Doskonała Czwórka - kwartet smyczkowy

Komentarze

Transkrypt

Doskonała Czwórka - kwartet smyczkowy
VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie - Start
Doskonała Czwórka - kwartet smyczkowy
Prelegent – Urszula Oleksiak
Wykonawcy:
Kwartet smyczkowy TESSERIS
Elżbieta Fabiszak
Katarzyna Boniecka
Justyna Marciniak
Joanna Śliwa
- skrzypce
- skrzypce
- altówka
- wiolonczela
Repertuar:
Grażyna Bacewicz
Ludwig van Beethoven
Aleksandr Borodin
Edward Elgar
Joseph Haydn
Armas Järnefelt
Scott Joplin
Clint Mansell
Wolfgang Amadeus Mozart
Dmitrij Szostakowicz
Hans Zimmer
- IV Kwartet smyczkowy cz. III Allegro giocoso
- Kwartet smyczkowy F-dur op. 18 nr 6
- Kwartet smyczkowy D-dur nr 2 cz. III Nokturn
- Pomp and Circumstance March op. 39 nr 1
- Kwartet smyczkowy C-dur op. 33 nr 3
- Berceuse
- Regtime TheEntertainer
- Motyw z filmu Requiem dla snu
- Serenada na orkiestrę smyzckową G-dur KV 525
- VIII Kwartet smyczkowy c-moll op.110 cz. II, cz. III
- Heås A Pirate z filmu Piraci z Karaibów
Zgodnie z symboliką używaną w świecie starożytnym, liczba „cztery” oznacza
stabilność i ład, zapewnia porządek w czasie i przestrzeni. Przykładów nie należy szukać daleko: cztery
strony świata, cztery pory roku…
I w muzyce znajdziemy doskonałą czwórkę – jest nią kwartet smyczkowy. Połączenie dźwięku
dwojga skrzypiec, altówki i wiolonczeli było odkryciem kameralistyki XVIII wieku.
O olbrzymiej popularności kwartetu smyczkowego świadczy bogata i zróżnicowana literatura
muzyczna. Jej fundament stanowią dzieła najwybitniejszych twórców - od Josepha Haydna, zwanego
„ojcem” kwartetu, po kompozytorów nam współczesnych. W programie koncertu znajdą
się fragmenty słynnych kwartetów różnych czasów. Dużo miejsca poświęcono klasykom wiedeńskim,
prawdziwym mistrzom kameralistyki kwartetowej. Będą także: nastrojowa muzyka romantyków i
zaskakujące w swym wyrazie utwory Dymitra Szostakowicza. Efektowne opracowania znanych miniatur
oraz fragmenty muzyki filmowej dowiodą, że kwartet smyczkowy poprzez dekady nic nie stracił na swej
atrakcyjności.
na podst. materiałów Filharmonii Narodowej
Beata Sobolewska - Ekiert
http://wladyslaw.edu.pl
Kreator PDF
Utworzono 1 March, 2017, 18:08

Podobne dokumenty