Bulletin Announcement #1 / Ogłoszenie do Biuletynu #1 Jaki jest

Komentarze

Transkrypt

Bulletin Announcement #1 / Ogłoszenie do Biuletynu #1 Jaki jest
Bulletin Announcement #1 / Ogłoszenie do Biuletynu #1
DLACZEGO DAROWIZNA MAJĄTKU O ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI JEST TAK POŻĄDANA?
Jaki jest najlepszy rodzaj majątku, który osoba może przeznaczyć na rzecz Kościoła? Z
podatkowego punktu widzenia, darowizny w postaci papierów wartościowych lub
nieruchomości, których wartość uległa zwiększeniu są niekwestionowanym zwycięzcą.
Dlaczego? Ponieważ ofiarodawcy zyskują podwójną korzyść podatkową: mogą odliczyć od
podatku kwotę wartości rynkowej ofiarowanego majątku – jeżeli ofiarodawca był właścicielem
majątku przez co najmniej rok – oraz mogą uniknąć podatku od wzbogacenia od „dochodu na
papierze”.
Warto też pamiętać, iż można przekazać papiery wartościowe teraz i nadal mieć możliwość
pobierania z ich tytułu dożywotniego zysku . Kościół przejmie własność papierów
wartościowych dopiero po śmierci ofiarodawcy. A w obecnym roku uzyskasz możliwość odpisu
od podatku wartości donacji i zminimalizujesz wysokość podatku od wzbogacenia od „zysku na
papierze”.
Prosimy skontaktować się z panią Patti Condon z Archidiecezjalnego Biura Zarządzania i
Rozwoju pod numerem telefonu: (312) 534-7911.
Bulletin Announcement #2 / Ogłoszenie do Biuletynu #2
DOŻYWOTNI DOCHÓD DLA CIEBIE ... KORZYŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI NASZEJ PARAFII
Dożywotnia renta związana z darowizną charytatywną to niezwykły sposób na przekazanie
darowizny, zwiększenie swojego dochodu , oraz obniżenie należnego podatku – wszystko przez
jedną transakcję! Archidiecezjalny program dożywotnej renty od darowizny charytatywnej został
stworzony w celu z myślą o naszych parafianach, którzy wyrażali chęć dokonania znacznej
darowizny, zachowując dla siebie prawo do czerpania z niej dożywotniego zysku .
Dożywotnia renta od darowizny na cel charytatywny zapewnia:

Dożywotni dochód – w atrakcyjnej kwocie;

Oszczędności podatkowe – znaczna część kwoty, która zostanie przekazana jest
zwolniona od podatku jako darowizna charytatywna;

Dochód wolny od podatku – znaczna część wypłaty jest zwolniona od podatku;

Osobistą satysfakcję – wiedząc, iż Twoja darowizna wspomoże Kościół w
nadchodzących latach.
Dożywotnie renty od darowizny obliczne są na podstawie wieku osoby lub osób, które będą
otrzymywały dochód. Po więcej informacji, oraz aby otrzymać darmowy katalog, proszę
skontaktować się z panią Patti Condon z Archidiecezjalnego Biura Zarządzania i Rozwoju pod
numerem telefonu: (312) 534-7911.
Bulletin Announcement #3 / Ogłoszenie do Biuletynu #3
POZOSTAWIENIE ZAPISU Z KONT EMERYTALNYCH
Obecnie, ofiarodawcy nie mogą bezpośrednio przekazywać datków na rzecz Kościoła ze swoich
Indywidualnych Kont Emerytalnych (IRA); na dzień dzisiejszy prawo umożliwiające takie dary
nie zostało odnowione na rok 2014. Jednakże wykorzystanie dochodu z kont emerytalnych na
darowizny charytatywne w sposób pośredni nadal może mieć sens.
Pomimo, iż dochód z konta emerytalnego jest objęty podatkiem dochodowym, bezpośrednie
przekazanie tej kwoty na rzecz naszego Kościoła pozwoliłoby na wykorzystanie zwolnienienia
podatkowego związanego z donacją charytatywną, co pomogłoby wyrównać straty związane z
pobranym podatkiem.
Oczywiście nadal możliwe jest przekazanie na rzecz Kościoła kapitału z indywidualnego konta
emerytalnego – w całości lub w części – po śmierci beneficjenta. Kapitał z konta emerytalnego
może podlegać wysokiemu opodatkowaniu w wypadku pozostawienia go najbliższym.
Archidiecezjalne biuro zaplanowanego przekazania służy pomocą w odpowiedzi na jakiekoliwek
pytania z tym związane. Prosimy skontaktować się z panią Patti Condon z Archidiecezjalnego
Biura Zarządzania i Rozwoju pod numerem telefonu: (312) 534-7911.

Podobne dokumenty