Akademia Architektury IT / IT Architecture Academy

Komentarze

Transkrypt

Akademia Architektury IT / IT Architecture Academy
Akademia Architektury IT / IT Architecture
Academy
Program kursu:
Kursy w ramach Akademii Architektury IT / IT Architecture Academy zapewniają:
jedyne w Polsce kursy integrujące budowę architektury oprogramowania z wartością biznesową;
wartość biznesową rozwiązań poprzez rozwiązania od architektury korporacyjnej do architektury
oprogramowania;
nowoczesny system szkoleń: wykłady, warsztaty, e-learning;
pracę grupową przy projektowaniu architektury;
zdobycie wiedzy informatycznej zgodnej ze standardami międzynarodowymi SEI (Software
Engineering Institute Carnegie-Mellon University).
Tematyka kursów:
Kursy z zakresu architektury oprogramowania
Od architektury korporacyjnej do architektury oprogramowania (1 dzień, 8 godzin, 0,5 ECTS)
Istotą kursu jest powiązanie rozwoju oprogramowania z działalnością biznesową firmy. Kurs składa się z
czterech modułów:
Poprawa funkcjonowania firm informatycznych w oparciu o architekturę korporacyjną;
Architektura współpracy jako szczupłe podejście do rozwoju architektury korporacyjnej;
Rozwój kompetencji architektów oprogramowania;
Artefakty architektury oprogramowania i architektury korporacyjnej.
Warsztaty architektury oprogramowania (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS)
Celem kursu jest poznanie zasad tworzenia architektury oprogramowania według metody proponowanej
przez (SEI) Software Engineering Institute Carnegie-Mellon University. Forma warsztatów stosowana na
szkoleniu jest zbliżona do pracy w firmie informatycznej, co spowoduje utrwalenie wiedzy praktycznej.
Modelowanie i dokumentowanie architektury oprogramowania (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS)
Celem kursu jest poznanie zasad dokumentowania architektury oprogramowania. Forma warsztatów
stosowana na szkoleniu jest zbliżona do pracy w firmie informatycznej, co spowoduje utrwalenie wiedzy
praktycznej.
Kursy z zakresu architektury korporacyjnej
Proponowane są następujące kursy dotyczące architektury korporacyjnej:
1.Modelowanie architektury w ArchiMate, (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS).
2.Architektura korporacyjna, (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS).
3.SOA – Architektura zorientowana na usługi, (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS).
4.Modelowanie biznesowe w BPMN. (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS).
Zaliczenie kursów
Kursy umożliwiają szybkie nabycie i ugruntowanie wiedzy w obszarze architektury oprogramowania
zgodnej z międzynarodowymi standardami. Na kursach będzie wspomagana praca grupowa,
charakterystyczna dla zespołów rozwijających architekturę. Poprzez zastosowanie e-learningu zostanie
uzyskany efekt pracy w wirtualnych zespołach.
Potwierdzenie zaliczenia kursów studenci otrzymują w formie świadectwa AGH i certyfikatu w języku
angielskim z naniesionymi akademicki punktami europejskimi ECTS. Kursy mogą się odbywać się na AGH
lub innym miejscu np. w siedzibie firmy.
Czas trwania:
Aktualnie proponowane szkolenia trwają 1 dzień (8 godzin) lub dwa dni (16 godzin).
Aktualny zestaw i terminy szkoleń podawane są na stronie Akademii Architektury IT (
http://www.it-architecture.agh.edu.pl/zapisy/terminy/).
Termin zgłoszeń:
Terminy otwartych szkoleń organizowane na AGH podawane są w aktualnościach (
http://www.it-architecture.agh.edu.pl/aktualnosci/) oraz w terminach szkoleń (
http://www.it-architecture.agh.edu.pl/zapisy/terminy/).
Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatora w sposób ciągły. W razie potrzeby będą uruchamiane
dodatkowe terminy kursów.
Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
pawilon C-2, pok. 406
Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Emilia Ludwiczak (tel.: 12 617 51 99, [email protected])
Opłaty:
Szkolenia proponowane w ramach Architektury IT są szkoleniami płatnymi.
W przypadku uczestnictwa w dwóch szkoleniach możliwe jest uzyskanie zniżki.
Aktualne opłaty podawane są na stronie Akademii Architektury (
http://www.it-architecture.agh.edu.pl/zapisy/oplata-za-kursy/).
Informacje dodatkowe:
W przypadku kursów zleconych przez firmy i organizacje (KZ – kursy zamawiane) terminy kursów będą
uzgadniane z zainteresowanymi stronami. Chęć uczestnictwa w kursach prosimy zgłaszać, posługując się
danymi kontaktowymi organizatora kursów.
Organizator kursu dokształcającego:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Informatyki Stosowanej
Adres organizatora:
AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
al. Mickiewicza 30
pawilon C-2, pok. 406
30-059 Kraków
www.it-architecture.agh.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jan Werewka, prof. AGH
tel.: 12 617 28 47
e-mail: [email protected]
www: home.agh.edu.pl/werewka
Osoba do kontaktu:
mgr Emilia Ludwiczak
tel.: 12 617 51 99
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty