reklama - Nad Wisłą

Komentarze

Transkrypt

reklama - Nad Wisłą
REKLAMA
(22)
717 71 01
POWIAT PIASECZYŃSKI
POWIAT GRÓJECKI
GÓRA KALWARIA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Rejestracja (48) 366 18 75
tygodnik BEZPŁATNy
NR 2 (362) – 19 stycznia 2012
Jak naprawdę jest w KS
piaseczno
Czy KS Piaseczno,
największemu klubowi
sportowemu w powiecie,
grozi upadek?
Prawdziwą burzę w piaseczyńskim
środowisku sportowym wywołała
piątkowa publikacja „Super Expressu”. Wyłania się z niej skrajnie negatywny obraz miejscowego Klubu
Sportowego. Według gazety KS Piaseczno od kilku lat zmierza prostą
drogą do bankructwa, a na domiar
złego wiele wskazuje, że prezes klubu
Krzysztof Krakowiak fałszował umowy z pracownikami.
Założony w 1923 r. KS Piaseczno
(początkowo występujący pod nazwą Towarzystwo Gimnastyczne Sokół) to obecnie największy klub sportowy w powiecie piaseczyńskim. Pod
jego egidą występują m.in. wszystkie
drużyny młodzieżowe piłkarzy, które
są zaliczane do najlepszych w całym
województwie.
Pieniędzy coraz mniej
W ostatnim czasie stowarzyszenie
ze względu na kłopoty finansowe zaczęło zdecydowanie ograniczać swoją
działalność na arenach sportowych.
W ubiegłym roku z rozgrywek I ligi
kobiet wycofano koszykarki. Wcześniej, 2010 r., z KS wyodrębniono dorosłą sekcję piłki nożnej, którą w całości przejął dotychczasowy sponsor.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w ostatnim czasie na mniejsze
pieniądze mogą liczyć zawodnicy sekcji kick-boxingu. Czarne chmury zbierają się też nad II-ligowymi koszykarzami. W grudniu światło dzienne ujrzała bowiem informacja, że z dalszego finansowania drużyny lidera grupy C zamierza się wycofać główny
sponsor – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie.
Według „Super Expressu” od trzech
lat piaseczyński klub przynosi wyłącznie straty, a jego długi przekroczyły już 200 tys. zł. Ponadto zarząd
KS, który nie ma za co prowadzić niezbędnych inwestycji, zalega z wypłatami dla części pracowników. – Klub
boryka się z problemami – przyznaje w rozmowie z dziennikiem prezes
Krzysztof Krakowiak, który zapewnia
jednocześnie, że kierownictwu udało
się tak zbilansować koszty, że klub nie
wydaje więcej pieniędzy, niż ma.
Przyczyn tak słabej kondycji finansowej klubu „SE” upatruje w sposobie
zarządzania finansami przez obecne
władze. Ma to potwierdzać raport komisji rewizyjnej KS, w którym wskazano wiele przykładów niegospodarności.
Nie komplikować rozliczeń
Na dodatek gazeta ujawnia, że prezes mógł się dopuścić przestępstwa
karnoskarbowego. Opublikowała pismo, w którym Krakowiak miał
się przyznać do świadomego oszukiwania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o umowę o dzieło
dla sprzątaczki, opiewającą na kwotę 4204 zł brutto. Tak wysoka suma
miała zostać wpisana tylko dlatego,
żeby klubowa sekretarka nie miała
problemów z rozliczeniem z ZUS.
„Zarząd informuje, że wypłaty te
były przeznaczone na uzupełnienie wynagrodzenia Pani [sekretarki – red.], za wykonaną pracę na rzecz
Klubu, a osoba Pani [sprzątaczki] pojawia się tylko dlatego, aby nie komplikować Pani [sekretarce] rozliczeń
z ZUS-em ze względu na określone limity zarobków po przejściu na emeryturę” – czytamy w dokumencie, pod
którym widnieje pieczątka i podpis
Krakowiaka.
Mateusz Adamski
Ciąg dalszy na str. 14.
Gminny żłobek
zostaje. Na razie?
Piaseczno. Podczas wczorajszej sesji miejscy radni nie zdecydowali się
na obcięcie o około połowę wydatków na gminny żłobek. O zmniejszenie o 300 tysięcy złotych kosztów
utrzymania placówki wnioskowała
Komisja Finansów i Inwestycji, argumentując, że korzysta z niej zaledwie
25 dzieci, przez co miesięczny koszt
utrzymania jednego podopiecznego
wynosi ponad 2 tysiące złotych.
Zapowiedzi samorządu co do istniejącego od 1973 roku żłobka zaniepokoiły rodziców. Obawiali się jego likwidacji i zwracali się do „Nad Wisłą”
z prośbą o pilną interwencję. Ostatnia decyzja radnych oddala zmiany w działalności placówki przy ulicy Chyliczkowskiej 47 o co najmniej
rok. (ks)
Tak się skończyła ucieczka ciężarówki przed sarną na śliskiej jezdni
Warka. Kilka tysięcy litrów oleju
smarnego wyciekło z cysterny, która
w czwartek nad ranem wpadła do
rowu w Brankowie.
Z ustaleń policji wynika, że około godziny 3.40 kierowca jadący ciężarówką MAN trasą wojewódzką z
Warki do Białobrzegów zauważył
przebiegającą przez jezdnię sarnę. –
W celu uniknięcia uderzenia w zwierzę 44-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego zjechał do rowu, gdzie
pojazd wywrócił się – informuje „Nad
Wisłą” Katarzyna Wojewódzka, rzeczniczka grójeckiej policji.
Mieszkańcy Brankowa, z którymi
udało nam się porozmawiać, nie dziwili się, że doszło do wypadku. – Nocą
na drodze była „szklanka” – powiedział jeden z nich.
W rezultacie kraksy rozszczelniła się jedna z komór cysterny, w której znajdował się olej smarny do maszyn. – Wyciekło około 7 tys. litrów
substancji. Pozostałe w zbiorniku 20
tys. litrów przepompowano do pod-
stawionej cysterny – relacjonuje mł.
bryg. Bogusław Sikorski, zastępca komendanta powiatowego państwowej
straży pożarnej.
Na miejsce przybył inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, który ocenił, że w wyniku wypadku środowisko nie zostało skażone. Do zneutralizowania
i zebrania oleju przyjechała jednostka strażacka wyspecjalizowana w ratownictwie chemicznym. Ponadto
w 15-godzinnej akcji uczestniczyło
osiem zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe i holownik, który
postawił cysternę na koła. Na początku nie było wiadomo, co znajduje się
w cysternie i czy nie istnieje zagrożenie eksplozją.
Kierowcę ciężarówki (należącej
do firmy z Promnej k. Białobrzegów)
przewieziono do szpitala. Nie odniósł
poważnych obrażeń. Droga była zablokowana do późnych godzin popołudniowych. (bw, pc) fot. kpp w grójcu
21.01.2012r.
zapraszamy na
KARAOKE
Dla zmęczonych pokoje hotelowe.
„Club 35+” Pęcław 24,
3 km od Góry Kalwarii (kier. Warka)
rezerwacja tel. 22 727 11 04, 603 993 323
www.club35plus.pl
2
~ NadWisłą
~
wydarzenia
77 milionów
złotych
za kilometr
góra kalwaria
Dobiegają końca
przygotowania do
budowy obwodnicy
Góry Kalwarii. Potrzeba
już tylko pieniędzy.
W poprzednią środę w górskokalwaryjskim Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. ks. Sajny wojewoda
zorganizował otwartą rozprawę administracyjną. Jej celem było sprawdzenie, czy projektanci obwodnicy
zastosowali wystarczające zabezpieczenia, aby nowa inwestycja w jak
najmniejszym stopniu była uciążliwa
dla środowiska naturalnego i okolicznych mieszkańców.
Wojewoda Jacek Kozłowski pod-
kreślił, że decyzja o przebiegu szosy już zapadła i prosił, aby do tego tematu nie wracać. – To już nie podlega dziś żadnej dyskusji – zaznaczył.
W trakcie spotkania zapewnił zebranych, że decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
podpisze od końca lutego. Gdy dokument stanie się prawomocny i ostateczny, latem Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zakończy wykup ostatnich 99 spośród 225
działek pod szosę.
Zdecyduje Rostowski
Obwodnica Góry Kalwarii, która rozpocznie się w Kątach, skrzyżuje się z ulicami Grójecką oraz Wojska
Polskiego i zakończy przed mostem
na Wiśle, będzie liczyć niemal 9 km
długości. Jej realizacja będzie pierwszym etapem przebudowy szosy krajowej nr 79 od ul. Energetycznej w
Obwodnica będzie tak droga, bo powstanie kilka wiaduktów i długa
estakada w kierunku Wisły
~ NadWisłą
~
„Nad Wisłą” – bezpłatny tygodnik założony w 1994 r.
Zasięg: 16 gmin powiatów piaseczyńskiego i grójeckiego,
Janki, Powsin.
Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 44, lok. 5.
Strona internetowa: Nadwisla.pl.
Telefon: 22 717-71-01. Faks: 22 717-71-02.
E-mail: [email protected]
Telefon interwencyjny: 603 807 458.
IGEL
Wólka Załęska
ul. Ku Słońcu 72
BRAMY
- garażowe
- ogrodzeniowe
- automaty
- ogrodzenia
- serwis bram
tel. 510 794 965
Obecni na rozprawie usłyszeli, że są szanse, iż obwodnicą pojedziemy w 2015 r. (fot. pc)
Piasecznie do Góry Kalwarii. Ta planowana od ponad dekady inwestycja obejmie łącznie 24 km i pochłonie
około 1,6 mld zł.
Jak wyjaśnił zastępca warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Stanisław Dmuchowski, zdecydowano się
najpierw na budowę obwodnicy, ponieważ ma ona strategiczne znaczenie dla przepustowości zarówno drogi z Piaseczna do Góry Kalwarii, jak
i szosy nr 50 (Grójec – Mińsk Mazowiecki), nazywanej tranzytową obwodnicą Warszawy. Budując obejście
miasta, załatwi się oba problemy.
Zanim oddano głos właścicielom
terenów, które przetnie nowa trasa, dokładnie omówiono jej przebieg. Obwodnica powstanie jako szosa „ruchu przyspieszonego”, z ograniczoną liczbą zjazdów. Dostęp do niej
będzie możliwy wyłącznie na trzech
węzłach: w Kątach, przy stacji Orlen
w Górze Kalwarii (węzeł Marianki) i
przy stadionie. Na pozostałych skrzyżowaniach z ważniejszymi ulicami:
Akacjową i Brzozową w Kątach, Leśną, Wiejską i Zakalwaria, nowa trasa przejdzie nad albo pod lokalnymi
drogami.
Na obwodnicę złożą się dwa pasy
ruchu w każdym kierunku oddzielone barierą. W Górze Kalwarii, od węzła Stadion, jezdnia skieruje się ku
Wiśle po 640-metrowej efektownej
estakadzie ponad skarpą.
Wzdłuż 9-kilometrowej drogi zaplanowano cztero- i pięciometrowe
ekrany akustyczne o łącznej długości 4,3 km.
Z powodu tylu dwupoziomowych
skrzyżowań, estakady i innych elementów budowa obwodnicy ma pochłonąć ok. 700 mln zł, czyli 77 mln zł
za kilometr szosy. – To koszt porównywalny z budową trasy ekspresowej
– porównuje dyrektor Dmuchowski.
O tym, czy na inwestycję znajdą
Wydawca, redaktor naczelny: Mateusz Baj.
Zespół: Piotr Chmielewski (zastępca red. naczelnego), Robert
Korczak (sekretarz redakcji), Mateusz Adamski, Karol Stróż.
Dział reklamy: Anna Mentlak (tel. 665 292 444), Aneta OłtarzewskaWroniewicz (603 807 459), Agnieszka Chojnacka (693 426 327).
Nakład: 30 tys. egz. Druk: Polskapresse.
ISSN: 1232-4868.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji,
skracania i tytułowania nadesłanych tekstów.
Nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
się pieniądze, dyrektor GDDKiA nie
chciał mówić. – To bardzo trudne pytanie – odparł i odesłał do wojewody.
Jacek Kozłowski oświadczył, że inwestycja ma szanse rozpocząć się za rok,
od wycinki drzew. Wówczas potrwałaby do roku 2015.
– To, czy się zacznie, zależy od ministra finansów Jacka Rostowskiego – przyznał. Nie krył, że są szanse
na to, iż rządowi uda się zaoszczędzić
przynajmniej kilkaset milionów złotych na przetargach na wykonanie innych dróg krajowych i autostrad. Od
Rostowskiego zależy, czy te fundusze
zostaną „uwolnione”.
Optymistą jest burmistrz Dariusz
Zieliński, który kilka razy usłyszał od
Lecha Witeckiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
że gdyby nie widział on perspektyw
na sfinansowanie budowy obwodnicy, nie zgodziłby się na wystąpienie
do wojewody o decyzję ZRID. Dyrektor Dmuchowski przyznał, że naciski
posłów, samorządowców (ale i protest mieszkańców) sprawiły, iż przygotowanie przedsięwzięcia wyraźnie
przyspieszyło.
Zło konieczne
Wbrew oczekiwaniom środowe
spotkanie przebiegało w spokojnej
atmosferze. Ograniczenie przez wojewodę tematu dyskusji do wyłącznie zabezpieczeń przez szkodliwością obwodnicy skróciło listę mówców. Emocji nie kryła tylko Hanna
Turay z Kątów (gdzie dojdzie do największej liczby wyburzeń domów i
zabudowań gospodarczych). W swojej wypowiedzi podważyła prawomocność decyzji środowiskowej wydanej dla inwestycji (reprezentowane przez nią stowarzyszenie mieszkańców doprowadziło w sądzie do
jej unieważnienia) i powróciła do tematu alternatywnego przebiegu obwodnicy.
Odpowiadając, Jacek Kozłowski stwierdził, że decyzja wydawana
obecnie dla inwestycji oparta jest o
nowe przepisy, dlatego aktualnie sytuacja jest zgodna z prawem. – Prawomocny jest też dokument lokalizujący szosę – dodał.
W dalszej dyskusji wojewoda zauważył, że uwagi wygłaszane przez
mieszkańców Kątów nieco go zaskakują, ponieważ przed hałasem, jaki
powstaje na istniejącej drodze nr 79,
w ogóle nie są oni chronieni. – Ale bez
domów zostaniemy – przerwała mu
starsza kobieta z Kątów. Z tym zdaniem wojewoda też się nie zgodził.
– Nikt z państwa bezdomnym nie zostanie, każdy otrzyma odszkodowanie – odparł.
Inny mieszkaniec Andrzej Zieliński prosił o dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż obwodnicy w okolicy ul. Wiejskiej, gdzie zaplanowana
jest zabudowa mieszkaniowa. – Ekrany to zło koniecznie, nie ustawia się
ich na zapas, a jedynie tam, gdzie już
istnieją domy. Źle wpływają na krajobraz – wytłumaczył wojewoda. Przy
tym zastrzegł, że jeżeli nowe osiedla
powstaną przed oddaniem szosy, nie
ma przeszkód, żeby zamontowano
dodatkowe bariery.
Na zakończenie rozprawy zebrani dowiedzieli się, że pozostały odcinek drogi nr 79, od Kątów do Piaseczna, powstanie dopiero, gdy obwodnica zostanie oddana do użytku.
Kilka osób zaapelowało do dyrektora Dmuchowskiego, aby do tego czasu ustawić tymczasową sygnalizację
świetlną na skrzyżowaniach w Baniosze, Solcu i Pilawie (gdzie trudno wyjechać z podporządkowanych
dróg). Dyrektor Dmuchowski nie wykluczył zastosowania zaproponowanych rozwiązań, o ile jednak lokalne
samorządy dołożą się do ich wprowadzenia.
Piotr Chmielewski
3
wydarzenia
nr 2/2012
Długa droga do celi
piaseczno
Roberta O. po raz siódmy
złapano na jeździe pod
wpływem alkoholu. Tym
razem trafił już do aresztu.
O ignorującym prawo i zasady bezpieczeństwa na drodze 39-latku z
Piaseczna pisaliśmy w połowie grudnia w artykule „Zabawa w kotka i pijaną myszkę”.
Robert O. to postać doskonale znana miejscowej policji. W sierpniu, mając 2,2 promila alkoholu we krwi, spowodował groźny wypadek, w którym
omal nie zginął 24-letni kierowca.
Po tym zdarzeniu prokurator nakazał 39-latkowi, aby meldował się trzy
razy w tygodniu w piaseczyńskiej komendzie. Prawa jazdy mu nie odebrano, bo go już nie miał po wcześniejszym wyroku za jazdę pod wpływem
alkoholu.
Ubiegłoroczny wypadek jednak nie
wpłynął na zachowanie mężczyzny i
nadal zasiadał on za kierownicą po
wypiciu kilku głębszych. Funkcjonariusze z Piaseczna i Konstancina-Jeziorny przyłapali go pięć razy w ciągu miesiąca.
Ku zdumieniu policji mimo jej kolejnych wniosków o areszt dla deli-
kwenta prokuratura i sąd nie dostrzegały problemu i Robert O. mógł nadal
cieszyć się wolnością.
Ale niecały tydzień po naszym artykule 39-latek znów został złapany na kierowaniu autem po wypiciu
sporej ilości alkoholu. 23 grudnia prokuratura zreflektowała się i zwróciła
się do sądu o zatrzymanie mężczyzny
w celi aresztu tymczasowego na trzy
miesiące.
– Wszystkie sprawy dotyczące Roberta O. połączymy w jedno postępowanie. Obecnie zbieramy materiały dowodowe – informuje „Nad Wisłą” Jolanta Wrońska, prokurator rejonowa.
Pani prokurator, tak jak w grudniu
nie wyjaśniła nam, dlaczego 39-latek
jeszcze nie trafił do aresztu, tak i tym
razem nie tłumaczy, dlaczego akurat
po siódmym przypadku jazdy pod
wpływem alkoholu mężczyzna został odizolowany. – Prokurator prowadzący postępowanie każdorazowo analizuje sprawę i podejmuje decyzje o właściwym środku zapobiegawczym – wytłumaczyła „NW Jolanta Wrońska.
Fakt, że Robert O. trafił do aresztu,
spowoduje, że najprawdopodobniej
usłyszy wyrok znacznie szybciej, niż
gdyby był na wolności.
Piotr Chmielewski
Przyjęto budżet.
Powstanie skatepark
Piaseczno. Po burzliwej dyskusji
miejscy rajcy uchwalili wczoraj tegoroczny budżet gminy.
Samorząd Piaseczna zaplanował
tegoroczne dochody na ponad 284
miliony złotych, na wydatki zaś kwotę o trzy miliony mniejszą. Z wynikającej z tej różnicy nadwyżki budżetowej gmina zamierza częściowo spłacić swoje wysokie zobowiązania kredytowe.
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze „Nad Wisłą”, jedną z najwięk-
szych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych inwestycji jest budowa dużego skateparku u zbiegu ulic
Wojska Polskiego i Okulickiego. Przeznaczono na nią w tym roku 1,9 miliona złotych (całość ma kosztować
nawet 3,4 mln zł). Mimo wielu krytycznych uwag wygłoszonych na sesji odnośnie do tego projektu, niemal
wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem budżetu (tylko jedna osoba się
wstrzymała, nikt nie był przeciwny).
(ks)
Pożyczali na
wieczne oddanie
tarczyn
Wyłudzili z punktu
kasowego SKOK ponad
780 tys. zł, aby mieć
za co spłacać długi
i inwestować w firmę.
Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił sporządzony przez grójecką Prokuraturę Rejonową akt oskarżenia
przeciwko 22 osobom, które w latach
2005–2009 wyłudziły pożyczki na
szkodę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Liczy 70 stron,
a materiał postępowania zamknięto
w 17 tomach.
Grozi im 25 lat
W trakcie śledztwa ustalono, że
mózgiem procederu był Janusz G.,
którego żona Anna G. przez dwa lata
kierowała punktem kasowym SKOK
w Tarczynie (podlegał on centrali w Warszawie). – Mężczyzna przyznał się do 99 proc. czynów. Z kolei
jego małżonka twierdzi, że o niczym
nie wiedziała. Uznajemy to za jej linię obrony – informuje Adam Bogusłowicz, zastępca prokuratora rejonowego.
Podejrzanym jest również syn państwa G. Michał, tylko w niewielkim
stopniu przyznający się do udziału w
oszustwach. W jego mieszkaniu znaleziono podrobione dokumenty.
Małżeństwu grozi do 25 lat więzienia za fałszowanie papierów wartościowych, czyli weksli. Jest to zbrodnia traktowana na równi z fałszerstwem pieniędzy. Janusz G. był już
wcześniej karany za podobne oszustwa kredytowe.
Pozostałym osobom biorącym
udział w wyłudzeniach grozi od pół
roku do 10 lat pozbawienia wolności.
W szajce działali również naganiacze. Zadaniem Łukasza N. i Mariusza
Udział w procederze wzięły 22 osoby (fot. Fotolia.pl)
K. było wyszukiwanie osób, które za
5–10 proc. prowizji (było to najczęściej kilkaset złotych) godziły się na
wykorzystanie swojego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego,
książeczki wojskowej – w celu dokonania oszustwa. Musieli to być ludzie,
którzy nie widnieli w Bazie Informacji Kredytowej jako nierzetelni pożyczkobiorcy.
– Te osoby wiedziały, że biorą
udział w wyłudzeniach – twierdzi
Adam Bogusłowicz. Zdaniem prokuratury grupa zajmowała się także fałszowaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz innych dokumentów.
Kiedy Anna G. kierowała punktem
SKOK w Tarczynie, większość pożyczek, których udzielono członkom
szajki, przewyższała 10 tys. zł. W pozostałym okresie zdarzały się niższe
sumy.
Tarczyński SKOK został zlikwidowany w listopadzie 2009 r. ze względu na nierentowność.
Z aktu oskarżenia wynika, że Janusz G. przeznaczał wyłudzone kwoty na spłatę wcześniej zaciągniętych długów, inwestował też w firmę
transportową.
Pieniądze wydali
Poważnym problemem w dalszym
postępowaniu może być odzyskanie funduszy. Z naszych ustaleń wynika, że Janusz G. jest obecnie zadłużonym bezrobotnym. Jego żona pracuje jako księgowa. Mają orzeczoną
rozdzielność majątkową. Dom, w którym mieszkają, jest zapisany na syna.
Michał G. ma dwa kredyty hipoteczne.
Spośród osób, które dawały do
skserowania swoje dowody osobiste, jedna już nie żyje. Większość nie
ma majątku. Trzech podejrzanych
nie udało się przesłuchać, ponieważ
nie ustalono ich adresu zamieszkania, być może przebywają za granicą.
Prawdopodobnie zostanie wystosowany za nimi list gończy.
Piotr Chmielewski
Redakcja „Nad Wisłą”
Pani Dyrektor Ewie Dudek
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
poszukuje
dziennikarzy-współpracowników
Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV i listu motywacyjnego
na adres: [email protected] (CV musi zawierać formułę „Wyrażam
TATY
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883.”).
Składają
Pracownicy Centrum Kultury w Piasecznie
Prosimy o załączenie do mejla swoich dotychczasowych prac (zdjęcia,
artykuły, link do bloga itp.), które będą dodatkowym atutem w procesie
rekrutacji.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
REKLAMA
(22)
717 71 01
ATEST PZH
PRODUCENT
TRANSPORT+MONTAŻ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tel. 0 601 29 34 65
048 33 17 441
www.transbet.pl
POWIAT PIASECZYŃSKI
POWIAT GRÓJECKI
GÓRA KALWARIA
SZAMBA BETONOWE
4
~ NadWisłą
~
wydarzenia
Folwark
Parcela
konstancin-jeziorna
Smród nawozów SGGW
trudno tu znieść,
ale jeszcze gorsze jest
dla mieszkańców to,
że uczelnia ich ignoruje.
W Parceli rzadko nie czuć zapachu
obornika i gnojowicy. Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW, który ma
przy ul. Grzybowskiej „centrum hodowlane”, użyźnia naturalnie okoliczne pola i łąki.
– To nie wymysł! To jest straszne!
– żali się „Nad Wisłą” mieszkanka wsi
(nazwisko do wiadomości redakcji).
Jak twierdzi, wiosną teren za jej działką uczelnia nawoziła przez trzy tygodnie. Słyszała, że zdarzyło się, iż odór
zwierzęcych odchodów dosięgnął...
osób wdychających solankę w oddalonej o kilka kilometrów tężni.
– Sprowadziłam się tu 11 lat temu
i te uciążliwości były zawsze – narzeka przewodnicząca rady sołeckiej Katarzyna Jacyna. – Uważam, że trzeba
być ostrożnym w sądach, bo to jest
jednak wieś i to są jednak nawozy naturalne. Ale mamy wobec Rolniczego
Zakładu Doświadczalnego pewne podejrzenia – zaznacza.
Robią chlew
Chodzi m.in. o czas przechowywania gnojowicy. Sołtys Robert Bryzek
przypuszcza, że może być on za krótki. A „niegotowy” nawóz jest groźny
dla środowiska. Tymczasem w Parceli wodę czerpie się ze studni.
Gospodarz wsi próbuje też dociec, czy Rolniczy Zakład Doświadczalny (RZD) nie użyźnia gleby większą dawką nieczystości, niż pozwalają przepisy.
W październiku Bryzek wystąpił
do urzędu miasta o informację, kto i
jak patrzy RZD na ręce. Odpowiedź,
podpisana przez wiceburmistrz Dorotę Gadomską, nie zawiera jednak
odpowiedzi na pytanie. W piśmie
czytamy za to, że... „jeżeli gnojowica
jest uciążliwa dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, to mogą dochodzić swoich praw zgodnie z art. 144.
kodeksu cywilnego”.
Społeczność Parceli skarży się też,
że nowoczesne ciągniki przewożące nawozy przekraczają dozwoloną
prędkość (a mijają m.in. plac zabaw),
niszczą nową nawierzchnię ul. Podlaskiej, a przede wszystkim... gubią
po drodze obornik. – Robią z naszej
wsi chlew – krytykuje Robert Bryzek,
podkreślając, że sprzątać po RZD muszą mieszkańcy.
– Były przypadki, że tym świństwem zostali ochlapani przechodnie – twierdzi miejscowy radny Andrzej Kafara.
Choć Kafara zaznacza, że „nie jest
zwolennikiem wojny z SGGW”, to
przyznaje, że uczelnia „nie słucha
mieszkańców”. Na przykład transportuje nieczystości przez teren zabudowany, mimo że ma dojazd przez łąki.
I miesza nawozy z ziemią dopiero po
trzech, czterech dniach. – Przez to capi
jak nie wiem co – utyskuje Kafara.
– W ostatni piątek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rozlewała gnojowicę prawie cały dzień
– obrusza się sołtys Parceli Robert Bryzek. To zdjęcie zrobił o godz. 12.30
Sołectwo zamierza doprowadzić
do ustawienia na Podlaskiej znaków
„zakaz wjazdu ciągników rolniczych”.
To ekologia
Rolniczemu Zakładowi Doświadczalnemu nie zależy chyba, żeby rozwiać wątpliwości. Pracownik, z którym chcieliśmy porozmawiać, odesłał nas do swojego przełożonego.
Ten zaś (nie przedstawił się) kilka minut odpowiadał na pytania, po czym...
zastrzegł, że nie zgadza się na publikację wypowiedzi. W każdym razie
wszystkim zarzutom stanowczo zaprzeczył. Na koniec dodał, że z dyrektorem RZD Adamem Mroczkowskim
skontaktować się nie można, bo jest
na urlopie.
Ale dyrektor w pracy był. Na oficjalną rozmowę musieliśmy go namawiać. On też oskarżenia odrzucił. – Wszystko jest zgodne z prawem,
mamy wszystkie pozwolenia – bronił się Mroczkowski. – Uprawy są na
oborniku i gnojowicy, czyli ekologiczne. Mieszkańcy Parceli nie chcą ekologii, bo im ona śmierdzi – stwierdził, dodając, że zapach wcale nie jest
brzydki, lecz „normalny”.
Dyrektor skrytykował też miejscowych, że to oni przekraczają dozwoloną prędkość i że wyrzucają na pola
SGGW worki ze śmieciami. Zapytał
też z przekąsem, „gdzie mieszkańcy odprowadzają swoje ścieki i wody
opadowe”.
Co ciekawe, kiedy RZD przekonywał nas, że nie ma nic na sumieniu,
sołtys powiadomił redakcję, iż przy
drodze z Obór do Gassów Zakład rozlewa gnojowicę. Na dowód zrobił
zdjęcia. „Nad Wisłą” było na miejscu o
godz. 13.00; rzeczywiście, po łące jeździł ciągnik z beczkowozem. Tymczasem od początku grudnia do końca lutego nawozów naturalnych stosować
nie wolno (mówi o tym tzw. kodeks
dobrej praktyki rolniczej).
WIOŚ ich sprawdzi
To nie koniec podejrzeń mieszkańców. Zastanawiają się, co takiego płynie rurą z RZD do Jeziora Goździe. – Sądząc po zapachu i wyglądzie
tej cieczy, jezioro jest zanieczyszczane. Trzeba to zbadać – alarmuje Katarzyna Jacyna. Dyrektor RZD zapewnia, że rurą zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym płynie deszczówka.
– Coś musi zasilać w wodę ten zbiornik, bo inaczej wyschnie – tłumaczy
Adam Mroczkowski.
Jak ustaliliśmy, sprawą zajął się już
magistrat. – Straż miejska przeprowadziła kontrolę i mam informację,
że podejrzenia, iż do jeziora wylewana jest gnojowica, się nie potwierdzi-
ły. Przedstawiciele Zakładu, z którymi się spotkałem, też twierdzą, że nic
takiego nie ma miejsca – mówi „Nad
Wisłą” burmistrz Kazimierz Jańczuk.
Dodaje jednak: – Żeby mieć pewność,
będziemy co jakiś czas, bez zapowiedzi, to sprawdzać.
Nic dziwnego, że ludzie są wobec SGGW nieufni. W październiku,
po interwencji sołtysa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
(WIOŚ) przyznał mu rację, że uczelnia odprowadzała do przydrożnego
rowu ścieki (z płukania ziemniaków)
– co jest zabronione.
O wątpliwościach co do działalności Rolniczego Zakładu Doświadczalnego poinformowaliśmy WIOŚ. Maria Suchy, naczelnik Wydziału Inspekcji tej instytucji, przyznała, że podczas kontroli w RZD pod koniec 2010
r. „stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stosowania gnojówki”. Jakie?
Pani naczelnik ujawniła nam jedną:
pojemność zbiorników do magazynowania nawozu jest dwa razy mniejsza
od wymaganej. Pod koniec tego roku
ma powstać zbiornik dodatkowy.
Po naszych doniesieniach WIOŚ
sprawdzi, czy RZD trzyma się przepisów. – Przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające – zapowiada Maria Suchy.
Robert Korczak
W najbliższych tygodniach miejski Wielki Brat zobaczy więcej
góra kalwaria
O siedem kamer powiększy
się miejski monitoring.
Obejmie najważniejsze
punkty centrum miasta.
Montaż kamer oraz serca monitoringu z ekranami i serwerami rozpoczął
się rok temu. Pierwsze dwa obiektywy zawisły na budynkach Urzędu
Miasta i Gminy – przy ulicach 3 Maja i
Piłsudskiego.
Przekazywany przez nie obraz śledzi, w czasie służby trwającej w godzinach 7.30 – 19.00, dyżurny straży miejskiej. To, co filmują działające całą dobę kamery, jest rejestrowane i przechowywane przez kilkadziesiąt dni. Czasem o przekazanie zapisanego na dyskach obrazu zwraca się
policja.
– Przez cały 2011 rok te dwie kamery pomogły ujawnić ponad 100
Powiat przeciw GMO
Powiat piaseczyński. Radni przyjęli stanowisko, że powiat piaseczyński powinien być wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie
– Po rozbudowie systemu bezpieczeństwo wyraźnie się poprawi
– uważa komendant straży miejskiej Robert Durka (fot. pc)
przestępstw i wykroczeń – podsumowuje komendant straży Robert Durka. – Były to zdarzenia różnego kalibru. Od spożywania alkoholu w niedozwolonym miejscu, poprzez zanie-
czyszczanie terenu, wykroczenia drogowe, po rozboje i bójki – wylicza.
Zdaniem komendanta po roku testów można powiedzieć, że monitoring jest zbudowany ze sprzętu bar-
(GMO). Podobnie jak wiele powiatów
z Mazowsza, poparli w ten sposób
stanowisko sejmiku województwa z
2005 r., w którym czytamy: „Dopuszczenie do upraw GMO będzie równoznaczne z upadkiem tradycyjnych i
ekologicznych gospodarstw w naszym województwie. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, jest silny opór przeciw
żywności z GMO. Około 75 proc. jej
mieszkańców nie chce GMO”. (ks)
dzo dobrej jakości. – Kiedy zostaną
dodane kolejne kamery, jego efektywność zdecydowanie się zwiększy,
co stanowczo poprawi bezpieczeństwo w mieście – ocenia. – Tym bardziej że dodatkowe monitory zostaną zamontowane w dyżurce komisariatu policji, gdzie będą obserwowane
przez 24 godziny na dobę – tłumaczy.
Centrum monitoringu pozostanie
w budynku przy ul. 3 Maja. Dodatkowo dyżurni straży miejskiej i policji będą mogli rozmawiać przez szybkie łącze uruchamiane jednym przyciskiem.
Nowe kamery zawisną: na skrzyżowaniu ulic Kalwaryjskiej i Pijarskiej, na ul. Kalwaryjskiej przy poczcie, na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej
i kard. Wyszyńskiego, na ul. Pijarskiej
niedaleko bramy DPS, na ul. Budowlanych w pobliżu szkoły, na ul. por. Białka przy przychodni oraz na ul. ks. Sajny obok kina i liceum.
Wszystkie obiektywy będą miały
możliwość obracania się wokół własnej osi i przekazywania obrazu w
wysokiej rozdzielczości.
Dodawanie nowych kamer trwało
długo, ponieważ zmieniła się koncepcja władz, jak przesyłać obraz z obiektywów do centrum monitoringu, i kto
ma być właścicielem kamer. Ratusz
postanowił wykorzystać światłowody, którymi już opletli miasto prywatni dostawcy internetu. – Wzorując się
na Płocku zdecydowaliśmy się również na wydzierżawienie kamer wraz
ich regularną konserwacją – informuje Katarzyna Kochańska, pełniąca obowiązki kierownika Referatu Inwestycji.
W ten sposób na starcie zamiast
planowanych 300 tys. zł gmina wyda
cztery razy mniej i nie będzie musiała się martwić o sprawność urządzeń
i sieci przesyłowej oraz czystość kloszy zabezpieczających kamery przed
dewastacją.
Piotr Chmielewski
Oddadzą krew 11. raz
Wyjątkowy patron
Konstancin-Jeziorna. Kolejna akcja honorowego oddawania krwi przy
kościele w Klarysewie odbędzie się 5
lutego w godz. 9.30 – 14.00. (rk)
Góra Kalwaria. Orzeł biały będzie
patronem Zespołu Szkół w Brześcach.
Uchwałę w tej sprawie, na wniosek
placówki, podjęli w grudniu radni. (pc)
5
gmina błędów
nr 2/2012
Jak widzą swoją małą ojczyznę
Gmina Błędów wzięła
udział w projekcie
„Decydujmy razem”.
Efektem kilkumiesięcznej pracy jest
dokument „Diagnoza uwarunkowań
rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Błędów”.
Eksperci chwalą
Celem projektu było wypracowanie i pilotażowe wdrożenie metod angażowania społeczności lokalnej w
tworzenie polityki publicznej w czterech dziedzinach wskazanych w Strategii Lizbońskiej: zatrudnienia, przedsiębiorczości, integracji społecznej i
zrównoważonego rozwoju.
Liderem projektu jest Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego. Do programu pilotażowego zostało wybranych
8 województw, z czego jedną grupę
stanowił subregion Polski północnej obejmujący województwa: mazowieckie wraz z podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Gmina
Błędów była jedyną gminą wiejską z
terenu województwa mazowieckiego
i jako jedyna spośród wszystkich samorządów w Polsce biorących udział
w tym projekcie. Opracowała – w ocenie ekspertów – dokument o najwyższym stopniu trudności.
Zgodnie z założeniami projektu
„Decydujmy razem”, do opracowania
dokumentu metodą partycypacji powołany został zespół, w skład którego
weszli przedstawiciele lokalnej społeczności w osobach: radnych, sołtysów, przedsiębiorców, dyrektorów
banków, przedstawicieli rożnych instytucji publicznych, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy gminy.
W ramach trzech zespołów roboczych dokonano analizy aktualnego
stanu, jak i potrzeb w zakresie: zagospodarowania przestrzennego, spraw
społecznych oraz infrastruktury technicznej. Pracami zespołów kierował
Jacek Adamski, a redakcji dokumentu
dokonała Małgorzata Pajewska – koordynator gminny programu. W pracach uczestniczył także ekspert dr Ce-
zary Trutkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Opracowany projekt dokumentu
zawiera: • diagnozę obecnego stanu
gminy, • identyfikację głównych problemów gminy wynikających z aktualnego stanu zagospodarowania
przestrzennego gminy, • propozycję rozwiązania zdefiniowanych problemów, • analizę SWOT, polegającą
na wytypowaniu mocnych i słabych
stron gminy oraz szans i zagrożeń w
rozwoju gminy w trzech dziedzinach:
społecznej, ekonomiczno-infrastrukturalnej i ekologicznej.
Opracowany projekt dokumentu
przed przekazaniem na sesję Rady
Gminy w Błędowie poddano konsultacjom społecznym.
Ważnym elementem realizowanego programu są badania przeprowadzone na reprezentatywnej próbie
prawie 400 gospodarstw domowych
gminy, co jest bardzo dobrym rezultatem.
Na pytanie pierwsze, dotyczące zadowolenia mieszkańców z faktu, że
mieszkają w gminie Błędów, zdecydowanie najwięcej osób odpowiedziało,
że jest zadowolonych, a zaledwie 3,2
proc. – że nie (co mieści się w granicach błędu statystycznego).
Na pytanie, czy władze gminy informują o swoich działaniach, około 50
proc. osób odpowiedziało, że średnio.
Przy odpowiedziach zdecydowanych
więcej osób twierdzi, że władze nie informują o swoich działaniach. Nie są
to wyniki złe, ale warto się nad nimi
pochylić. Około 30 proc. mieszkańców
gminy deklaruje, że sprawdza informacje umieszczone na stronie internetowej gminy, a blisko 20 proc. zdarza się rozmawiać z radnymi.
Generalnie rzecz biorąc – w ocenie
eksperta – widać, że ludzie nie mają
poczucia wpływu na sprawy samorządowe, ale też sami nie chcą się w
nie angażować i nie szukają informacji w tym zakresie. Co potwierdza 67
proc. ankietowanych, którzy nie odpowiedzieli na pytanie, czy władze
gminy wspierają inicjatywy społeczne. Wynika z tego fakt, iż społeczność
gminy jest raczej bierna w zakresie
kwestii publicznych.
Gorące podziękowanie
Sztab XX Finału WOŚP w Górze Kalwarii składa gorące
podziękowania wszystkim zaangażowanym w tegoroczną
zbiórkę, zwłaszcza wolontariuszom, których 40 kwestowało na
terenie całej gminy. Dziękujemy mieszkańcom Naszej gminy
oraz uczestnikom imprez towarzyszących, dzięki którym
uzbieraliśmy rekordową kwotą 31 721,49 zł, waluty obce oraz złoty pierścionek!
Graliśmy aż 4 dni i po raz pierwszy udało nam się zorganizować Światełko z Góry do
nieba!
Dziękujemy:
Osobom mocno zaangażowanym w pracę w sztabie: Piotrowi Walczakowi, Pawłowi
Taborowi oraz Małgorzacie Walczak, Ani Stróż, Małgorzacie Sasor, Justynie Bobis i
Patrycji Kani. Władzom Góry Kalwarii za zapewnienie patrolu Straży miejskiej oraz
przekazane gadżety na licytacje. Sponsorom światełka z Góry do Nieba: firmie AR
Skład z Góry Kalwarii oraz Leroy Merlin. Arkadiuszowi Gołębiowi, Szymonowi
Krupie, Bartkowi Gromadzkiemu, Mateuszowi Piwowarskiemu, Kubie Ślązakowi
za wsparcie techniczne. Policji i Straży miejskiej za zapewnienie bezpieczeństwa.
Straży Pożarnej za pomoc przy odpaleniu światełka oraz użyczenie sali OSP na
sztab. Mediom: gorakalwaria.net, www.nowajerozolima.pl, www.powiatpiaseczynski.info, www.wydarzenia-gorakalwaria.pl oraz Gazecie Nad Wisłą i
Kurierowi Południowemu. Dyrekcji Ośrodka Kultury za udostępnienie sali oraz
pracownikom za wsparcie. Grającym zespołom: Manaus, Mindsedge, Rex Omnem
Terribilis, Flow Mori, Blood Testimony oraz Awaken oraz muzykom grającym
sobotnie Jam Session. Pedagogom: Katarzynie Ślifirczyk, Iwonie Szymańskiej,
Marzenie Filutowskiej i Ewie Osińskiej za mocne wsparcie zbiórki. Hurtowni BB za
osłodzenie finału wolontariuszom i przekazane gadżety. Pizzerii Omega za
ufundowanie na aukcje tego, co robi najlepiej. Firmie Marko Video za udostępnienie
świateł na imprezy towarzyszące. Klubowi bilardowemu "13" za udostępnienie
lokalu i organizację turnieju. Księdzu z Parafii Baniocha za ciepłą herbatę dla
wolontariuszy. Magdzie i Ani, które wykonały i przekazały swoje rękodzieło na
wośpowe licytacje, oraz Łukaszowi Królakowi za nagłośnienie światełka.
Arkadiusz Strzyżewski
szef sztabu XX Finału WOŚP w Górze Kalwarii
Dość niewiele osób, 16 proc., źle
ocenia pracę urzędu.
Średnio bogaci
Społeczność lokalna ocenia, że gmina Błędów jest miejscem bezpiecznym. Jeśli chodzi o własną sytuację
materialną, to bardzo źle i raczej źle
ocenia ją niecałe 10 proc. obywateli.
Większość uważa ją za dobrą.
Zdaniem mieszkańców w odniesieniu do innych gmin w Polsce gmina Błędów jest dość bogata. Łącznie
33 proc. respondentów odpowiedziało, że jest raczej bogata lub bardzo
bogata, za bardzo biedną uznało ją 2
proc., a za raczej biedną 11 proc. Około 50 proc. uważa, że gmina jest średnio bogata, przy czym należy zauważyć, że zwykle w takich sprawach ludzie mają tendencje do narzekania. W
ocenie zespołu pozytywne nastawienie w tej kwestii jest też spowodowane tym, że to jest względnie dobry rok,
jeżeli chodzi o zbiory sadownicze.
Kolejne pytanie: Co Państwa zdaniem przeważa w relacjach między-
ludzkich w gminie? 66 proc. wskazało
na nieufność, ostrożność i interes prywatny, a kilka procent na poczucie solidarności i dbanie o dobro wspólne.
Oceniając działalność wójta w obecnej kadencji w skali ocen szkolnych,
mieszkańcy dali mu mocne 3+, ale
przeważały oceny pozytywne. Rada
gminy dostała nieco gorsze oceny (3
z małym plusem). Raczej pozytywnie została oceniona sfera związana z
szeroko rozumianą ekologią i estetyką. Gorzej transport zbiorowy. Natomiast fatalnie stan dróg.
Wnioski wynikające z tych badań
dla zagospodarowania przestrzennego to na pierwszym miejscu konieczność inwestycji drogowych, potem
długo, długo nic i na drugim miejscu
infrastruktura społeczna, czyli przedszkola, świetlice, formy spędzania
wolnego czasu dla młodzieży itp. W
zasadzie nie ma innych problemów
związanych z infrastrukturą.
Źle oceniana jest dostępność budynków publicznych dla osób niepełnosprawnych.
Na pytanie o biogazownię 85 proc.
ludzi wypowiedziało się przeciw jej
budowie.
Wyniki badań (dostępne na Bledow.pl) pokryły się w znacznym stopniu z wynikami prac grup roboczych.
Otwartość na współpracę
Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem „dobrego rządzenia” jest udział obywateli w procesach
decyzyjnych – czyli świadome i aktywne uczestnictwo w podejmowaniu
decyzji dotyczących ich gminy, powiatu czy dzielnicy. Skuteczna partycypacja wymaga jednak uruchomienia
procesu, w którym społeczność lokalna jest nie tylko adresatem, lecz także współtwórcą wypracowywanych
rozwiązań. Współdecydowanie może
się sprawdzić jedynie w społeczności,
która rozumie sens działania na rzecz
wspólnego dobra i jest gotowa do aktywnego udziału w takim procesie.
Z drugiej strony, partycypacja jest
domeną władz otwartych i gotowych
na współpracę z mieszkańcami.
OGŁOSZENIE z dnia 19 stycznia 2012 roku
Burmistrza Miasta i Gminy w Górze Kalwarii w sprawie
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali
użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, iż przeznacza do
oddania w najem na okres do 3 lat :
- Lokal użytkowy położony w Górze Kalwarii przy ulicy Piłsudskiego 13
na działce nr 76/13, obręb 1-01. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 18,70
m 2. Lokal może być przeznaczony na działalność handlową, usługową lub
biurową. Wysokość czynszu z tytułu najmu ustala się na kwotę nie mniejszą
niż 26 zł /m 2 + podatek VAT płatny miesięcznie.
Ogłoszenie zostaje wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni w terminie od dnia 19 stycznia 2012 roku
do dnia 8 lutego 2012 roku oraz ogłoszone w prasie lokalnej i na stronie
internetowej Urzędu (www.gorakalwaria.pl).
Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Dariusz Zieliński
6
wydarzenia
Likwidacja szkoły?
Jeszcze nie pora
chynów
„Gabryelin” zostanie
Prażmów, Błędów. Wraz z nowym
rokiem na Mazowszu weszły w życie
administracyjne zmiany w nazwach
miejscowości. Mieszkańcy Gabryelina
i włodarze gminy Prażmów mogą sobie pogratulować sukcesu, bo komisja
przy ministrze administracji i cyfryzacji uznała ich racje i wycofała się z
forsowania zmiany zwyczajowej nazwy miejscowości na „Gabrylin”.
Nowy rok przyniósł też korektę na
mapie gminy Błędów. Powstała miejscowość Nowy Błędów. (pc)
Cztery kąty dla ptaków
Oświata jak balast
ciągnie nas w dół
– mówią z kwaśnymi
minami samorządowcy.
Włodarze od kilku miesięcy dyskutują głównie o kosztach gminnej edukacji, do której trzeba coraz więcej dopłacać. Rząd daje nauczycielom podwyżki, wójt musi się martwić, skąd na
nie wysupłać.
– To zjada nasze pieniądze na wodociągi i drogi – mówił po długiej debacie samorządowców Krzysztof
Wojda, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Podobno dyskusja była ostra, bo w 2011
roku gmina wyłożyła na szkoły z własnej kasy 3 mln zł (czyli 1/4 potrzebnych na oświatę pieniędzy), a w tym
roku będzie to już 200 tys. zł więcej.
– Będziemy próbowali poczynić
oszczędności, łączyć klasy, w których
jest niewielu uczniów, bo największym problemem są etaty nauczycieli – przyznaje wójt Tadeusz Zakrzewski. – Myślę, że nadejdzie czas, kiedy
zmieni się sytuacja demograficzna i w
którejś z małych szkół zostanie kilku
uczniów. Wtedy zostanie zamknięta
siłą rzeczy i każdy zrozumie, że utrzymywanie budynku, nauczycieli w takim przypadku nie ma sensu i jest
niezasadne – tłumaczy.
Póki co wójt oświadczył publicznie, że „nic na siłę”: że samorząd żadnej z dziewięciu szkół nie zamknie.
– To są też takie wiejskie ośrodki kultury. Choć kosztują nas bardzo dużo
– stwierdza Tadeusz Zakrzewski.
Właśnie głównie z powodu wydatków na oświatę budżet gminy na rok
2012 radni uchwalali bez entuzjazmu. Bo na przykład na poprawę sta-
~ NadWisłą
~
Lesznowola. Pracownia Rzeczy
Różnych Synapsis w Wilczej Górze, w
której osoby z autyzmem budują
budki lęgowe i karmniki dla zagrożonych gatunków ptaków, 27 stycznia
przekaże pierwsze 100 budek władzom gminy, aby zamontowano je na
drzewach otaczających budynki publiczne.
W to przedsięwzięcie zaangażowało się wielu partnerów: oprócz samorządu także organizacje pozarządowe, pracodawcy, młodzież szkolna
oraz ekolodzy. – Celem programu jest
rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej rzetelnych i interesujących informacji na temat zagrożonych
gatunków ptaków oraz propagowanie postaw proekologicznych – tłumaczy Agnieszka Adamus, inspektor
ds. promocji gminy Lesznowola. (pc)
Sportowe soboty
Jedną z kilku tegorocznych inwestycji będzie remont zalewanego budynku Urzędu Gminy.
Podobno nie można już tego odkładać (fot. pc)
nu dróg, których Chynów ma rozwiniętą sieć, udało się wyasygnować tylko 406 tys. zł.
– Jest ciężko – nie krył rozgoryczenia wyraźnie zawiedziony Krzysztof
Wojda. – 400 tys. zł na pewno nie zaspokoi naszych potrzeb – wtórował
mu wójt Zakrzewski, który „nie jest
zadowolony z tego budżetu”. I niewiele pomogło podniesienie podatku rolnego na ten rok o 50 proc., a od nieruchomości o 10 proc. (– Nie dałoby
rady nic w gminie zrobić bez podniesienia tych opłat – uzasadniał w listopadzie radny Wojda).
Dochody gminy mają wynieść 26,4
mln zł, a wydatki mają być pół miliona wyższe. Trzeba pożyczyć 2,1 mln
zł, w większości na spłatę kredytów z
lat poprzednich.
Pewnie nastroje byłyby jeszcze
gorsze, gdyby nie poważne szanse na
fundusze unijne na program poprawy gospodarki wodno-ściekowej. W
tym roku za około 5 mln zł samorząd
zamierza zacząć pierwszy etap inwestycji, która ma łącznie pochłonąć 16
mln zł w trzy lata.
– Zaczniemy budowę kanalizacji od
oczyszczalni ścieków w Sułkowicach
i będziemy przesuwać się w kierunku Chynowa, Widoku, Jakubowizny,
Węszelówki, Woli Chynowskiej – objaśnia Zakrzewski.
Lista tegorocznych inwestycji jest
krótka. Są na niej jeszcze: wymiana
dachu szkoły w Drwalewie (koszt to
około 35 tys. zł), kontynuacja budowy kanalizacji w Nowych Grobicach
(za 65 tys. zł) i zakup samochodu asenizacyjnego (62,5 tys. zł).
Kontrowersje wywołał planowany
remont siedziby Urzędu Gminy (przeznaczono na to 165 tys. zł). – To nie
będzie aż tyle kosztować, bo mamy
najemców, którzy się dołożą: pocztę
i Telekomunikację. Niestety, ten budynek się wali, bo jest przykryty stropodachem. Zalewa nas, ściany są zagrzybione. Jeżeli odsuniemy remont o
kolejny rok, dwa, to koszty ratowania
siedziby Urzędu będą dużo bardziej
kosztowne – argumentuje wójt.
Piotr Chmielewski
Wreszcie jest gdzie zaparkować
Konstancin-Jeziorna. Z myślą o
kierowcach z osiedla Grapa gmina
utworzyła przy ul. Wilanowskiej, naprzeciwko Banku Spółdzielczego,
około 50 miejsc postojowych (wjazd
też od ul. Piłsudskiego). Ogrodzony
plac po pompowni ścieków, który
wiele lat był pusty, wyrównano i
utwardzono w grudniu. Staną tu jeszcze dwie latarnie. – W nocy działka
jest cała zapełniona – zauważa Andrzej Zambrowicz z zarządu osiedla.
Parkują tu m.in. mieszkańcy, którzy
dotychczas zostawiali samochody na
chodniku wzdłuż Wilanowskiej. Burmistrz Kazimierz Jańczuk uznał, że to
utrudniało ruch i życie pieszym, i doprowadził do wprowadzenia zakazu zatrzymywania się, od ronda Jana
Pawła II do ul. Mickiewicza.
Miejsca postojowe powstaną też
wkrótce po drugiej stronie ulicy, na
tyłach poczty. Gmina musi najpierw
zlikwidować fundamenty po restauracji i teren doświetlić.
Zdaniem Andrzeja Zambrowicza to
wszystko jednak problemu parkowania na Grapie nie rozwiąże. W południowej części osiedla wciąż jest bowiem ciasno. – Tamtejsi mieszkańcy czują się troszkę poszkodowani
– przyznaje Zambrowicz. (rk) fot. rk
Konstancin-Jeziorna. Co tydzień
o godz. 10.00 koło Gospody Zalewajka
w Konstancinie-Jeziornie spotykają
się miłośnicy biegów, nordic walking i
narciarstwa biegowego. W najbliższą
sobotę, z okazji Światowego Dnia
Śniegu, zajęcia potrwają aż trzy godziny. Od 10.00 do 11.00 narciarstwa
będą się uczyć dzieci w wieku 5–6 lat,
od 11.00 do 12.00 w wieku 7–10 lat, a
od 12.00 do 13.00 dzieci starsze, młodzież i dorośli.
Wypożyczenie sprzętu i opieka instruktorów jak zwykle za darmo.
Liczba miejsc ograniczona (12 w każdej grupie), zapisy pod adresem email [email protected]
Pomysłodawcą cyklu jest sołtys
Parceli Robert Bryzek, narciarz amator. Jak mówi „Nad Wisłą”, na pierwszych zajęciach, przed świętami, frekwencja nie dopisała, za to już na następne mieszkańców przyszło tylu, że
zabrakło kijków do nordic walking, a
podobało się tak, że nikt nie chciał iść
do domu. – Prośby o kontynuację akcji sprawiły, że postanowiliśmy spotykać się regularnie – mówi Bryzek i
zaprasza: – Przybywajcie! Podobno
nie ma złej pogody do ćwiczeń, są tylko złe ubrania. (rk) fot. organizator
*Promocja trwa: 1.12.2011-31.03.2012, dotyczy tylko Nowych Klientów, przy zamówieniu min. 4 edycji reklamy w rozmiarze min. 4 modułów.
1
tel. 22 717 71 01
Reklama w „Nad Wisłą” za
zł*
7
wydarzenia
nr 2/2012
Ich miejsce
na ziemi
góra kalwaria
Barbara Jabłońska
oraz Wojciech PrusWiśniewski od lat uczą
kochać lokalną ojczyznę.
Rada miejska po raz pierwszy podziękowała zamieszkałym na terenie gminy społecznikom. Za to, że „są ambasadorami kultury regionalnej i narodowej”, pomagają ratować lokalne zabytki i poznawać tajemnice przeszłości rodzinnych stron.
Barbara Jabłońska, od 1996 r. prezes czerskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, w ciągu kilkunastu lat swojej działalności
zorganizowała kilkadziesiąt imprez
kulturalnych adresowanych do bardzo różnych odbiorców (młodzieży,
naukowców czy posiadaczy motocykli), angażując do współpracy wielu
ludzi. Przyczyniła się także do wydania książek opisujących dzieje Czerska i okolic. TOnZ kontynuuje trady-
cje Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Czersku, które powołano w 1908 r. dla przypomnienia
czasów świetności tej miejscowości i
zamku.
– Pani Barbara Jabłońska działa na
rzecz zachowania dziedzictwa dawnej stolicy Mazowsza, krzewi wiedzę
o jej historii, buduje tożsamość regionalną. Doprowadziła do opracowania
ekspertyzy konserwatorskiej murów
zamku w Czersku, przyczyniając się
do ich renowacji. Jej działalność przynosi wymierne korzyści dla rozwoju
regionu i Mazowsza – mówił o mieszkance gminy wiceburmistrz Jan Wysokiński.
Drugi z adresatów podziękowań –
Wojciech Prus-Wiśniewski – jest od
ponad 20 lat prezesem Towarzystwa
Miłośników Góry Kalwarii i Czerska
(TMGKiC). W 1989 r. otworzył prywatne muzeum regionalne przy ul.
Marianki, którego zbiory stale powiększa. Ekspozycję zawierającą zarówno eksponaty kultury ludowej,
wytwory rękodzielników, jak i prezentujące dzieje Góry Kalwarii (także
Gratulacje. W środku Barbara Jabłońska, pierwszy od lewej Wojciech Prus-Wiśniewski (fot. pc)
religijne), oglądają wycieczki z kraju
i zagranicy. W muzeum znajdują się
kopie najważniejszych dokumentów
dotyczących dziejów Góry Kalwarii.
Prus-Wiśniewski przez lata prowadził poszukiwania w archiwach państwowych i kościelnych w całej Polsce. Zebrane materiały pozwoliły na
opracowanie wydawnictw, które rzuciły nowe światło na historię miasta.
Autorką takich pozycji jak „Klasztory dominikańskie w Górze Kalwarii”,
„Dzieje Góry Kalwarii” oraz tłumaczenia „Vinea Christi” jest wybitna
znawczyni historii klasztorów żeń-
Gmina przekonuje, że im nas
więcej, tym lepiej
piaseczno
Samorząd będzie wspierać
rodziny wielodzietne
zamieszkałe i płacące
podatki w Piasecznie.
Po roku pracy radni wreszcie przyjęli
długo wyczekiwany program wsparcia rodzin wielodzietnych.
Głównym jego celem jest ułatwienie rodzinom „trzy plus” (czyli co najmniej z trojgiem dzieci) dostępu do
gminnych zasobów kultury i sportu i
jednoczesne kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Rodziny otrzymają specjalne Karty Dużych Rodzin
(KDR), które uprawnią ich członków do 50-procentowej zniżki m.in.
na bilety i karnety wstępu na pływalnię Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz ściankę wspinaczkową.
Oprócz tego dostaną zniżki na bilety i
zajęcia piaseczyńskiego Centrum Kultury (rodziny z trójką dzieci 50 proc.;
z czwórką i więcej – 70 proc).
Dodatkowo zmienią się kryteria
przyjmowania dzieci z dużych rodzin
do gminnych przedszkoli. Posiadacze
KDR otrzymają także bezpłatny dostęp do porad psychologa i pedagoga.
Rajcy podjęli uchwałę o przyjęciu tego programu jeszcze podczas
ostatniej ubiegłorocznej sesji. Oczywiście nie obyło się bez wielu pytań
i zastrzeżeń. Opozycyjny radny Wojciech Kaczorowski (Stowarzyszenie
Centrum) oburzał się, że gmina wesprze jedynie rodziny wielodzietne. –
Dla mnie to jest nieludzkie zachowanie i jesteśmy nie w porządku wobec
pozostałych rodzin. Jestem za tym,
żeby pomóc wszystkim, którym bra-
kuje i nie dosięga ich pomoc społeczna – komentował.
– Radny w ogóle nie zrozumiał intencji tej uchwały – ripostował szybko burmistrz Zdzisław Lis. – Ta
uchwała nie daje żadnej jałmużny
tym ludziom. Ma jedynie na celu promocję rodzin wielodzietnych – wyjaśniał. Jako pozytywny przykład wykorzystywania takiego programu
wskazał Grodzisk Mazowiecki.
Po kilkuminutowej wymianie
zdań radni z jednym głosem sprzeciwu przyjęli program. W rozmowie z
„NW” swojego zadowolenia nie kryje współautorka programu i członek
ogólnopolskiego Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Monika Ebert z Zalesia Górnego.
– Na tę chwilę to dobry program.
Najwyższy czas, by go wprowadzić,
bo jesteśmy daleko w tyle za wieloma
gminami z Polski – komentuje szczęśliwa mama siódemki dorosłych już
dzieci. – U nas cały czas dominuje bardzo krótkowzroczne myślenie z poprzedniej epoki. Tymczasem wszystkie światowe autorytety ekonomii
dowodzą, że to dbanie o kapitał ludzki od najmłodszych lat jest najlepszą
inwestycją – podkreśla Ebert.
Karol Stróż
Wielodzietne rodziny skorzystają m.in. ze zniżek na wydarzenia
kulturalno-sportowe (fot. Fotolia.pl)
skich, benedyktynka s. Małgorzata
Borkowska.
Wojciech Prus-Wiśniewski od lat
oprowadza wycieczki po mieście i
okolicy, jest również członkiem Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego (dotarł do średniowiecznych korzeni swojego rodu, stąd
„Prus” w nazwisku), Związku Żołnierzy-Górników Represjonowanych
Politycznie oraz Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Muzealników. Z pasją opowiada o rodzinnym regionie
w kraju i za granicą. W ubiegłym roku
rada miejska nadała mu tytuł Zasłu-
żony dla Góry Kalwarii, a wcześniej
prezydent Lech Kaczyński odznaczył
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W grudniu prezes TMGKiC otrzymał jako jeden z 10 piewców regionu
Nagrodę Marszałka Województwa
Mazowieckiego (Barbara Jabłońska
była laureatem tej nagrody w 1999 r.).
– Ci społecznicy tworzą dziedzictwo kulturowe naszej gminy i ten głos
jest słyszany na całym Mazowszu –
podsumował krótką uroczystość podczas ostatniej sesji rady burmistrz Dariusz Zieliński.
Piotr Chmielewski
A może to wina
jakiegoś drwala
góra kalwaria
Możliwe, że nikt nie
poniesie konsekwencji
nielegalnego wycięcia
drzew na działce gminy.
O zdarzeniu informowaliśmy w październiku. Jesienią służby gminne zabrały się za porządkowanie 800-metrowej nieruchomości przy osiedlu
Rybie, ponieważ została ona przeznaczona na sprzedaż pod zabudowę wielorodzinną. Podczas uprzątania terenu pomiędzy ulicami Chopina, Budowlanych i Skierniewicką złamano przepisy. Jak poinformował lokalny portal Gorakalwaria.net czytelnik Wojciech Kotowski, doszło do wycięcia drzew starszych niż dziesięcioletnie.
Zgodnie z prawem o zezwolenie
na usunięcie ze swojej działki drzew
starszych niż rosnące przez dekadę
gmina powinna była wystąpić do starostwa w Piasecznie. Nie zrobiła tego.
Jak tłumaczyła nam wówczas Renata
Jasik, kierownik Referatu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, urząd nie zamierzał wycinać drzew, które wymagają zezwolenia.
O wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy
się do starostwa. Leopold Śliwiński,
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zarządził kontrolę. Potwierdziła ona podejrzenia Wojciecha Kotowskiego, że
z działki przy ul. Budowlanych nielegalnie usunięto 11 przynajmniej kilkunastoletnich drzew. Na miejscu
były już tylko pieńki.
Po wizycie inspektorów starostwa
w Górze Kalwarii zdarzył się nieoczekiwany zwrot akcji. Wiceburmistrz
Marek Rutowicz w oficjalnym zawiadomieniu zwrócił się do policji o pomoc w odnalezieniu sprawców wycięcia i kradzieży drzew. Policyjne
śledztwo trwa, a postępowanie w starostwie zostało zawieszone w oczekiwaniu na jego wyniki.
– Zgłosiliśmy kradzież drzew z terenu publicznego, ponieważ wiem,
że pracownicy, którzy czyścili teren
na nasze zlecenie, nie wycięli tych
drzew. My też nie zlecaliśmy im czegoś, co jest niezgodne z obowiązującym prawem – zarzeka się wiceburmistrz Rutowicz. Zdaje sobie sprawę, że odnalezienie sprawcy nie będzie łatwe, bo „nikt nikogo za rękę nie
złapał”, a ponadto nikt nie wie, kiedy
dokładnie doszło do usunięcia ponad
dziesięcioletnich drzew.
W starostwie obrót, jaki przyjęła sprawa, nieoficjalnie budzi uśmiechy. – Jeżeli policji nie uda się znaleźć
sprawców wycięcia, będziemy mieli
kłopot z tym, kogo ukarać – rozkłada
ręce Leopold Śliwiński.
Członek zarządu powiatu Stefan
Dunin w rozmowie z „NW” nie wyklucza jednak, że mimo wszystko konsekwencje zdarzenia poniesie gmina,
która „powinna pilnować, co dzieje
się na jej terenie”.
– Sytuacja jest absurdalna z innego względu. Otóż kary za nielegalną
wycinkę drzew na obszarze gminy
wpływają do jej budżetu. Czyli gdyby
to urząd miasta został obciążony finansowo, zapłaciłby sam sobie – zauważa Dunin.
Piotr Chmielewski
8
dodatek podatkowy
~ NadWisłą
~
Jak otworzyć działalność gospodarczą
Należy wykonać siedem
kroków – radzi Bilans
Firma DoradczoKsięgowa Sp. z o.o.
Krok pierwszy
Aby zarejestrować swoją firmę,
należy udać się do urzędu gminy lub
urzędu miasta wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany
przez dany urząd formularz – CEIDG. Zgłoszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatne.
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej
powinno zawierać oprócz danych
podstawowych określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), która stanowi systematykę określającą rodzaj
prowadzonej działalności gospodarczej. Jest niczym innym jak umownie
przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej.
Krok drugi
W drugim kroku przedsiębiorca
musi uzyskać wpis do REGON. Uczynić to można na dwa sposoby:
– złożyć wypełniony formularz w
urzędzie statystycznym – osobiście
lub wysłać pocztą – w terminie 14
dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– złożyć poprawnie wypełniony
formularz CEIDG w urzędzie gminy,
dane z tego wniosku zostaną przesłane do urzędu statystycznego.
Wniosek o wpis do REGON ma
symbol RG-1 i jest bezpłatny, wraz
z wpisem przedsiębiorca uzyskuje
swój unikalny numer. Czas oczekiwania na wpis to nie dłużej niż 7 dni
od dnia złożenia wniosku, przy czym
niewątpliwie szybszym sposobem
uzyskania wpisu jest załatwienie
sprawy osobiście, a nie przez urząd
gminy, który wysyła wypełniony formularz pocztą do urzędu statystycznego.
W tym momencie wyrabiamy pieczątkę.
Krok trzeci
Zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie konta
bankowego. Ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej określa
obowiązek używania konta w przypadku transakcji, których wartość
przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności (nie zadziała
rozłożenie ich na kilka mniejszych
przelewów).
Po założeniu firmowego konta
bankowego należy poinformować o
tym fakcie urząd skarbowy i Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
Wybierając bank, który poprowadzi konto naszej firmy, należy zwrócić szczególną uwagę na takie szczegóły jak:
– wysokość opłat za prowadzenie
rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe,
– możliwość obsługi konta poprzez internet i telefon,
– liczba oddziałów i bankomatów.
Krok czwarty
Kolejnym bardzo ważnym etapem jest podpisanie umowy z biurem rachunkowym. W przypadku
jakichkolwiek komplikacji czy kontroli przez urząd skarbowy, biuro rachunkowe zobowiązuje się w umowie reprezentować klienta w urzędach, co zaoszczędzi nam dużo czasu, nerwów, a w wielu przypadkach
również pieniędzy z tytułu kar nałożonych przez naczelnika urzędu
skarbowego.
Podjęcie współpracy z licencjonowanym biurem rachunkowym to
nie tylko przekazanie całego ciężaru
oraz odpowiedzialności, jakim jest
księgowość w firmie, specjaliście.
Ważnym aspektem jest również pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności.
Warto podjąć współpracę z biurem księgowym jeszcze przed udaniem się do urzędu skarbowego,
chociażby po to, aby przeanalizować, która forma prowadzenia działalności będzie najodpowiedniejsza
dla Ciebie.
Krok piąty
W czwartym kroku przedsiębiorcę czeka wizyta w urzędzie skarbowym, jeśli ma zamiar być „VAT-owcem”. W tym celu musi złożyć w
urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne – druk VAT-R. Zgłoszenie
VAT wiąże się z opłatą w wysokości
170 zł.
Resztę czynności, jak wybór formy
opodatkowania, wybiera się na formularzu CEIDG składanym w urzędzie gminy.
Krok szósty
Przedsiębiorca na zgłoszenie w
ZUS ma 7 dni od dnia rozpoczęcia
wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie do ubezpieczeń
dokonuje się na druku ZUS ZUA, natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA. Zgłoszenia są bezpłatne.
Osoby prowadzące działalność
gospodarczą, która jest ich jedynym
źródłem dochodu, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:
– emerytalnemu,
– rentowym,
– wypadkowemu.
Podlegają także obowiązkowemu
ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz
odprowadzają składkę na fundusz
pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie
chorobowe.
Z dniem 24 sierpnia 2005 roku
weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr
150, poz. 1248). Oznacza to, że osoby rozpoczynające po raz pierwszy
pozarolniczą działalność gospodarczą mogą opłacać, w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności, składki na
ubezpieczenia społeczne (ZUS), tzw.
małe.
Krok siódmy
Państwowa Inspekcja Pracy i sanepid. Mamy 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na zawiadomienie PIP-u na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Należy także pamiętać, by poinformować PIP o wszelkich zmianach
w danych firmy czy też jej likwidacji.
Jeśli nie zamierzamy nikogo zatrudniać, to wizytę w sanepidzie
możemy sobie darować. Jeśli jednak
jest inaczej, to w ciągu 14 dni od daty
rozpoczęcia działalności należy udać
się do wojewódzkiej lub powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Niektóre dziedziny działalności (np.
gastronomia) wymagają zastosowania szczególnych środków i procedur wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ważna elastyczność
Dla naszych klientów najbardziej liczy
się elastyczność. W dzisiejszych czasach mało który przedsiębiorca może
pozwolić sobie na luksus dostarczenia
dokumentów między 8 a 16, dlatego w
naszym biurze mogą zostawić je w dowolnym terminie. Oferujemy również
bezpłatny odbiór dokumentów od klienta, co jest świetnym rozwiązaniem dla
szczególnie zapracowanych i niezmotoryzowanych. Wszystko to w konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do współpracy małe, średnie i duże firmy z regionu podwarszawskiego. Przyjazne Biuro
Rachunkowe AiKS mieści się w Zalesiu
Górnym na ulicy Pionierów 63. Na hasło „Nad Wisłą” pierwszy miesiąc gratis.
Dostosowani do potrzeb
Biuro Rachunkowe Teresy Kiełbowskiej
istnieje od 2001 r. Naszymi klientami są
duże spółki prawa handlowego, jak i mali
przedsiębiorcy. Świadczymy usługi księgowe w pełnym zakresie dla podmiotów
gospodarczych rozpoczynających działalność lub już działających. Działamy
profesjonalnie, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klienta. Staramy
się rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi
przepisami obliczać należne podatki. Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów
(22849/01) uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W dobie stale zmieniających się przepisów gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę dostosowaną do potrzeb
prowadzonej przez Państwa działalności. Tajemnica służbowa jest bezwzględnie przestrzegana. Zapewniamy pełne
bezpieczeństwo danych elektronicznych
i dokumentów. Na życzenie możliwy jest
odbiór dokumentów przez pracownika biura. Zapraszamy do naszego biura
w Chynowie nr 52, tel./fax 48 661 46 80,
kom. 605 631 262.
W pełnym zakresie
Kancelaria
Auditingu i Podatków ALFA
mgr Jadwiga Godlewska
Usługi biura rachunkowego
księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe, ewidencje i deklaracje podatkowe, płace,
sprawozdania dla GUS, ochrona środowiska
Usługi biegłego rewidenta
badania sprawozdań finansowych, prognozy i analizy finansowe, przygotowanie strategii rozwoju oraz biznes
planów, due diligence finansowe, ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, inne usługi biegłego rewidenta
Usługi doradcy podatkowego
bieżące doradztwo podatkowe , due diligence prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa,
dokumentacje cen transferowych
Usługi doradztwa biznesowego
obsługa transakcji kapitałowych w tym: tworzenie, łączenie, przekształcenie spółek prawa handlowego,
doradztwo w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw
05 -600 Grójec
Al. Niepodległości 30
t. 48 664 27 81
f. 48 664 23 57
05 -600 Grójec
Os. Polna 9
t. 48 664 29 66
f. 48 661 28 74
05-640 Mogielnica
ul. Mostowa 19
t./f. 48 663 58 07
Kancelaria Auditingu i Podatków
„ALFA” mgr Jadwiga Godlewska prowadzi działalność od 1991 r. Zakres
naszej działalności obejmuje w szczególności: usługi biura rachunkowego,
usługi biegłego rewidenta, usługi doradcy podatkowego. Przeprowadzamy
także duediligence prawno-podatkowe, optymalizacje podatkowe, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych. Dodatkowo świadczymy usługi doradztwa biznesowego, na przykład: obsługujemy transakcje kapitałowe towarzyszące tworzeniu, łączeniu, przekształceniom spółek prawa
handlowego, doradzamy w procesie
zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw.
Zapraszamy Państwa do Współpracy. Nasze lokalizacje:
– 05-600 Grójec, Al. Niepodległości
30, tel. 48 664 27 81,
– 05-600 Grójec, os. Polna 9, tel. 48
664 29 66,
–05-640 Mogielnica, ul. Mostowa
19, tel. 48 663 58 07.
dodatek podatkowy
nr 2/2012
9
BILANS FIRMA DORADCZO-KSIĘGOWA SP. Z O.O.
O
d 1993 posiadamy status licencjonowanego biura księgowego. Obecnie prowadzimy obsługę ponad
130 podmiotów gospodarczych – od jednoosobowych działalności gospodarczych po spółki akcyjne, zarówno
z kapitałem międzynarodowym jak i krajowym. Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów
zagranicznych.
Staramy się jak najlepiej dostosować działania do specyfiki działalności, którą obsługujemy, dlatego Nasza oferta jest
zawsze indywidualnie uzgadniana. Cenimy sobie w szczególności zaufanie jakim się nas obdarza, a my za każdym razem
zapewniamy fachowość, rzetelność i przyjazną atmosferę.
Z naszą pomocą cudzoziemcy mogą zalegalizować swój pobyt i pracę w Polsce.
W trosce o czas i wygodę Klientów, z wyprzedzeniem przypominamy o nadchodzących terminach płatności, posiadamy
również system internetowego przesyłania dokumentów.
Cenimy bezpieczeństwo finansowe Naszych Klientów na równi z naszym własnym i jako odpowiedzialny podmiot
jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.
Świadczymy usługi księgowe również w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZYCH STRON:
Usługi dodatkowe: reklamowe , ubezpieczeniowe , finansowe
Usługi księgowe kadrowo-płacowe i prawne
WWW.WSZYSTKODLAFIRMY.PL
WWW.BILANS.EU
Przyjdź do Nas z tą gazetą, a otrzymasz promocyjną stawkę na obsługę księgową
Swojej Firmy przez okres 3 miesięcy! Dla działalności gospodarczej jedyne 200,
a dla Spółek 500 złotych miesięcznie!*
*Szczegółowe warunki promocji uzyskają Państwo pod podanymi numerami telefonu
W związku z tym, że z pewnością i Państwa firmie przyda się
profesjonalna pomoc, proponujemy skorzystanie z naszych usług!
Jacek Fabijańczuk - Prezes Zarządu
Kontakt:
Magdalena Szeplik
tel. +48 512 249 004,
e-mail: [email protected]
tel. 0 801 91 10 10
tel. 22 212 86 27 – 29
e-mail: [email protected]
Bilans Firma Doradczo-Księgowa sp. z o.o, 02-729 Warszawa ul. Rolna 195,
kapitał zakładowy 450.000 złotych, nr KRS 000151815 XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy,
NIP 521-32-35-296, REGON 015322539
ogloszenie prasowe 255x367 3.indd 1
1/17/12 12:17 PM
10
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Tymczasem radny Leszek Przybytniak ujawnia w rozmowie z „NW”, że
jest ogromna szansa, iż inwestycja
rozpocznie się jeszcze w tym roku.
Jak podaje, obecnie remont drogi 728 znajduje się na drugim miejscu rezerwowej listy zadań oczekujących na wykonanie. Zwykle takie
przedsięwzięcia robione są za kwoty zaoszczędzone na innych, uznanych za ważniejsze inwestycjach. W
poniedziałek Przybytniak, skierował
pismo do przewodniczącego Komisji
Infrastruktury sejmiku, w którym domaga się, aby kluczowego dla powiatu grójeckiego remontu nie wstrzymywać.
Zaprośmy marszałka
Cząstkowe remonty już nie pomagają (fot. ma)
Jazda w stanie
przedzawałowym
powiat grójecki
Ciągle nie wiadomo,
kiedy wreszcie ruszą
prace przy przebudowie
drogi wojewódzkiej 728.
Samorząd Mazowsza już od ośmiu
lat przymierza się do kapitalnego remontu zdewastowanej trasy wiodącej
z Nowego Miasta nad Pilicą przez Mogielnicę i Belsk Duży do Grójca. Wydawało się, że inwestycja rozpocznie się
w ubiegłym roku, kiedy do marszałka
województwa wpłynęła petycja podpisana przez ponad 1600 zdesperowanych mieszkańców gminy Mogielnica.
Zamiast dróg chodniki
Niestety, apel trafił w próżnię. W
przesłanym do magistratu w Mogielnicy piśmie przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego sejmiku nawet nie określił przybliżonego termi-
REMONTY
od A do Z
CYKLINOWANIE
BEZPYŁOWE
Tadeusz Białogrodzki
tel. 22-756-57-63
502-09-35-88
~ NadWisłą
~
wydarzenia
nu początku robót.
Przygotowania do inwestycji wystartowały jeszcze w 2004 roku.
– Gdybyśmy w takim tempie opracowywali dokumentację przebudowy drogi gminnej, zapewne dawno
skończyłbym urzędowanie – ironizuje burmistrz Mogielnicy Sławomir
Chmielewski. Jego zdaniem przez
prawie dekadę nie zrobiono nic, aby
prace ruszyły. – W zamian remontują
mniej uczęszczane drogi wojewódzkie albo budują chodniki – wytyka
włodarzom Mazowsza burmistrz.
Co prawda nawierzchnia „728” jest
co pewien czas naprawiana, ale po remoncie jednego odcinka natychmiastowej poprawy wymaga kolejny. –
Ta droga nadaje się tylko do generalnej przebudowy, a kolejne cząstkowe
remonty to tylko wyrzucanie pieniędzy – uważa z kolei Leszek Przybytniak, radny województwa, który usilnie zabiega w sejmiku o rozpoczęcie
prac na trasie.
Burmistrz Mogielnicy wskazuje, iż
na jednym ze spotkań w starostwie
powiatowym w Grójcu przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji
podał statystykę, z której wynika, że
odcinek pomiędzy Nowym Miastem
nad Pilicą a Grójcem jest fragmentem
trasy 728, na którym dochodzi do największej liczby wypadków.
Pieniądze na horyzoncie
Przypomnijmy, że projekt zakłada
kompleksową przebudowę 28-kilometrowego odcinka drogi – wzmocnienie podłoża jezdni, wymianę nawierzchni, budowę chodników, dróg
serwisowych na niektórych fragmentach, wykonanie odwodnienia oraz
zatok autobusowych.
Zadanie miałoby być zrealizowane w trzy lata. Jego łączny koszt szacowano nawet na ponad 150 mln zł.
Obecnie odpowiedzialny za utrzymanie tej arterii Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie liczy, iż uda się przeprowadzić remont
za około 90 mln zł. Część tej kwoty
ma pochodzić z funduszy unijnych
w ramach Regionalnego Programu
Informacji o możliwości rozpoczęcia prac na trasie 728 jeszcze w tym
roku nie potwierdza jednoznacznie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Uzależnia on start inwestycji od tego, czy uda się samorządowi województwa uzbierać fundusze
na „wkład własny” niezbędny przy
realizacji przedsięwzięć z udziałem
funduszy unijnych. – Jeśli te pieniądze uda się znaleźć, we wrześniu moglibyśmy rozpoczynać zadanie – tłumaczy „NW” rzeczniczka MZDW Monika Burdon. Zastrzega przy tym, że
formalnie zadanie jest gotowe do wykonania.
Do tematu sceptycznie podchodzi
burmistrz Mogielnicy, który przyznaje, że jego optymizm dotyczący przebudowy drogi skończył się po trzech
latach od opracowania dokumentacji. Sławomir Chmielewski nie szczędzi cierpkich słów urzędnikom odpowiedzialnym za drogi wojewódzkie.
Jego zdaniem opóźnianie przebudowy szosy nr 728 to hamowanie rozwoju regionu i lekceważenie bezpieczeństwa jej użytkowników. – Drogi
to krwioobieg każdej gminy. Jak widać my cały czas jedziemy na stanie
przedzawałowym – podsumowuje
burmistrz.
Chmielewski nie zapomina, że
mieszkańcy jego gminy rok temu
wsparli działania radnego Przybytniaka, zbierając ponad 1600 podpisów pod petycją. – Nie pozostaje nam
nic innego, jak ponowić akcję i zaprosić na spotkanie pana marszałka Adama Struzika – planuje włodarz Mogielnicy.
Mateusz Adamski
Rozbójnik
musiał się
poddać
piaseczno
Na miano bohatera zasłużył
27-latek, który obezwładnił
i oddał policji sprawcę
napadu przy dworcu PKP.
Przejeżdżając w niedzielny wieczór
obok piaseczyńskiej stacji kolejowej, usłyszał kobiecy krzyk. Zatrzymał auto i rzucił się na pomoc. Dogonił 21-letniego sprawcę rozboju,
obezwładnił i poczekał, aż na miejsce
przyjedzie patrol policji.
Z relacji około 21-letniej kobiety oraz świadka wynika, że napastnik – Dominik T. – przez pewien czas
obserwował idąca ofiarę i w pewnym
momencie do niej dobiegł. Grożąc jej
oraz szarpiąc i przyduszając, zażądał
pieniędzy. Kobieta próbowała się bronić i krzyczeć. Gdy rabuś zobaczył, że
ktoś biegnie na ratunek, wyrwał jej
torebkę i zaczął uciekać. Ale nie udało mu się zbiec.
– Bardzo rzadko zdarza się taka
reakcja przypadkowych świadków
przestępstwa – mówi Halina Kędziora-Kula, rzecznik powiatowej policji.
W chwili zatrzymania Dominik
T. miał we krwi 2,5 promila alkoholu. Podczas przesłuchania nie potrafił wyjaśnić, dlaczego zaatakował kobietę. Pochodzi z Grudziądza, w Piasecznie pracował jako budowlaniec.
We wtorek usłyszał w prokuraturze
zarzut popełnienia rozboju i decyzją
sądu został tymczasowo aresztowany na miesiąc. Grozi mu do 12 lat więzienia. (pc)
Dominik T. za rozbój przy dworcu
trafił za kraty (fot. kpp)
SKUP ZŁOMU
METALI KOLOROWYCH
STEFEX
ODBIÓR I ZAŁADUNEK
ODBIÓR KONTENEROWY
WAGA DO 50 T
AUTO LAWETA
S K U P WSZYSTKICH
NIESPRAWNYCH AUT
Baniocha ul. Przemysłowa 12A
tel.
796-165-139, 517-799-183
pon.-pt.: 8-17, sob.: 8-14
Organizatorzy:
Partnerzy:
Patronat medialny:
WYSOKIE CENY
*Promocja trwa: 1.12.2011-31.03.2012, dotyczy tylko Nowych Klientów, przy zamówieniu min. 4 edycji reklamy w rozmiarze min. 4 modułów.
1
tel. 22 717 71 01
Reklama w „Nad Wisłą” za
zł*
nr 2/2012
11
wydarzenia / kronika policyjna
Strongmani i rockmani
grójec
Czy majowe Święto
Kwitnących Jabłoni
odbędzie się na rynku?
Jako pierwsi poznaliśmy założenia
programu jednej z największych imprez plenerowych w całym powiecie. Według informacji „Nad Wisłą”
główną gwiazdą ma być łódzki zespół Coma.
Muzyka grupy Piotra Roguckiego
inspirowana jest dokonaniami takich
zespołów jak Illusion, Pearl Jam czy
Led Zeppelin. Debiutancki studyjny
album Comy zatytułowany „Pierwsze
wyjście z mroku” ukazał się w maju
’2004. Rok później zespół zdobył za
niego statuetkę Fryderyka w kategorii „album roku – rock”. Krążek przyciągnął do zespołu rzesze fanów m.in.
dzięki niełatwym i niebanalnym tekstom piosenek napisanych przez wokalistę Piotra Roguckiego.
– Wielu ludzi traktuje słowa piosenek jako produkcję. Za moimi tekstami kryje się pomysł, emocje, przeżycie – opowiadał wokalista w jednym
z wywiadów. – Teksty powstawały w
naprawdę trudnym, samotnym okresie. Jeśli nie mam nic do powiedzenia,
milczę. Coma nigdy nie będzie scenicznym wyrobnikiem.
W Grójcu zagra rockowy zespół Coma (fot. Albert Pabijanek)
czyli sobota. – Będzie to bardziej biesiada – zdradza jedynie Grzegorz Rejer, który przyznaje, że cały czas trwają prace nad sobotnim programem.
Po raz kolejny organizatorzy przymierzają się, żeby Święto Kwitnących
Jabłoni powróciło do centrum miasta. W przeszłości imprezy odbywały się na stadionie przy ul. ks. Skargi.
Niestety, ze względu na opłakany stan
techniczny obiektu część koncertowa
została przeniesiona na targowisko
miejskie w Kobylinie. – Kiedy robimy
imprezę poza miastem, to mieszkańcy nie przeżywają Święta, tak jak powinni. Wiele osób nie przychodzi, bo
jest dla nich za daleko – tłumaczy dyrektor GOK.
Władze gminy wraz z ośrodkiem
kultury próbowały zorganizować
imprezę na odnowionej płycie rynku już w ubiegłym roku, ale wówczas
po uzgodnieniach z policją i innymi
służbami samorząd doszedł do wniosku, że koncerty odbędą się jeszcze
na targowisku. W tym roku impreza
ma wreszcie odbyć się na rynku, choć
nie jest to jeszcze przesądzone. – Policja ma wiele zastrzeżeń co do tej lokalizacji i na pewno postawi warunki, które zwiększą koszty imprezy
– przewiduje Grzegorz Rejer.
Oficjalny program Święta Kwitnących Jabłoni ma być znany do połowy lutego.
Mateusz Adamski
Informacje o planowanym koncercie Comy potwierdził w rozmowie z
„NW” dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury Grzegorz Rejer. Jak mówi,
tegoroczne Święto Kwitnących Jabłoni zaplanowano na weekend 19 – 20
maja. Na chwilę obecną gotowy jest
praktycznie w całości program drugiego dnia imprezy. Rozpoczną go pokazy strongmanów. Do Grójca przyjechać ma sześciu najsilniejszych Polaków. Później na scenę wyjdą zespo-
ły, które do gustu przypadną przede
wszystkim miłośnikom cięższych
brzmień. Najpierw zagra punkrockowa Armia, a następnie Coma.
Na razie nie wiadomo, jak będzie
wyglądać pierwszy dzień imprezy,
(Nie)bezpieczne ferie
Ciuchów nigdy dość
Zrobili sobie taniej
Ja piłem? Ja?!
I jeszcze uciekał
Powiat piaseczyński. Akcję „Bezpieczne ferie” prowadzi policja w powiecie i kieruje apel do rodziców, aby
dzieci, które nie wyjechały na wypoczynek, nie pozostawiać zupełnie bez
opieki. Doświadczenia lat ubiegłych
pokazują, że podczas zimowych ferii
zdarza się więcej niż w innych okresach roku nieszczęśliwych zdarzeń
właśnie z udziałem najmłodszych.
Dzieci padają ofiarami wypadków
drogowych, powodują różnorodne
zagrożenia, dochodzi do pierwszych
„eksperymentów” z alkoholem czy
narkotykami.
Lesznowola. 32-letnia obywatelka
Rumunii, która w czwartek okradła
stoiska w centrum handlowym w
Wólce Kosowskiej z odzieży o wartości 4 tys. zł, następnego dnia powróciła na miejsce przestępstwa i została
rozpoznana. Złodziejkę zauważyła
pokrzywdzona właścicielka pięciu
ograbionych boksów. Zawiadomiła
ochronę i sama rzuciła się w pościg za
Rumunką. Niebawem kobieta została
ujęta i przekazana w ręce policjantów.
Na komisariacie w Lesznowoli usłyszała zarzut dokonania pięciu kradzieży.
Piaseczno. Metodą polegającą na
przeklejaniu kodów kreskowych z
tańszych towarów na droższe kobieta
i dwóch mężczyzn próbowali „zaoszczędzić” podczas zakupów w piaseczyńskim centrum handlowym 3 tys.
zł. Już od początku zachowanie całej
trójki wydało się sklepowym detektywom podejrzane. Klienci przez długi
czas oglądali droższe i tańsze domofony, przekładając je z półki na półkę.
Po pewnym czasie stało się jasne, że
przeklejali kody. Odpowiedzą za oszustwo, zagrożone karą od 6 miesięcy
do 8 lat pozbawienia wolności.
Piaseczno. Rzadko się zdarza, by pijany kierowca tak uparcie twierdził,
że jest trzeźwy. W poprzednią środę
patrol drogówki zwrócił uwagę na
mercedesa jadącego ul. Puławską.
Gdy policjanci zatrzymali auto do
kontroli i kierowca otworzył drzwi,
od razu wyczuli woń alkoholu. 46-latek jednak zaprzeczał, że pił. Gdy
funkcjonariusze zaprosili go do radiowozu, stał się agresywny i zaczął używać obelżywych słów. Ponieważ odmówił dmuchania w alkomat, policjanci przewieźli go na badanie krwi.
Okazało się, że ma ponad 1,3 promila.
Błędów. Po krótkim pościgu błędowscy funkcjonariusze zatrzymali
40-letniego mieszkańca tej miejscowości, który prowadząc forda, spowodował kolizję z toyotą, a następnie
uciekł. Zdarzenie miało miejsce w
piątek kilka minut po godz. 9. Policjanci zauważyli forda, gdy dojeżdżali
do pokrzywdzonego kierowcy. Próbowali zatrzymać sprawcę, ale 40-latek tylko przyspieszył. Gdy w końcu
zrozumiał, że nie ma szans na ucieczkę, zjechał na pobocze. Miał prawie 4
promile alkoholu we krwi.
opr. pc
12
~ NadWisłą
~
informatory
medyczny
usługowy
APTEKI
• Góra Kalwaria, ul. Dominikańska 2/4
(róg Kalwaryjskiej) – leki gotowe, recepturowe, homeopatia, apteczki, kosmetyki, tel./fax (22) 727 35 06
DIABETOLOG
• Specjalista chorób wewnętrznych Dorota Frączek, Góra Kalwaria, tel. 691 519 961
DORAŹNA POMOC LEKARSKA
• Góra Kalwaria, DPS, tel. (22) 727 35 04
NOCNA OPIEKA ZDROWOTNA
• Dla powiatu piaseczyńskiego. Piaseczno, ul. Pomorska 1, tel. (22) 536 97
76, w dni robocze od 18.00 do 8.00 oraz
w soboty i święta całodobowo
ORTOPEDIA
• Gabinet lekarski/Ortopedia/Rehabilitacja. Leczymy: stany po urazach i
złamaniach, choroby kręgosłupa i stawów, zapalenia stawów, mięśni, ścięgien, zwyrodnienia, stany przed i po
zabiegach operacyjnych, Góra Kalwaria, ulica 3 Maja 14 (poniedziałek –
piątek godz. 14.00 – 20.00), nr tel. (22)
756 75 95, 608 836 234
POGOTOWIE RATUNKOWE
• Piaseczno, tel. 999
• Grójec, ulica ks. Piotra Skargi 10, numer
telefonu 48 664 91 00
• Warka, tel. 999
• Nowe Miasto nad Pilicą, tel. 999
PSYCHOTERAPIA
• Centrum Wsparcia Psychologicznego
„Wyspa” oferuje wsparcie psychologiczne, psychoterapie oraz organizuje grupy
wsparcia dla kobiet, ul. Grota Roweckiego 12 w Górze Kalwarii, tel. 606 994 362
RENTGEN
• RTG CENTRUM: rentgen - kości, stawy, płuca, zęby, panorama, USG ogólne,
przepływy, ginekologiczne. Na zlecenie
ZOZ i odpłatnie. Lekarze Specjaliści: ortopeda, kardiolog, neurolog, ginekolog,
położna, medycyna pracy, lekarz rodzinny (dorośli i dzieci), tel. 22 388 38 30, ul.
Wyszyńskiego 7 L, Góra Kalwaria.
SZPITALE
• Piaseczno, ul. Mickiewicza 39, tel. (22)
735 41 10
• Konstancin-Jeziorna „STOCER”, ul.
Wierzejewskiego 12, tel. (22) 711 90 00
• Grójec, ul. Piotra Skargi 10, tel. (48) 664
30 81
• Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Tomaszowska 11, tel. (48) 674 38 00
WETERYNARZ
• Gabinet weterynaryjny, lekarz weterynarii Gabryel Ślawski, ul. Wiejska 6, Góra
Kalwaria (Marianki), pon.- pt. 9.00 – 18.00,
sob. 9.00 – 13.00, 22 727 35 11
AUTOSERWIS
• Tani serwis aut francuskich – citroen, renault, peugeot – osobowe, dostawcze. Pełen zakres napraw – wszystkie marki świata. Naprawa klimatyzacji i napełnianie. Badania komputerowe – wszystkie marki, tel.
698 684 611, www. chendosko.pl
BHP i PPOŻ.
• Nadzór i obsługa w zakresie BHP i PPOŻ, szkolenia, prowadzenie dokumentacji, instrukcje,
ocena ryzyka zawodowego, pomoc przedmedyczna, plany bios, prawo pracy, tel. 795 511
944
• Szkolenia BHP i PPOŻ, doradztwo, instrukcje,
ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie dokumentacji, wypadki, pierwsza pomoc, kadry,
tel. 600 321 347
BUDOWNICTWO, REMONTY
• Docieplenia budynków, poddaszy, malowanie elewacji, podbitki, cokoły, sprzedaż
materiałów do dociepleń – ceny promocyjne, kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501
624 562
• Układanie paneli podłogowych i ściennych, tel. 796 076 848
• Ocieplenia budynków, elewacje, podbitki dachowe, adaptacja poddaszy, remonty i wykończenia wnętrz, budowa domów, usługi porządkowe, tel. 698 652 490, www.franbud.pl
• INSTALACJE ELEKTRYCZNE, HALE, DOMY, BIURA, MIESZKANIA. PEŁEN ZAKRES USŁUG, POMIARY, ODBIORY, PRZYŁĄCZA, TEL. 600 499
826
• Dachy, zadaszenia, okna dachowe, podbitka,
solidnie i terminowo, tel. 603 919 419
• Posadzki betonowe agregatem spalinowym, doświadczenie 9 lat, tel. 602 847 097
• Tynki agregatem, docieplenia budynków,
remonty, prace budowlane, tel. 693 500 973
• Instalacje elektryczne i hydrauliczne kompleksowo, tanio, tel. 602 876 843
• Ocieplenia, płyty gipsowe, panele. Hydraulika, Kominki. Ponad 20 lat doświadczenia.
Pracuję osobiście. Gwarantuję wysoka jakość za średnią cenę! tel.609 100 848
• Gładź gipsowa, płyty K/G, malowanie, panele, tel. 785 639 613
• Wynajem podnośnika koszowego z operatorem: naprawy dachowe, podbitki, pełny zakres elektryki, inne prace wysokościowe, tel.
603 308 185
• Budowa domów, remonty, dachy, ogrodzenia, tel. 604 265 720, 602 186 369
GASTRONOMIA
• „Marysieńka” kuchnia polska, catering weselny dla firm, wesela, komunie, chrzciny, imprezy
okolicznościowe, Góra Kalwaria, ul. Dominikańska 7, e-mail: [email protected],
tel. 22 727 31 28, 604 122 688 lub 603 511 117
• PIZZERIA CAPRI – pizza na telefon (22) 717
81 81, na miejscu, na wynos. Góra Kalwaria,
ul. Pijarska 2. NAJLEPSZY SMAK DLA CIEBIE
• Imprezy okolicznościowe, chrzty, komunie,
wesela, tel. 601 852 071, 501 010 908
• Obiady firmowe na miejscu i z dowozem,
zupa + drugie danie 15 zł, posiłki regeneracyjne od 6 zł. Jadłodajnia – ul. Puławska 1, Baniocha, tel. 502 162 637
KOMIS
• AGD, RTV, meble i inne, Piaseczno, Jana
Pawła II 59 (targowisko miejskie), tel. (22)
424 07 97, 508 828 006
KREDYTY, UBEZPIECZENIA
• Agencja ubezpieczeń: Warta, PZU, Uniqa, Ergo
Hestia, Góra Kalwaria, Sobieskiego 2 b, (22) 727
28 29, 602 393 020
POKOJE NOCLEGOWE
• Tanie pokoje noclegowe (łazienka, kuchnia),
Góra Kalwaria, ul. Towarowa 3, 22 727 37 39,
606 314 684
ROWERY – SERWIS, SPRZEDAŻ
• „ANNDA” – Piaseczno, ul. Dworcowa 18 lokal użytkowy nr 2, tel. 22 736 39 61, 22 737
06 01, 504 011 340 – sprzedaż rowerów marek: Giant, Cube, Merida, Kross i innych, części rowerowych oraz sprzedaż skuterów.
TAPICER
• Usługi tapicerskie, wyciszanie drzwi, Piaseczno, ul. Warszawska 18 (teren LOK), 504 204 327
TRANSPORT, ROBOTY ZIEMNE
• Roboty ziemne koparko-ładowarką JCB,
wywóz ziemi, piasek, żwir, tel. 608 415 971
• Piasek, ziemia, torf, przewóz kamazem, roboty koparkowe oraz rozbiórki, tel. 605 825
237, (22) 726 87 84
• Przewóz osób – licencja, Sprinter 17 + 7, tel.
666 590 424, e-mail: [email protected]
• Minikoparka, montaż oczyszczalni, szamb, odwodnień itp. Układanie kostki, tel.609 100 848
USŁUGI KRAWIECKIE
• Szycie na miarę, wszelkiego rodzaju przeróbki
krawieckie, krawiectwo od A do Z, Solec k/Baniochy, (22) 790 20 22, 604 670 403
VIDEOFILMOWANIE
• Video HESA film – videofilmowanie – ślub, wesela, komunie, imprezy okolicznościowe, wysoka cyfrowa jakość, także fotografia cyfrowa z
imprezy, komputerowy montaż także materiałów własnych, Góra Kalwaria, ul. Pijarska 36A,
(22) 727 37 84, 693 426 350
Człowiek – najlepsza inwestycja
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
„Profesjonalna obsługa komputera przez osoby w każdym wieku”
Projekt skierowany jest do osób w wieku 45 lat i więcej, zamieszkujących i zatrudnionych na terenie
województwa mazowieckiego, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY
W ramach projektu oferujemy:
• kurs z zakresu obsługi komputera i pakietów biurowych;
• certyfikat ukończenia kursu ECDL Advanced;
• dostęp do platformy e-learningowej;
• materiały szkoleniowe;
• zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie w trakcie szkoleń.
Szkolenia odbywać się będą w systemie sobotnio-niedzielnym,
na terenie województwa mazowieckiego.
Więcej informacji:
www.komputery-efs.pl lub www.fundacjarozwoju.pl (zakładka „Szkolenia EFS”)
BIURO PROJEKTU
Fundacja Rozwoju
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. (22) 654 00 37, (22) 620 75 57, fax. (22) 654 53 85
[email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZYBKIE POŻYCZKI
bez BIK-u
Bank odmówił Ci pożyczki?
Nadal masz szansę na kredyt
Chcesz pieniądze od ręki?
Mamy dla Ciebie szybką gotówkę
Dzwoń!
tel. 784 642 411
ogłoszenia drobne
nr 2/2012
13
BIURA OGŁOSZEŃ:
„Nad Wisłą” – Góra Kalwaria, ul. Pijarska 44 lok. 5, tel. 22 717-71-01, e-mail: [email protected], Barcik Studio – Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45, tel. 22 213-85-85
DAM PRACĘ
• Do stolarni w Górze Kalwarii samodzielnego stolarza meblowego, tel. 508
275 020
• Ucznia do stolarni, Góra Kalwaria, tel.
508 275 020
• Przyjmę do kwiaciarni w Konstancinie z doświadczeniem, tel. 606 105
922
• Magistra farmacji, Góra Kalwaria, (22)
727 34 56
• BABIK TRANSPORT – zatrudnimy spedytora transportu międzynarodowego.
Wymagana biegła znajomość przynajmniej j. angielskiego, tel. 604 282 101
• Zatrudnimy pracownika z doświadczeniem na stanowisko maszynista
chłodniczy, do obsługi maszynowni amoniakalnej, praca w okolicach
Otwocka tel. 22/ 795 05 10
• Zatrudnię kierowcę TIRA (Rosja), tel.
509 149 561
• Firma sprzątająca zatrudni pracownika z samochodem (dojazd do pracy).
Praca w soboty i niedziele w godz. 1422, okolice Baniochy. Stawka netto 9 zł/
godz., tel. 501 631 374
• Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659
• Stolarz, kuchnie, szafy, montaż stolarki, tel. 604 094 034
• Zatrudnię ślusarza, spawacza, tel. 887
545 254
DO WYNAJĘCIA
• Nowa sala weselna w Prażmowie do
300 osób. Urządzę przyjęcie lub wynajmę, tel. 722 202 966, strona internetowa: www.salaweselnaprazmow.pl
• Lokal użytkowy 33 m2 pod mało
uciążliwą działalność, ul. Chopina, Góra
Kalwaria, tel. 505 056 532
• HALE PRODUKCYJNE, MAGAZYNY i
BIURA w GÓRZE KALWARII powierzchnia: od 20 m2 do 1300 m2 (hala wysokiego składowania H = 11 m), tel. 601
366 355
• Dom, tel. 609 100 848
• Na działalność 120 m2, siła, Góra Kalwaria, tel. 506 872 348
• Mieszkanie w Czersku, numer telefo-
nu (22) 727 41 53
• Mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, 48 m2, ul. Skierniewicka, tel. 500
828 899
• Mieszkanie 4-pokojowe, umeblowane, zadbane, od zaraz, cena 1390 zł +
kaucja, Góra Kalwaria, tel. 888 353 799
• Sklep spożywczy wyposażony o powierzchni 40 m2 w miejscowości Moczydłów, tel. 602 114 307
• Pokój, tel. 798 441 799
• W ramach nowozrealizowanej inwestycji lokale przy ulicy Armii Krajowej w
Górze Kalwarii. Powierzchnia 61 m2 na
parterze z dużymi witrynami i dwoma
wejściami: z klatki schodowej i bezpośrednio z ulicy. Kontakt: 697-626-311,
22-727-10-36; e-mail: [email protected]
pl
• Deweloper oferuje powierzchnie biurowe w centrum Piaseczna w ramach
zrealizowanej przez siebie inwestycji:
- klimatyzowane mikrobiura o powierzchni; 21,4m2; 23,6m2 na I iII piętrze do wynajęcia od zaraz,
- salę konferencyjną do spotkań biznesowych i rekrutacyjnych w rozliczeniu
godzinowym,
a także
- dobry adres w centrum Piaseczna zasadach „WIRTUALNEGO BIURA” z obsługą sekretarską i zapleczem konferencyjnym
Kontakt: 697-626-311, 22-727-10-36;
[email protected]
KUPIĘ
• Działkę rolną, tel. 535 533 833
• SKUP AUT PO 97r. NAJWYŻSZE CENY,
PŁATNOŚĆ OD RĘKI, PROFESJONALNA
OBSŁUGA, tel. 500 540 100
• KUPIĘ KAŻDE AUTO Z LAT 1997-2010,
NAJWIĘCEJ ZAPŁACĘ, SZYBKI DOJAZD,
GOTÓWKA, tel. 500 666 553
• SREBRO! WYROBY SREBRNE I ZŁOM
SREBRNY KUPIĘ. 2000 zł/kg, minimum
100 g. Powyżej 1 kg negocjacje, tel. 509
240 320
• Przyczepę rolniczą i drewno opałowe,
tel. 601 317 761
NAUKA
• Korepetycje z matematyki, tel. 666
351 256
RÓŻNE
• Limuzyna do ślubu, tel. 605 335 726
• Oddam ziemię z gliną na wyrównanie
terenu, tel. 606 351 759
SPRZEDAM
• DREWNO KOMINKOWE, EKOGROSZEK - WĘGIEL, TEL. 728 367
906
• Deweloper - OSTATNI DOM w ramach ZREALIZOWANEGO OSIEDLA
19 DOMÓW JEDNOROADZINNYCH
na Solcu (ok. 7 km od Piaseczna).
Powierzchnia podłogi 188 m2 z garażem na dwa samochody, ogrodzona działka 1033 m2. Doprowadzone wszystkie Media: gaz, woda,
kanalizacja. Stan deweloperski z
grzejnikami, dwufunkcyjnym piecem i sosnowymi schodami. CENA
DO NEGOCJACJI. Kontakt 697-626311 lub 22-727-10-36, e-mail: [email protected]
pbekodom.pl
• EKOGROSZEK PRODUCENT, WĘGIEL, MIAŁ, KOKS, TEL. 22 727 07 00
• Wózek spacerowy firmy Baby Design
Espiro Active, kolor czerwony, cena 250
zł, Góra Kalwaria, tel. 695 394 596
• Ziemię 3,30 h, media, przy drodze asfaltowej, tel. 696 678 255
• Dom z działką, Góra Kalwaria, tel. 508
110 325
• Pawilon handlowy, Góra Kalwaria,
Skierniewicka 1/1, tel. 660 745 217
• Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
• Działka budowlana 2400 m2 na Mariankach, tel. 605 235 793
• Działka 9 tys. m2 z mediami koło Grójca, tel. 691 335 447
• VW Passat 2,0 TDI, 2006 r., kolor biały,
bogate wyposażenie, stan idealny, tel.
501 926 767
• VW Golf IV, przebieg 201000 diesel 1,9,
tel. 691 412 400
• Na sprzedaż działka 32 750 m2 na granicy gmin Góry Kalwarii i Chynowa, tel.
790 580 540, www.dalar.pl
• Dom w Wincentowie o pow. 180 m2,
tel. 602 276 276
• Materiały budowlane pozostałe po
budowie, tel. 504 036 456
• Mieszkanie 43 m2, Góra Kalwaria, tel.
500 332 153
• Peugeot 407 SW 2010 r., tel. 501 341
171
• Dom jednorodzinny 170/1000 m2,
Krzaki Czaplinkowskie, tel. 602 397 714
• Drewno kominkowe, tel. 508 23 85
86
• Mieszkanie przy ul. Skierniewickiej,
trzy pokoje I p., Góra Kalwaria, tel. 660
110 790
• BEZCZYNSZOWY trzypoziomowy
funkcjonalny segment w Górze Kalwarii o powierzchni 113,8 m2 (4 sypialnie, salon z aneksem kuchennym, 3 łazienki) i ogródkiem ok. 30
m2. Stan deweloperski z grzejnikami, piecem dwufunkcyjnymi i schodami sosnowymi pomiędzy poziomami. Cena 360 000 pln. Kontakt:
697-626-311, 22-727-10-36; e-mail:
[email protected]
• Funkcjonalny BEZCZYNSZOWY trzypoziomowy segment w Górze Kalwarii o powierzchni 148 m2 (4 sypialnie,
salon z aneksem kuchennym, 3 łazienki) i ogródkiem ok. 50 m2. Stan deweloperski z grzejnikami, piecem dwufunkcyjnymi i schodami sosnowymi pomiędzy poziomami. Cena do negocjacji.
Kontakt: 697-626-311, 22-727-10-36; email: [email protected]
• Przedsiębiorstwo Budowlane EkoDom oferuje w Górze Kalwarii przy ulicy 16 Stycznia w ramach nowego projektu deweloperskiego bezczynszowe mieszkania 57,8 m2 na parterze z
ogródkiem w cenie od 265 000 pln. Telefon 697-626-311 lub 22-727-10-36.
• Przedsiębiorstwo Budowlane EkoDom sprzeda bezczynszowe mieszkania dwupoziomowe realizowane w
Górze Kalwarii przy ulicy 16 Stycznia
o powierzchniach 110,6 m2, 112,3m2,
ceny od 320 000. Kontakt 697-626-311,
22-727-10-36
USŁUGI
• Glazura, elektryka, remonty – solidnie,
tel. 609 567 024
• Usługi remontowe, glazura i terakota, malowanie, tel. (22) 727 59 77, 602
102 852
• Formatowanie i składanie komputerów, wgrywanie systemu Windows i
podstawowego oprogramowania, tel.
692 324 316
• Organizacja przyjęć okolicznościowych – m.in. wesela, chrzty, komunie,
516-506-651, (22) 717 85 31 (po 16.00)
• UKŁADANIE KOSTKI 601 200 388
• Cyklinowanie, parkiety, www.schodypodlogi.ngb.pl, tel. 502 514 388
• Wykończenia wnętrz, OCIEPLENIA
PODDASZY, tel. 698 652 490
• Cyklinowanie, www.luxparkiet.com,
tel. 518 544 555
• Dezynsekcja, deratyzacja, tel. (22) 717
90 00
• Glazura, malowanie, gładzie, tel. 501
633 595
• Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia tel. 501 299 360
• GLAZURNIK, tel. 609 926 758
• Budowa domów, tel. 694 401 711
• Cyklinowanie, tel. 696 500 201
• Posadzki cementowe i anhydrytowe z
agregatu, tel. 603 633 529
• Remonty, malowanie, tel. 667 95 16 08
• Docieplenia budynków, szybko, tanio,
solidnie, tel. 502 053 214
• Instalacje elektryczne i hydrauliczne,
tel. 669 700 774, 600 650 139
• Wykończenia wnętrz, tel. 513 581 990
• Ogrodzenia, bramy skrzydłowe, przesuwne, balustrady, tel. 506 919 158
ZDROWIE
• Logopeda glottodydaktyk – zajęcia indywidualne, Warka, tel. 606 414 155
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
zatrudni osobę na stanowisko
PRACOWNIK BIUROWY
miejsce pracy- Grójec
WYMAGANIA:
- Wykształcenie wyższe;
- Sprawna obsługa komputera ( pakiet Office), oraz urządzeń biurowych
- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- Umiejętność nawiązywania kontaktów;
- Umiejętność tworzenia pism urzędowych, prowadzenia korespondencji;
- Możliwość pracy w nadgodzinach i w weekendy;
- Prawo jazdy kat. B i własny samochód;
- Umiejętność publicznych wystąpień;
- Dobra organizacja pracy, samodzielność i sprawność w działaniu.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- Organizacja i koordynacja pracy biura, oraz sekretariatu;
- Opisywanie faktur i bieżące przekazywanie ich do biura księgowego;
- Administrowanie strony internetowej;
- Organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji.
OFERUJEMY:
- Ciekawą pracę na podstawie umowy o pracę;
-Możliwość rozwoju osobistego oraz zdobycia doświadczenia.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji:
- CV z aktualnym zdjęciem oraz listem motywacyjnym;
- kopii dokumentów potwierdzających dotychczasową pracę;
- kopii prawa jazdy, świadectwa maturalnego i dyplomów;
- oczekiwań finansowych;
- daty rozpoczęcia ewentualnej współpracy
na adresy mailowe: [email protected],
[email protected], [email protected] do dnia 27 stycznia 2012
roku.
Czołowy producent wyrobów gumowych, w tym opon bieżnikowanych do
samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych zatrudni do Zakładu w Warce:
KOORDYNATORA SKUPU KARKASÓW
Główne zadania:
•
Zarządzanie zespołem weryfikatorów
•
Reprezentowanie firmy w kontaktach z dostawcami karkasów
•
Pozyskiwanie nowych dostawców karkasów do bieżnikowania
•
Nadzór nad procesem skupu i rozliczeń z dostawcami
•
Nadzór nad obrotem magazynowym karkasami i optymalizacja zapasów
Od kandydatów oczekujemy:
•
Wykształcenia min. średniego
•
Doświadczenia w sprzedaży opon ciężarowych, lub w pracy przy ich
bieżnikowaniu
•
Komunikatywności i dyspozycyjności
•
Umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i dobrej organizacji
pracy
•
Dobrej znajomości programów komputerowych (MS Office,
OpenOffice)
•
Prawa jazdy kat. B
Naszym pracownikom Firma oferuje:
•
Pracę w dużej stabilnej firmie o 20 letnim doświadczeniu w branży
gumowej
•
Atrakcyjny system wynagradzania
•
Kompleksowe przygotowanie do wykonywanych obowiązków - udział
w profesjonalnych szkoleniach
•
Przyjazną atmosferę pracy.
Kandydaci zainteresowani naszą ofertą i spełniający postawione wymagania
proszeni są o przesłanie swoich zgłoszeń (CV i list motywacyjny) z tytułem
„Koordynator Skupu Karkasów”
na e-mail: [email protected]
Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
ustawą z dn. 1997.08.29 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 833.”
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
FIRMA-W GĄSZCZU PRZEPISÓW- kompleksowa, księgowość,
- pracownicy, szkolenia, porady;
- OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW i
FIRM ZAGRANICZNYCH
- ROLNICY na VAT- rozliczenia,
porady
WWW.yasta.pl; [email protected];
502 266 659
KUPIĘ
GOSPODARSTWO
lub GRUNT ROLNY
tel. 664
944 635
14
~ NadWisłą
~
sport
Jak naprawdę
jest w KS
Ciąg dalszy ze str. 1.
Poproszony przez dziennikarzy o
komentarz, prezes Krakowiak nazwał przedstawione pismo stekiem
bzdur. – To jakieś wyrwane z kontekstu zdania. Musiałbym sprawdzić to
w dokumentach, bo teraz nie pamiętam – powiedział szef KS i dodał, że
osób, które wytknęły mu ten księgowy zabieg, już w klubie nie ma. Zapewne jednak znajdą się takie, które
postanowią sprawą zainteresować
prokuraturę.
Na razie żadne oficjalne zawiadomienie w tej sprawie do organów ści-
gania nie wpłynęło. Prokuratura nie
wszczęła też postępowania z urzędu.
– Na chwilę obecną z naszych systemów nie wynika, aby takie zawiadomienie zostało złożone – poinformowała w poniedziałek „Nad Wisłą” Jolanta Wrońska, szefowa Prokuratury
Rejonowej w Piasecznie.
Laurka to nie była
Fakt, iż komisja rewizyjna klubu w
swoim sprawozdaniu dopatrzyła się
nieprawidłowości przy podpisywaniu umów z pracownikami, potwierdzają w rozmowie z „NW” byli członkowie tego gremium (proszą o za-
– Stek bzdur – mówi o ujawnionym piśmie prezes Krakowiak
Krzysztof Krakowiak stoi na czele KS Piaseczno od 2006 roku (fot. pc)
chowanie anonimowości). Przyznają oni, iż sprawa opisana przez „Super Express” to dopiero wierzchołek
góry lodowej. – To opowieść na całą
książkę – mówi jeden z byłych członków komisji.
Całą sytuację byli działacze klubu
określą mianem kuriozalnej, ponieważ – jak tłumaczą – podczas walnego zebrania, które odbyło się w październiku ubiegłego roku, nie mogli
oni nawet przedstawić przygotowanego raportu, gdyż... przed jego odczytaniem komisja została na wniosek prezesa rozwiązana.
Ich zdaniem nie była to laurka dla
obecnych władz. – W sprawozdaniu było wskazanych szereg nieprawidłowości, niegospodarność i wy-
Ruch na piłkarskim rynku pracy
Powiat Grójecki, KonstancinJeziorna. Mazowsze Grójec, KS
Warka i Skra Konstancin rozpoczęły
przygotowania do rundy wiosennej.
Na razie same osłabienia notuje
grójeckie Mazowsze. Napastnik Rafał Kochański wyjechał za granicę,
skrzydłowy Patryk Wachowicz wraca do Wilgi Garwolin, treningów nie
wznowił snajper Damian Wojtulewicz, a środkowy pomocnik Grzegorz Gromadzki przenosi się do Warki. Pod znakiem zapytania stoi przy-
szłość Michała Dusińskiego i Bartosza
Zawadzkiego. Pierwszy z nich jest kuszony przez Start Otwock, drugim interesuje się Orzeł Wierzbica. Z drużyną trenuje tylko jeden nabytek – napastnik A-klasowej Pilicy Nowe Miasto Paweł Jaworski.
Prawdziwa rewolucja personalna
szykuje się w Warce. Z dotychczasowej kadry zostało tylko sześciu graczy. Z zespołem ćwiczy natomiast aż
11 nowych. Wśród nich oprócz wspomnianego Gromadzkiego jest trzech
piłkarzy z Piaseczna: Patryk Kościanek, Grzegorz Komosa i Mariusz
Szewczyk.
Bez dużych zmian nie obędzie się
też w Skrze. W związku z trudną sytuacją finansową klubu spora grupa
zawodników rozgląda się za nowymi pracodawcami i na razie nie wiadomo, jakim składem będzie dysponować wiosną trener Dariusz Modzelewski. – Będziemy bazować przede
wszystkim na swoich wychowankach – zapowiada szkoleniowiec. (ma)
dawanie pieniędzy, których nie ma
– wylicza jeden z naszych rozmówców, który szacuje, że obecne zadłużenie klubu może sięgać nie 200, ale
nawet ponad 400 tys. zł.
Niewesoły urlop
Mimo iż KS Piaseczno jest stowarzyszeniem autonomicznym, to w
dużej mierze finansowany jest z pieniędzy publicznych w ramach gminnej dotacji. W związku z tym sytuacją
panującą w klubie zainteresowani są
również przedstawiciele lokalnego
samorządu.
– Na najbliższej komisji sportu na
pewno poruszymy tę sprawę – zapowiada radny Krzysztof Dudek, przewodniczący tego gremium. – Na-
Rusza liga koszykarzy
Góra Kalwaria. Na 28 stycznia w
sali gimnastycznej w Kątach zaplanowano inaugurację rozgrywek Amatorskiej Ligi Koszykówki. Na prośbę miłośników basketu uruchamia ją Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jeszcze trwają
tomiast na dzień dzisiejszy nie ma
jeszcze żadnych konkretnych decyzji – dodaje.
W rozmowie z „Nad Wisłą” Krzysztof Krakowiak nie chciał odnosić się
do zarzutów stawianych przez dziennikarzy. – Jestem obecnie na urlopie,
i proszę o kontakt za dwa tygodnie –
usłyszeliśmy w poniedziałek.
O zmarnowanie dorobku wielu pokoleń piaseczyńskich sportowców i
trenerów obawiają się także szkoleniowcy zatrudnieni w klubie. – Sytuacja faktycznie nie jest wesoła – potwierdza w rozmowie z „NW” jeden
ze szkoleniowców pracujących z
młodzieżą (prosi o niepodawanie
nazwiska).
Mateusz Adamski
zapisy zainteresowanych drużyn. Jak
zaznaczają organizatorzy, mile widziane są też zespoły spoza gminy
Góra Kalwaria. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 535 967 907 (zgłoszenia drużyn – tel. 502 505 846).
Mecze mają się odbywać co dwa tygodnie, w sobotnie popołudnia. W lidze mogą grać zespoły z zawodnikami niezrzeszonymi w klubach koszykarskich i niezgłoszonymi do rozgrywek na żadnym szczeblu lig PZKosz.
Drużyna powinna składać się z 12
osób. Mogą w niej występować gracze młodsi niż 18-letni, ale za pisemną zgodą rodziców. Regulamin ALK
na stronie Osirgorakalwaria.pl. (pc)
Uroczystość, która
wzruszyła wszystkich
„Oni chcą także wznosić
latawce/ I tak jak zdrowi
biegać pod wiatr/
Niepełnosprawną ręką
zrywać dmuchawce/
I z krótszą nogą poznawać
świat/ Zróbmy im miejsce”.
To przesłanie Kierownik Warsztatów
Zajęciowych Pani Stanisława Róg
skierowała do wszystkich obecnych
na spotkaniu z okazji 5. rocznicy powstania placówki.
Na uroczystość do sali imprez CeSiR 15 grudnia przybyła cała warsztatowa rodzina, wolontariusze z wareckiego gimnazjum, członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia „Tęcza”. Byli
pracownicy WTZ, delegacje z zaprzyjaźnionych placówek w Grójcu i Woli
Łychowskiej oraz goście szczegól-
15
gmina warka
nr 2/2012
ni: Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Starosta Powiatu Grójeckiego Marian Górski i Burmistrz Warki
Dariusz Gizka.
Krokiem poloneza do muzyki z filmu „Pan Tadeusz” ruszył korowód
uczestników, kadry i wolontariuszy
ubranych w galowe stroje. Był taniec,
był śpiew, były recytacje i przesłania – to wszystko, czym społeczność
Warsztatów mogła dziękować za pięcioletni pobyt i uczestnictwo w tera-
pii. Koncert życzeń i podziękowań zakończyła dedykacja dla osób, które
tworzyły „podwaliny” Stowarzyszenia i Warsztatów. Goście nie szczędzili miłych słów pod adresem wykonawców i organizatorów przedsięwzięcia oraz hojnie obdarowali
uczestników Warsztatów upominkami. Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez Zajazd na
Winiarach oraz rodziców, którzy dostarczyli pyszne ciasta i owoce.
Góra Kalwaria, dnia 19 stycznia 2012 r.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
GÓRA KALWARIA
Sto lat to
za mało
17 stycznia sto lat ukończyła Pani
Bondarew Wassa z Nowych Biskupic. Dostojnej Jubilatce w setną rocznicę urodzin gratulacje i życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym złożyli: Burmistrz
Warki Dariusz Gizka (na zdjęciu)
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Regulska.
Były kwiaty, tort urodzinowy, a kierownik placówki terenowej KRUS w
Grójcu Wiesława Borkowska obok gratulacji i życzeń przekazała Pani Bondarew decyzję o przyznaniu dodatkowego świadczenia dla 100-latki. Jubilatce
odczytany został także list gratulacyjny od Premiera Donalda Tuska.
Wywóz azbestu z terenu
Miasta i Gminy Warka
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie zakwalifikował
do dofinansowania w 2011 r. zadanie
pn. „Usunięcie wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta i Gminy Warka,
pow. Grójecki, woj. mazowieckie”.
Do realizacji powyższego zadania
Urząd Miejski w Warce w drodze konkursu wyłonił Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp.
z o.o. z Radomia, które odebrało we
wrześniu 2011 r. 3725 m2 (co stanowi
55 875 kg) płyt azbestowych. Wyroby
zawierające azbest zostały odebrane z
posesji położonych w Warce, a także z
posesji położonych w: Nowej Wsi, Michałowie Dolnym, Starych Biskupicach,
Magierowej Woli, Ostrołęce, Brankowie, Prusach, Gośniewicach, Kazimierkowie, Michalczewie, Starej Warce.
Całkowity koszt zadania wyniósł
22.327,65 zł. Inwestycja została w całości sfinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
W kolejnych latach Urząd Miejski w
Warce będzie pomagał mieszkańcom w
usuwaniu wyrobów
zawierających azbest
z posesji położonych
na terenie Miasta i
Gminy Warka.
OBWIESZCZENIE
Starosty Piaseczyńskiego
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – OSIEDLE PARCELA
Na podstawie art. 17, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w związku z art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U., Nr 130, poz. 871) oraz art. 39, ust. 1 w związku z art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 503/XXXVIII/2005 Rady
Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 listopada 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – OSIEDLE PARCELA, zawiadamiam o
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miasta Góra Kalwaria – OSIEDLE PARCELAwraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu planu oraz prognozy nastąpi w dniach od 27 stycznia 2012 roku do 24 lutego 2012 roku w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10, pok. nr 17, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
oraz w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00.
GRANICE OPRACOWANIA
AB granica terenów kolejowych PKP
BC oś drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego)
CD południowa linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 79
(ul. Pijarska)
DE północna linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 79 (ul.
Pijarska)
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w
projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego odbędzie się w dniu 13 lutego 2012 roku, w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, przy ul.
3 Maja 10, pok. Nr 31, od godziny 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi na piśmie. Każde pismo zawierające uwagi do projektu planu
lub do prognozy należy adresować do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi będą rozpatrywane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Uwagi można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2012 roku.
Starosta Piaseczyński zawiadamia, że na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f
ust. 1, art. 12 ust. 4, art. 17 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm./ na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21.01.2011
r., została wydana w dniu 05.01.2012 r. decyzja Nr 1/SU/2012
zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na realizację inwestycji
drogowej – budowa ulicy Bocianiej na odcinku od skrzyżowania w
rejonie ulicy Albatrosów do skrzyżowania z ulicą Powstańców Warszawy
w Piasecznie.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Obszar Inwestycji
Numery ewidencyjne działek usytuowania drogi – ulicy Bocianiej (w
nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek
przeznaczonych pod inwestycję, w liniach rozgraniczających drogi do
przejęcia przez zarządcę projektowanej drogi gminnej):
działki z obrębu 0013: 11/10; 12/15 (12/19, 12/20, 12/21); 12/16 (12/22,
12/23); 12/9, 13/1, 26/1 (26/2, 26/3, 26/4); 27 (27/1, 27/2), 50/3
oraz działka 1/1 z obrębu 15 w Piasecznie,
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel nieruchomości
objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w
terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor
natychmiastowej wykonalności – wysokość odszkodowania powiększa
się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości .
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w pok. 139
Starostwa Powiatowego w Piasecznie, w dniach przyjęć interesantów:
poniedziałek 8 – 16, wtorek 8 – 12, czwartek 8 -12, piątek 8 -16.
Starosta Piaseczyński
16
~ NadWisłą
~
wydarzenia
Toporem bij, aż hełm rozpłatasz
góra kalwaria
W weekend bez
rozgłosu odbyły się
w Górze Kalwarii kolejne
eliminacje do rycerskich
mistrzostw świata.
W kwalifikacjach do trzeciej edycji
Bitwy Narodów, które miały miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. ks. Sajny, rywalizowało
85 ciężkozbrojnych podzielonych na
11 drużyn. Zawodnicy m.in. z Krakowa, Wrocławia i Szczecina walczyli do
utraty tchu.
Stawką była możliwość reprezentowania polskich barw w czasie finałowego turnieju. Odbędzie się on w
długi majowy weekend w warszawskim Forcie Bemowo. Udział wezmą
reprezentacje 15 krajów z trzech kontynentów.
W rozegranej w Górze Kalwarii
konkurencji „pięciu na pięciu” zwyciężyły ekipy z Łodzi, Warszawy, Płocka i Gdyni. – Jeszcze powrócimy w te
okolice, do Czerska – obiecuje Aleksandra Peć z Polskiego Stowarzyszenia Walk Rycerskich, które skupia od-
twórców historii zajmujących się profesjonalnie walkami z użyciem broni
i ekwipunku używanego w średniowieczu.
Oglądaliście pojedynki rycerzy?
Chyba tylko wam się wydawało, że
to była walka, a nie scenka teatralna. Skrzętnie wyreżyserowane ciosy,
regulamin opisujący, gdzie nie wolno bić, aby przeciwnikowi nie zrobić
krzywdy... W Bitwie Narodów uczestnicy potykają się już jednak na serio
(w języku sportowym nazywa się to
full contact). – To ostry, ryzykancki czasem sport wykorzystujący średniowieczne sztuki walki – przyznaje Aleksandra Peć.
W Bitwie Narodów uczestnikom
wolno stosować prawie każdy rodzaj
uderzenia bronią lub ciałem oraz
techniki zapaśnicze. Podcięcia i rzuty
są również dozwolone. Tylko niewielka liczba ataków, zaliczanych do najbardziej kontuzyjnych technik (wykręcanie stawów, uderzenia w nieosłoniętą twarz, uderzenia w stopy
oraz bolesne chwyty), jest zabroniona. Nad przestrzeganiem międzynarodowych zasad czuwają profesjonalnie przygotowani sędziowie.
Prawdziwego rycerskiego rzemiosła Polaków nauczyli znajomi zza
wschodniej granicy, którym znudziło
się proste klepanie mieczami po zbroi
i tarczy konkurenta. Spróbowali pełnokontaktowej walki. Szybko okazało się, że aby bić się w ten sposób,
rynsztunek musi być dokładnie zrekonstruowany, a nie pełnić wyłącznie
rolę teatralnego kostiumu. Gdy pancerze stały się mocniejsze, dając bezpieczeństwo w czasie potyczek, rycerze zaczęli trenować technikę walki i kondycję. Do dosłownie bolesnego pojedynku rycerstwa z Białorusi,
Ukrainy i Rosji oraz z Polski doszło po
raz pierwszy na polach grunwaldzkich, gdzie co roku odtwarzana jest
bitwa z 1410 roku.
Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich (PSWR), w Polsce powstały konkurujące ze sobą
ośrodki zajmujące się sportowym
i technicznym treningiem rycerzy.
Dzięki temu w 2010 r. po raz pierwszy reprezentacja najlepszych wojów
znad Wisły wzięła udział w mistrzostwach świata rycerzy na Ukrainie,
zajmując trzecie miejsce.
Apetyt szybko rośnie. – Mamy ambicje walczyć nie tylko o miejsca na
podium. Chcemy w tym roku zdobyć
upragnione tytuły mistrzów świata, i to w przynajmniej dwóch konkurencjach. Czy uda nam się w ten
sposób niejako powtórzyć sukcesy
Sala gimnastyczna przy ul. ks. Sajny zamieniła się w pole bitwy
(fot. Dariusz Mysłowski)
odnoszone na polu bitwy przez naszych przodków? – zastanawia się
prezes PSWR Hubert Filipiak.
Piotr Chmielewski
Przedłużyć święta muzyką
błędów, chynów, jasieniec
Choć Boże Narodzenie już za
nami, w wielu świątyniach
nadal rozbrzmiewają kolędy.
Koncert kolęd w Błędowie w wykonaniu orkiestry OSP oraz chóru
parafialnego to już tradycja (fot. Bogdan Sarwiński)
W niedzielę w kościele św. Józefa w
Błędowie odbył się doroczny koncert
kolęd w wykonaniu miejscowej orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
pod dyrekcją kapelmistrza Grzegorza
Gorajskiego z towarzyszeniem chóru
parafialnego pod batutą Piotra Zaradkiewicza. Licznie zebrani mieszkańcy
po sumie ze wzruszeniem słuchali
pięknych dźwięków i gorąco oklaskiwali artystów.
Po koncercie w siedzibie OSP w
Błędowie odbyło się spotkanie opłatkowe, połączone z uroczystym obiadem, któremu przewodzili wójt Marek Mikołajewski i przewodniczący rady gminy Mirosława Jakubczak
oraz ks. proboszcz Andrzej Krynicki.
Tydzień wcześniej bożonarodzeniowy koncert w kościele w Rososzy (gm. Chynów) dał miejscowy zespół wokalny Anima, w którym pod
kierunkiem Katarzyny Schab śpiewa
młodzież w wieku od 12 do 19 lat. W
tym roku w repertuarze znalazły się
utwory takich wykonawców jak: Natalia Kukulska, Kasia Stankiewicz i
Mietek Szcześniak. Po koncercie można było wspomóc zespół, który zbiera
fundusze na wakacyjny wyjazd połączony z warsztatami.
– Anima śpiewa już prawie dwa
lata. Funkcjonuje dzięki mobilizacji, samoorganizacji, ciężkiej pracy i
ofiarności parafian, a także przyjaciół
z parafii Sobików, którzy pomogli zakupić niezbędny sprzęt – mówi Katarzyna Schab.
W najbliższą niedzielę będzie można posłuchać zespołu w kościele w
Zbroszy Dużej (gm. Jasieniec). (pc)
OBWIESZCZENIE
Starosty Piaseczyńskiego
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. 193 poz. 1194 z późn. zm.), art. 33 - 36 i art. 38
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., oraz
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.),
22 7371001
RTG CENTRUM
22 3883830
ANALIZY LEKARSKIE
GÓRA KALWARIA
ul.Wyszyńskiego 7L
od PON. do PT.
w godz. 8-10
ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 09.12.2011 r. o wydanie decyzji zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Heleny
Marusarzówny na odcinku ul. Wojska Polskiego do łącznika z Aleją Róż w
Piasecznie.
Obszar inwestycji obejmuje:
nieruchomości z obrębu 0015 w Piasecznie, oznaczone wg katastru
numerami: 21/138, 21/13, 21/85, 13/34, 23, 21/89.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać wgląd do dokumentacji sprawy w
Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pok. 139, w
dniach przyjęć interesantów: poniedziałki 8 – 16, wtorki 8 – 12, czwartki 8 -12,
piątki 8-16. Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w
terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Starosta Piaseczyński
SZAMBA BETONOWE
ATEST PZH
PRODUCENT
TRANSPORT+MONTAŻ
tel. 0 601 29 34 65
048 33 17 441
www.transbet.pl

Podobne dokumenty