Rolicz Zygmunt Rolicz

Komentarze

Transkrypt

Rolicz Zygmunt Rolicz
Rolicz Zygmunt Rolicz
ul. Daleka37/16
60-124 Poznań
Tel.: 604534090
E-mail: [email protected]
WWW: rolicz.com
REGON: 300870281
NIP: 6191312563
Dane banku
Citi Handlowy Poznań
06103000190109853000348633
Jan Kowalski
Poznańska
1
60-124 Poznań
Data
Opracował
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer O15/000004
1 z 12
Strona
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
17.01.2015
Zygur
Cena jed.
netto
Wartość
netto
Szanowni Państwo. Oto cennik na rok 2015. Stawki obliczane sa wg KNR (Katalogi Nakładów Rzeczowych)
producentów materiałów budowlanych. Cena zawiera robociznę + materiały (oprócz glazury i armatury).
Cennik ma charakter poglądowy i nie stanowi wiążącej oferty. Zachęcam do kontaktu aby uzyskać
szczegółowe informacje.
Prace Malarskie.
01
1,0000 m2
0,4200 r-g
Szpachlowanie metodą hydrodynamiczną
powierzchni ścian i sufitów z wyszlifowaniem.
Wyszczególnienie robót: 1. Natrysk gładzi metodą
hydrodynamichną. 2. Szlifowanie powierzchni ścian
i sufitów. 3. Mechaniczne szlifowanie
szpachlowanych powierzchni. 4.Posprzątanie
miejsca pracy.
Robocizna.
27,83
27,83
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
17.01.2015
2 z 12
Cena jed.
netto
PRZENIESIENIE:
02
03
0,0150 m-g
AGREGAT T-MAX
0,8000 L
Lekka gotowa masa szpachlowa.
0,0500 m-g
Festool Planex
1,5000 %
Materiały pomocnicze
0,0330 m-g
S: środek transportu
1,0000 m2
0,1000 r-g
Gruntowanie wyszpachlowanych powierzchni.
Wyszczególnienie robót.
1.Oklejenie okien i drzwi. 2.Gruntowanie
wyszpachlowanych ścian Wall Primerem Flugger w
celu ograniczenia chłonności i wyrównania koloru
tła. 3. Posprzątanie miejsca pracy.
Robocizna.
0,2000 L
Biały Grunt pod malowanie.
1,5000 %
Materiały pomocnicze
0,0500 m-g
Agregat do natrysku hydrodynamicznego 1,4l/h
0,0330 m-g
S: środek transportu
1,0000 m2
Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka.
0,1800 L
Dekso 5. Akrylowa, matowa farba do ścian.
0,1300 r-g
Robocizna.
Wartość
netto
27,83
9,39
9,39
14,83
14,83
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
17.01.2015
3 z 12
Cena jed.
netto
PRZENIESIENIE:
04
0,7000 %
Materiały pomocnicze
0,0330 m-g
S: środek transportu
1,0000 m2
Wartość
netto
52,05
14,14
14,14
7,46
7,46
Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka.
0,2300 r-g
Robocizna.
0,1800 L
Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do
sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym
kryciu.
0,7000 %
Materiały pomocnicze
0,0330 m-g
Prace glazurnicze
S: środek transportu
05
1,0000 m2
Gruntowanie podłozy chłonnych roztworem 1:1
0,0790 r-g
Robocizna.
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
17.01.2015
4 z 12
Cena jed.
netto
PRZENIESIENIE:
1,5000 %
Materiały pomocnicze
0,1000 kg
M:Wysoko skoncentrowany, nie zawierający
rozpuszczalnika, szybkoschnący podkład na bazie
żywicy syntetycznej
S: środek transportu
0,0330 m-g
06
07
1,0000 m2
R: Montaż gresu < 40cmx40cm na posadzce.
Wyszczególnienie robót: 1. Odkurzenie gotowego
podłoża. 2.Przygotowanie i przycięcie płytek
gresowych 3. przygotowanie zaprawy klejowej.
4.naniesienie zaprawy klejowej na podłodze za
pomocą pacy zębatej. 5.Ułożenie płytek gresowych
na zaprawie klejowej ( warstwa kleju 5mm) 6.
przygotowanie zaprawy do spoinowania. 7.
Wykonanie spoinowania ułożonych płytek. 8.
Zmycie posadzki. 9 Uporządkowanie miejsca
pracy.
1,1900 r-g
R: Robocizna
7,0500
2,2500 kg
ATLAS PROGRES MEGA BIAŁY - biały,
elastyczny, grubowarstwowy klej do gresu S1 typu
C2E
M: Zaprawa fugowa Saphir 5
1,0500
Artykułu nie ma w 'Kartotece artykułów'!
1,5000 %
Materiały pomocnicze
0,0300 m-g
S: środek transportu
1,0000 m2
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi
nasiąkliwymi na gotowym podłożu. Warstwa kleju
4mm
1. Odkurzenie podłoża. 2. Przygotowanie i
przycięcie płytek ceramicznych. 3.Przygotowanie
zaprawy klejowej. 4.Naniesienie zaprawy klejowej
na podłoże (warstwa kleju 4mm).5. Ułożenie płytek
ceramicznych na zaprawie klejowej.
6.Przygotowanie zaprawy do spoinowania. 7.
Wykonanie spoinowania ułożonych płytek.
8.Zmycie licowanej powierzchni
Wartość
netto
73,65
97,45
97,45
104,55
104,55
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
17.01.2015
5 z 12
Cena jed.
netto
PRZENIESIENIE:
1,9000 r-g
R: Robocizna
1,0500
Artykułu nie ma w 'Kartotece artykułów'!
Wartość
netto
275,65
5,5000 kg
08
1,0600 kg
M:Sopro FF 455Elastyczna zaprawa
cienkowarstwowa na bazie białego cementu do
mocowania i układania wrażliwych na
przebarwienia kamieni naturalnych, mozaiki
szklanej oraz płytek ceramicznych.
M: Zaprawa fugowa Saphir 5
1,5000 %
Materiały pomocnicze
0,0300 m-g
S: środek transportu
1,0000 mb
R: Montaż cokołów z płytek gresowych ciętych.
Wyszczególnienie robót: 1.Odkurzenie gotowego
podłoża. 2. Przygotowanie i przycięcie płytek.
3.Przygotowanie zaprawy klejowej. 4. naniesienie
zaprawy klejowej na podłoże. 5. Ułożenie cokołu na
zaprawie klejowej. 6.Przygotowanie zaprawy do
spoinowania. 7.Wykonanie spoinowania
ułożonego cokołu. 8. Zmycie powierzchni cokołu.
9.Uporzadkowanie miejsca pracy.
R: Robocizna
1,0100 r-g
0,4000 kg
41,95
41,95
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
Cena jed.
netto
PRZENIESIENIE:
09
1,5000 %
M:Sopro FF 455Elastyczna zaprawa
cienkowarstwowa na bazie białego cementu do
mocowania i układania wrażliwych na
przebarwienia kamieni naturalnych, mozaiki
szklanej oraz płytek ceramicznych.
Materiały pomocnicze
0,0100 m-g
S: środek transportu
1,0000 m2
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi
nienasiąkliwymi na gotowym podłożu. Warstwa
kleju 5 mm
Wyszczególnienie robót: 1. Odkurzenie podłoża. 2.
Przygotowanie i przycięcie płytek gresowych.
3.Przygotowanie zaprawy klejowej. 4.Naniesienie
zaprawy klejowej na podłoże (warstwa kleju
4mm).5. Ułożenie płytek gresowych na zaprawie
klejowej. 6.Przygotowanie zaprawy do
spoinowania. 7. Wykonanie spoinowania ułożonych
płytek. 8.Zmycie licowanej powierzchni
2,0800 r-g
R: Robocizna
5,0000 kg
1,0500
Elastyczna, cementowa, zaprawa klejowa
cienkowarstwowa
Artykułu nie ma w 'Kartotece artykułów'!
2,0600 kg
M: Zaprawa fugowa Saphir 5
1,5000 %
Materiały pomocnicze
0,0300 m-g
S: środek transportu
17.01.2015
6 z 12
Wartość
netto
317,60
109,79
109,79
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Ilość J.m.
Pozycja
Oznaczenie
Cena jed.
netto
PRZENIESIENIE:
17.01.2015
7 z 12
Wartość
netto
427,39
Prace instalacyjne
10
1,0000 szt
11
1,0000 szt
12
1,0000 szt
R: Montaż standardowej umywalki, WC lub bidetu z
baterią.
R: Montaż wanny z baterią (bez zabudowy płytkami
i Ytongiem)
R:Montaż stelaża podtynkowego np geberit, grohe,
TECE.
110,00
110,00
350,00
350,00
350,00
350,00
Sucha zabudowa. Na te prace dajemy pisemną wieczna gwarancję na brak pojawiania się spękań na
łączeniach płyt.
13
1,0000 m2
113,14
113,14
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
PRZENIESIENIE:
Montaż sufitu podwieszanego na konstrukcji
dwupoziomowej krzyżowej
2,1500 r-g
1. wytrasowanie miejsc montażu. 2.Zamocowanie
profili. 3. Mocowanie płyt RIGIPS za pomoca
wkrętów. 4.Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą.
5. Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie
spoin.
Robocizna.
0,0110 opak.
Dybel sufitowy stalowy 6x40 Rigips
1,2600 szt
Pręt wieszakowy Rigips do wieszaków obrotowych
z elementem rozprężnym 20cm
2,1000 szt
1,2600 szt
Łącznik krzyżowy f-my Rigips do profili CD.
100szt/opak
Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym Rigips
0,0210 opak.
Wkręty TN 25 do profili Rigips 25mm
1,0300 m2
Płyta Rigips 4Pro
1,4000 mb
Fizelina Rigips 25mb
0,2600 kg
masa spoinowa rigips 25kg
0,6300 szt
1,2600 mb
Łącznik wzdłużny f-my Rigips do profili CD.
100szt/opak
rofil Rigips UD 30 Ultrastil 4mb. 16szt/opak
3,4600 mb
Profil CD60 Ultrastil Rigips 18szt/opak
0,1100 kg
lekka masa szpachlowa Rigips 21kg
Cena jed.
netto
17.01.2015
8 z 12
Wartość
netto
1.350,53
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
17.01.2015
9 z 12
Cena jed.
netto
PRZENIESIENIE:
1,5000 %
Materiały pomocnicze
0,0450 m-g
S: Wyciąg. Podnośnik do płyt GK.
0,0140 m-g
S: środek transportu
Wartość
netto
1.350,53
0,0000
Docieplanie poddasza 30cm warstwą wełny super mata firmy Isover o lambdzie 0,033. Uzyskujemy
współczynnik przenikania równy dla domów pasywnych czyli U= 0,1.
14
1,0000 m2
304,24
4,5000 r-g
płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR
mocowane na profilach sufitowych CD 60 i
wieszakach do poddaszy.
1. wytrasowanie miejsc montażu. 2. włożenie wełny
mineralnej i paroizolacji. 3.Zamocowanie profili. 4.
Mocowanie płyt RIGIPS za pomoca wkrętów.
5.Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą. 6.
Szpachlowanie wykańczające i wygładzanier spoin.
Robocizna.
0,0080 opak.
kołki szybkiego montażu 6x40.
0,0060 opak.
Wkręty do drewna Rigips 35mm
0,0200 opak.
Wkręty TN 25 do profili Rigips 25mm
3,1500 szt
1,0300 m2
Wieszak do poddaszy f-my Rigips 180mm.
Grzybek 100szt/opak
Płyta Rigips 4Pro
1,4000 mb
Fizelina Rigips 25mb
0,3300 kg
masa spoinowa rigips 25kg
0,5000 szt
0,4000 mb
Łącznik wzdłużny f-my Rigips do profili CD.
100szt/opak
rofil Rigips UD 30 Ultrastil 4mb. 16szt/opak
2,5000 mb
Profil CD60 Ultrastil Rigips 18szt/opak
1,0500 m2
Isover super-mata 100mm lambda 0,033
304,24
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
PRZENIESIENIE:
1,0500 m2
Isover super-mata 200mm lambda 0,033
1,0000 mb
M: Isover Vario Xtra Fix rzep do paroizolacji
Xtrasafe. Zużycie 1mb/m2
0,0500 rolka
M: Szeroka taśma klejąca o bardzo dużej sile
klejenia. Specjalnie opracowana dla pewnego i
hermetycznego zaklejania styków inteligentnej
paroizolacji VARIO KM Duplex.
0,0420 kartuszaM: Klej Isover Doublefit 310M do paroizolacji
Cena jed.
netto
17.01.2015
10 z 12
Wartość
netto
1.654,77
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
Cena jed.
netto
PRZENIESIENIE:
15
1,3500 m2
M:Inteligentna paroizolacja. 60m2/opak
0,3300 kg
lekka masa szpachlowa Rigips 21kg
1,5000 %
Materiały pomocnicze
0,0560 m-g
S: Wyciąg. Podnośnik do płyt GK.
0,0170 m-g
S: środek transportu
1,0000 m2
0,0080 opak.
Sciana działowa z profili CW 50 i UW 50 z
pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową
Rigips Rigimetr gr 12,5mm
kołki szybkiego montażu 6x40.
0,0240 opak.
Wkręty TN 25 do profili Rigips 25mm
0,7000 mb
Profil UW 50 Rigips Ultrastil 4mb
1,8000 mb
Profil ścienny CW 50 Rigips Ultrastil 3mb
2,0000 m2
Płyta Rigips 4Pro
1,0000 m2
2,8000 mb
Isover Wełna do wygłuszeń ścian działowych
50mm
Fizelina Rigips 25mb
0,5000 kg
masa spoinowa rigips 25kg
2,4100 r-g
Robocizna.
1,1000 mb
Taśma uszczelniająca pianka akustyczna Rigips
50x3mmx30m
Materiały pomocnicze
1,5000 %
16
1,0000 m2
17.01.2015
11 z 12
Wartość
netto
1.654,77
125,91
125,91
139,23
139,23
Cennik prac remontowo budowlanych.
Numer: O15/000004
Jan Kowalski
Poznańska
Data:
Strona:
Pozycja
Ilość J.m.
Oznaczenie
PRZENIESIENIE:
2,5800 r-g
Sciana działowa z profili CW 75 i UW 75 z
pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową
Rigips Rigimetr gr 12,5mm
Robocizna.
2,0600 m2
Płyta Rigips 4Pro
0,8400 mb
Profil Rigips Ultrastil UW 75 3mb
2,0800 mb
Profil Rigips Ultrastil CW 75 3m
1,0500 m2
0,0080 opak.
Isover Wełna do wygłuszeń ścian działowych
100mm
kołki szybkiego montażu 6x40.
0,0250 opak.
Wkręty TN 25 do profili Rigips 25mm
2,9400 mb
Fizelina Rigips 25mb
0,5200 kg
masa spoinowa rigips 25kg
1,1600 mb
1,5000 %
Taśma uszczelniająca pianka akustyczna Rigips
50x3mmx30m
Materiały pomocnicze
0,0280 m-g
S: środek transportu
Suma netto w PLN
8% VAT od 1.919,91 PLN
Suma końcowa w PLN
Cena jed.
netto
17.01.2015
12 z 12
Wartość
netto
1.919,91
1.919,91
153,59
2.073,50

Podobne dokumenty