Nowy przewodnik po Bazylice św. Jakuba w Nysie

Komentarze

Transkrypt

Nowy przewodnik po Bazylice św. Jakuba w Nysie
Radio Opole: http://radio.opole.pl/101,69064,nowy-przewodnik-po-bazylice-sw-jakuba-w-nysie
Nowy przewodnik po Bazylice św. Jakuba w Nysie
Przewodnik 'Nyska bazylika św. Jakuba' - taka publikacja ujrzy światło dzienne już w najbliższą
niedzielę (24.07) na Jakubowym Jarmarku w Nysie. Autorką przewodnika jest Krystyna Dubiel,
przewodniczka po Sudetach, która co dzień oprowadza wycieczki po nyskiej bazylice oraz
prowadzi czwartkowe spotkania z historią w Bastionie św. Jadwigi.
<p class="Normal" style="text-align: justify;"><img alt="Krystyna Dubiel, autorka przewodnika
"Nyska Bazylika św. Jakuba"" height="400" src="file,57892.html" width="533" />&ndash;
Okazało się, że brakuje takiej właśnie historyczno-ciekawostkowej pozycji w Nysie &ndash;
m&oacute;wi Krystyna Dubiel.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&ndash;
Przewodnik jest pierwszą publikacją, kt&oacute;ra opisuje kaplicę w bazylice i odsłania jej
tajemnice, m.in. to, że znajduje się tam 12 filar&oacute;w, a w każdym filarze jest 12 kamiennych
przepasek, a pomiędzy nimi 12 rzęd&oacute;w cegieł, co jest podkreśleniem przynależności
bazyliki do stolicy apostolskiej. Nasz kości&oacute;ł nigdy nie należał do protestant&oacute;w,
choć niewiele brakowało, bo po zliczeniu os&oacute;b z obu wyznań okazało się, że
katolik&oacute;w jest tylko o 3 osoby więcej. Jest to fakt autentyczny, zapisany w kronikach
kościelnych, a chciałabym takich ciekawostek przybliżyć czytelnikom więcej, żebyśmy poczuli się
dumni z Nysy &ndash; tłumaczy Krystyna Dubiel.</p> <p class="Normal" style="text-align:
justify;">Przewodnik "Nyska Bazylika św. Jakuba" ukazał się dzięki staraniom Nyskiego Domu
Kultury i został sfinansowany przez tę plac&oacute;wkę. W niedzielę szczeg&oacute;lnie warto
odwiedzić Nysę, bo Jakubowy Jarmark wok&oacute;ł katedry jest już atrakcją
og&oacute;lnopolską.</p> <p>Posłuchaj informacji:</p> <p><img class="mcePlayerBox"
height="40" src="assets/js/tiny/media/img/trans.gif" title="src=1|type=audio" width="300"
/></p> <p>Dorota Kłonowska (oprac. Karolina Kopacz)</p>