dostępu do opieki zdrowotnej
Azja
poprzez oferowanie szerokiego
Afryka i Bliski
wachlarza leków w przystępnych
Wschód
cenach.
Europa Wschodnia
Rosja
Turcja
RYNKI
WSCHODZĄCE
1.
miejsce wśród firm
farmaceutycznych
na rynkach
wschodzących
w 2013 (1)
(1) IMS Midas 03/2013
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
10
NASZE PLATFORMY
WZROSTU
ROZWIĄZANIA
DLA
DIABETYKÓW
Obecnie na
cukrzycę
choruje
382
mln ludzi(1)
na świecie.
Lantus
numer 1
wśród insulin
na świecie(2)
DZIŚ
Rozwiązania globalne
(3)
Do 2030 r.
liczba ta ma
wzrosnąć do
Łatwe w użyciu
wstrzykiwacze
552
Inteligentne
urządzenia monitorujące
stężenie glukozy we krwi
(4)
mln osób.
JUTRO
Nowa insulina U300(5)
Źródło: IDF Diabetes Atlas Sixth Edition,
International Diabetes Federation
(1)IMS sales 2013
(2)IMS sales 2013
(3)Autoryzacja Marketingowa nadana w Europie w lutym 2013
(4)Wprowadzone w Indiach w 2012
(5) U300 to nowa, eksperymentalna insulina glagrine.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
11
NASZE PLATFORMY
WZROSTU
SZCZEPIONKI
DLA LUDZI
DZIŚ
Sanofi Pasteur światowym liderem
szczepionki
przeciw
20
chorobom
zakaźnym
Hexaxim®
(na rynkach
wschodzących)
1mld
dawek szczepionek
do zaszczepienia ponad
500 mln osób
JUTRO
NOWA FALA INNOWACJI
W fazie przygotowań szczepionki przeciwko gorączce denga
i zakażeniom Clostridium Difficile (zakażenia szpitalne)
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
12
NASZE PLATFORMY
WZROSTU
CONSUMER
HEALTHCARE
(CHC)
Rozwiązania ułatwiające
codzienne dbanie o zdrowie
Top 3
Zdywersyfikowane portfolio
innowacyjnych marek
konsumenckich.
największych firm
w sektorze CHC
na świecie(1)
(1) IMS MAT wrzesień 2013,
Nicholas Hall & Company
Alergie:
Allegra®
Nasacort®
Choroby przewodu Maalox®
pokarmowego:
Essentiale®
Leczenie bólu:
Enterogermina®
Doliprane® No Spa®
Dorflex®
Higiena kobiet:
Rolaids®
Icy Hot®
Lactacyd®
Przeziębienie
i grypa:
Rhinathiol® Bronchicum®
Witaminy
i minerały:
Cenovis®
Haowawa®
Nature’s Own®
Magné Vie®
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
13
NASZE PLATFORMY
WZROSTU
ZWIERZĘTA DOMOWE
ZDROWIE
ZWIERZĄT:
MERIAL
Jedna
z największych
na świecie firm sektora
weterynaryjnego
dostarczająca szeroką
gamę produktów
przyczyniających się do
poprawy zdrowia,
dobrostanu oraz
wydajności wielu
różnych gatunków
zwierząt
Psy i koty
Konie
ZWIERZĘTA HODOWLANE
Świnie
Nr 1 Nr 2
Zwierzęta
domowe
PARVORUVAX
Przeżuwacze
Ptaki
Ptactwo
AVINEW
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
14
NASZE PLATFORMY
WZROSTU
GENZYME:
CHOROBY
RZADKIE ORAZ
STWARDNIENIE
ROZSIANE
DZIŚ
JUTRO
CHOROBY RZADKIE
CHOROBY RZADKIE
Choroba Gauchera
Choroba Gauchera
Choroba Pompego
Choroba Fabry’ego
Homozygotyczna
rodzinna
hipercholesterolemia
Mukopolisacharydoza
Typ I
STWARDNIENIE ROZSIANE
7 000
chorób rzadkich na świecie,
z których 400 można leczyć
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
15
NASZE PLATFORMY
WZROSTU
ONKOLOGIA
INNE
PRODUKTY
INNOWACYJNE
Rak prostaty
Rak krwi
Rak jelita grubego
ALERGIE
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
16
INNOWACJE
W OBSZARZE
BADAŃ
I ROZWOJU
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
17
INNOWACJE
W OBSZARZE BADAŃ
I ROZWOJU
SZYBSZE
INNOWACJE
DLA
PACJENTÓW
Musimy być tam, gdzie problemy
zdrowotne oraz potrzeby pacjentów.
Jednoczymy się, aby odkrywać i rozwijać
terapie, które zapobiegają chorobom,
leczą je i zwalczają.
Nasze działania skupiają się
na następujących obszarach:
49
Projektów i szczepionek
w fazie badań klinicznych
•
•
•
•
•
•
•
Stwardnienie rozsiane
Cukrzyca
Onkologia
Choroby rzadkie
Choroby kardio-metaboliczne
Immunologia
Szczepionki
9
projektów w końcowej fazie badania
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
18
INNOWACJE
W OBSZARZE BADAŃ
I ROZWOJU
SZYBSZE
INNOWACJE
DLA
PACJENTÓW
Medycyna translacyjna
zmierzająca do stworzenia
głębszych interakcji pomiędzy
działalnością kliniczną a
fundamentalnymi badaniami oraz
do poprawy diagnozy i opieki nad
pacjentami.
Partnerstwa
biotechnologiczne
Otwarte innowacje
PACJENCI
UCZELNIE
WYŻSZE
SZPITALE
TECH
szansą na przełomowe innowacje.
BIOPHARMA
80%
Naszych projektów w
obszarze rozwoju to leki
biologiczne(1)
VENTURE
CAPITAL
POTRZEBY
PACJENTÓW
RZĄD
W powyższym ekosystemie ochrony zdrowia pacjent oraz
jego potrzeby zajmują centralną pozycję wśród priorytetów.
(1) 39 nowych molekularnych projektów i szczepionek z
całkowitej liczby 49 (źródło: wyniki Sanofi za rok2013)
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
19
INNOWACJE
W OBSZARZE BADAŃ
I ROZWOJU
INNOWACYJNE
PORTFOLIO DLA
PACJENTÓW
Cukrzyca
Szczepionki
dla ludzi
Atopowe zapalenie
skóry i astma
• U300
• Lixysenatyd
• LixiLan
• 6-in-1 vaccine PR51
• Dengue vaccine
• Clostridum Difficile vaccine
• Dupilumab
Hipercholesterolemia • Alirocumab
RZS
(źródło: wyniki Sanofi za rok 2013)
• Sarilumab
9
Produktów
z dużym potencjałem
zostanie wprowadzonych na
rynek między 2014 a 2018
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
20
NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
21
NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
DOSTĘP DO
WYSOKIEJ
JAKOŚCI
OPIEKI
ZDROWOTNEJ
DLA
WSZYSTKICH
Zwiększenie dostępu do leków poprzez
promowanie kompleksowego podejścia do
problemów zdrowotnych, łączącego profilaktykę,
diagnostykę i leczenie chorób w krajach
rozwijających się.
Ponad
1/3
populacji nie ma
dostępu do opieki
zdrowotnej.
Zmniejszenie nierówności w zakresie dostępu do
ochrony zdrowia
poprzez programy
poświęcone:
nowotworom wieku dziecięcego, współczynnikowi
umieralności matek i noworodków oraz dostępowi
najbiedniejszych do opieki zdrowotnej.
Wspieranie wysokiej jakości opieki zdrowotnej
poprzez walkę z podrobionymi lekami.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
22
NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZWIĘKSZENIE
DOSTĘPU DO
LEKÓW
Aby przybliżyć dzień, w
którym prawo człowieka do
zdrowia stanie się
rzeczywistością, Sanofi
opracowuje programy
ułatwiające dostęp do leków
mieszkańcom krajów
rozwijających się.
Główne obszary
Programu Access
to Medicines
Podejście
• Informacje i edukacja,
• Leki dostosowane do potrzeb
pacjentów,
• Polityka różnicowania cen
• Program badań i rozwoju
wspierający innowacje
terapeutyczne,
• Specjalistyczna wiedza
branżowa
•Malaria
•Gruźlica
•Zaniedbywane
choroby
tropikalne
•Zdrowie
psychiczne
•Padaczka
oraz choroby,
którym można
zapobiec dzięki
szczepieniom
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
23
NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZWIĘKSZENIE
DOSTĘPU DO
LEKÓW
ZANIEDBYWANE
CHOROBY
TROPIKALNE
Profesjonalny partner
w staraniach na rzecz
walki ze śpiączką
afrykańską i jej
wyeliminowania do
2020 r.
10
lat partnerskiej współpracy
z WHO w walce
z zaniedbywanymi
chorobami tropikalnymi
ŚPIĄCZKA AFRYKAŃSKA
ponad
27mln
przebadanych osób
Naszą
wrodzoną cechą jest
postępowanie w
sposób etyczny
i odpowiedzialny.
175
000
leczonych pacjentów
WHO – February 2014
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
24
NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZMNIEJSZANIE
NIERÓWNOŚCI
W DOSTĘPIE
DO OCHRONY
ZDROWIA
Nowotwory wieku
dziecięcego w krajach
rozwijających się
Umieralność matek i dzieci
w okresie płodowym,
okołoporodowym
i niemowlęcym
Dostęp do leczenia dla osób
wykluczonych
PROGRAM
„MY CHILD MATTERS”
KAMPANIA
„STAND UP FOR
AFRICAN MOTHERS”
NIEPEWNOŚĆ
A ZDROWIE
45 projektów w 33 krajach w
Azji, Afryce i Amerycje
Łacińskiej w ramach
partnerstwa z UICC
(Międzynarodowa Unia do
Walki z Rakiem)
zapoczątkowana w 2010 r.
we współpracy z Afrykańską
Fundacją Naukowych Badań
Medycznych (AMREF)
Ułatwienie i poprawa dostępu
do opieki zdrowotnej dla osób
wykluczonych społecznie we
Francji, poprzez partnerską
współpracę z Czerwonym
Krzyżem oraz organizacjami
Médecins du Monde i Samu
Social.
Dziś - 5 000 przeszkolonych
położnych.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
25
NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PROMOWANIE
WYSOKIEJ
JAKOŚCI
OPIEKI
ZDROWOTNEJ
Zaangażowanie
Sanofi na rzecz
ochrony
bezpieczeństwa
pacjentów
poprzez walkę
z podrobionymi
lekami
Aplikacja Sanofi
Dla podróżujących dotycząca
zagrożenia podrobionymi
lekami.
Laboratorium
specjalizujące się w
analizie podrabianych
produktów
Wspieranie nadzoru
rynkowego
*
20 000
produktów poddano
analizie
https://itunes.apple.com/us/app/travel-tips-againstcounterfeit/id771218216
* od 2008
Apple, the Apple logo, iPad and iPhone are trademarks ofApple Inc., registered in the U.S. and other
countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
26
NAJWAŻNIEJSZE
DANE
LICZBOWE
2013
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
27
NAJWAŻNIEJSZE
DANE LICZBOWE
2013
SPRZEDAŻ
NETTO
ŁĄCZNA SPRZEDAŻ
PLATFORM WZROSTU
(w milionach euro)
(w mln euro)
ŁĄCZNA SPRZEDAŻ
WG STREF
GEOGRAFICZNYCH
(Wzrost przy stałych kursach wymiany)
(w mln euro)
Inne kraje
32 951
Rynki wschodzące
10 957
Diabetologia
6 568
Szczepionki
3 716
Consumer Healthcare
3 004
Genzyme
2 142
Zdrowie zwierząt
1 985
Inne produkty innowacyjne
705
Europa
Zachodnia
3 730
Rynki
wschodzące
10 957
7 831
USA
10 433
Stan na 31 grudnia 2013
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
28
NAJWAŻNIEJSZE
DANE LICZBOWE
2013
Nasz światowy
personel:
ponad 110 000
pracowników
na całym świecie
ZATRUDNIENIE WG STREF GEOGRAFICZNYCH
Ameryka Północna
18 000
Inne kraje
39 000
Europa
54 000
Stan na 31 grudnia 2013
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
29
NAJWAŻNIEJSZE
DANE LICZBOWE
2013
OBECNOŚĆ
W PONAD
100 KRAJACH
112
zakładów
produkcyjnych*
w 41 krajach,
z których 37 to kraje
rozwijające się
82 zakładów farmaceutyki
12 zakładów szczepionki
18 zakładów zdrowie zwierząt
Ponad
W Europie
20
W Ameryce Północnej
ośrodków badawczorozwojowych na
świecie
W Azji
* Information of December 31st 2013
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014
30
GRUPA
SANOFI
W POLSCE
PREZENTACJA KORPORACYJNA
2013 R.
GRUPA SANOFI
GRUPA
SANOFI
W POLSCE
Grupa Sanofi to jeden z liderów wśród firm farmaceutycznych i znaczący inwestor w Polsce.
Grupa Sanofi zatrudnia w naszym kraju ok. 1000 pracowników.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
32.
GRUPA SANOFI
Sanofi posiada szeroką ofertę specjalistycznych produktów
i usług w wielu obszarach terapeutycznych.
NASZE
PORTFOLIO
Kompleksowa oferta sprawia, że
jesteśmy solidnym partnerem dla władz zdrowotnych.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
33.
GRUPA SANOFI
INFARMA – Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
reprezentuje ok. 30 działających w Polsce głównych firm farmaceutycznych,
prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Prezesem Zarządu INFARMY jest
Marynika Woroszylska-Sapieha, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Sanofi-Aventis Sp.
z o.o.
Izba Gospodarcza Farmacja Polska – zrzesza na zasadzie dobrowolności
podmioty gospodarcze prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania,
importu oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
CZŁONKOSTWO
W ORGANIZACJACH
BRANŻOWYCH
PASMI – Polski Związek Producentów Leków bez Recepty jest organizacją,
której celem jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa i promowanie
najwyższych standardów produkcji i dystrybucji leków bez recepty.
CCIFP – Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa jest związkiem
pracodawców, zrzeszającym obecnie ponad 330 firm z kapitałem zarówno francuskim,
jak i polskim. Jest platformą wymiany doświadczeń biznesowych i najlepszych praktyk
pomiędzy przedsiębiorcami.
POLPROWET–
Polskie
Stowarzyszenie
Producentów
i
Importerów
Leków
Weterynaryjnych reprezentuje importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów
leków weterynaryjnych w Polsce.
LAWG – Local American Working Group – organizacja zrzeszająca największych
na rynku amerykańskim producentów leków;
American Chamber of Commerce – organizacja skupiająca zagranicznych
inwestorów działających na polskim rynku.
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego jest organizacją skupiającą blisko 80 firm
działających w branży kosmetycznej. Jego członkowie to producenci i dystrybutorzy
kosmetyków w całej Polsce a także laboratoria, firmy doradcze i ośrodki dydaktyczne.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
34.
GRUPA SANOFI
ZAKŁAD
PRODUKCYJNY
W RZESZOWIE
DOŚWIADCZENIE:
29 lat
w Polsce
GŁÓWNE
PRODUKTY:
Essentiale Forte,
No-Spa, Pantoprazol,
Magne B6, Iwostin
oraz Emolium.
PLANY
PRODUKCYJNE
PRACOWNICY:
na 2014 r.: ponad
270,
55 mln
opakowań
z czego 33%
jest zatrudniona
w zakładzie
od ponad 20 lat
INWESTYCJE:
55
mln zł.
w ciągu ostatnich 5 lat
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
35.
GRUPA SANOFI
w październiku
SANOFI SKŁADUJE
I DYSTRYBUUJE
2012
ok. 450
w centrum dystrybucyjnym FM
Logistic
produktów
INAUGURACJA
CENTRUM
DYSTRYBUCYJNE
GRUPY SANOFI
W BŁONIU
DOSTAWY
do 57 hurtowni
i 700 szpitali
w całej Polsce
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
36.
GRUPA SANOFI
DZIAŁANIA
EDUKACYJNE
ORAZ CSR
Istotnym obszarem działalności Grupy Sanofi jest edukacja i nauka.
Firma angażuje się w wydarzenia, mające na celu budowanie świadomości
społeczeństwa na temat profilaktyki i leczenia wielu chorób.
Leczyć po ludzku – Sanofi wyłącznym sponsorem farmaceutycznym ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnej, prowadzonej przez Gazetę Wyborczą (2010-2012) oraz partnerem
Wielkiej Encyklopedii Medycznej (2011).
Współpraca z Fundacją AKOGO? - organizacja aukcji charytatywnej, na rzecz powstającej
Kliniki Budzik – 2011r.; wsparcie otwarcia kliniki – 2012;
Prostata na lata – kampania edukacyjna na temat profilaktyki i leczenia raka prostaty (2011-2013);
Festiwal Explory - wydarzenie dla uczniów i studentów, pasjonujących się nauką, dające
możliwość zaprezentowania młodym naukowcom ich wyjątkowych badań i projektów,
a najlepszym możliwość udziału w prestiżowych konkursach międzynarodowych.
Edukacyjny program dla pacjentów: „Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia” (2008-2013);
„Dni dobrych nawyków” – bezpłatne konsultacje medyczne w zakresie kardiologii,
urologii, gastrologii i zaburzeń metabolizmu.
Inne przedsięwzięcia z zakresu edukacji zdrowotnej pacjentów, prowadzone przez Genzyme: „SM –
walcz o siebie”, „Gdzie jest Fabry?”– kampania społeczna na rzecz podnoszenia wiedzy o chorobie
Fabry’ego, „Nadzieja, mamy ją w genach”.
Kampania edukacyjna w obszarze RZS („Świat w dłoniach”), chorób kardiologicznych
(„120 minut dla życia”), diabetologii: „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie”.
Festiwal Nauki oraz Festiwal Nauki Małego Człowieka (2008-2011);
oraz Piknik Naukowy Polskiego Radia (2008-2011);
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
37.
GRUPA SANOFI
SZEROKA
OFERTA
PRODUKTÓW
GRUPY SANOFI
W RÓŻNYCH
OBSZARACH
TERAPEUTYCZNYCH
Leki na receptę
zakrzepica, diabetologia, onkologia, stwardnienie rozsiane
Leki generyczne
gastrologia, urologia, ginekologia, kardiologia
Choroby rzadkie
choroby: Gauchera, Fabry‘ego, Pompego, nowotwory
tarczycy, mukopolisacharydoza typu 1
Szczepionki
przeciwko grypie, dla dzieci i dorosłych, dla podróżujących
Leki bez recepty
No-Spa, Essentiale, Magne B6, Allegra, Modafen
Dermokosmetyki
Iwostin, Emolium, Propodia
Leki weterynaryjne
szczepionki dla zwierząt oraz preparaty ochronne dla
zwierząt domowych
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
38.
GRUPA SANOFI
ZENTIVA
Zentiva jest międzynarodową firmą, która opracowuje, wytwarza i dystrybuuje wysokiej jakości
leki generyczne w przystępnych cenach, które podnoszą jakość życia ludzi w wielu krajach;
Zentiva jest marką dla leków generycznych Grupy Sanofi w całej Europie
(obecnie działa na 32 rynkach);
Zentiva posiada szerokie i zróżnicowane portfolio ponad 400 produktów.
W Polsce do najważniejszych obszarów terapeutycznych, w których funkcjonuje Zentiva należą:
choroby układu krążenia, układu pokarmowego, układu moczowego, antykoncepcja,
osteoporoza oraz leczenie bólu;
Włączenie Zentivy w struktury Grupy Sanofi poszerzyło ofertę produktową Grupy w nowych
obszarach terapeutycznych (np. antykoncepcja). Przynależność Zentivy do Grupy gwarantuje
najwyższą jakość usług, oferowaną środowisku medycznemu oraz pacjentom.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
39.
GRUPA SANOFI
GENZYME
Od 2011 r. Genzyme jest w Grupie Sanofi, poszerzając ofertę produktów Grupy
o leki stosowane w chorobach rzadkich, nowym dla Sanofi obszarze terapeutycznym;
Genzyme, w trosce o jak najlepszą opiekę nad chorymi, ściśle współpracuje
ze stowarzyszeniami pacjentów, lekarzami, uniwersytetami, szpitalami, organizacjami
charytatywnymi oraz firmami z całego świata;
Firma koordynuje programy charytatywne zapewniając bezpłatne leczenie,
a także badania nad chorobami rzadkimi. W Polsce, w 2013 r. programy te obejmują:
Choroba Fabry’ego – 14 pacjentów
MPS I - 2 pacjentów
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
40.
Szczepionki przeciw grypie
przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych
GRUPA SANOFI
Szczepionka przeciw pneumokokom,
przygotowana szczególnie z myślą
o dorosłych
Sanofi
Pasteur
Szczepionki pediatryczne,
w tym szczepionka sześciowalentna,
zapobiegająca sześciu chorobom: błonicy,
tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, inwazyjnym
zakażeniom wywołanym przez Haemophilus
influenzae typ b i wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B. Jest to jedyna na świecie w
pełni płynna szczepionka 6-walentna.
Szeroka gama szczepionek
dla osób podróżujących,
umożliwiających zapobieganie zachorowaniom
na: WZW A, błonicę, tężec, poliomyelitis,
zakażenia meningokokowe, dur brzuszny,
żółtą febrę, wściekliznę
1.Data rejestracji pierwszego produktu z obecnego portfolio firmy w Polsce w roku 1989
2.Dane wewnętrzne Sanofi Pasteur
3.Na podstawie badania SMG KRC nt. rozpoznawalności szczepionek p/grypie z 2009 r.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
41.
GRUPA SANOFI
CHC
Dywizja CHC Grupy Sanofi koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości leków bez
recepty (OTC) oraz dermokosmetyków.
OTC
Oferujemy produkty na większość dolegliwości, które można
leczyć lekami OTC. W naszym portfolio znajdują się marki
o silnej pozycji rynkowej. Jesteśmy obecni w kategoriach:
• przeciwbólowej: No-Spa – marka nr 3 wśród leków
przeciwbólowych i spazmatycznych, a także najczęściej
wybierany lek na bóle brzucha, Veral, Ibalgin;
•
dolegliwości układu pokarmowego: Essentiale –
niekwestionowany lider rynku preparatów na wątrobę,
Maalox, Endiex;
• przeziębieniowej: Neo-angin, Nasic, Propolki, Modafen,
Acodin;
• witamin i minerałów: Magne B6 – nr 1 wśród preparatów
magnezowych;
Dermokosmetyki
Nepentes Pharma, największy polski producent
dermokosmetyków istnieje od 1991 r., a od 2010 r. jest
częścią Grupy Sanofi. Firma kreuje sukces marek:
• Emolium – lider rynku kompletnych emolientów dla
zdrowia i ochrony skóry niemowląt, dzieci i osób dorosłych,
marka nr 1 w rekomendacjach pediatrów.
• Iwostin – czwarta marka dermokosmetyczna w Polsce,
dedykowana kompleksowej pielęgnacji skóry wrażliwej,
alergicznej oraz wymagającej, m.in. naczynkowej, ze
zmianami trądzikowymi czy przebarwieniami.
Spółka ma w swoim portfolio również międzynarodowe
marki pediatryczne m.in. Marimer, A-cerumen
i Physiodose.
• przeciwalergicznej: Allegra – lider rynkowy pod względem
wartości sprzedaży.
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
42.
GRUPA SANOFI
Merial
to jeden
ze światowych
liderów
w branży
weterynaryjnej
Merial, jako dywizja weterynaryjna, pełni swoją działalność operacyjną
w strukturach Grupy Sanofi od stycznia 2014 r.
Merial oferuje szerokie portfolio produktów dla zwierząt hodowlanych
i ptactwa, w tym szczepionki i antybiotyki oraz preparaty ochronne
dla zwierząt domowych.
Najbardziej znane marki produktów, to m.in. FRONTLINE(R),
VAXXITEK(R) czy PUREVAX(R).
PREZENTACJA KORPORACYJNA 2014 r.
43.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.sanofi.pl
@SanofiPolska
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Podobne dokumenty