KOMUNIKAT - Millennium Dom Maklerski

Komentarze

Transkrypt

KOMUNIKAT - Millennium Dom Maklerski
KOMUNIKAT
Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 5 listopada 2013 r.
Promocja „Pakiet Student”
Zarząd Millennium Domu Maklerskiego S.A. (dalej Dom Maklerski) na podstawie postanowień § 155
„Regulaminu świadczenia usług maklerskich” oraz § 42 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich w
zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów” informuje, że:
1. Obniża się Inwestorom będącym osobami fizycznymi, którzy złożą wniosek o przyznanie promocyjnego
„Pakietu Student” (dalej odpowiednio „Wniosek” lub „Wnioski”) oraz okażą aktualną legitymację
studencką następujące stawki opłat i prowizji:
a. do maksymalnie 0, 35% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży akcji oraz pozostałych instrumentów
finansowych (z wyłączeniem obligacji) przez Internet określoną w części A pkt 2d) Tabeli Opłat i
Prowizji,
b. do maksymalnie 0, 55% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży akcji oraz pozostałych instrumentów
finansowych (z wyłączeniem obligacji) osobiście, telefonicznie i faksem określoną w części A pkt 2d)
Tabeli Opłat i Prowizji,
c. do maksymalnie 0, 18% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży obligacji przez Internet określoną w
części A pkt 2c) Tabeli Opłat i Prowizji,
d. do maksymalnie 0, 22% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży obligacji osobiście, telefonicznie i
faksem określoną w części A pkt 2c) Tabeli Opłat i Prowizji,
e. do 8 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych i opcji przez
Internet określoną w części A pkt 2a) i b) Tabeli Opłat i Prowizji (z wyjątkiem kontraktów terminowych
na WIBOR i obligacje),
f. do 5 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych na WIBOR i
obligacje określoną w części A pkt 2a) Tabeli Opłat i Prowizji,
g. do 11 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych i opcji
osobiście, telefonicznie i faksem określoną w części A punkt 2a) i b) Tabeli Opłat i Prowizji,
h. do 0 zł
- opłatę za prowadzenie rachunku inwestycyjnego określoną w części B Tabeli Opłat i Prowizji,
- opłatę za przechowywanie papierów wartościowych określoną w części B Tabeli Opłat i Prowizji.
Wymienione w pkt. 1 wysokości prowizji nie obowiązują w przypadku ustanowienia przez Dom Maklerski w
Komunikacie promocyjnych niższych stawek prowizyjnych.
2. Wnioski mogą być składane w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do odwołania. Zarząd Domu Maklerskiego
poinformuje Inwestorów o odwołaniu możliwości składania Wniosków.
3. Wnioski mogą być składane osobiście w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego.
4. Promocyjny „Pakiet Student” przyznawany jest Inwestorom od następnego dnia roboczego po dniu
złożenia Wniosku na okres kolejnych pełnych 12 miesięcy kalendarzowych.
5. Promocyjny „Pakiet Student” wygasa, jeżeli Inwestor złoży wniosek o korzystanie z Planu Dodatkowego
lub korzystanie z Planu Podstawowego na standardowych warunkach.
6. Zlecenia złożone przed złożeniem Wniosku lub przed określonym we Wniosku terminem początkowym
obowiązywania promocji rozliczane będą według prowizji obowiązujących w chwili składania zlecenia.
Dom Maklerski informuje, że z dniem 19 listopada 2013 r. traci moc Komunikat Domu Maklerskiego z dnia
15 lipca 2011 r. wprowadzający promocję Pakiet Student.