Urząd Gminy Oświęcim

Komentarze

Transkrypt

Urząd Gminy Oświęcim
Wiadomości
Poniedziałek, 30 maja 2011
BEZPIECZNA GMINA
30 maja w Szkole Podstawowej im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej odbyła się V edycja
„Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa” pod hasłem „Bezpieczna Gmina”. Honorowy patronat nad tym
przedsięwzięciem objęła Wójt Gminy Oświęcim, Małgorzata Grzywa. Impreza organizowana była przez
Szkołę Podstawową we współpracy z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim. Na
zaproszenie organizatorów do Poręby przybyły dwuosobowe drużyny uczniów ze wszystkich szkolnych
placówek gminnych.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wójt Gminy Oświęcim – Małgorzata Grzywa, Przewodniczący
Rady Gminy Oświęcim – Piotr Śreniawski, Naczelnik OSP w Porębie Wielkiej – Sławomir Narza, Prezes
OSP – Ryszard Smurzyński wraz z druhami, Przyjaciel Szkoły – druh Bronisław Jania. Komendę Policji
Powiatowej w Oświęcimiu reprezentowali – aspirant Marzena Ptasińska i aspirant sztabowy Janusz
Olszewski, zaś oświęcimski Sanepid pani Dorota Kram. Grono zaproszonych pielęgniarek reprezentowała
Pani MonikaGrubka.
Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Anna Szarzec. Następnie odbyła się część artystyczna.
Uczniowie w inscenizacji zaimprowizowali wypadek drogowy, w którym pod koła jadącego samochodu
wpada idące do szkoły dziecko. Natychmiast na sygnale pojawiły się: pogotowie ratunkowe, policja i
straż pożarna. Potrąconemu dziecku fachowo udzielono pomocy, policjant spisał protokół powypadkowy,
a lekarz i strażak odprowadzili poszkodowaną na pobocze. Następnie słowami wierszy i piosenek mali
artyści opisali pracę tych trzech służb i podziękowali za ich trud oraz opiekę na co dzień. Dodatkowym
wyrazem wdzięczności były kwiaty ze słodką niespodzianką oraz serdeczne życzenia dla gości, którzy
wyrazili uznanie dla umiejętności aktorskich dzieci i przekazali dla nich słodycze.
Naczelnik OSP w Porębie Wielkiej Sławomir Narza podkreślił, że edukacja uczniów w szkole od
najmłodszych lat daje oczekiwane efekty. Nie ma już pożarów spowodowanych zabawą dzieci zapałkami,
a uczenie zasad i przepisów ruchu drogowego sprzyja mniejszej ilości wypadków na wsi z udziałem
dzieci. Z kolei aspirant Marzena Ptasińska przeprowadziła krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa
dzieci na drogach oraz zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań nieletnich /namawianie do
czynów karalnych, stosowanie używek, wymuszenia, agresja itp./. Przedstawicielka Sanepidu pani
Dorota Kram podkreśliła, że szkoła w Porębie Wielkiej jest jedną z nielicznych placówek realizujących
szereg zadań związanych z oświatą zdrowotną, profilaktyką i prewencją.
W drugiej części spotkania odbył się konkurs wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drodze,
znajomości znaków drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Do zmagań przystąpiły reprezentacje
siedmiu placówek szkolnych z gminy Oświęcim. Walka była zacięta, a między drużynami były minimalne
różnice punktowe. Wszyscy zawodnicy wykazali się niezwykłą wiedzą, za co otrzymali z rąk pani Wójt
nagrody indywidualne (gadżety związane ze zbliżającym się EURO 2012), oraz dyplomy oraz elementy
odblaskowe dla wszystkich uczniów kl. I-III z gminy Oświęcim.
Następnie odbyły się pokazy przygotowane przez strażaków z OSP w Porębie Wielkiej. W ruch poszły
węże i armatki strażackie i zainscenizowany pożar został ugaszony. Mały prysznic dosięgnął także
wszystkich zgromadzonych na boisku szkolnym. Największą frajdę uczniom sprawiło siedzenie za
kierownicą nowoczesnego wozu strażackiego. Wszyscy mieli również możliwość poćwiczenia udzielania
pierwszej pomocy. Do tego celu przeszkoleni przez współpracowników Jurka Owsiaka nauczyciele
wykorzystali fantomy, które szkoła otrzymała od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Myślimy, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, pracowników szkoły, jak i
przybyłych gości. O tym, jak ważne jest współdziałanie w/w służb można się przekonać każdego dnia,
zaś dziękować im za służbę dla zdrowia i bezpieczeństwa należy do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Opracowały: Maria Biela, Urszula Mitoraj
Nauczyciele SP w Porębie Wielkiej
Składam serdeczne podziękowania za współorganizację imprezy Dyrektorowi OKSiR-u w Brzezince Pani
Jadwidze Szczerbowskiej wraz z pracownikami, Strażakom OSP w Porębie Wielkiej za przygotowanie
pokazów, Urzędowi Gminy Oświęcim za przekazanie elementów odblaskowych, nauczycielkom - Pani
Marii Biela i Urszuli Mitoraj, które wraz z uczniami przygotowały imprezę, pracownikom szkoły oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości.
Dyrektor SP w Porębie Wielkiej – Anna Szarzec

Podobne dokumenty