cypr – piekarz - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Komentarze

Transkrypt

cypr – piekarz - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
European Employment Services
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Toeuń)
CYPR – PIEKARZ
PRACODAWCA:
SIGMA BAKERY LTD
Miejsce pracy:
Limassol
Liczba miejsc pracy:
26
Zakres obowiązków:
Produkcja wyrobów spożywczych m.in. pieczywa.
Wymagania:
- znajomość języka
Podstawowa znajomość języka angielskiego.
- wykształcenie
Mile widziane wykształcenie kierunkowe.
- doświadczenie
Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku.
Warunki pracy:
- data rozpoczęcia
Od zaraz.
- czas pracy
Pełen etat, 39 godzin tygodniowo.
- godziny pracy
Na nocną zmianę.
- wynagrodzenie
Od 940 do 1100 euro miesięcznie
- zakwaterowanie
Zapewnione przez pracodawcę, który potrąca 10% wynagrodzenia brutto.
- wyżywienie
Na koszt pracownika.
- podróż
Na koszt pracownika.
- inne
Pracodawca oferuje 13 pensję.
Rekrutacja:
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Toruniu w marcu 2008 roku.
Kandydaci zainteresowani ofertą pracy i spełniający wymagania pracodawcy proszeni są o
dostarczenie swojego CV w języku angielskim (na dyskietce lub płycie) do Asystenta Eures w
Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania lub bezpośrednio do Doradcy
Eures w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie lub przesłanie pocztą elektroniczną na
adres: [email protected]
Uwaga:
Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że
wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w
sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego
udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA
www.europa.eu.int/eures
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
www.wup-rzeszow.pl

Podobne dokumenty