Projekt „Mleczna droga – od krowy do kartonu” Dzieci

Komentarze

Transkrypt

Projekt „Mleczna droga – od krowy do kartonu” Dzieci
Projekt „Mleczna droga – od krowy do kartonu”
Dzieci mieszkające w mieście z codziennego doświadczenia wiedzą, że mleko pochodzi z kartonu,
który kupowany jest w sklepie. Również w szkole otrzymują kartoniki z mlekiem gotowe do
spożycia. Nie mają więc możliwości obserwować drogi powstawania i produkcji mleka.
Celem projektu Polskiej Izby Mleka jest pokazanie dzieciom drogi mleka od krowy do
kartonika. Zademonstrowanie zarówno początkowego etapu jakim jest pielęgnacja
zwierzęcia, dojenie, jak również produkcji i umieszczeniu mleka w bezpiecznym, wygodnym
opakowaniu czyniącym mleko gotowym do spożycia.
Projekt w formie edukacyjnych „mlecznych lekcji”, wspartych równolegle konkursem
plastycznym. Szkoły podstawowe w Białymstoku otrzymają kolorowe książeczki edukacyjne
obrazujące proces powstawania mleka, które będą doskonałym wprowadzeniem do tematu i
przedmiotem mlecznej lekcji. Ukoronowaniem działań i główną nagrodą konkursową będzie
wizyta dzieci w gospodarstwie.
Działania adresujemy do dzieci z klas I – III Szkół Podstawowych w Białymstoku.
Strategię oparliśmy na dziecięcej ciekawości i potrzebie poznawania świata. Poprzez
inspirujące zajęcia w formie mlecznych lekcji oraz bezpośredni kontakt ze zwierzętami i
rolnikami w trakcie wizyt w gospodarstwie, apetyt małych odkrywców świata na poznawcze
wartości połączony zostanie z misją edukacyjną.
Nie mamy wpływu na zmianę otaczającego nas świata, postęp i nowoczesne technologie, ale
możemy zadbać o wychowanie młodego pokolenia w otoczeniu przydatnych i wartościowych
przekazów, które zaprocentują większą świadomością i wiedzą na temat drogi mleka od krowy
na pastwisku do kartonika w szkole. Z pewnością przełoży się to również na spożycie mleka
przez dzieci.
Projekt uzyskał honorowy patronat Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka
Województwa Podlaskiego.
Projekt sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Podobne dokumenty