SSP1 Kazimierza Wielka - Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Komentarze

Transkrypt

SSP1 Kazimierza Wielka - Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
22. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
12 STYCZNIA 2014
CZŁONKOWIE SZTABU PRZY KAZIMIERSKIM OŚRODKU KULTURY
Szef Sztabu Robert Płaszewski Naczelnik Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
Zastępca Szefa Sztabu Monika Szaleniec Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Kazimierzy Wielkiej
Honorowy Szef Sztabu Tadeusz Knopek Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
Komisja finansowa odpowiedzialna za przeliczenie pieniędzy:
Agnieszka Maj – Kasjer w Urządzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Dorota Rusiecka – Zastępca Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Kazimierzy Wielkiej
Mariola Nowak – Kasjer w Banku Spółdzielczym w Kazimierzy Wielkiej
Kazimierski Ośrodek Kultury
Agnieszka Styczeń – Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury
Ireneusz Górski, Dorota Pilarska, Barbara Klimek, Ewa Wojciechowska,
Alicja Czajka, Andrzej Wojtasik, Stanisława Ziętek
Osoby biorące udział w przeliczaniu pieniędzy z puszek wolontariuszy oraz pełniące dyżury
na stołówce szkolnej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr w Kazimierzy Wielkiej
Kalafarska Ewa, Kozińska Sylwia, Gołdyn Ewa, Erbel Katarzyna, Krzosa Dorota
Głogowiecka Maria, Oleś Jolanta, Bałaga Danuta, Brodko Jolanta, Woźniak Małgorzata
Rusiecka Dorota, Szaleniec Monika, Robak-Klimczyk Ewa, Gorgoń Balbina, Lubera Mirosława
Więckowska Anna, Bienias Barbara, Żarnowiec Katarzyna, Szastak Jarosław, Szlęk Teresa
Kuchnecka Beata
Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej
Bucka Magdalena,
Wolontariat - Joanna Rusiecka
Samorządowa Szkoła Podstawowa 3 w Kazimierzy Wielkiej
Kuchnecki Krzysztof, Marzec Beata, Bijak Anna, Kozioł Anna, Franasik Ilona
Kuchnecka Aleksandra, Skoruch Beata, Dziubek Magdalena, Noga Urszula, Miszczyk Renata,
Kubiec Beata, Gaweł Renata
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie
Rogala Aldona, Klimczyk Grzegorz, Nocoń-Parada Aneta
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach
Niewiadomska Maria, Chuchmacz Teresa
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Cudzynowicach
Bienias Katarzyna, Adamska Ewelina, Maj Agata, Czapla Beata, Bełzowska –Klimczyk Anna
Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie
Wojtasik Elżbieta, Chuchmacz Joanna, Kubik Hanna, Mazur Hanna
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblicach
Noszczyk Dorota
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej
Anna Mucha, Adam Mucha, Monika Pragnąca - Tuleta
Bank Spółdzielczy w Kazimierzy Wielkiej
Mariola Nowak, Karolina Łyp, Ewa Szot
Sklep „Stokrotka” w Kazimierzy Wielkiej
Nowak Krzysztof
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej
Szaleniec Robert
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej
Maj Jolanta, Przeniosło Marta, Gaik Agnieszka, Koral Jacek, Wójcik Wioletta
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej
Maj Agata
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
Tomczak Grażyna

Podobne dokumenty