konspekt o śdm na lekcję religii bądź spotkanie grupy parafialnej

Komentarze

Transkrypt

konspekt o śdm na lekcję religii bądź spotkanie grupy parafialnej
KONSPEKT O ŚDM NA LEKCJĘ RELIGII BĄDŹ SPOTKANIE GRUPY PARAFIALNEJ
Temat: „Bądźmy razem” – czyli o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
Cele:
• Przybliżenie historii i idei ŚDM;
• Przedstawienie symboli ŚDM;
• Zaproszenie na XXX ŚDM w Łowiczu.
Środki dydaktyczne:
• Hymn ŚDM (tekst: załącznik 1; utwór: strona internetowa: kdm.org.pl, youtube.pl)
• Modlitwa ŚDM (załącznik 2)
• Puzzle z symbolem ŚDM - wersja kolorowa i czarno - biała (załącznik 3)
• Prezentacje (strona internetowa: sdmlowicz.pl w zakładce: dla duszpasterzy i katechetów)
• List biskupa Andrzeja Dziuby do młodych (załącznik 4)
Modlitwa (wg uznania katechety)
WSTĘP
Czy Bóg jest dobry? Dlaczego Bóg jest dobry? (krótkie odpowiedzi uczniów). Podsumowanie katechety:
Dlatego, że On jest miłością. Taką odpowiedź daje nam Chrystus słowami Ewangelii, a nade wszystko
świadectwem własnego życia i śmierci: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego
dał …/J 3,16/ Dlatego właśnie Bóg jest dobry, że „jest miłością”. Oddał życie za ciebie, zawsze przebacza.
ROZWINIĘCIE
1. HYMN ŚDM
Po wysłuchaniu hymnu z youtube.pl, bądź odczytaniu tekstu z kartki, uczniowie odpowiadają na pytanie:
Czy ktoś zna ten utwór i czy wie z jakim wydarzeniem się łączy? (ŚDM Kraków 2016)
Co jest jego głównym tematem/przesłaniem? (miłosierdzie Boże)
Czy wiecie, gdzie w Polsce jest miejsce związane z zawierzeniem świata Bożemu miłosierdziu?
(Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach)
2. TEMAT ŚDM
To w Krakowie w 2016 roku odbędą się XXXI Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Franciszkiem.
Każde ŚDM mają swój temat. Papież Franciszek zaproponował na trzyletni czas przygotowań rozważanie
trzech z ośmiu błogosławieństw. W roku ubiegłym zastanawialiśmy się, co znaczy: „Błogosławieni ubodzy
w duchu, …”, w tym roku rozważamy „Błogosławieni czystego serca, …”, a w Krakowie będziemy pochylali
się nad błogosławieństwem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
3. PATRONI ŚDM
Oficjalnymi patronami ŚDM w Krakowie zostali św. Jan Paweł II i św. siostra Faustyna Kowalska. Święta
Siostra Faustyna przekazała światu iskrę Bożego miłosierdzia. Ojciec Święty Jan Paweł II kontynuował ideę
Bożego miłosierdzia oraz stał się pomysłodawcą i patronem spotkań z młodymi. Podjął również decyzję,
że w każdą Niedzielę Palmową od roku 1986 będzie obchodzony w Kościele Światowy Dzień Młodzieży,
a raz na 2 lub 3 lata odbywać się będą międzynarodowe spotkania młodych w wybranym przez papieża
kraju. Kolejni papieże: Benedykt XVI i obecny Franciszek kontynuują dzieło św. Jan Pawła II.
4. LOGO ŚDM
Jak każde spotkanie młodych z Papieżem, tak i spotkanie w Krakowie ma swój znak rozpoznawczy – logo.
Uczniowie układają w grupach puzzle z logo ŚDM, rozdane przez nauczyciela.
Wyjaśnienie symboliki (można skorzystać z prezentacji na sdmlowicz.pl lub z poniższej treści):
czerwone kontury to Polska; żółta kropka to miejsce spotkania - Kraków i bohaterowie spotkania –
wspólnota młodych; krzyż to Jezus Chrystus; niebieski i czerwony płomień to iskra Bożego
miłosierdzia, krew i woda w nawiązaniu do obrazu Jezu, ufam Tobie
5.
ZNAKI ŚDM: KRZYŻ I IKONA MATKI BOŻEJ
Od samego początku wiernym świadkiem ŚDM jest Krzyż Roku Świętego, zwany też Krzyżem
Młodych i Krzyżem ŚDM, podarowanym przez Jana Pawła II w 1984. Na krzyżu znajdują się słowa:
„Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że
zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”.
Od Niedzieli Palmowej 2003 roku razem z krzyżem ŚDM wędruje Ikona Matki Bożej - Salus Populi
Romani – Opiekunka Ludu Rzymskiego.
Symbole ŚDM zostały przekazane przez Papieża Franciszka polskiej młodzieży 14 kwietnia 2014 r.
w Niedzielę Palmową. Od tego dnia Symbole peregrynują po wszystkich diecezjach w Polsce.
W diecezji łowickiej Krzyż i Ikona będą obecne w dniach: 29 VIII oraz 20 IX - 2 X 2015 roku.
Filmik z przekazania Krzyża i Ikony Matki Bożej na Palcu św. Piotra 14.04.2014 (sdmlowicz.pl
w zakładce: dla duszpasterzy i katechetów)
6. XXX ŚDM W ŁOWICZU
W ramach przygotowań do ŚDM w Niedzielę Palmową 29 marca 2015 odbędzie się diecezjalne
spotkanie młodzieży z Biskupem Andrzejem F. Dziubą, na które ksiądz Biskup serdecznie zaprasza.
można pokazać uczniom zdjęcia z ostatniego spotkania młodzieży przed Katedrą Łowicką –
Niedziela Palmowa 2014 (sdmlowicz.pl w zakładce: galeria zdjęć)
przeczytać wybrane fragmenty z Listu Biskupa do młodzieży (załącznik 4)
7. ZNAJDŹ NAS, SŁUCHAJ I SZUKAJ…
Znajdź nas: sdmlowicz.pl, facebook.com/zriodokrakowa, krakow2016.com, sdm.org.pl
Słuchaj nas: Wiadomości ŚDM w Radio Victoria w niedzielę o godz. 16:30
Szukaj nas: [email protected] (tu zapisz się, jeśli chcesz zostać wolontariuszem ŚDM)
8. DODATKOWO: HISTORIA ŚDM i INFO
Prezentacja idei i historii ŚDM z opisem (sdmlowicz.pl w zakładce: dla duszpasterzy i katechetów)
ZAKOŃCZENIE
Jan Paweł II inicjując spotkania młodzieży pragnął, aby każdy młody człowiek odpowiedział na
miłosierną miłość Chrystusa i wziął odpowiedzialność za swoją i nie tylko swoją teraźniejszość i przyszłość.
Mówił: „Jakże bardzo modlę się o to, abyście wy, młodzi Przyjaciele, usłyszeli Chrystusa w sposób jak
najbardziej osobisty (…) Chrystus bowiem nie tylko jest nauczycielem dobrym, który wskazuje drogi życia
na ziemi, jest On również odpowiedzią na wszelkie pytania człowieka o sens jego życia”. (Jan Paweł II: List
Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 1985).
MODLITWA: OFICJALNA MODLITWA ŚDM KRAKÓW 2016 (w załączniku)
Konspekt przygotowały: Małgorzata Maciejak i Grażyna Maliszewska

Podobne dokumenty