WSPÓŁCZESNA FRANCJA

Komentarze

Transkrypt

WSPÓŁCZESNA FRANCJA
FRANCJA
I JEJ MIESZKAŃCY
7. seminarium
21 stycznia 2009 r.
koordynator: Joanna Różycka-Thiriet
[email protected]
Temat: Stosunki Francja-Niemcy
Zaproszeni goście:
- dr Peter Kolb, I Radca do spraw politycznych w Ambasadzie
Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
SŁOWNICZEK PRZETRWANIA
Le traité d'Elysée [le trete delize] – Traktat Elizejski,
Traktat o współpracy podpisany 22 stycznia 1963 roku
między Francją i Niemcami (dokładniej mówiąc, podpisy pod
nim złożyli ówczesny prezydent Francji generał Charles de
Gaulle i kanclerz RFN Konrad Adenauer). Miało to miejsce w
Pałacu Elizejskim, siedzibie francuskiej głowy państwa w
Paryżu. Początkowo miała to być obopólna deklaracja, ale w
styczniu 1963 roku RFN zaproponowało, aby dokumentowi
nadać formę traktatu. W zakresie dialogu politycznego
traktat przewiduje, że co najmniej dwa raz w roku spotykać
się będą szefowie państw i rządów, a ministrowie spraw
zagranicznych co najmniej raz na trzy miesiące.
La
réconciliation [la rekąsljasją]– pojednanie, w tym
francusko-niemieckie.
L’OFAJ [lofaż] - l'Office franco-allemande de la jeunesse, Francusko-Niemieckie Biuro
Młodzieży. Traktat Elizejski przewidział powstanie organizmu służącego wymianie
młodzieży dwóch krajów. OFAJ powstaje w lipcu 1963 roku. Ma zacieśnić więzi między
młodzieżą
Francji
i Niemiec oraz pogłębić wzajemne zrozumienie. W 2007 roku budżet organizacji, na który
złożyły się po połowie Francja i Niemcy, wyniósł 20,5 mln euro. Od 1963 roku OFAJ
umożliwił udział w wymianach ok. 8 mln Niemców i Francuzów.
Więcej:
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/archives/dossiers/elysee/index.html
http://www.france-allemagne.fr/Traite-de-l-Elysee-22-janvier-1963,029.html
http://www.ofaj.org/
1
DOBRZE POWIEDZIANE – FRAZA DNIA
Il n'y a pas que le sexe dans la vie (Życie to nie
tylko seks) – na jesieni 2004 roku telewizja gejów i
lesbijek Pink TV rozpoczęła kampanię reklamową, w
której wykorzystano słynne zdjęcie francuskiego
prezydenta
François
Mitterrand
i kanclerza RFN Helmuta Kohla, wykonane 22
września 1984 r. przed ossuarium w Douaumont pod
Verdun (miejscem składowania kości poległych w tej
bitwie żołnierzy). Fotografii towarzyszyło hasło, że
życie to więcej niż seks. W niektórych kręgach reklama
wywołała wielkie oburzenie, ponieważ obraz ten, wykonany podczas obchodów 70-tej
rocznicy bitwy pod Verdun, symbolizuje pojednanie francusko-niemieckie. Reklamę
uznawano także za obrazę pamięci ofiar wojny, kombatantów i ich rodzin.
Przy okazji 8. Francusko-Niemieckiej Rady Ministrów, której tematem była integracja,
francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner i jego niemiecki kolega FrankWalter Steinmeier odwiedzili 12 listopada 2007 roku berlińskie studio nagrań i uczestniczyli
w nagraniu piosenki niemiecko-tureckiego artysty Muhabbeta. Niestety tylko w chórkach.
Posłuchaj:
http://www.youtube.com/watch?v=M0KChuPWqiU&feature=PlayList&p=2D0378D433E5F416&index=0
POTRETY MNIEJ ZNANYCH MĘŻCZYZN I KOBIET
Daniel Cohn-Bendit urodził się we Francji w 1945 roku, ale posiada niemieckie
obywatelstwo.
Jego
rodzice,
niemieccy
żydzi,
wyemigrowali
z powodu nazizmu. Po zdaniu matury w Niemczech Cohn-Bendit wraca do
Francji. Kiedy w 1968 roku rozpoczęły się protesty studenckie, studiował
socjologię na uniwersytecie w Nanterre, uczestniczył w okupacji studenckiej na
Sorbonie. Był jednym z przywódców ruchu. W związku ze swoim
zaangażowaniem w wydarzenia otrzymuje zakaz pobytu na terytorium Francji,
który obowiązywał do 1978 roku. Wiąże się z niemieckimi Zielonymi, choć jego
poglądy bywają niereprezentatywne dla tego ruchu, i od 1994 roku jest
eurodeputowanym na zmianę z Niemiec i Francji. W najbliższych wyborach do
Parlamentu Europejskiego w czerwcu tego roku startuje we Francji z listy Europe Ecologie.
W kwestii integracji europejskiej jest federalistą związanym z Ruchem Europejskim. Apelował
o ratyfikację traktatu konstytucyjnego. W życiu zawodowym był m.in. wychowawcą w żłobku,
sprzedawcą w księgarni im. Karola Marksa i dziennikarzem.
Więcej:
http://www.cohn-bendit.de
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?language=PL&id=1934
INTERNET – CO W TRAWIE PISZCZY
www.france-allemagne.fr – oficjalny francusko-niemiecki portal w dwóch językach, bogato
zdobiony zdjęciami ilustrującymi zażyłość między Francją i Niemcami. Można poczytać
o najnowszej historii stosunków francusko-niemieckich; instytucjach, na których opiera się
współpraca (sekretarze generalni ds. współpracy, Francusko-Niemiecko Rada GospodarczoFinansowa, Francusko-Niemiecka Rada Ministrów itd.) czy znaleźć informacje praktyczne
i kalendarium.
2
Seminaria odbywają się pod patronatem
Ambasadora Francji w Polsce

Podobne dokumenty