Zał. nr 1 do SIWZ - Zakres rzeczowy

Komentarze

Transkrypt

Zał. nr 1 do SIWZ - Zakres rzeczowy
Załącznik Nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013
Zakres rzeczowy
dotyczący postępowania przetargowego na wynajem długoterminowy 4 szt.
samochodów osobowych na rzecz NITROERG S.A.
Wynajem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z kompleksową
obsługą na okres 60 miesięcy od dnia dostarczenia wg poniŜszej specyfikacji.
Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych i wyposaŜenia
WYMAGANIA MINIMALNE
Rok produkcji
2013
Marka i model
Preferowane:
Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Golf
Typ nadwozia
2 x Sedan, 2 x Kombi
Rodzaj homologacji
Samochód osobowy
Ilość
2 szt. + 2 szt.
Paliwo
Diesel
Moc
Min. 120 KM
Liczba drzwi
4+1
Skrzynia biegów
Manualna/5 lub 6 stopniowa
Kolor
Lakier – srebrny metalik
WyposaŜenie podstawowe:
Fabryczne
WyposaŜenie dodatkowe
Koła
Limit przebiegu pojazdu – dla 1 sztuki
- alarm
- zamek centralny
- 2 piloty zdalnego sterowania
- kierownica regulowana, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja Climatronic
- elektryczne szyby
- elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka
- nawigacja satelitarna z mapą Europy + radio CD z
MP3 + 8 głośników (4 przód + 4 tył)
- kolorowy wyświetlacz LCD na desce rozdzielczej
- poduszki powietrzne kierowcy i pasaŜera
- kontrola trakcji
- zagłówki tył i przód
- tapicerka w kolorze ciemnym
- dywaniki gumowe przód i tył
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Dwa komplety kół (lato/zima): letnie z felgami
aluminiowymi i zimowe z felgami stalowymi
Bez limitu opon w całym okresie trwania umowy
250 000 km / 60 miesięcy (około 50 000 km / rocznie)
Limit kilometrów wyliczony jako średni przebieg dla
wszystkich samochodów objętych umową najmu.
Okres najmu przedmiotów najmu
60 miesięcy od daty dostarczenia
UWAGI:
Samochody o tej samej specyfikacji wyposaŜenia
fabrycznego i dodatkowego oraz koloru.
1
Załącznik Nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013
Oczekiwany termin dostawy: do 15 lipca 2013 roku.
W przypadku niedotrzymania terminu dostawy obowiązują zapisy w umowie najmu.
Stawki opłat miesięcznych zawierają następujący zakres usług zapewniony przez Wykonawcę:
1. Finansowanie floty – zakup nowego pojazdu, rejestracja, dokumenty pojazdu, przygotowanie
pojazdu do wydania, dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego, przekazanie samochodu
i dokumentów uŜytkownikowi.
2. Ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW ze zniesieniem udziału własnego w szkodach przez
cały okres trwania umowy, franszyza integralna max. 500 zł netto oraz nadzór nad procesem
likwidacji szkód bez angaŜowania czasu Zamawiającego.
3. Usługa Assistance całodobowa - zakres terytorialny RP oraz Europa.
4. Samochód zastępczy udostępniony natychmiast w przypadku, gdy serwis stwierdzi, iŜ usterka
/naprawa potrwa dłuŜej niŜ 24 godziny oraz w przypadku kradzieŜy, wypadku lub innego zdarzenia
powodującego unieruchomienia pojazdu w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych,
z gwarancją zapewnienia samochodu tej samej klasy, dostarczenie samochodu do miejsca
wyznaczonego przez Zamawiającego.
5. Obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze
w autoryzowanych serwisach z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne,
przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, (przynajmniej jeden punkt serwisowy
nie dalej niŜ 50 km od siedziby Zamawiającego).
Obsługa techniczna i naprawa: elementów układu hamulcowego (klocki, tarcze), elementów układu
zawieszenia (tuleje zawieszenia, amortyzatory, łączniki stabilizatora), elementy układu kierowniczego
(drąŜki kierownicze, końcówki drąŜków), elementy układu przeniesienia napędu (sprzęgło, skrzynia
biegów), elementy układu napędowego (naprawa silnika), elementy układu elektrycznego (naprawa
lub wymiana instalacji elektrycznej producenta, Ŝarówek) oraz obsługa i naprawa innych elementów
związanych z normalną eksploatacją pojazdu.
Obsługa serwisowa obejmuje naprawy wynikające z normalnej eksploatacji, niezbędne regulacje,
uzupełnienie płynów eksploatacyjnych z wyłączeniem płynu do spryskiwacza.
6. Serwis ogumienia – naprawa lub wymiana uszkodzonego ogumienia, zakup i wymiana ogumienia
wynikająca z naturalnego zuŜycia, wymiana sezonowa (opony letnie i zimowe), przechowanie
i ocena zuŜycia opony, jeden punkt serwisowy nie dalej niŜ 20 km od siedziby Zamawiającego,
bez limitu ilości opon w całym okresie trwania umowy.
7. Flotowe rozliczanie kilometrów - ujednolicona opłata za kaŜdy dodatkowy kilometr ponad kontrakt
oraz za kaŜdy kilometr zakontraktowany, niewykorzystany. MoŜliwość przeszacowania wysokości
Czynszu Najmu odpowiednio do rzeczywistego przebiegu pojazdów.
8. BieŜąca kontrola kosztów, koordynacja i doradztwo (zgłoszenie reklamacji dostępność 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu).
2

Podobne dokumenty