ściągnij prezentację

Komentarze

Transkrypt

ściągnij prezentację
Światowe Dni Młodzieży
Rejestracja i pakiety pielgrzyma
Chcę uczestniczyć w ŚDM w Parafii
Chcemy utworzyć grupę wolontariuszy
odpowiedzialnych za przebieg ŚDM w naszej
parafii.
Wydarzenia w parafii będą w dużej części
adresowane nie tylko do przyjezdnych
pielgrzymów, lecz również dla parafian 
Rejestracja pielgrzymów ŚDM w Krakowie
Rejestracja na ŚDM Kraków 2016 dla pielgrzymów z
Polski przebiega za pośrednictwem Diecezjalnych
Centrów ŚDM i odbywa się grupami. Rejestracja
indywidualna dotyczy tylko biskupów, wolontariuszy,
uczestników Festiwalu Młodych i dziennikarzy i nie
wymaga pośrednictwa Diecezjalnego Centrum.
Zalecany przedział wiekowy uczestnika ŚDM to 14-30
lat. Opieka nad niepełnoletnimi będzie powierzona
Opiekunowi grupy, za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych uczestnika.
Uczestnictwo w ŚDM Kraków
 Należy w swoim środowisku znaleźć osoby, które razem stworzą grupę.
Przykłady grup
 Grupa parafialnego centrum ŚDM przy parafii św. Jana Chrzciciela
 Klasa Liceum Ogólnokształcącego
 Grupa Oazowa z Rydułtów
 Grupa młodzieży akademickiej
 Itd..
WAŻNE
Każda grupa musi posiadać ten sam tryb
uczestnictwa w ŚDM (tj. takie same daty
przyjazdu i wyjazdu, wybór tego samego
Pakietu Pielgrzyma)
Osoby odpowiedzialne za grupę
Opiekun grupy
(kapłan lub
osoba świecka)
Zastępca grupy
Gdzie zgłaszamy grupę?
Zgłoszenia w Diecezji grupy
e-mail: [email protected]
Co dalej?
Opiekunowi grupy zostanie przydzielony kod
(numer) rejestracyjny grupy, który posłuży do
kontaktu z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w
Krakowie oraz do finalizacji rejestracji w przypadku
tytułu przelewu i płatności oraz konto dostępu do
obszaru rejestracji, która będzie wymagać
bardziej szczegółowych danych (dot. pakietu,
kapłanów, osób niepełnosprawnych,
niepełnoletnich itp.).
Pakiety pielgrzyma
Opcja TYGODNIOWA (A) od 25/07/2016 do 01/08/2016
Pakiety pielgrzyma
Opcja WEEKENDOWA (B) od 29/07/2016 do 1/08/2016
Pakiety pielgrzyma
Opcja CZUWANIE I MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE (C) 30/07/2016 i 31/07/2016
Nocleg pielgrzyma
Nocleg u rodziny, w szkole, w miasteczku
namiotowym. Do noclegu przypisane jest
śniadanie, które będzie wydawane na
podstawie talonu śniadaniowego.
Wyżywienie pielgrzyma
Wydawane na terenie ŚDM dwóch ciepłych
posiłków dziennie (jeden w ciągu dnia i drugi
wieczorem) na podstawie dwóch osobnych
talonów dla każdego pielgrzyma, który wybierze
pakiet z wyżywieniem. Każdego dnia pielgrzym
będzie miał do dyspozycji dwa talony, do
zrealizowania w dowolnej kolejności: talon na
posiłek dwudaniowy i talon na posiłek
trzydaniowy.
Ubezpieczenie pielgrzyma
Ubezpieczenie NW, KL i OC objemujące
okres pobytu na ŚDM w Krakowie
Transport pielgrzyma
Przejazdy komunikacją miejską w obrębie
miasta oraz z miejsc noclegu do centrum
wydarzeń i miejsc Wydarzeń Centralnych.
Plecak Pielgrzyma
Materiały religijno-informacyjne oraz
inne produkty niezbędne i pomocne
w pełnym uczestnictwie w ŚDM.

Podobne dokumenty