SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Zakup ulotek

Komentarze

Transkrypt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Zakup ulotek
Załącznik nr 1 do SIWZ
ZP/3/2009
(oznaczenie postępowania)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup ulotek, plakatów, gadŜetów”
Dla projektu „BiznesAkademika
przedmiot zamówienia obejmuje:
–
promocja
przedsiębiorczości
akademickiej”
1. projekt, przygotowanie do druku, druk ulotek
√ Ilość 20.000 szt. , druk w 4 partiach, po 5000 szt. (2 projekty ulotki, po 10.000 na
projekt)
√ Format A4 falcowany do formatu A5
√ Pełen kolor
√ Papier 150g/m2, kreda matowa
√ Opracowanie dwóch projektów ulotki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
2. projekt, przygotowanie do druku, druk plakatów
√ Ilość 200 szt.
√ Format A3
√ Pełen kolor
√ Papier 150g/m2, kreda matowa
√ Opracowanie projektu plakatu z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
3. projekt, przygotowanie do druku, wykonanie roll-up
√ Ilość 1 szt.
√ Rozmiar: od 80 cm do 100 cm szer. X 200cm wys.
√ Pełen kolor
√ Opracowanie projektu roll-up z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
4. projekt, przygotowanie do druku, druk grafiki na potykacz
√ Ilość 4 szt.
√ Rozmiar: 70 cm x 100 cm
√ Pełen kolor
√ Druk na materiale samoprzylepnym, błyszczącym
√ Opracowanie jednego projektu grafiki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Naklejenie na podstawę potykacza, dostarczoną przez Zamawiającego
√ Dostarczenie do Zamawiającego gotowego potykacza
5. dystrybucja materiałów informacyjnych:
√ 20.000 szt. ulotek jako insert, załącznik lub wrzutka do skrzynki pocztowej, itp.
√ w okresie od września 2009 do października 2010, w partiach po 5.000 ulotek
√ Dystrybucja w aglomeracji śląskiej + główne miasta subregionów woj. śląskiego
1/4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6. długopis z nadrukiem logotypu
√ długopis plastikowy
√ kolor niebieski wkładu
√ kolor niebieski długopisu (maksymalnie zbliŜony do koloru niebieskiego logo serwisu
DlaFirmy.info.pl)
√ nadruk logotypów (wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego)
√ 6 kolorów, nadruk po obu stronach długopisu
√ ilość: 600 szt.
7. blok piśmienny w kratkę z nadrukiem logotypów
√ format A4
√ Papier 120g offset
√ ilość kartek: 20
√ bez okładek
√ nadruk logotypów – 4 kolory
√ ilość 600 szt.
√ Opracowanie projektu graficznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
8. teczka na materiały A4 z nadrukiem
√ Papier kreda mat 350g
√ wykrojnik standardowy
√ nadruk 4 kolory
√ ilość 600 szt.
√ Opracowanie projektu graficznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
9. brelok plastikowy z Ŝetonem + nadruk
√ nadruk logotypu na awersie, 4 kolory, naklejka przestrzenna, druk cyfrowy
√ nadruk logotypów na rewersie, 4 kolory, nadruk zwykły
√ kolor breloka granatowy (maksymalnie zbliŜony do koloru niebieskiego logo serwisu
DlaFirmy.info.pl)
√ ilość 600 szt.
√ Opracowanie projektu graficznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
2/4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dla projektu „Poznaj komputer” przedmiot zamówienia obejmuje:
1. projekt, przygotowanie do druku, druk ulotek
√ Ilość 500 szt. (wg dwóch projektów)
√ Format A5
√ Pełen kolor
√ Papier 150g/m2, kreda
√ Opracowanie projektu ulotki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
2. projekt, przygotowanie do druku, druk grafiki na potykacz
√ Ilość 2 szt.
√ Rozmiar: 70 cm x 100 cm
√ Pełen kolor
√ Druk na materiale samoprzylepnym
√ Opracowanie jednego projektu grafiki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Naklejenie na podstawę potykacza, dostarczoną przez Zamawiającego
√ Dostarczenie do Zamawiającego gotowego potykacza
3. projekt, przygotowanie do druku, druk certyfikatu
√ Ilość 70 szt.
√ Format A4
√ Pełen kolor
√ Papier 200-250g/m2, kreda
√ Opracowanie jednego projektu grafiki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
4. teczka na materiały A4 z nadrukiem
√ Ilość 70 szt.
√ Format A4
√ Kolor 4+0
√ Papier kreda mat 350g
√ Opracowanie jednego projektu grafiki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
5. notes z nadrukiem logotypów
√ Ilość 150 szt. po 60 kartek z podkładką tekturową
√ Format A5
√ Kolor 4+0
√ Papier 120g offset
√ Opracowanie jednego projektu grafiki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
6. długopis z nadrukiem logotypów
√ Ilość 150 szt.
√ nadruk logotypów (wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego)
√ 6 kolorów, nadruk po obu stronach długopisu
√ Opracowanie jednego projektu grafiki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
3/4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6. odstresowywacz z nadrukiem
√ Ilość 150 szt.
√ nadruk logotypów: 6 kolorów
√ Opracowanie jednego projektu grafiki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
√ Dostarczenie do Zamawiającego
Dla projektu „Enterprise Europe Network” przedmiot zamówienia obejmuje:
1.
długopis z nadrukiem logotypów
√ Ilość 1000 szt.
√ nadruk logotypów (wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego)
√ 6 kolorów, nadruk po obu stronach długopisu
√ Opracowanie jednego projektu grafiki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
Dostarczenie do Zamawiającego
Dla projektu „Punkt Konsultacyjny” przedmiot zamówienia obejmuje:
1. długopis z nadrukiem logotypów
√ Ilość 1000 szt.
√ nadruk logotypów (wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego)
√ 6 kolorów, nadruk po obu stronach długopisu
√ Opracowanie jednego projektu grafiki z przeniesieniem autorskich praw majątkowych +
przygotowanie do druku
Dostarczenie do Zamawiającego
Uwaga:
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za usługi (czynności) faktycznie
wykonane.
Projekty graficzne wymagają akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem
realizacji zamówienia.
zatwierdził w dniu ………………………………… r.
4/4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty