opis techniczny - plac zabaw władysławowo

Komentarze

Transkrypt

opis techniczny - plac zabaw władysławowo
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PLAC ZABAW
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
PLAC ZABAW
1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Dane ogólne:
Inwestor: Gmina Miasta Władysławowo
Adres: ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
Obiekt: plac zabaw – 1 kpl
Adres obiektu: Władysławowo, ul. Jachtowa, działka nr 147/4 o pow. 11.900,00m2
1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu zabaw na terenie działki nr
147/4 przy ulicy Jachtowej w miejscowości Władysławowo.
Teren opracowania położony jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych.
1.3. Materiały wyjściowe
Do wykonania projektu wykorzystano mapę geodezyjną do celów projektowych w
skali 1:500.
Przed przystąpieniem do prac projektowych dokonano wizji w terenie.
W projekcje wykorzystano wytyczne inwestora dotyczące zagospodarowania
terenu.
1.4. Stan istniejący.
Teren aktualnie spełnia funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Na pierwszym
poziomie znajduje się ogrodzony plac zabaw dla dzieci. Elementy placu zabaw
zostały posadowione w 2011r i są w dobrym stanie technicznym – zostaną
zaadoptowane w nowym zagospodarowaniu terenu. Dojście do placu zabaw jest
możliwe od strony ul. Jachtowej po schodach lub pochylni które wymagają
remontu. Na pozostałej części terenu komunikację wyznaczają nieregularne
przedepty. Obok placu zabaw znajduje się palenisko i sześć drewnianych ławek
rozstawionych na trawie.
Na wyższym tarasie znajduje boisko do gry w koszykówkę wykonane z
przemysłowej kostki betonowej. Pomiędzy kostkami przyrasta trawa. Na boisku
znajdują się dwa kosze w złym stanie technicznym. Obok boiska rozwieszona jest
siatka do gry w siatkówkę. Zieleń na terenie objętym opracowaniem jest
chaotycznie rozmieszczona – nie zauważa się ładu kompozycyjnego. Teren porasta
roślinność łąkowa i samosiewy.
1.5. Lokalizacja, sposób zabudowy i orientacja.
Projektowany obiekt zlokalizowany będzie na działce nr 147/4 w miejscowości
Władysławowo, przy ulicy Jachtowej, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów
jednorodzinnych.
1.6. Warunki gruntowo-wodne:
W miejscu projektowanej lokalizacji placu zabaw występują proste warunki
gruntowe. Teren zaliczony został do pierwszej kategorii geotechnicznej.
proste warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów
jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie
obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku występowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,
Kategoria geotechniczna:
pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów,
takie jak:
• lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
• ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie
przekracza 2 m,
• wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3 m wykonywane
zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu
rurociągów,
2.0. DANE TECHNICZNE O OBIEKCIE
2.1. Wykaz elementów rekreacyjnych i zabawowych:
Projektuje się urządzenia drewniano – metalowo – plastikowe osadzone w fundamencie
betonowym (beton klasy C20/25). Elementy metalowe narażone na korozję
zabezpieczone antykorozyjne, ocynkowane lub proszkowo malowane.
Urządzenie nr 1 – tablica informacyjna – regulamin (1 szt)
• słupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowociśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.
• tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym.
Napisy i znaki wykonane metodą sitodruku
Urządzenie nr 2 – huśtawka podwójna z belką metalową (1 szt)
• słupy wykonane z drewna rdzeniowego sosnowego impregnowanego
próżniowo-ciśnieniowo osadzone
• 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na
betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.
• nogi drewniane huśtawki zabezpieczone przed szkodliwym wpływem
warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie
naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne.
•
•
•
•
Górna belka metalowa huśtawki, pospawana z giętych rur o średnicy 60 mm
połączonych płaskownikami,
malowana
farbami
proszkowymi
poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.
Siedziska
z atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk
i elementy złączne
ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami
pole strefy bezp. -12 m²
obwód strefy bezp.-13,3mb
maks. wysokość upadku-0,58m
zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat
Urządzenie nr 3 – karuzela krzyżowa (1 szt)
• karuzela typu krzesło obrotowe z 4 siedziskami.
• podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), w dolnej części stanowi
zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w
gruncie na głębokości 40 cm.
• eo rury podstawy wspawany wał, na którym umieszczone są łożysko kulkowe i
2 łożyska stożkowe.
• ruchomy krzyżak karuzeli wykonany z rury Φ108 mm (obudowa łożysk) oraz 4ech poziomych rur
• Φ 89 mm z przyspawanymi płaskownikami do przykręcenia gumowych siedzisk
z atestem oraz z wykonanych z rur Φ 26,9 mm oparć. Elementy wykonane ze
stali zabezpieczone antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym do
warunków zewnętrznych.
• elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami
• zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat
• pole powierzchni strefy bezpieczeństwa – 26,50m2
• obwód strefy bezpieczeństwa – 18,50m
Urządzenie nr 4 – huśtawka ważka na podstawie metalowej (1 szt)
• huśtawka ważka - tradycyjna huśtawka wagowa 2 osobowa, mocowana na
podstawie metalowej 60cm w gruncie na betonowych fundamentach .
• mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy .
• belka pozioma wykonana z drewna sosnowego rdzeniowego impregnowanego
próżniowo
• ciśnieniowo o średnicy 14 cm .
• siedziska huśtawki i stelaż rączek wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej z
filmem
• melaminowym gr.18 mm.
• ze względów bezpieczeństwa zamocowane na końcach belki gumowe odbojniki
amortyzujące.
• podstawa huśtawki wykonana z giętych pospawanych rur ,spoiny i krawędzie
załagodzone i
• zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie farbami proszkowymi
poliestrowymi
• pole strefy bezp. - 12 m²
• obwód strefy bezp. - 13,3mb
• maks. wysokość upadku - 0,58m
• zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat
MONTAŻ HUŚTAWKI WAŻKI.
• fundament wykonać z betony minimum klasy B15.
Urządzenie nr 5 – bujak konik (1 szt)
• sprężynowiec ze stelażem ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym
gr.18mm wykonanym z wyciętych kształtowo formatek z namalowanymi rysami
konika.
•
•
•
•
•
•
•
•
formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi
plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania
sprężyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez
lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.
rączki (podnóżki) plastikowe , duże , zapobiegające przed urazami oka.
stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana
proszkowo ) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem
fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia w gruncie.
sprężynowiec posadowiony na głębokości 0,45m
pole strefy bezp. -3,80m²
obwód strefy bezp.-7,00mb
maks. wysokość upadku - 0,46m
zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat
Urządzenie nr 6 – twierdza (1 kpl)
• w celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają
przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone
cylindrycznie , o średnicy 12cm . Dla zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne
pęknięcia, słupy są dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górne powierzchnie słupów
•
•
konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi
plastikowymi kapturami. Słupy tworzące konstrukcję nośną osadzone 10 cm nad
powierzchnią gruntu za pomocą ocynkowanych stalowych okuć kotwionych na
betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.
elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym
wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie
naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne.
Dachy wykonane z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE), które nie
wchłaniają wody, są odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i
promieniowanie UV.
zabezpieczenia i ścianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE,
ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierząt, roślin lub
postaci z bajek. Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej i
kwasoodpornej. Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak:
drabinki, poręcze, uchwyty, pomosty, bariery, zabezpieczone farbami
•
•
•
proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków
atmosferycznych. Do połączeń podzespołów z drewnem stosujemy stalowe
łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, gdyż tego typu połączenie, w
odróżnieniu od łączników gwintowych zapewnia nieluzujące się złącze w
drewnie. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach
zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat
pole powierzchni strefy bezpieczeństwa – 28,00m2
obwód strefy bezpieczeństwa – 22,00m2
Urządzenie nr 7 – przeplotnia kula (1 szt)
Materiał: metal
- konstrukcja przeplotni kula wykonana jest z rur o przekrojach Fi 114,3x3,6mm, fi
48x2,9mm, 38x2,09mm,
- podłoga urządzenia wykonana może być z blachy typu łezka lub sklejki wodoodpornej
antypoślizgowej,
- konstrukcja wypełniona jest linami stalowymi w oplocie polipropylenowym.
- całość może być ocynkowana metodą ogniową, malowana farbami akrylowymi lub
metodą proszkową,
- montaż na gotowych prefabrykatach betonowych
2.2. Nawierzchnia placu zabaw
Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię wylewaną, składającą się z granulatu
SBR i EPDM Oba granulaty kładzione są na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna
warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, górna warstwa
EPDM nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszą granulację niż SBR. Występuje w
wielu kolorach i jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie
wody oraz niskie i wysokie temperatury.
Nawierzchnia posiadać powinna certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atest PZH. S
Wymagane warstwy podbudowy pod nawierzchnie to, licząc od górnych warstw:
- elastyczna nawierzchnia – gr. 9cm (EPDM – 1,5cm, SBR – 7,5cm)
- chudy beton – gr. 15cm
- podsypka piaskowa – gr.10cm
Podłoże przed położeniem płyt musi być dokładnie zagęszczone i wypoziomowane.
Wyrób zapewnia pełną przesiąkliwość dzięki czemu niewymagane jest wykonanie
drenażu. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni
spadek ok. 1%.
Podłoże nie może wykazywać odchylenia od poziomu większego niż 5 mm przy 3 m na
łacie. Na tak przygotowane podłoże można dokonywać układania warstwy bezpiecznej
nawierzchni stosując się do instrukcji producenta. Na styku z nawierzchnią trawiastą,
nawierzchnię z płyt należy ograniczyć obrzeżem trawnikowym, np. betonowym
posadowionym o 2 cm poniżej poziomu nawierzchni z płyt.
UWAGI:
- wysokości upadku z urządzenia (HIC) przyjęte zostały wg danych producentów
wyposażenia placów zabaw.
- grubości płyt nawierzchni elastycznej dostosowano do wysokości upadku z urządzeń
- wszystkie produkty muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty oraz być zgodne
z polskimi normami.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości określonych dla danego urządzenia,
lecz nie mniejszej niż 1,5m, uzyskany zgodnie z PN-EN 1177
- Karta techniczna produktu
- Gwarancja na minimum 24 miesiące potwierdzona przez producenta lub jego
przedstawiciela.
Kolorystyka nawierzchni:
- kolor morski - RAL 5018
- kolor niebieski RAL 5021
Konstrukcja nawierzchni.
Elementy nawierzchni elastycznej muszą być instalowane na równych i stabilnych
podłożach, jak np. wylewka betonowa lub zagęszczone kruszywa. W obszarze
opracowania istnieją warstwy podbudowy z kruszyw przygotowane pod położenie
nawierzchni elastycznej, wymagają one jednak zagęszczenia i wyrównania. Cześć
warstw należy przebudować, poprzez wybranie istniejących warstw kruszyw i ułożenie
ich od nowa, zagęszczenie i wyrównanie wg warstw oznaczonych na rysunku. Grubość
warstwy piasku należy dopasować do grubości płyt, tak żeby wierzchnia warstwa
wszystkich płyt elastycznych była na równym poziomie – 2cm powyżej krawędzi
istniejącego betonowego krawężnika.
materiał*
darń / gleba
kora
wióry
piasek***
żwir***
inne
materiały
opis
wielkość elementów [mm]
kawałki wielkości 20-80
wielkości od 5 do 30
ziarno od 0,2 do 2
ziarno od 2 do 8
minimalna grubość
[mm]**
300
300
300
300
z prób określenia HIC****
maksymalna
wys. spadania [cm]
do 100
do 300
do 300
do 300
do 300
badano krytyczną
wysokość upadku
* - materiały odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci
** - jeżeli używa się materiału rozdrobnionego luzem, należy go układać warstwą
grubszą o 200 mm od wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysokości upadku
*** - bez cząsteczek mułu lub gliny
**** - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu głowy powodowane upadkiem
3.0. WPŁYWA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, które nie oddziałują negatywnie
na środowisko w rozumieniu przepisów Prawa ochrony przyrody i rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Z 2004 roku, Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi
zmianami), nie wymaga więc uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
4.0. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE ROBÓT
BUDOWLANYCH
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.
414 z późniejszymi zmianami) budowa obiektów małej architektury (placów zabaw i
rekreacji) w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi
administracji architektoniczno – budowlanej, nie wymaga więc uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę.
UWAGA:
Do budowy inwestor może przystąpić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia
kompletnego wniosku, jeśli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art.30).
Przystąpienie do budowy przed potwierdzeniem zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu organu
będzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48). Roboty budowlane
należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami powyższego zgłoszenia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art.5).
5.0. WARUNKI BHP.
Podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych należy Przestrzegać
następujących zaleceń :
- zapoznać pracowników z technologią montażu oraz organizacją prac, a także
zwrócić uwagę na grożące niebezpieczeństwa,
- w razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych, niewypałów lub
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć
w terenie strefę niebezpieczną o odpowiednio ją oznaczyć
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta
Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy.
Brodnica, marzec 2014
Podpis autorów opracowania:

Podobne dokumenty