JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ? Co należy wrzucać WOREK

Komentarze

Transkrypt

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ? Co należy wrzucać WOREK
WOREK
ZIELONY
WOREK
NIEBIESKI
SZKŁO BIAŁE I
KOLOROWE
PAPIER,
OPAKOWANIA Z
PAPIERU
I TEKTURY
PLASTIK I METAL
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?
Co należy wrzucać
Szklane butelki, słoiki, szklane pojemniki po artykułach spożywczych i kosmetykach, szkło opakowaniowe bez zawartości), kieliszki,
szklanki
gazety, książki, czasopisma, zeszyty, kartony z opakowań, tektura, torby papierowe, pudła papierowe, ścinki drukarskie, ulotki, papier
szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, papier pakowy, papierowe worki po materiałach budowlanych, cemencie,
puste butelki na wodę i napoje, zakrętki, puste butelki na mleko, oleje spożywcze, butelki plastikowe po kosmetykach (np. po szamponie,
paście do zębów itp.) i środkach czystości, torby, zabawki, pojemniki, reklamówki, naczynia jednorazowe, pojemniki, rury, worki foliowe,
doniczki, opakowania po jogurtach, margarynach, śmietanie, kartonowe opakowania soków i innych płynów – opakowania wielomateriałowe
(papier powlekany aluminium), nakrętki z butelek, metalowe zakrętki i kapsle, puste puszki po żywności i napojach, drobny złom, czyste
puszki aluminiowe bez zawartości, pojemniki po dezodorantach, opakowania po chipsach, sreberka, zapalniczki puste, foliowe worki po
nawozach, puszki po lakierach, farbach, aerozolach,
Odpady, które nie podlegają segregacji ( porcelana, izolatory, doniczki, szkło żaroodporne, kryształy, znicze i szklane figurki, znicze z
zawartością wosku, podpaski, pieluchy, tapety, zatłuszczony papier, lakierowany lub foliowy papier z folderów reklamowych, kalki, ręczniki
i chusteczki jednorazowe, niewielkie ilości styropianu, plastikowe zabawki z elementami elektrycznymi bądź elektronicznymi,
WOREK ŻÓŁTY
opakowania należy
zgnieść
WOREK
CZARNY
ODPADY
ZMIESZANE
Punkt
Selektywnej
Zbiórki Odpadów
w Słupi
o zamiarze
dostarczenia odpadów
komunalnych do
PSZOK w Słupi
prosimy o wcześniejsze
poinformowanie
pracowników tel.
41 376 54 03
wew. 24,17
Zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady), zużyte opony, odpady wielkogabarytowe,
drobne odpady budowlane, popiół, lustra, szkło okienne, reflektory, szyby samochodowe, ekrany i lampy telewizyjne, , żarówki, świetlówki,
termometry, wykładziny,
Specjalnie oznakowany
pojemnik
Przeterminowane lekarstwa, strzykawki,
Specjalnie oznakowany
pojemnik
Zużyte baterie
Apteki w
Pacanowie przy
ul. Rynek 11
ul. dr. A.Gałązki
11 (Ośrodek
Zdrowia)
Urząd Gminy
w Pacanowie
parter
Źródło:




Ministerstwo Środowiska
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Rzędowie
Strona internetowa www.pacanow.pl zakładka ODPADY KOMUNALNE
Strona internetowa www.gdziesmieci.pl
Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych. Pozwoli to na uzyskanie wysokiego stopnia recyklingu odpadów komunalnych, a w przyszłości umożliwi
zmniejszenia kosztów odbioru i przeróbki odpadów.
W przypadku nieodpowiedniej segregacji worki z odpadami źle wysegregowanymi nie będą przez firmę odbierane.
Worki z odpadami komunalnymi należy wystawiać do godz. 7 w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem i podziałem na dni odbioru odpadów segregowanych
i zmieszanych.
797 652 253 – w przypadku nieodebrania śmieci należy dzwonić pod podany numer bezpośrednio do wykonawcy lub 41 376 54 03 wew. 17 – Urząd Gminy Referat
Komunalny.
Każde zgłoszenie nieodebrania worków z odpadami komunalnymi będzie sprawdzane z wydrukami GPS przewoźnika.
Gmina Pacanów informuje o terminach płatności za odpady komunalne w 2016r:
 za I kwartał – do 15 stycznia
 za II kwartał – do 15 kwietnia
 za III kwartał – do 15 lipca
 za IV kwartał – do 15 października

domki letniskowe – do 31 sierpnia 2016r
Terminy ww odnoszą się do właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady (np. lokal handlowy,
szkoła)
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy 82851700070040040001720073 w nazwie GMINA PACANÓW ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
UG Pacanów

Podobne dokumenty