9.XVII.18.01.2012

Komentarze

Transkrypt

9.XVII.18.01.2012
Załącznik nr 7
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia ...
WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH GMINY PIASECZNO NA ROK 2012
Str. 1 z 7
Klasyfikacja
Lp
1
Dział
Rozdział
§
2
3
4
1
600
2
600
60016
3
600
60016
Nazwa zadania
Jednostka realizująca
5
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
7
6 100 000,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE
4270
Kwota
6 100 000,00
Zalesie Górne ul. Leśnych Boginek od ul. Koralowych
Dębów do ul. Promiennego Słońca
IT
240 000,00
zakres rzeczowy
4
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Zalesie Gorne ul. Leśnych Boginek od ul. Koralowych Dębów do ul. Promiennego
Słońca - wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej 400 mb + odwodnienie
4270
IT
Piaseczno ul. Staropolska
100 000,00
zakres rzeczowy
5
Lp.
ilość
1
1
600
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Piaseczno ul. Staropolska pomiędzy Al. Kalin i Świętojańską wraz z
odwodnieniem, remont isniejącej podbudowy z tłucznia, nawierzchnia z kostki
4270
60016
miernik zakresu rzeczowego
UDIT
Józefosław ul. Wilanowska
300 000,00
zakres rzeczowy
6
Lp.
ilość
1
1
600
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Józefosław ul. Wilanowska - kontynuacja remontu isniejącej nawierzchni jezdni i
chodnika poprzez przełożenie z odcinkowym wzmocnieniem podbudowy,
przebudowa przepustów
4270
60016
miernik zakresu rzeczowego
IT
Kamionka ul. Pólnocna
450 000,00
zakres rzeczowy
7
Lp.
ilość
1
1
600
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Kamionka ul.Północna - nakładka asfaltowa wraz z odwodnieniem
4270
60016
miernik zakresu rzeczowego
Zalesie Górne ul. Promiennego Słońca
IT
360 000,00
zakres rzeczowy
8
Lp.
ilość
1
1
600
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Zalesie Gorne ul. Promiennego Słońca - wykonanie podbudowy pomiędzy ul.
Jelenich Rogów i Leśnych Boginek oraz nakładka asfaltowa do ul. Przebudzenia
Wiosny wraz z odcinkowym odwodnieniem dł. 480 m.
4270
60016
miernik zakresu rzeczowego
Dostawa kruszywa do dyspozycji mieszkańców
IT
200 000,00
zakres rzeczowy
9
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Dostawa kruszywa do dyspozycji mieszkańców - Zakup i dostawa materiełu do
napraw dróg własnymi siłamii środkami mieszkańców
4270
Gołków ul. Generała Zajączka
IT
450 000,00
zakres rzeczowy
10
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
Gołków ul. Generała Zajączka - remont podbudowy, jezdnia asfaltowa,
odwodnienie rowem wzdłuż torów, krawężniki
4270
Wola Gołkowska ul. Rybna
zakres rzeczowy
ZUI Otago sp. z o.o
opis dotyczący zakresu rzeczowego
raport Pi_Inw.Rdf ( 972506 )
IT
400 000,00
11
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Wola Gołkowska ul. Rybna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem
4270
Żabieniec ścieżka rowerowa
IT
200 000,00
zakres rzeczowy
12
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Żabieniec ścieżka rowerowa - przełożenie ścieżki- wykonanie w nasypie wraz z
odwodnieniem
4270
Piaseczno ul. Księcia Józefa
IT
410 000,00
zakres rzeczowy
13
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Piaseczno ul. Księcia Józefa - nakładka asfaltowawraz z parkingiem przy
przedszkolu, udrożnienie rowu, przebudowa przepustów dł. 550 m.
4270
Piaseczno ul.Wojska Polskiego droga serwisowa
IT
300 000,00
zakres rzeczowy
14
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Piaseczno ul. Wojska Polskiego droga serwisowa pomiędzy Szkolną a ogródkiem
jordanowskim - przebudowa układu drogowego w oparciu o uproszczony projekt
4270
Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty drogowe i
budowlane
INW
5 000,00
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty drogowe i budowlane
15
600
60016
4270
IT
Zalesie Górne ul. Promienna
130 000,00
zakres rzeczowy
16
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Zalesie Gorne ul. Promienna pomiędzy ul. Leśnych Boginek a ul. Północną wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie
4270
Chylice ul. Piaskowa od ul.Dworskiej do ul. Starochylickiej
IT
120 000,00
zakres rzeczowy
17
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Chylice ul. Piaskowa od ul. Dworskiej do ul. Starochylickiej - nakładka asfaltowa
na isniejącej podbudowie
4270
Nakładka asfaltowa ul. Płaczącej Wierzby w Woli
Gołkowskiej
IT
250 000,00
zakres rzeczowy
18
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Nakładka asfaltowa ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej
4270
Remont parkingu przed przychodnią w Piasecznie
IT
400 000,00
zakres rzeczowy
19
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Remont parkingu przed przychodnią w Piasecznie wraz z drogą dojazdową wraz z
odwodnieniem
4270
Henryków Urocze ul. Mokra
IT
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
ZUI Otago sp. z o.o
miernik zakresu rzeczowego
raport Pi_Inw.Rdf ( 972506 )
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Henryków Urocze ul. Mokra - remont podbudowy i udrożnienie rowów
290 000,00
20
600
60016
4270
Józefosław ul. Księzycowa i Mlecznej Drogi
IT
100 000,00
zakres rzeczowy
21
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Józefosław ul. Księżycowa i Mlecznej Drogi - remont isniejącej nawierzchni z koski
i płyt betonowych
4270
Piaseczno ul.Derdowskiego
IT
510 000,00
zakres rzeczowy
22
Lp.
ilość
1
1
600
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Piaseczno ul.Derdowskiego - remont isniejącej podbudowy, nakładka asfaltowa,
przyłącza odwodnieniowe dł. 690 m.
4270
60016
miernik zakresu rzeczowego
Utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem
IT
735 000,00
zakres rzeczowy
23
Lp.
ilość
1
1
600
60016
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Wykonanie podbudowy tłuczniem, w koordynacji z ewentualnym odwodnieniem w
oparciu o propozycje Radnych i Sołtysów na ulicach: Zalesie Dolne ul.Podleśna,
ul.Asnyka, Robercin ul.Hetmańska, Szczaki ul.Słoneczna, ul.Kacza, Wola
Gołkowska ul.Polnej Brzozy, Wólka Pracka ul.Zawadzka, Chyliczki
ul.Poziomkowa, ul.Malinowa, Mieszkowo ul.Szklarniowa, ul.Traktowa, ul.Pod
Gruszą, Chylice ul.Polna, Głosków ul.Borkowa, ul.Sarnacka, ul.Korczunkowa,
ul.Graniczna, Baszkówka ul.Pachnąca, Orzeszyn-Pilawa ul.Leśna, ul.Polna,
Zalesie górna ul.Jasna, ul.Poranku, ul.Zaczarowanej Róży, ul.Piaseczyńska,
ul.Słoneczna, ul.Rydzów, ul.Zagajników
4270
Zalesie Górne ul. Leśna
IT
150 000,00
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
24
700
25
700
70005
26
700
70005
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Zalesie Górne ul. Leśna - wykonanie podbudowy z nawierzchnią asfaltową na
wszystkich skrzyżowaniach
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
180 000,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
4270
Mapy, drobne projekty, ekspertyzy budowlane
180 000,00
INW
30 000,00
zakres rzeczowy
27
Lp.
ilość
1
1
700
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Mapy, drobne projekty, ekspertyzy budowlane
4270
70005
miernik zakresu rzeczowego
Budynki Komunalne - nieprzewidziane remonty
PM
150 000,00
zakres rzeczowy
ilość
Lp.
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Budynki komunalne - nieprzewidziane remonty i awarie sieci, instalacji i przyłączy
sanitarnuch.
OGÓŁEM w 2012 r. 150 000,00 zł.
1
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
28
754
29
754
75412
30
754
75412
200 000,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
4270
200 000,00
OSP Chojnów - wykonanie naprawy pokrycia dachowego i
rynien, docieplenie budynku i jego fundamentów, wykonanie
posadzki, wymiana lamp oświetleniowych, wykonanie gładzi
gipsowych i malowanie, wymiana instalacji grzewczej,
klimatyzacja lub urządzenia wentylacyjne, montaż okapu,
położenie glazury i terakoty, remont kotłowni i łazienek.
WSO
200 000,00
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
ZUI Otago sp. z o.o
miernik zakresu rzeczowego
raport Pi_Inw.Rdf ( 972506 )
opis dotyczący zakresu rzeczowego
OSP Chojnów - wykonanie naprawy pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien,
docieplenie budynku i jego fundamentów, wykonanie posadzki przemysłowej w
garażu, wymiana lamp oświetleniowych, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie
wszystkich pomieszczeń, wymiana instalacji grzewczej, klimatyzacja świetlicy i
kuchni lub montaż urządzeń wentylacyjnych, montaż okapu nad taboretem
gazowym, położenie glazury i terakoty w szatni i korytarzu dolnym, remont
kotłowni, remont łazienek.
31
801
32
801
80101
33
801
80101
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1 000 000,00
500 000,00
SZKOŁY PODSTAWOWE
4270
Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Szkołach
Podstawowych
ZEAS
500 000,00
zakres rzeczowy
34
Lp.
ilość
1
1
801
80101
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Szkołach Podstawowych
4270
Remonty w szkołach podstawowych
ZEAS
0,00
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
35
801
80110
36
801
80110
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Remonty w szkołach podstawowych
GIMNAZJA
4270
500 000,00
Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Gimnazjach
ZEAS
500 000,00
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
37
801
80195
38
801
80195
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Szkołach Podstawowych
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4270
0,00
Remonty i bieżące konserwacje
0,00
ZEAS
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Remonty i bieżące konserwacje
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
39
900
40
900
90001
41
900
90001
4 555 000,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
4270
Prace projektowe wodno-kanalizacyjne, mapy drobne,
projekty, ekspertyzy oraz roboty wodno-kanalizacyjne i
elektryczne
5 000,00
INW
5 000,00
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
42
900
90015
43
900
90015
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Prace projektowe wodno-kanalizacyjne, mapy drobne, projekty, ekspertyzy oraz
roboty wodno-kanalizacyjne i elektryczne
OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG
4270
Wymiana wyeksploatowanych i skorodowanych opraw
rtęciowych na oprawy energooszczędne.
50 000,00
INW
50 000,00
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
44
900
90095
45
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Wymiana wyeksploatowanych i skorodowanych opraw rtęciowych na oprawy
energooszczędne.
4 500 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4270
Kanał Jeziorki - konserwacja
IT
100 000,00
zakres rzeczowy
46
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Kanał Jeziorki - konserwacja - długośc 4 km
4270
Kanał Piaseczyński - konserwacja
IT
120 000,00
zakres rzeczowy
47
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
Kanał Piaseczynski - koserwacja poprzez dwukrotne koszenie i odmulenie na
długości 4,615 km
4270
Awarie sieci drenarskich i odwodnieniowych
zakres rzeczowy
ZUI Otago sp. z o.o
opis dotyczący zakresu rzeczowego
raport Pi_Inw.Rdf ( 972506 )
IT
300 000,00
48
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Awarie sieci drenarskich i owodnieniowych - teren gminy Piaseczno
4270
Chyliczki ul. Agrestowa i ul. Solna
IT
600 000,00
zakres rzeczowy
49
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Chyliczki ul. Agrestowa i ul. Solna - odwodnienie zlewni
4270
Złotokłos
IT
200 000,00
zakres rzeczowy
50
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Złotokłos ulice: Ks. Skorupki, Wesoła, Polna, Słowackiego, Klonowa, Wierzbowa
odtworzenie odwodnienia 300 mm - 600 mb.
4270
Zalesie Dolne
IT
1 200 000,00
zakres rzeczowy
51
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Zalesie Dolne - odtworzenie układu odwodnieniowego rurociągu 1000 mm, 600
mb w rejonie ul. Konopnickiej i ul. Okrężnej
4270
Jatrzębie ul. Ptaków Leśnych
IT
70 000,00
zakres rzeczowy
52
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Jastrzębie ul. Ptaków Leśnych - przebudowa układu odwodnieniowego 300 mb.
4270
IT
Zalesie Górne - zadanie 3
330 000,00
zakres rzeczowy
53
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Zalesie Górne - zadanie 3 ul. Poranku,Jastrzębi Lot, ul. Droga Dzików, ul. Żubrów
(Jesówka) - przebudowa sieci odwodnieniwej
4270
IT
Zalesie Górne - zadanie 2
500 000,00
zakres rzeczowy
54
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Zalesie Górne - zadanie 2 - odwodnienie południowej części na podstawie
kierunku spływu wód
4270
Zalesie Górne - zadanie 1
IT
300 000,00
zakres rzeczowy
55
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Zalesie Górne - zadanie 1 ul. Leśny Zaułek, Leśnych Boginek, ul. Piękna, ul.
Sarenki, ul. Słoneczna - przebudowa sieci odwodnieniowej
4270
Konserwacja rowów odwodnieniowych i przydrożnych
IT
300 000,00
zakres rzeczowy
56
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Konserwacja rowów przydrożnych i odwodnieniowych przy drogach gminnych pogłębianie i odtwarzanie
4270
Bobrowiec ul. Bajeczna i ul. Jaśminowa
IT
60 000,00
zakres rzeczowy
57
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
Bobrowiec ul. Bajeczna i ul. Jaśminowa - przebudowa sieci odwodnieniowej 300
mm -160 mb.
4270
Głosków ul.Borkowa, ul.Sarmacka, ul. Krótka
zakres rzeczowy
ZUI Otago sp. z o.o
opis dotyczący zakresu rzeczowego
raport Pi_Inw.Rdf ( 972506 )
IT
180 000,00
58
Lp.
ilość
1
1
900
90095
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Głosków ul. Borkowa, ul. Sarmacka, ul. Krótka - przebudowa sieci odwodnieniowej
200 mm - 500 mb.
4270
Chojnów ul. Partyzantów, ul.Brzózek,ul. Graniczka, ul.
Kalinowa
IT
70 000,00
zakres rzeczowy
59
Lp.
ilość
1
1
900
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Chojów ul. Partyzantów, ul.Brzózek, ul. Graniczka, ul. Kalinowa - udrożnienie
rowów i przepustów ul. Partyzantów, ul. Brzózek, ul.Graniczka, ul.
Kalinowa.Wykonanie rowu ul. Graniczka, przedłużenie rowu ul. Brzózek od ul.
Klonowej
4270
90095
miernik zakresu rzeczowego
Wólka Kozodawska ul. Droga Dzików
IT
170 000,00
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
60
926
61
926
92601
62
926
92601
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Wólka Kozodawska ul. Droga Dzików - przebudowa kolektora i rowu 600 mm 400 mb.
419 500,00
KULTURA FIZYCZNA
149 500,00
OBIEKTY SPORTOWE
4270
Konserwacja boisk za sztuczną nawierzchnią na terenie
placówek oświatowych
GOSIR
134 500,00
zakres rzeczowy
ilość
Lp.
63
926
4270
92601
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Instalacja gazowa + podłączenie do sieci w Gminnym
Obiekcie Sportowym w Złotokłosie
GOSIR
15 000,00
zakres rzeczowy
Lp.
ilość
1
1
64
926
92604
65
926
92604
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Instalacja gazowa + podłączenie do sieci w Gminnym Obiekcie Sportowym w
Złotokłosie
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
4270
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wieży zjeżdżalnej
270 000,00
GOSIR
32 000,00
zakres rzeczowy
66
Lp.
ilość
1
1
926
92604
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wieży zjeżdżalnej
4270
Wymiana instalacji ogrzewania zaplecza
GOSIR
25 000,00
zakres rzeczowy
67
Lp.
ilość
1
1
926
92604
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Wymiana instalacji ogrzewania zaplecza
4270
Wymiana hydroizolacji i glazury na zapleczu basenu
GOSIR
145 000,00
zakres rzeczowy
68
Lp.
ilość
1
1
926
92604
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Wymiana hydroizolacji i glazury na zapleczu basenu
4270
Wymiana instalacji wodnej na rury PCV i wymiana baterii
czasowych na zapleczu basenu
GOSIR
53 000,00
zakres rzeczowy
69
Lp.
ilość
1
1
926
92604
miernik zakresu rzeczowego
Wymiana instalacji wodnej na rury PCV i wymiana baterii czasowych na zapleczu
basenu
4270
Remont automatyki dozowania chemii basenowej
zakres rzeczowy
ZUI Otago sp. z o.o
opis dotyczący zakresu rzeczowego
raport Pi_Inw.Rdf ( 972506 )
GOSIR
15 000,00
Lp.
ilość
1
1
miernik zakresu rzeczowego
opis dotyczący zakresu rzeczowego
Remont automatyki dozowania chemii basenowej
OGÓŁEM
ZUI Otago sp. z o.o
raport Pi_Inw.Rdf ( 972506 )
12 454 500,00

Podobne dokumenty