(strona internetowa Zamawiającego) Dot. Przeprowadzenia post

Komentarze

Transkrypt

(strona internetowa Zamawiającego) Dot. Przeprowadzenia post
Egz. Nr …………
Malbork dnia 01.10.2014r.
Wszyscy wykonawcy
(strona internetowa Zamawiającego)
Dot. Przeprowadzenia postępowania o zamówienie na dostawę okularów przeciwsłonecznych
pilota dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
ZP/140/IX/2014/AH.
Jednostka Wojskowa 1128 w Malborku informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na
dostawę okularów przeciwsłonecznych pilota dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 w oparciu o wewnętrzną instrukcję określającą środków
publicznych, zostało unieważnione w związku z brakiem dwóch ważnych pisemnych ofert.
Na powyższe zapytanie cenowe wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1
Salon Optyczny TIMAK Rafał Wiśniewski
Ul. Kościuszki 23
82 -200 Malbork
WARTOŚĆ: 450,00zł brutto
Oferta nr 2
MEDKUL Edyta Wójcik – Mendyk
Ul. Modzelewskiego 8/23
02 – 679 Warszawa
WARTOŚĆ: 55 165,50zł brutto
Zgodnie z Procedurami udzielania zamówień publicznych §8 pkt 6 „Wybór oferenta może zostać
dokonany na podstawie przynajmniej dwóch ważnych pisemnych ofert”.
Oferta nr 1 podlega odrzuceniu ponieważ nie została sporządzona w sposób prawidłowy. Formularz
ofertowy Wykonawcy został wypełniony błędnie. W pozycji, gdzie należało wpisać wartość całego
zamówienia Oferent wpisał prawdopodobnie wartość brutto 1 szt. okularów:
netto: 365,85zł
podatek VAT 23%
brutto: 450,00zł
1
W tabeli oferent wpisał tylko model oferowanego artykułu bez wypełnienia jej:
Lp.
Nazwa przedmiotu
Jm
Cena
jednostkowa
netto w PLN
Ilość
sztuk
Wartość netto
w PLN
VAT
%
Wartość
brutto
w PLN
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
Okulary przeciwsłoneczne pilota
RAYBAN AVIATOR
model/producent*
szt.
RAZEM
150
23
23
W związku z powyższym oraz zgodnie z Procedurami udzielania zamówień publicznych §8 pkt 6,
Przewodniczący Komisji Przetargowej postanowił unieważnić postępowanie przetargowe.
DOWÓDCA
…………………………..
Wykonano w 1 egz.:
Egz. Nr 1 – ad acta (T:11/13) (Bc)
Wykonała: A. Halama (tel. 55 620 67 07)
Dostęp do dokumentu: sekcja zamówień Publicznych
2