plik pdf

Komentarze

Transkrypt

plik pdf
Kreatywność i różnorodność w kształtowaniu kompetencji
matematycznych w klasach I-III szkoły podstawowej - WARSZTATY
[stan na 25.10.2015r.]
Polecana literatura:



Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć
matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi,
ORE Warszawa 2015
Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci.
Poradnik dla nauczycieli klas I-III, ORE Warszawa 2015
Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego
młodszych uczniów, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 2004
Polecana literatura:– dostęp na stronę ORE:
http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=127:po
radniki&Itemid=1355

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III
szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela, ORE Warszawa 2012

Klubik Małego Matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I
etapu edukacyjnego, ORE Warszawa 2012

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej. Jak praktycznie i
systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły
podstawowej? ORE Warszawa 2013
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2
31:materiay-ze-spotka&Itemid=1932
http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-74508/szeciolatek-w-szkole

Ocenianie w klasach I-III, ORE Warszawa 2015
http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-74508/szeciolatek-wszkole/category/174-dla-rodzicw

Przed progiem. Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w
pierwszej klasie i jak je rozwijać? ORE Warszawa b.r.
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1
98:dziecko-w-szkole-poradniki&Itemid=992

Za progiem. Jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla ucznia klasy IV?
ORE Warszawa 2012

Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w
pierwszej klasie? ORE Warszawa 2012

Za progiem. Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju?
ORE Warszawa 2011
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2
15:pakiet-do-samoksztacenia-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej&Itemid=1954

Pakiet do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ORE
Warszawa
Polecana literatura – dostęp na stronę MSCDN:
http://meritum.mscdn.pl/meritum/index.php?a=55932

Mirosława Pleskot, Edukacja wczesnoszkolna. Bibliografia metodyczna, ORE
Meritum nr 1(32) 2014r., MSCDN Warszawa
Polecane linki
http://www.ore.edu.pl [zakładka: Wdrożenie podstawy programowej; Uczeń zdolny;
Sześciolatek w szkole; Uczymy się w klasie I]
http://prototo.pl/wp-content/uploads/2012/05/GadowiczJ_Wybrane-zagadnienia-zmetodyki-nauczania-matematyki.pdf
http://www.obut.edu.pl [dotyczy badań 2011-2014; patrz zakładka: Warto
przeczytać; Wyniki badań]






Renata Korolczuk, Małgorzata Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać, IBE
Warszawa 2014
Bydgoski Bąbel Matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu
matematyki w klasach I-III, IBE Warszawa 2014
Ewa Wiatrak, Pozwólmy dzieciom uczyć się, IBE Warszawa 2013
Mirosław Dąbrowski, (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania
matematyki na I etapie kształcenia, IBE Warszawa 2013
Alina Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać. Mity i fakty o rozwijaniu
myślenia matematycznego, CKE Warszawa 2010
Mirosław Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach
matematycznych polskich trzecioklasistów, Wyd. II zmienione, CKE Warszawa
2008
http://www.trzecioklasista.edu.pl/kategoria/zespol_badawczy [dotyczy badań 20062010; patrz zakładka: Publikacje/Raporty z badań]
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawaprogramowa/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajacerozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-orazksztalcenia-ogolnego-w-poszczegolnych-typach-szkol.html
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawaprogramowa/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci.html
http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa/197podstawa-programowa-wychowania-przedszkolnego-oraz-ksztalcenia-ogolnego-wszkolach-podstawowych-gimnazjach-i-liceach

Podobne dokumenty