ALPA LED-8

Komentarze

Transkrypt

ALPA LED-8
OŚMIOKANAŁOWA
CENTRALKA
DETEKCYJNO-ALARMOWA
ALPA LED-8
Centralka ALPA ModBox LED-8 jest nowoczesnym
urządzeniem opartym na technice mikroprocesorowej przeznaczonym do współpracy z ośmioma czujnikami oraz urządzeniami stowarzyszonymi, tworząc
wraz z nimi system do wykrywania gazów.
PODSTAWOWE ZADANIA CENTRALKI:
• odczytuje sygnały z czujników w standardzie
4...20mA, RS-485
• generuje alarmy i ostrzeżenia
• sygnalizuje uszkodzenia czujników ( np. urwanie
przewodu )
• steruje urządzeniami współpracującymi za pomocą
czterech uniwersalnych przekaźników 230V
• zasila czujniki napięciem 14V
• współpracuje z sygnalizatorami optyczno – akustycznymi
• może być łączona kaskadowo z innymi centralkami
• posiada możliwość transmisji danych pomiarowych
poprzez magistralę cyfrową RS-485 wg uzgodnionego protokołu Modbus ASCII
SPOSÓB DZIAŁANIA:
Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej.
Na płycie czołowej znajdują się diody:
• dla każdego czujnika:
AWARIA / PRACA / ALARM
• informacyjne:
ZASILANIE / PAMIĘĆ
O poprawnej pracy urządzenia oraz o braku zagrożeń świadczy palenie się diod jedynie w kolorze zielonym. Jeżeli w otoczeniu pojawi się gaz niebezpieczny, to :
• przekroczony zostanie pierwszy próg stężenia –
detektor zasygnalizuje OSTRZEŻENIE:
♦ mruga dioda w kolorze czerwonym
♦ zostają zamknięte styki przekaźnika PK1 (np.
uruchomienie wentylacji )
♦ włączony zostaje wewnętrzny buzzer, można go
zdezaktywować klawiszem „POTW”
♦ wysterowane zostaje uniwersalne wyjście 12V
OC-2 ( np. włączenie dodatkowej sygnalizacji)
• przekroczony zostanie drugi próg stężenia – detektor zasygnalizuje ALARM:
♦ dioda czerwona świeci kolorem czerwonym
♦ zostają zamknięte styki przekaźnika PK2 (np.
uruchomienie drugiego biegu wentylacji, nakazanie opuszczenia zagrożonych pomieszczeń)
♦ włączony zostaje wewnętrzny buzzer. W czasie
alarmu nie możliwy do zdezaktywowania.
♦ wysterowane zostaje uniwersalne wyjście 12V
OC-1 (np. włączenie dodatkowej sygnalizacji)
♦ zostaje załączony przekaźnik PK3 „Alarm podtrzymany”, możliwy do skasowania przez obsługę. Po zaniku przekroczenia progu alarmu,
może być wykorzystany do odległej wizualizacji
i wymuszenia reakcji na obsłudze w sterowni.
Przykładowe podłączenie czujników oraz zewnętrznej sygnalizacji
1
Zasilanie
2
Wejścia pomiarowe
Ilość kanałów
Wejściowa rezystancja pomiarowa
Generowane napięcie zasilania czujników
4
5
6
12...16 V DC, 2 W
24 V DC
1...8
200 
10,5...14 V
Sygnalizator akustyczny:
Wewnętrzny
Zewnętrzny (ALPA SZOA, SZOA mini)
Obudowa:
Stopień IP
Klasa ochronności
Natężenie dźwięku:
Ok. 60 dB
Ok. 104 dB
IP 20
Trzecia
Szyna DIN
Mocowanie
OZNACZENIE ZAMÓWIENIA:
• Ośmiokanałowa centralka detekcyjno-alarmowa z wejściem 4…20 mA ALPA - LED-8-420
• Ośmiokanałowa centralka detekcyjno-alarmowa z wejściem RS-485 ALPA - LED-8-485
Wyjścia przekaźnikowe:
Stan centralki
wyjście
obciąż
funkcja
brak zasilania
praca
ostrzeżenie
alarm
awaria
COM-NO
COM-NC
COM-NO
COM-NC
COM-NO
COM-NC
COM-NO
COM-NC
COM-NO
COM-NC
PK-1
230V 1A
ostrzeżenie
o
Z
o
Z
Z
o
Z
o
--
--
PK-2
230V 1A
alarm
o
Z
o
Z
o
Z
Z
o
--
--
PK-3
230V 1A
alarm podtrz
o
Z
o
Z
o
Z
Z
o
--
--
PK-4
230V 1A
awaria
o
Z
Z
o
Z
o
Z
o
o
Z
wszystkie styki bezpotencjałowe, niezabezpieczone przed przeciążeniem.
Oznaczenia:
o – otwarte,
Z- zwarte,
-- - zależy od innego warunku,
Alarm podtrzymany: po aktywacji przekaźnik pozostaje wysterowany do momentu wyjścia ze stanu alarmu oraz potwierdzenia alarmu przez użytkownika.
Wyjścia tranzystorowe OC:
Stan centralki
wyjście
obciąż
OC-1
14V
OC-2
Σ I < 300mA
funkcja
brak zasilania
praca
ostrzeżenie
alarm
awaria
OC – masa
OC – masa
OC – masa
OC – masa
OC – masa
ostrzeżenie
o
o
Z
Z
--
alarm
o
o
o
Z
--
Oznaczenia:
„Z” oznacza wysterowanie wewn. tranzystora, zwarcie wyjścia „OC” do masy.
„o” – stan przeciwny do „Z”.
„- -‘ – stan zależny od innych warunków
Jako napięcie „14V” powinno być stosowane napięcie dostępne na zaciskach centralki (generowane przez centralkę).
Stosowanie napięcia 14V dostarczanego z zewn. zasilacza jest dozwolone jedynie w porozumieniu z producentem.
WYMIARY:
160
90
45
58