Dziecko a świat komputerów i Internetu Dziecko ofiarą przemocy w

Komentarze

Transkrypt

Dziecko a świat komputerów i Internetu Dziecko ofiarą przemocy w
DZIECKO A ŚWIAT KOMPUTERÓW I INTERNETU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE
ANDZREJEWSKA Anna: Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych.Warszawa: „Difin”, 2014
Nr inw. 42749
AUGUSTYNEK Andrzej: Uzależnienia komputerowe: diagnoza, rozpowszechnianie, terapia
.- Warszawa: „Difin”, 2010
Nr inw. 41577, 41361
BEDNAREK Józef, ANDRZEJEWSKA Anna: Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata
wirtualneg .- Warszawa : „Difin”, 2014
Nr inw. 42739
CASH Filarie, McDANIEL Kim: Dzieci konsol .- Poznań: Media Rodzina, 2014
Nr inw. 43012
CHOCHOLSKA Paulina, OSIPCZUK Małgorzat : Uzależnienie od komputera i Internetu
u dzieci i młodzież .- Warszawa: Hachette, 2009
Nr inw. 41758
GUERRESCHI Cesare: Nowe uzależnienia.- Kraków: „Salwator”, 2010
Nr inw. 41581, 41582
JĘDRZEJKO Mariusz, TAPER Agnieszka: Dzieci a multimedia.- Warszawa: ASPRA-JR,
2012
Nr inw. 42299
KOWALSKI Robin i in.: Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży.- Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
Nr inw. 41587
KOZAK Stanisław: Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości: przyczyny, skutki,
zapobieganie w rodzinach i w szkołach.- Warszawa: „Difin”, 2014
Nr inw. 42913
KOZAK Stanisław: Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci
i młodzieży.- Warszawa: „Difin”, 2011
Nr inw. 41567
PYŻALSKI Jacek: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania
młodzieży.- Kraków: „Impuls”, 2012
Nr inw. 41921
PYŻALSKI Jacek: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.- Sopot: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
Nr inw. 41609
SCHUHLER Petra: Wyłącz zanim będzie za późno: uzależnienie od komputerów i Internetu.Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014
Nr inw. 42842
SŁYSZ Anna, ARCIMOWICZ Beata: Przyjaciele w Internecie.- Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
Nr inw. 41245
TOMASZEWSKA Hanna: Młodzież, rówieśnicy i nowe media: społeczne funkcje technologii
komunikacyjnych w życiu nastolatków.- Warszawa: „Żak”, 2012
Nr inw. 42064
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
AUGUSTYNEK Andrzej: Terapia uzależnień komputerowych // Edukacja i Dialog.- 2010,
nr 9/10, s. 28-32
BŁACHNIO Agata: Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? // Życie Szkoły.2006, nr 2 s. 50-52
BŁASZKIEWICZ Ryszard: Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym
// Nauczanie Początkowe.- 2010/2011, nr 1, s. 34-43
DOBROŁOWICZ Justyna: Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci // Nauczanie
Początkowe.- 2008/2009, nr 1, s. 15-20
GOŁĘBIEWSKA Ilona: Cyberprzemoc – zagrożenie dla młodego pokolenia //
Wychowawca.- 2010, nr 7/8, s. 12-15
GOŁĘBIEWSKA Ilona: Wojna w Internecie // Wychowawca.- 2014, nr 3, s. 20-21
GRABOWSKA Agata: Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka // Problemy OpiekuńczoWychowawcze.- 2010, nr 1, s. 39-43
GRABOWSKA Agata: Uzależnienie dziecka od Internetu // Wychowawca.- 2012, nr 6,
s. 14-15
HEISE Dorota: O zagrożeniach w Internecie // Wychowawca.- 2010, nr 4, s. 18-19
HOCZYK Urszula: Internet – nowa przestrzeń doświadczeń dla najmłodszych // Nowa
Szkoła.- 2013, nr 7, s. 45-48
HOFFMANN Beata: Komputer szansą i zagrożeniem dla rozwoju dziecka // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 9, s. 42-47
JUSZCZYK Stanisław: Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej // Kwartalnik
Pedagogiczny.- 2009, nr 4, s. 81-103
KONDRACKA Marta: Wirtualne relacje dziecko – media elektroniczne: zagrożenia // Życie
Szkoły.- 2010, nr 1, s. 5-11
KORDZIŃSKI Jarosław: Uzależnienie od Internetu // Wychowawca.- 2007, nr 2, s. 18-21
KOSEK-NITA Bogumiła, ROZMUS Ewa: Uzależnienia od komputera i jego następstwa //
Wychowanie na co dzień.- 2006, nr 3, s. 11-17
KUBIAK Barbara: Wpływ gier komputerowych na dziecko // Życie Szkoły.- 2006, nr 2,
s. 53-55
KUJAWA Anna: Uzależnienia od komputera i Internetu: czy gry komputerowe to dobra
forma spędzania wolnego czasu? // Wychowanie na co dzień.- 2010, nr 10-11, dod. „Wkładka
Metodyczna”, s. I_IV
MAŁYSKA Aleksandra i in.: Przedszkolak w sieci // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011,
nr 10, s. 24-30
MYSIOR Radosław: Agresja elektroniczna – program zajęć dla uczniów // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 10, s. 29-34
MYSIOR Radosław: W wirtualnej pułapce – uzależnienie od Internetu // Nowa Szkoła.2015, nr 2, s. 19-28
NOGA Henryk: Wychowawcza funkcja Internetu // Wychowawca.- 2012, nr 6, s. 5-8
NOWAKOWSKI Krzysztof i in.: Cyberprzemoc w gimnazjum // Problemy OpiekuńczoWychowawcze.- 2014, nr 9, s. 46-50
PADŁO Katarzyna: Przestrzeń samotności // Wychowawca.- 2008, nr 12, s. 20-21
PASZKOWSKA Arletta: Zaczarowany świat komputerów // Wychowanie w Przedszkolu.2001, s. 288-289
POTOCKA Anna: Cyberprzemoc // Wychowawca.- 2012, nr 5, s. 24-25
PRZYBYLSKA Dominika: Brutalność i destrukcja w grach komputerowych // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 2, s. 25-31
PYŻALSKI Jacek: Agresja elektroniczna i lobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście
zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych // Kwartalnik
Pedagogiczny.- 2009, nr 4, s. 31-51
RACZKOWSKA Jadwiga: Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia // Problemy OpiekuńczoWychowawcze.- 2013, nr 1, s. 3-17
RÓZIEWICZ Grażyna: Dzieci sieci – specyfika pokolenia // Problemy OpiekuńczoWychowawcze.- 2011 nr 1, s. 12-24
RZYMEŁKA-FRĄCKIEWICZ Agata: Uzależnienie od Internetu. Diagnoza i leczenie //
Wychowanie na co dzień.- 2006, nr 3, s. 9-12
SUPRONOWICZ Iwona: Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni // Biblioteka w Szkole.2007, nr 5, s. 2-5
SZPUNAR Magdalena, ŚWIĄTKIEWICZ-MOŚNY Maria: Niebezpieczna myszka.
Uzależnienie od Internetu // Wychowanie na co dzień.- 2006, nr ½, s. 27-30
URBANEK Bogdan: pokolenie elektronicznych mediów // Wychowanie na co dzień.- 2011,
nr 9, s. 26-28
WOJCIECHOWSKA Anna: Lepiej zapobiegać niż leczyć // Psychologia w Szkole.- 2010,
nr 3, s. 5-13
WOJNO Anna: Zagrożona w sieci tożsamość dzieci i młodzieży // Opieka Wychowanie
Terapia.- 2011, nr 3/4, s. 35-41
WOJTASIK Łukasz: Dziecko w sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3,
s. 32-36
Oprac. na podst. zbiorów BPT

Podobne dokumenty