Wybrane z prasy

Komentarze

Transkrypt

Wybrane z prasy
Wybrane z prasy
Dziennik Polski
2.12.2007 r.
„Sport, wypoczynek, rekreacja” to tytuł rozmowy
zamieszczonej w specjalnym dodatku AGH z dr. Jackiem Fukiem,
kierownikiem Studium Fizycznego i Sportu AGH. Znajdziemy w niej
informacje o historii powstania Studium, o działalności
dydaktycznej , o świetnie przygotowanej kadrze szkoleniowej
prowadzącej zajęcia ze studentami, a przede wszystkim o licznych
sukcesach którymi może się pochwalić ta jednostka . Przeczytamy
również o planach rozbudowy bazy lokalowej oraz o planach na
przyszłość związanych z obecnością sportu na uczelni.
Dziennik Polski
13.11.2007 r.
Od przyszłego roku akademickiego 2008/09 w AGH będzie
można podjąć studia na nowym kierunku: Geofizyka, ze
specjalnością Geofizyka Stosowana. Dotąd Geofizyka miała
jedynie status specjalności. Od kilku lat władze uczelni
obserwowały jednak rosnące zapotrzebowanie na absolwentów.
Geofizycy po AGH byli chętnie zatrudniani przez takie branżowe
firmy jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Geofizyka
Kraków, Geofizyka Toruń, Veritas czy British-Gas.
Dziennik Polski 16.11.2007 r.
Echo Miasta 19.11.2007 r.
Krakowskie uczelnie chcą być bardziej dostępne dla
studentów niepełnosprawnych. Wczoraj rektorzy AGH, UE, i PK
podpisali porozumienie o współpracy na rzecz osób
z dysfunkcjami, dzięki któremu będzie można wspierać
i integrować środowisko niepełnosprawnych studentów. Miało to
miejsce podczas seminarium „Wyrównywanie szans – edukacja
i praca osób niepełnosprawnych” zorganizowane przez Centrum
Integracja w Krakowie. „Myślę, że z roku na rok liczba osób
z różnymi dysfunkcjami na uczelniach będzie rosła. Chcemy
zapewnić, by czuły się dobrze w środowisku studenckim” –
powiedział Rektor AGH prof. Antoni Tajduś.
Dziennik Polski
11.11.2007 r., 16.11.2007 r.
Wczorajsze Targi Pracy AGH przyciągnęły tłumy
zwiedzających. Wzięły w nich udział firmy rekrutujące i biura pracy
takie jak: MAN, Capgemini, International Papier, Motorola Polska,
Delphi Poland, Lafarge, Geofizyka Toruń itp. Wśród licznych ofert
zawodowe propozycje znaleźć mogli dla siebie inżynierowie,
programiści, geolodzy, specjaliści budowy maszyn.
Dziennik Polski
20.11.2007 r.
AGH podpisała porozumienie o współpracy z firmą Górażdże
Cement S.A., jednym z największych w kraju producentów
cementu, betonu i kruszyw. W ramach umowy Górażdże umożliwi
studentom AGH odbywanie praktyk studenckich i dyplomowych
oraz pisanie prac magisterskich związanych ze swoją
działalnością. Akademia uwzględni w swoich programach
dydaktycznych i badawczych zagadnienia objęte obszarem
działania firmy, będzie współuczestniczyć w wybranych pracach
badawczych, a także przekazywać studentom informacje
o potrzebach kadrowych Górażdże.
Dziennik Polski
21.11.2007 r.
Wszystkie wydziały AGH stopniowo wdrażają e-learning.
Studentom są udostępniane elektroniczne materiały dydaktyczne,
a w najbliższym czasie zostaną uruchomione wirtualne laboratoria.
„Staramy się wychodzić z wieloma inicjatywami poza mury uczelni,
do gimnazjów i szkół średnich. Do unikatowych w skali kraju należy
tzw. rok zerowy, będący e-learningową formą kursów
BIP 173 / 2007
dokształcających uczniów szkół średnich w okresie
poprzedzającym rekrutację na studia. W tym roku przeszkoliliśmy
również 60 nauczycieli z Krakowa i okolic w zakresie e-learningu –
mówi prof. Jan Kusiak z Centrum E-learningu AGH.
Dziennik Polski 21.11.2007 r.
Echo Miasta 15.11.2007 r.
Kolejny głos w dyskusji pt. „Czas na metro!” podjął Rektor
AGH prof. Antoni Tajduś. „Powinniśmy rozpocząć budowę metra.
Śmieszą mnie opinie, że mogłoby ono naruszyć podziemne
zabytki. Metro może przecież zostać wybudowane na takiej
głębokości, by nie natrafić na historyczne pozostałości miasta.
Proponowałbym dwie linie, jedną zaczynającą się w Nowej Hucie,
poprzez Centrum, aż do ul. Bronowickiej oraz drugą łączącą
północ miasta z południem. Finansowanie inwestycji powinny
wspierać budżet państwa i Unia Europejska.
Również prof. Stanisław Rybicki z Wydziału Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska twierdzi, że „Miasto tej wielkości
co Kraków powinno mieć metro. Ruch powierzchniowy jest już
niewydolny. Poza tym dzięki kolejce byłoby znacznie mniej
zanieczyszczeń. Ktoś musi podjąć tę śmiałą wizję i wydać
decyzję”.
Dziennik Polski 22.11.2007 r.
Echo Miasta 26.11.2007 r.
W wypełnionej gośćmi uczelnianej auli AGH odbyła się
uroczystość odnowienia immatrykulacji absolwentów rocznika
1957/58 z wydziałów: Metalurgicznego, Elektrotechniki Górniczej
i Hutniczej, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Odlewnictwa oraz
Ceramicznego. „Jesteśmy niezmiernie dumni z naszych
wychowanków, ale mamy też nadzieję, że i wy nie wstydzicie się,
że skończyliście AGH” – powiedział Prorektor ds. Nauki
prof. Kazimierz Jeleń. Kiedy zaczynali studia było ich 118,
a wszystkich studentów uczelni zaledwie 5231.
Dziennik Polski
25.11.2007 r.
„Pracujemy z najlepszymi” to tytuł rozmowy z prof. Andrzejem
Pachem, kierownikiem Katedry Telekomunikacji na Wydziale
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, która
ukazała się w specjalnym dodatku AGH. Profesor Pach mówi
o historii Katedy, o badaniach naukowych i dydaktyce oraz
o sukcesach, które dotychczas odniosła. Jest też informacja
o nowej inwestycji – pawilonie, w którym mieszczą się nowe sale
dydaktyczne i nowoczesne laboratoria. „Przede wszystkim
planujemy udoskonalenie jakości dydaktyki i kontynuowanie badań
w najbardziej aktualnych i rozwijających się obszarach
telekomunikacji i informatyki” – powiedział o planach na przyszłość
związanych z rozwojem katedry jej Kierownik.
Przełom nr 49
5.12.2007 r.
List intencyjny w sprawie budowy centrum naukowoprodukcyjnego wysokich technologii w Brodłach podpisali:
prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH,
Jan Rychlik – Burmistrz Alwernii, Henryk Zioło – Kanclerz AGH,
Janusz Rzyman – Prezes Zarządu spółki Budus Developer i Jerzy
Krawczyk – Wiceprezes tej firmy. „W Brodłach powstanie
nowoczesny campus z ośrodkami prowadzącymi badania
w zakresie zaawansowanych technologii. W grę wchodzi np.
telefonia, informatyka, robotyka, automatyka, inżynieria
materiałowa. Uczelnia oprócz tego, że działa na polu naukowym,
chce też przyciągnąć do Krakowa i w jego okolice firmy
wykorzystujące zaawansowane technologie. Docelowo
chodzi o wybudowanie całego miasteczka, z ośrodkami
badawczymi, obiektami mieszkalnymi, sklepami” – powiedział
prof. Lis.
19
Dziennik Polski 5.12.2007 r.
Gazeta Krakowska 5.12.2007 r.
Gazeta Wyborcza 5.12.2007 r.
AGH uroczyście zainaugurowała obchody Barbórki. Zgodnie
z tradycją ulicami miasta przeszedł orszak górniczy, który otwierała
orkiestra reprezentacyjna AGH, po niej poczty sztandarowe, Lis
Major i Kontrapunkci, grupa Młodych Lisów oraz studenci
w strojach górniczych niosący lampki górnicze. W dorożkach
jechali rektorzy AGH oraz władze Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii. Pochód zamykali nadzwyczaj licznie przybyli
studenci oraz orkiestra dęta KWK „Staszic” z Katowic. Orszak przy
dźwiękach muzyki przeszedł spod Gmachu Głównego AGH
ulicami miasta do Rynku, a następnie do kościoła św. Anny, gdzie
odprawiona została uroczysta barbórkowa msza św.
Dziennik Polski
5.12.2007 r.
„O diamentowy indeks” – pod takim hasłem AGH
zorganizowała ogólnopolską olimpiadę z matematyki, fizyki, chemii
i geografii z elementami geologii. Jej celem jest zachęcenie
uczniów szkół średnich do pogłębienia wiedzy w dziedzinie
przedmiotów ścisłych. Można wygrać indeksy Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Wydziału
Zarządzania, Wydziału Matematyki Stosowanej oraz Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii.
Gazeta Wyborcza 5.12.2007 r.
Domy studenckie w Miasteczku AGH wreszcie doczekają się
modernizacji. Znikną dziesięcioosobowe składy, a w ich miejsce
pojawią się dwuosobowe pokoje z łazienkami. W pierwszej
kolejności przebudowane zostaną najstarsze akademiki DS 16
i 17, następnie DS 1, 5, 9. Na końcu remontowanej kolejki znajdują
się budynki modernizowane kilka lat temu. Obecnie ogłaszany jest
przetarg na prace budowlane. Koszt przebudowy akademika na
300 miejsc szacuje się na ok. 7-8 mln zł. Pieniądze pochodzą
z funduszu pomocy materialnej przyznanego uczelniom przez
Ministerstwo i od ich wielkości AGH uzależnia postęp prac.
Dziennik Polski
6.12.2007 r.
AGH podpisała porozumienie z firmą motoryzacyjną MAN.
Umowa dotyczy wieloletniej współpracy w zakresie edukacji oraz
transferu technologii i wiedzy. Zakłada wspólną organizację praktyk
studenckich, wykłady oraz prezentacje, realizację zamawianych
przez MAN prac dyplomowych i studiów podyplomowych oraz
dostosowywanie programów studiów na AGH do potrzeb firmy. Ze
strony AGH umowę podpisali Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz
Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis. Ze strony firmy
MAN dr Marc Sielemann, członek Zarządu i Bogdan Lis, menedżer
działu personalnego.
Rzeczpospolita 7.12.2007 r.
„Bilet na Przyszłość” – 10 tys. zł – wręczono Jakubowi
Pająkowi za projekt wyprawy „Solne szlaki Sahary”. 27-letni
doktorant z AGH zamierza przejść trasę, którą karawany
wielbłądów objuczone solą przemierzają od 2000 lat przez Mali
i Niger. Pragnie napisać pierwszy przewodnik po polsku po
Saharze! Co go pociąga w pejzażu pustyni? – „Pustka, która jest
tak różnorodna, że cały czas człowiek ma zajęcie!” – mówi.
Nagrody National Geographic Traveler przyznają czytelnicy
magazynów „National Geographic” i kapituła. Otrzymują je
naukowcy i podróżnicy. Gala odbyła się w warszawskim hotelu
Hilton.
Gazeta Wyborcza 8.12.2007 r.
Koncern IBM w Krakowie zapowiada zacieśnienie kontaktów
z uczelniami. W ramach współpracy z AGH i UJ najlepsi studenci
będą mieli szansę uczestniczyć w płatnych i bezpłatnych stażach,
20
zależnie od roku studiów. Otrzymają także dostęp do najwyższej
klasy specjalistów z różnych dziedzin IT. Studenci krakowskich
uczelni wezmą udział w półrocznym kursie, jeśli uczelnie wyrażą
zainteresowanie kurs wejdzie w stały program nauczania. Koncern
zaprosi do współpracy również wykładowców – będą mogli
uczestniczyć w kursach, mają szansę na otrzymanie grantów.
Dziennik Polski
10.12.2007 r.
W AGH rozpoczęła się tradycyjna uroczystość skoku przez
skórę. Skok to symboliczne wejście młodego adepta zwanego
lisem do stanu górniczego. Wczorajsza uroczystość miała
szczególną oprawę. Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
przedstawił barwne widowisko artystyczne pt. „Tradycje górnicze
i nie tylko….” złożone z tradycyjnych pieśni górniczych i śląskich.
Na zakończenie obrzędu młodym adeptom starsi koledzy
przekazali sztandar uczelni będący symbolem tradycji oraz
płonące pochodnie symbolizujące zapał do wiedzy.
 oprac. Małgorzata Krokoszyńska
Więcej informacji prasowych o AGH znajdziecie Państwo na
stronie internetowej AGH w serwisie Aktualności w zakładce
„Wybrane z prasy” pod adresem:
http: //www.agh.edu.pl/pl/aktualnosci/wybrane-z-prasy.html
Warsztaty
INTERREG IIIC
„Zintegrowana gospodarka odpadami w obszarach
wielkomiejskich” – zorganizowane przez Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii
W ostatnich dniach września, w AGH, w ramach projektu
INTERREG IIIC odbyły się kolejne warsztaty nt. „Zintegrowanej
gospodarki odpadami w obszarach wielkomiejskich” z udziałem
przedstawicieli 7. krajów europejskich. Warsztatom towarzyszyło
Forum Dyskusyjne, którego współorganizatorem był Urząd Miasta
Krakowa.
W Forum uczestniczyli również przedstawiciele administracji
wszystkich szczebli, przedsiębiorcy prowadzący działalność
związaną z odpadami, naukowcy i przedstawiciele organizacji
ekologicznych oraz zaproszeni ministrowie, burmistrzowie i inni
decydenci odpowiedzialni za przygotowanie i realizację strategii
związanych z gospodarką odpadami w Polsce (łącznie 91 osób).
W czasie dyskusji omówiono główne problemy związane
z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce, w kontekście
aktualnych przepisów i ich zmian planowanych w UE.
Ponadto uczestnicy projektu zapoznali się z funkcjonującą
gospodarką odpadami komunalnymi w Krakowie, tzn. zwiedzili
składowisko odpadów w Baryczy, sortownię surowców wtórnych
i kompostownię odpadów „zielonych” oraz zapoznali się
z wzorcową gospodarką odpadami komunalnymi, zorganizowaną
dla gmin żywiecczyzny przez Spółkę „Beskid” z Żywca. Aktualnie
projekt INTERREG IIIC dobiegł końca. Ostatnie, podsumowujące
spotkanie uczestników projektu odbyło się w grudniu, w Grecji,
gdzie została zaprezentowana i zatwierdzona wzorcowa,
zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi. Będzie ona
przedłożona w Brukseli i rekomendowana do realizacji wszystkim
krajom członkowskim UE.
 Iwona Kuczyńska
Wydział GiG, Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych
BIP 173/2007

Podobne dokumenty