kliknij aby pobrać instrukcję (plik pdf)

Komentarze

Transkrypt

kliknij aby pobrać instrukcję (plik pdf)
Instrukcja montażu
1.
CAE50 -1800 EU System wzmacniający 1800MHz
Antena
Panelowa
Wewętrzna
Antena panelowa
(mniejsza od
zewnętrznej)
Wyjście do anteny
wewnętrznej
‘TO MOBILE’
/Indoor connector
Panelowa antena
zewnętrzna
2.
3.
4.
Zasilacz
sieciowy
5.
Przewód
10mb.
Wejście anteny
zewnętrznej ’TO
BASE’
Maszt do zainstalowania anteny zewnętrznej
(wyposażenie dodatkowe, nie wchodzące w skład
zestawu). Najlepszy efekt zostaje osiągnięty przy
instalacji anteny na dachu.
A. Lista części





Rev.14.5
(w tym miejscu,
pomiędzy kablem a
wzmacniaczem,
można zainstalować
odgromnik)
Dwukierunkowy wzmacniacz sygnału GSM 1800MHz, 50 dB
Panelowa antena zewnętrzna.
10-cio metrowy kabel zaopatrzony w końcówki połączeniowe
Panelowa antena wewnętrzna
Okólna antena wewnętrzna (stosowana zamiennie z panelową).
Repeater sygnału
GSM 1800 MHz
Antenę zewnętrzną należy zamocować na zewnętrznej
ścianie budynku, lub na dachu, na uchwycie/maszcie. Nie
należy jeszcze dokręcać jej na stałe, ponieważ może zajść
potrzeba zmiany ustawienia jej kierunku w dalszej fazie
instalacji. Mocujemy do niej przewód i wprowadzamy go do
wewnątrz budynku.
Wewnątrz budynku, należy zainstalować repeater i antenę
panelową wewnętrzną w taki sposób, aby przed anteną
znajdował się obszar na którym chcemy wzmocnić zasięg i
przed anteną nie znajdowały się żadne przeszkody (meble
itp.). Antenę wewnętrzną przykręcamy do złącza opisanego
‚to mobile’, u góry repeatera.
10-cio metrowy przewód od zewnętrznej anteny należy
podłączyć do wejścia u dołu wzmacniacza ‘to base’
(rysunek obok)
Po upewnieniu się, że wszystkie elementy są ze sobą
połączone, można włączyć zasilanie.
Aby ustawić antenę zewnętrzną w optymalnym położeniu
jedna osoba powinna pozostać z telefonem komórkowym w
pobliżu anteny wewnętrznej w odległości ok 3m, podczas
gdy druga osoba będzie powoli obracać anteną zewnętrzną
aż do uzyskania najwyższego poziomu sygnału, po czym
antenę należy dokręcić aby nie zmieniała położenia.
Ustawianie anteny zewnętrznej:
Kierunek
anteny
(widok z góry)
Jeśli nie znasz położenia nadajnika. Lub
sygnał nie jest zadowalający. Obracaj
antenę o 5-10 stopni, w celu wyszukania
najlepszego ustawienia.
Po każdym przemieszczeniu anteny
odczekaj 20-30 sekund pomiędzy
kolejnymi skokami, by umożliwić
kalibrację sygnału wewnątrz budynku.
Ważne: Aby uniknąć restartowania systemu lub jego całkowitego
wyłączania prosimy o korzystanie z telefonów komórkowych w odległości nie
mniejszej niż 3 metry od wzmacniacza.