1 Sposób zaliczenia przedmiotu 2 Przykładowe zadania ze wstępu

Komentarze

Transkrypt

1 Sposób zaliczenia przedmiotu 2 Przykładowe zadania ze wstępu
1
Sposób zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie odbędzie się na ostatnich zajęciach, tj. 07.06.2008r. w dwóch etapach. Podczas pisania programów nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych.
1.1
Zasady zaliczenia
1. I etap: Studenci przez 30 - 40 minut rozwiązują zadanie (pisząc program) na ocenę dostateczną. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do II etapu jest zaliczenie
I etapu, tzn. program musi się skompilować i działać poprawnie (jest to wstępna
ocena, dokładne sprawdzenie programu nastąpi w innym terminie po wczesniejszym jego wydrukowaniu).
2. II etap: Studenci otrzymują zadanie nr 2 składające się z dwóch podpunktów.
Na ocenę dobrą należy zrobić jeden z nich natomiast ocenę bardzo dobrą można
uzyskać wykonując dwa podpunkty. Na koniec kody programów zostaną wydrukowane i ocenione w późniejszym terminie.
Wyniki zostaną zamieszczone na mojej stronie internetowej. Na wpisy ocen do indeksu,
wgląd do prac i ewentualne terminy poprawkowe umówimy się na ostatnich zajęciach.
Więcej szczegółów podam na zajęciach.
2
Przykładowe zadania ze wstępu do programowania
2.1
Zadania na ocenę dostateczną.
1. Napisać program, w którym użytkownik wczytuje z klawiatury tablicę 10 liczb
całkowitych, wypisuje na ekranie ową tablicę, a następnie oblicza sumę kwadratów
liczb parzystych występujących w tej tablicy.
2. Napisać program, w którym użytkownik wczytuje z klawiatury tablicę 9 liczb
rzeczywistych, wypisuje na ekranie ową tablicę, a następnie oblicza sumę liczb,
występujących w tej tablicy, których reszta z dzielenia przez 3 wynosi 4.
3. Napisać program, który utworzy tablicę 8 elementową, składającą się z pierwszych
8 liczb naturalnych podzielnych przez 5 lub 9 iwypisze ją na ekranie.
4. Napisać program, w którym użytkownik wczytuje z klawiatury tablicę 10 liczb
rzeczywistych, wypisuje na ekranie ową tablicę, a następnie oblicza iloczyn liczb,
występujących w tej tablicy, które są dodatnie.
1
5. Napisać program, w którym użytkownik wczytuje z klawiatury tablicę 8 liczb całkowitych, wypisuje na ekranie ową tablicę, a następnie oblicza pierwiastek kwadratowy z sumy liczb, występujących w tej tablicy, które należą do przedziału
[-3,2].
2.2
Zadania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.
1. Napisać funkcję (prototyp i definicję), która
(a) pobiera trzy liczby rzeczywiste będące długościami boków trójkąta i zwraca jego pole (wzór Herona). Wywołać powyższą funkcję dla przykładowych
liczb.
(b) Zmodyfikować powyższą funkcję w ten sposób, że obliczy ona dodatkowo
obwód trójkata i zwróci dwie wartości: pole i obwód (wsk. przekazać odpowiednie wartości do funkcji przez referencję lub wskaźniki).
2. Napisać funkcję (prototyp i definicję), która
(a) pobiera liczbę całkowitą i zwraca silnię tej liczby. Wywołać powyższą funkcję
dla przykładowej liczby całkowitej.
(b) Zmodyfikować powyższą funkcję w ten sposób, że obliczy ona dodatkowo
średnią arytmetyczną liczb od 1 do n i zwróci dwie wartości: silnię i średnią
(wsk. przekazać odpowiednie wartości do funkcji przez referencję lub wskaźniki).
2

Podobne dokumenty