podręczniki dla klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Komentarze

Transkrypt

podręczniki dla klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Zestaw podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w roku szkolnym
2016/2017.
Klasy I zasadniczej szkoły zawodowej
lp.
przedmiot
tytuł podręcznika
poziom
nauczania
1. Język polski
Język polski dla zasadniczej szkoły zawodowej
– seria „Odkrywamy na nowo”
Część 1.
podstawowy
2. Język niemiecki
„Genau 1”. Podręcznik dla klas pierwszych ZSZ.
podstawowy
3. Wiedza o kulturze
„Spotkania z kulturą” – podręcznik do wiedzy o
podstawowy
kulturze szkół ponadgimnazjalnych
4. Historia
„Poznać przeszłość. Wiek XX”
5. Geografia
6. Biologia
7. Chemia
8. Fizyka
9. Matematyka
10. Informatyka
„Oblicza geografii”. Podręcznik do geografii dla
szkół ponadgimnazjalnych
Biologia na czasie – podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych
To jest chemia.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.
Świat fizyki-podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych
„Matematyka” - podręcznik do zasadniczych
szkół zawodowych, część 1
Informatyka „Ciekawi świata” – zakres
podstawowy. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych
podstawowy
podstawowy
podstawowy
autorzy
wydawnictwo
J. Kusiak (cz. 1)
Operon
Carla Tkadleckowa, Petr Tlusty
Monika Bokiniec, Barbara
Fotysiewicz, Jacek
Michałowski
Stanisław Roszak, Jarosław
Kłaczkow
Radosław Uliszak, Krzysztof
Wiedermann
E. Bonar, W. Krzeszowiec –
Jeleń, S. Czachorowski
Lektor Klett
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
podstawowy
Romuald Hassa, Aleksandra
Mrzigod, Janusz Mrzigod
Nowa Era
podstawowy
M.Fiałkowska, B. Sagnowska
Zamkor
podstawowy
W. Babiański, K. Wej,
Nowa Era
podstawowy
Grażyna Hermanowska,
Wojciech Hermanowski
OPERON
Edukacja dla
„Żyję i działam bezpiecznie” – edukacja dla
bezpieczeństwa
bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Podręczniki do przedmiotów zawodowych
„Nowoczesne fryzjerstwo” – podręcznik dla
szkół ponadginazjalnych
12. Fryzjerstwo
„Bezpieczeństwo i higiena pracy fryzjera” –
podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
11.
podstawowy
Jarosław Słoma
Nowa Era
Z. Sumirska
SUZI
Z. Sumirska

Podobne dokumenty