nr 270 - Co Jest Grane

Komentarze

Transkrypt

nr 270 - Co Jest Grane
cojestgrane.pl - pismo bezpłatne - nr 270 - rok wydania XXIII
R
ISSN 1233-0086
KONCENTRATOR KULTURY SIERPIEŃ 2016
XXIII MIĘDZYNARODOWY
MISTRZOWSKI
KURS PIANISTYCZNY
WROCŁAW
15-27 SIERPNIA
Andrzej JASIŃSKI
POLSKA
Aleksiej ORŁOWIECKI
ROSJA
TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA
www.liszt.art.pl
13 pianistek i 11 pianistów z Chin, Japonii, południoweJ korei i polski
Miho NISHIMURA
JAPONIA
Michał SeLWeSIUK
POLSKA
Natalia zALeSKA
POLSKA
RONG Jiawei
CHINY
Justyna PHILIPP
POLSKA
Adam ROGALA
POLSKA
Weronika GÓRSKA
POLSKA
Mateusz dUdA
POLSKA
Aleksandra dĄBeK
POLSKA
Bartłomiej TABOR
POLSKA
LI Jiayi
CHINY
Piotr ORLOW
POLSKA
emilia STeFANOWSKA
POLSKA
John BAe
KOReA POŁUdNIOWA
Martyna GĄSIeWSKA
POLSKA
Karol CzOŁPIńSKI
POLSKA
Michalina RzeSzUTeK
POLSKA
Robetrt Stranc
POLSKA
Agata KUCHARSKA
POLSKA
Marcin KAWCzYńSKI
POLSKA
Izabela WILGA
POLSKA
TAO Hongyi
CHUNY
zHANG Jiaoyang
CHINY
zofia dYNAK
POLSKA
Towarzystwo im. Ferenca Liszta (TiFL) działające we Wrocławiu od 2 marca 1989 r., jest stowarzyszeniem ogólnopolskim,
mającym na celu działalność muzyczną ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji twórczości i osoby Ferenca Liszta
oraz jego bogatych powiązań z kulturą polską. TiFL prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną i popularno-naukową,
preferując zwłaszcza różne formy promocji utalentowanej młodzieży muzycznej (koncerty, konkursy, stypendia, kursy,
publikacje). W ponad 1200 „Wieczorach lisztowskich” w 86 salach wystąpiło ponad 600 wykonawców z 33 krajów, w tym
366 solistów-pianistów, 47 innych solistów, 23 kameralistów i 6 dyrygentów. Łącznie w koncertach, kursach i konkursach
TiFL wzięło udział ponad 2500 artystów-wykonawców, artystów-pedagogów i uczniów z 45 krajów.
XXiii MiĘdzYnarodowY
Mistrzowski kurs pianistYCznY
WROCŁAW, 15-27 sieRpniA 2016
Kurs przeznaczony jest dla młodych, ale już profesjonalnie przygotowanych pianistów oraz dla pedagogów
którzy chcą doskonalić swoje umiejętności pod kierunkiem najwybitniejszych mistrzów sztuki pianistycznej.
Profesorami kursu będą Andrzej Jasiński – pianista, profesor
Akademii Muzycznej w Katowicach, artysta uznawany za najwybitniejszego polskiego pedagoga fortepianu, profesor najbardziej liczących się w świecie kursów pianistycznych i juror największych konkursów, wychowawca wielu znanych polskich
pianistów (w tym Krystiana Zimermana) i Aleksiej Orłowiecki,
wybitny rosyjski pianista i pedagog z Sankt Petersburga, artysta
mający również znaczny wkład w polską dydaktykę pianistyczną z racji poprowadzenia w naszym kraju już kilkudziesięciu różnych kursów dla młodych pianistów i pedagogów fortepianu
(w tym profesor wszystkich dotychczasowych międzynarodowych kursów TiFL od 1993 r).
profesorowie:
wYkładowCY:
Andrzej JASIńSKI
POLSKA
Juliusz AdAMOWSKI
POLSKA
Aleksiej ORŁOWIeCKI
ROSJA
Maurycy KIN
POLSKA
W ramach kursu odbędą się wykłady z zakresu oceny jakości
funkcjonowania fortepianów i nauki gry a vista, które poprowadzi Juliusz Adamowski oraz na temat percepcji dźwięku,
akustyki sal koncertowych i techniki nagrań, które wygłosi
dr Maurycy Kin. Jest to tematyka unikalna, potrzebna, a nie realizowana na innych kursach.
Tłumaczami kursu będą pianistka Maria Serafin, pedagog AM
w Katowicach, kierownik i wieloletni wykładowca letnich kursów metodycznych dla nauczycieli fortepianu, od ponad 20 lat
stała tłumaczka kursu oraz Dariusz Adamowski magister anglistyki, od 18 lat tłumacz kursów, konkursów, publikacji i korespondencji TiFL. Opiekę stroicielską nad używanymi dla potrzeb
kursów fortepianami i pianinami sprawuje od 23 lat wybitny fachowiec, dr Stefan Pilcer.
Do uczestnictwa w kursie zakwalifikowano 24 pianistki i pianistów z Chin, Japonii, Południowej Korei i Polski. Większość uczestników to laureaci wielu konkursów pianistycznych.
Zaplanowano ponad 100 otwartych lekcji i wykładów oraz
5 koncertów. Uczestnicy mają zapewnione bardzo komfortowe
warunki do codziennej wielogodzinnej pracy. Zakwaterowanie
i wyżywienie w hotelu Savoy we Wrocławiu (obiady w restauracji Galicja). Zajęcia odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury (pl. T. Kościuszki 10) i w Narodowym Forum Muzyki (sala koncertowa Filharmonii. ul. J. Piłsudskiego 19),. Sale koncertów kursu wyróżniają się zarówno profesjonalnymi warunkami, jak i estetyką wnętrz (renesansowy Zamek Piastów Śląskich w Brzegu,
Dworek Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju, Klub Muzyki
i Literatury oraz Filharmonia NFM we Wrocławiu.
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Pianistyczne organizowane są we Wrocławiu corocznie od 1993 r. Cieszą się znaczną
międzynarodową renomą, dotychczas wzięło w nich udział 635
pianistek i pianistów z 31 krajów.
www.liszt.art.pl
KONCERTY UCZESTNIKÓW KURSU:
16 sierpnia, godz. 19.30
Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
Recital Natalii Zaleskiej
20 sierpnia, godz. 18.00
Wrocław, NFM – sala Filharmonii
21 sierpnia, godz. 19.30
Duszniki Zdrój, Dworek im. F. Chopina
24 sierpnia, godz. 18.00
Brzeg, Zamek Piastów Śląskich
26 sierpnia, godz. 19.30
Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
Krótki koncert połączony z wręczeniem dyplomów
Kurs organizowany jest przez Towarzystwo im. F. Liszta
przy współpracy Narodowego Forum Muzyki i Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju oraz przy po mocy Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
i Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Kurs odbywa się dzięki dofinansowaniom przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław
i Związek Artystów Wykonawców „STOART”.
Kierownictwo artystyczne i organizacyjne kursu, podobnie
jak w po przed nich latach, sprawuje Juliusz Adamowski.
fot. T. F. Pluto
fot. archiwum zespołu
European Union Youth
Orchestra
13 sierpnia 19:00
Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna
KGHM, plac Wolności 1 we Wrocławiu
Koncert w Kościele Pokoju w Świdnicy
Gwiazdy na XVII Międzynarodowym Festiwalu
Bachowskim w Świdnicy
29 lipca – 15 sierpnia
Kościół Pokoju w Świdnicy
oraz Dzierżoniów, Bielawa, Strzelce Świdnickie, Pożarzysko, Siedlimowice i Makowice
Tegoroczne motto festiwalu: Ciekawość świata – ciekawość człowieka.
W tym roku podczas XVII Festiwalu Bachowskiego wystąpi plejada gwiazd światowego formatu, które zagrają przede wszystkim w unikatowym Kościele Pokoju, ale także w innych pięknych i nastrojowych wnętrzach Świdnicy i okolic.
Na przełomie lipca i sierpnia na Dolny Śląsk przyjadą m.in.: Fabio Bonizzoni, Matteo Messori, Vincent Dumestre i Magdalena Cielecka; zagrają skrzypkowie Robert Bachara i Jorge Jimenez; pianista Mariusz Klimsiak; flecista Peter Holtslag;
lutnista Edin Karamazov; organista Cameron Carpenter oraz mistrzowskie zespoły: Akademie für Alte Musik Berlin, Le Poème Harmonique, Café Zimmermann, La Venexiana, Capella Cracoviensis i {oh!} Orkiestra Historyczna.
Festiwal to jednak nie tylko muzyka klasyczna w klasycznym wydaniu, to również podkreślenie jej kulturotwórczej funkcji: śniadania na trawie, pikniki romantyczne, amatorski chór społeczny, „scena otwarta” – fortepianowy maraton
w wykonaniu uczniów szkół muzycznych oraz pianistów amatorów oraz Bach
dla dzieci, a także wieloletni projekt festiwalowy – Akademia Bachowska.
Zapraszamy do Świdnicy, ale także do Dzierżoniowa, Bielawy, Strzelec Świdnickich, Pożarzyska, Siedlimowic i Makowic między 29 lipca a 15 sierpnia.
Więcej informacji oraz program wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: www.bach.pl
Wieczory organowe u Bożej Opatrzności
Międzynarodowy XI Festiwal
7, 14, 21, 28 sierpnia 19:00
Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29 we Wrocławiu
Podobnie jak w lipcu, w sierpniowych koncertach na zabytkowym instrumencie
Johanna Steinmeyera zagra międzynarodowe grono wybitnych Artystów: Jaroslav Tůma, Michał, Kocot, Frantz Danksagmueller, Krzysztof Urbaniak.
W tym roku, na zaproszenie organizatorów Festiwalu, do Wrocławia przybędą
światowej klasy muzycy z Czech, Niemiec, Austrii oraz znakomici polscy wirtuozi.
Jak każdego roku podczas Festiwalu wystąpią reprezentanci młodego pokolenia,
muzycy reprezentujący nasz kraj na międzynarodowych konkursach organowych.
Wieczory organowe u Bożej Opatrzności tradycyjnie odbywają się we wszystkie
niedziele lipca i sierpnia o godz. 19:00.
Wstęp wolny!
Wykonawcy:
Vasily Petrenko – dyrygent
European Union Youth Orchestra
Program: A. Lortzing Der Pole und sein
Kind – uwertura
G. Mahler I Symfonia D-dur „Tytan”
Union Youth Orchestra – jeden z najlepszych zespołów młodzieżowych
na świecie, złożony z artystów pochodzących ze wszystkich krajów Unii.
Projekt łączy w sobie cechy orkiestr
akademickich i zespołów profesjonalnych. Zrzeszeni w niej młodzi artyści
wielokrotnie doceniani byli zarówno
przez słuchaczy, jak i krytyków muzycznych. Obchodzący jubileusz 40lecia istnienia zespół odwiedzi Wrocław i przedstawi wymagający repertuar z najwyższej półki.
Pierwszym utworem, który muzycy wykonają, będzie uwertura do singspielu
Der Pole und sein Kind (Polak i jego
dziecko) Alberta Lortzinga. Specjalizował się on w tworzeniu dzieł scenicznych i znany był nie tylko jako kompozytor, ale również aktor i śpiewak (debiutował w wieku 12 lat w rodzinnej
grupie teatralnej). Drugą kompozycją,
jaka zabrzmi tego wieczoru, będzie wymagająca zarówno pod względem technicznym, jak i interpretatorskim I Symfonia D-dur Tytan Gustava Mahlera.
Dzieło, nazywane przez samego jego
twórcę poematem dźwiękowym w formie symfonii, inspirowane było przede
wszystkim nowelą Jeana Paula o tym
samym tytule. W kompozycji Mahlera
istnieje szereg muzycznych niespodzianek, m.in. melodia piosenki Panie
Janie zmieniona w marsz żałobny.
VIP – 80/60 zł | I N 40/U 25 zł | II N 35 zł
/U 20 zł | III N 30/U 15 zł
Rosa Zaragoza & Ruso
Sala & Bente Kahan
Święto wiolonczeli
10. Lato w Synagodze
Pod Białym Bocianem
3 sierpnia 19:00
28 sierpnia 18:00
Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna KGHM plac Wolności 1 we Wrocławiu
Święto wiolonczeli to koncert specjalny, podczas którego zagra czterdziestu
wiolonczelistów. Organizowany przez NFM koncert odbędzie się w ramach
realizowanej już po raz trzeci Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej.
Pomysłodawcą Akademii jest zespół Polish Cello Quartet, który tworzą czterej
wybitni polscy wiolonczeliści młodego pokolenia. W skład zespołu wchodzą:
Tomasz Daroch, Krzysztof Karpeta, Adam Krzeszowiec i Wojciech Fudala.
Odbywająca się w Nysie Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa jest dużym
wydarzeniem o charakterze edukacyjnym, ma również wymiar koncertowy. Jest
to jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce oraz jedno z niewielu w Europie
i skierowane jest do wiolonczelistów z całego świata.
W ramach Akademii Wiolonczelowej odbędzie się 5 koncertów. Podczas
przedsięwzięcia formowana jest również 40-osobowa Orkiestra Wiolonczelowa
złożona ze wszystkich uczestników i wykładowców MAW.
Młodzi artyści wraz ze swoimi pedagogami wykonają na estradzie Narodowego Forum Muzyki między innymi kompozycje Pablo Casalsa – legendy kameralistyki i ojca orkiestr złożonych z samych wiolonczelistów.
Synagoga pod Białym Bocianem,
ul. Pawła Włodkowica, 7 we Wrocławiu
Festiwal złożony z cyklu muzycznych
spotkań z artystami, którzy zaprezentują bogactwo europejskiej muzyki żydowskiej. W tym roku tematem przewodnim
są pieśni w językach jidysz i ladino.
ROSA ZARAGOZA – katalońska wokalistka, swoją karierę zaczęła w 1986 r.
Nagrała znane piosenki weselne z XIV
i XV w. napisane w języku judeo-katalońskim. Zainteresowana okresem,
w którym w Hiszpanii współistniały
trzy kultury, uzupełniła swój repertuar
utworami sefardyjskimi, chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Poprzez swój
repertuar wyraża uczucia związane
Bilety: VIP – 80*zł / 60 zł | I kategoria – N 40 / U 25 zł | II kategoria – N 35 / U 20 zł
z kobiecym ciałem, duszą, seksualnoIII kategoria – N 30 zł/ U 15 zł | VIP* – z zaproszeniem do VIP Room
ścią, macierzyństwem i śmiercią.
RUSO SALA – piosenkarka, gitarzystka
Kamienny pióropusz
i songwriterka o jednym z najbardziej
Wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Forum Musicum 2016
unikatowych głosów na światowej sce21 sierpnia 21:00 Rynek, Wrocław
nie muzycznej. Czerpie w szczególnoPrzed połową XIII wieku inwazja Tatarów zrujnowała Królestwo Polskie. W nie- ści z muzyki śródziemnomorskiej, dzieszczęsnej bitwie pod Legnicą poległ śląski książę Henryk Pobożny. Kilka lat póź- dzictwa sefardyjskiego i repertuaru
niej inwazja Turków wydarła Jerozolimę z rąk chrześcijańskich, dokonując krwa- arabsko-andaluzyjskiego, nieustannie
wej rzezi w świętym mieście. Byt Królestwa Jerozolimskiego stanął pod znakiem poszukując nowych dźwięków oraz
zapytania. Na wieść o tej klęsce król Francji Ludwik IX Święty postanowił wyruszyć form interpretacji i kompozycji.
na krucjatę. Zorganizowana przezeń ratunkowa wyprawa zakończyła się, nieste- BENTE KAHAN – urodzona w Norwegii
ty, niepowodzeniem. Jego armia przepadła, ona sam zaś dostał się do niewoli. Mi- żydowska aktorka, muzyk, reżyserka
mo to jego niezwykła, honorowa postawa i autorytet, którym cieszył się także po- i dramatopisarka, od 2001 r. mieszka we
śród muzułmanów – zapewniły Królestwu Jerozolimskiemu dalszy byt.
Wrocławiu. Absolwentka studiów teRapsodia Kamienny pióropusz, która wystawiona zostanie na wrocławskim atralnych w Tel Awiwie i Nowym Jorku,
Rynku późnym wieczorem 21 sierpnia 2016 roku, opowiada właśnie o tych koncertuje od 1981 r. Karierę aktorską
wszystkich postaciach i wydarzeniach. Ożyje fantastyczny świat gotyckiej rzeź- rozpoczęła w teatrach narodowych
by wrocławskiej, która przemówi mową wiązaną na wzór średniowiecznych po- w Izraelu i w Norwegii. W 1990 r. zdecywieści, piórem Jacka Kowalskiego i ustami aktorów: Ireny Lipczyńskiej, Michała dowała się skupić swoją artystyczną
Frydrycha i Jerzego Zelnika oraz towarzyszącego im Stanisława Kowalskiego. działalność na tematyce historii i dzieZabrzmią autorskie utwory Jacka Kowalskiego oraz jego przekłady i parafra- dzictwa Żydów europejskich. Od 2005 r.
zy XIII-wiecznych pieśni truwerów i minnesingerów, w tym wrocławskiego księ- pełni funkcję dyrektora Centrum Kultucia Henryka Probusa. Oprawę muzyczną stworzy zespół Ars Cantus pod kie- ry i Edukacji Żydowskiej we wrocławrownictwem znanego wrocławskiego muzyka Tomasza Dobrzańskiego.
skiej Synagodze Pod Białym Bocianem.
Saribek Sargsyan
Wieczór muzyki ormiańskiej
2 sierpnia 18:00
fot. archiwum artysty
Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 10
Śpiew: Sar Sargsyan (Erewań)
Akompaniament: Jerzy Janke
SARIBEK SARGSYAN – podstawowe
muzyczne wykształcenie otrzymał
w Gadrutskiej Muzycznej Szkole im.
Komitasa. W 2002 roku ukończył wydział wokalny Stepanakertskiej Muzycznej Uczelni im. Sajat–Nowy w klasie pedegoga S. Agadżanyana. W 2007
roku wydział wokalny Erewańskiego
Państwowego Konserwatorium im.
Komitasa w klasie Profesora S. Kolosaryana, a rok później aspiranturę Erewańskiego Konserwatorium u prof. S.
Kolosaryan. Laureat wielu wokalnych
konkursów w Armenii, Rosji i Europie.
Zwycięzca m.in. Grand Prix III Międzynarodowego Wokalnego Konkursu
Wiktoria 2014, poświęconego Twórczości Anny German (Polska), Grand Prix
w IV Międzynarodowego Konkursu
Abanico 2015 (Bułgaria). Zaśpiewał solową partię w Rekwiem Fore. W repertuarze artysty znajdują się utwory ormiańskich, rosyjskich i europejskich
kompozytorów. Śpiewa repertuar akademicki i estradowy, występuje również w charakterze jurora na międzynarodowych konkursach. W 2012 roku
wydał debiutancką płytę pt. Karot.
JERZY JANKE ur. w Warszawie, studiował w Petersburgu pianistykę u prof.
Natana Perelmana, którą zakończył
w 1976 roku. Od tego czasu współpracuje z wieloma instytucjami muzycznymi w Polsce: Filharmonią Narodową, Filharmonią Sudecką, Filharmonią
Dolnośląską, Estradą Stołeczną. W roku 2010 przebywał na kontrakcie
w Japonii, gdzie w największych hotelach na wyspie Hokkaido umilał pobyt
turystom z całego świata.
Wstęp wolny!
Kamasi Washington & Band
22 sierpnia 19:30
Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna KGHM, plac Wolności 1 we Wrocławiu
W wieku 13 lat Kamasi Washington rozpoczął trwające całe życie poszukiwanie
muzycznych skarbów. W prestiżowej High School Music Academy, w ciągu dwóch
lat doszedł do pozycji głównego saksofonisty w topowym zespole jazzowym.
W ostatniej klasie szkoły średniej sformował swój pierwszy zespól The Young Jazz
Giants z przyjaciółmi z dzieciństwa, po jej ukończeniu artysta otrzymał pełne stypendium, dzięki któremu mógł studiować etnomuzykologię na University of California Los Angeles. Podczas letnich wakacji po pierwszym roku studiów. Kamasi
nagrał swój pierwszy album z zespołem The Young Jazz Giants, by w całym kraju
szerzyć nowe jazzowe brzmienia. Na drugim roku studiów na UCLA, Kamasi pojechał na pierwsze krajowe tournée z legendą hip-hopu z zachodniego wybrzeża
Snoopem Doggiem. Później dołączył do orkiestry jednego ze swoich największych
bohaterów, Geralda Wilsona, następnie wyjechał w pierwszą trasę zagraniczną
z Raphaelem Sadiqiem – legendą rhythm&bluesa. Z biegiem lat występował i nagrywał z wieloma ze swoich muzycznych bohaterów z różnych gatunków muzycznych. Ostatnio, współpracował z Kendrickiem Lamarem nad jego dobrze przyjętym albumem To Pimp a Butterfly (2015). 5 maja 2015 Kamasi wydał swój przełomowy album solowy The Epic w wyznaczającej trendy wytwórni Brainfeeder.
VIP – 200* zł / 150 zł | I kategoria 130 zł | II kategoria 100 zł | III kategoria 70 zł
*- cena z wejściem do VIP Room. Koncert specjalny. Bilety nie podlegają zwrotowi.
Niedokończony dom, przemieszczający się ludzie,
ruchome granice/european songlines
Reżyseria Stephan Stroux | Spektakl, wystawy, instalacje, koncerty
31 sierpnia – 10 września
Dworzec Świebodzki we Wrocławiu | Wrocław 2016 ESK | Wstęp wolny!
Opowieść o przyczynach, potrzebach i faktach związanych z migracją ludzi w Europie. To poetyckie i performatywne poszukiwania europejskiej tożsamości oraz punkt
wyjścia do refleksji o stałości granic i źródłach europejskiej kultury. Artyści z wielu
dziedzin – poeci, muzycy, filmowcy, fotografowie, aktorzy, performerzy, artyści wizualni – współpracują ze sobą, przekraczając granice różnych form sztuki, aby stworzyć opowieść o historii ludzkich wędrówek. Projekt składa się z dwóch powiązanych
ze sobą części. Pierwsza to wystawy (m.in. Marka Raczkowskiego), czytania (m.in.
Olgi Tokarczuk czy Matthiasa Göritz), pokazy filmowe, koncerty (m.in. Julii Marcell,
Bente Kahan, Teatru Zar czy Małych Instrumentów). Całość skoncentrowana jest
wokół multimedialnego spektaklu Don‘t be so sure that you are legal, w którym wezmą udział m.in. aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu (Małgorzata Gorol, Adam
Szczyszczaj, Marta Zięba), jak również Teatru Zar (Ditte Berkeley, Matej Matejka).
Część pierwsza (wystawy): 31.08-10.09, godz. 16:00-20:30
Część druga (przedstawienie Don‘t be so sure that you are legal): 31.08-3.09, godz. 20:30
fot. Ł. Giza
15-lecie
Kabaretu Neo-Nówka
14 sierpnia 20:30
Hotel Gołębiewski, ul. Karkonoska 14, Karpacz
Jubileuszowy koncert Kabaretu Neo-Nówka, podsumowujący 15-lecie
działalności wrocławskiej formacji.
W programie największe hity kabaretu.
Nie zabraknie kultowego już skeczu
Niebo, który został przez widzów wybrany skeczem 30-lecia, czy bezkompromisowej Pani Wandzi Nierusz z domu Zostaw, która potrafi wyjść obronną ręką z każdej niewygodnej sytuacji.
Neo-Nówka szykuje także kilka niespodzianek, które mają
być dopełnieniem całości.
O warstwę muzyczna zadba koncertujący od lat z kabaretem zespół Żarówki.
KUP BILET na: cojestgrane.pl
TSA, Illusion, SABATON wROCK for Freedom – Legendy Rocka
27 sierpnia 16:30
LADY PANK | TSA | THE KLENCZON EXPERIENCE
Bilety: 45/50 zł |wejściówki 35/40 zł
28 sierpnia Oficjalne otwarcie Centrum Historii ZAJEZDNIA
29 sierpnia 17:00 SABATON | ILLUSION | HUNTER | Bilety: 75/90 zł
Centrum Historii ZAJEZDNIA (była zajezdnia MPK), ul. Grabiszyńska 184 we Wrocławiu
wROCK FOR FREEDOM to koncerty głównie muzyki rockowej upamiętniające istotną rolę artystów w wyrażaniu oporu wobec totalitaryzmów, a także świętowanie
porozumień sierpniowych i 36. rocznicy powstania Solidarności.
Gwiazdami koncertu 27 sierpnia będą: obchodzący w tym roku swoje 35–lecie,
uwielbiany przez publiczność kilku pokoleń zespół Lady Pank; kultowa grupa Marka Piekarczyka i Andrzeja Nowaka – TSA oraz Wojciech Hoffman, lider zespołu
Turbo, w specjalnym projekcie The Klenczon Experience – z piosenkami Krzysztofa Klenczona, współtwórcy sukcesu zespołów Czerwone Gitary i Trzy Korony.
Jednym z istotnych elementów Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016 jest
otwarcie (28 sierpnia), na terenie byłej zajezdni nowoczesnego Centrum Historii Zajezdnia, które w interesujący i niebanalny sposób przybliżać będzie wrocławianom i turystom historię powojennego Wrocławia.
29 sierpnia w ramach kontynuacji obchodów otwarcia CH Zajezdnia, wystąpi
uwielbiany przez polską publiczność zespół SABATON. Tym razem wizyta szwedzkiej kapeli w Polsce poświęcona będzie promocji znakomitego krążka Heroes,
na którym znalazła się kolejna w dorobku zespołu piosenka dotycząca historii Polski, poświęcona rotmistrzowi Witoldowi
Pileckiemu Inmate 4859.
Przed Szwedami wystąpi Illusion – w latach 90. to właśnie Tomasz Lipa Lipnicki
i jego koledzy grali niezapomniane koncerty, których mocne brzmienie łączyło
się z mocnym przekazem – Lipa w swoich
tekstach ostro sprzeciwiał się przemocy,
poniżaniu innych ludzi i łamaniu praw
człowieka. Program festiwalu zamyka
powstała w 1985 roku grupa HUNTER.
KUP BILET na: cojestgrane.pl
Lady Pank
Maciej Musiałowski w monodramie Bohater
TM Capitol po wakacjach
Od 1 sierpnia
Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego
1 sierpnia Capitol otwiera Podwórko
i kasę w godz. 12:00-18:00.
W sierpniu w Capitolu odbędą się ulubione Potańcówki, „Kocham cię. Ja ciebie też nie”, w reż. Cezarego Studniaka, czyli spektakl z piosenkami Serge'a Gainsbourga.
Będzie można zobaczyć m.in. pokazanego na tegorocznym PPA Bohatera – monodram muzyczny Macieja Musiałowskiego, który to spektakl wchodzi do repertuaru Capitolu. O tym, gdzie
przebiega granica między literaturą
i życiem, i o tym, czego znieść nie mogą bohaterowie wielkich i mniejszych
dzieł opowiada laureat 36. Przeglądu
Piosenki Aktorskiej.
NOWOŚć: WYCIECZKA PO CAPITOLU
Zwiedzanie dla gości indywidualnych
W każdą sierpniową sobotę o godz. 15:00.
Wycieczka po teatrze trwa nieco ponad godzinę, zwiedzający wchodzą
na scenę i za kulisy, na widowni odkrywają „pułapki na echo” i tajemniczy
rząd drzwiczek pod sufitem, dowiadują się, czym pokryte są ściany teatru,
zaglądają do garderoby, poznają sekret klatki nożycowej, i oczywiście robią sobie selfie.
Bilet 5 zł w kasie i online
Grupy zorganizowane (min. 26 osób) w dowolnym terminie, tylko po rezerwacji
tel. 71 789 04 52
SIERPNIOWE CZYTANIE NA DYWANIE
Od 10 sierpnia w środy o 9:30,
Projekt skierowany głównie do dzieci
przedszkolnych, którym czytają aktorzy Capitolu: Agnieszka Oryńska-Lesicka, Pola Błasik, Adrian Kąca i Bartosz Picher, w programie m.in. Tuwim
i Musierowicz.
Rezerwacja: 71 789 04 51 lub 71 789 04 52
www.teatr-capitol.pl
XX BuskerBus
Międzynarodowy Festiwal
Sztuki Ulicznej
19-28 sierpnia 2016
fotografie Małgosia Węglarz
Wrocław – 19-21 sierpnia | Zielona Góra – 23-24 sierpnia | Zgorzelec – 25-26 sierpnia | Krotoszyn – 27-28 sierpnia
CLAP CLAP CIRCO
Rodzaj sztuki: Klaun | Kraj: Urugwaj/Argentyna
BuskerBus 2016, to już 20. edycja festiwalu
i pierwsza bez jego pomysłodawcy – Romualda. Specjalne pokazy dedykowane jego
pamięci i upamiętniające wkład w promocję artystów ulicznych odbędą się w Starym
Klasztorze we Wrocławiu (20 sierpnia) oraz
w Zielonej Górze (23 sierpnia).
BuskerBus 2016 – PROGRAM | www.buskerbus.com
19-21.08.2016 – Wrocław – występy na Rynku w godzinach popołudniowych
i Kabaret BuskerBus w Starym Klasztorze od godz. 23:00
23-24.08.2016 – Zielona Góra– występy uliczne od godz. 12:00 do 22:00 i BuskerBus Kabaret
w klubie Piekarnia Cichej Kobiety od godz. 23:00
25-26.08.2016 – Zgodzelec– 3-godzinny program w godzinach popołudniowych 25 sierpnia
i występy uliczne w godz. 13:00-19:00
27-28.08.2016 – Krotoszyn – występy na ulicy i BuskerBus Kabaret
BuskerBus to pierwszy w Polsce festiwal artystów ulicznych. Co roku uczestnicy reprezentujący szeroki wachlarz dyscyplin artystycznych (np. muzycy, tancerze, magicy, akrobaci, aktorzy, żonglerze) odwiedzają kilka polskich miast, by zaprezentować swoje umięjętności.
Na festiwalu nie ma barierek, a kolorową sceną jest ulica. Jego celem jest promocja
sztuki, tworzenie więzi między publicznością a wykonawcami oraz rozwój umiejętności artystycznych. Artyści z całego świata mają szansę współpracować ze sobą.
Widzowie zachęcani są do rozmów z wykonawcami po występach oraz w klubach festiwalowych gdzie Lokalni muzycy mogą wziąć udział w otwartych jam session, które odbywają się po oficjalnym programie.
Występy uliczne nie są biletowane, to publiczność decyduje, czy wynagrodzić artystów pieniędzmi czy tylko uśmiechem.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się artyści dobrze znani publiczności, jak i wykonawcy, którzy wystąpią na festiwalu (a w niektórych przypadkach także w Polsce)
po raz pierwszy. W programie przewidziano spektakle dla publiczności w każdym
wieku. Nie zabraknie muzyki swingowej (Adéla Zejfartová & Sunny Swing), żywiołowego pokazu hula hoop (Clap Clap Circo), sztuczek z nożami (Cotzani & Wendy), ekwilibrystyki na rola bola (Matthias Goed), przedstawień dla dzieci (Igrachka-Plachko
Circus) i wielu innych prezentowanych przez artystów z całego świata.
W maju 2015 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus został odznaczony znakiem EFFE 2015-2016, który przyznawany jest festiwalom europejskim
ukierunkowanym na działania artystyczne, zaangażowanym w życie społeczności
lokalnych i w działania na poziomie europejskim lub ogólnoświatowym.
WYKONAWCY: Clap Clap Circo (Klaun , Argentyna, Urugwaj), Sylvain POMME (Żonglerka, Francja), Wooden
Horse Puppet Theater (Teatr lalek, Rosja), Boris Voutsinos' Portable One Seater Orchestra (Muzyka , Grecja), Tonny Walker Black Label (Magik, Włochy), Abraham Arzate (Komedia i teatr uliczny, Meksyk), Adéla
Zejfartová and Sunny Swing Trio (Muzyka , Czechy), Chris Blaze (Pokaz ognia , Australia), Cotzani & Wendy (Bat i rzucanie nożem, Argentyna), Dodo i Giordy (Muzyka , Włochy), Henrik Jespersen/Ricardo Rósh
(Muzyka , Dania, Meksyk), Ian Deadly (Przedstawienie multidyscyplinarne, Wielka Brytania), Igrachka-Plachko Circus (Przedstawienie dla dzieci, Bułgaria), Javimalabares (Żonglerka, Hiszpania), Light Chili (Muzyka , Włochy), Martin Sky (Klaun, Argentyna), Matthias Goed (Ekwilibrystyka na rola bola, Nowa Zelandia),
Mr Qwirk (Monocykl, Nowa Zelandia), Opus Furore (Akrobatyka, żonglerka i monocykl, Niemcy), Philip Fairweather (Muzyka , Wielka Brytania), Ruach (Muzyka , Polska, Niemcy), Stripey Howling Hancock (Muzyka , Wielka Brytania), Ariane Oechsner (Żonglerka, Niemcy), Trattofon (Przedstawienie dla dzieci, Szwecja), Soldiers Crew (Taniec, Węgry), Follow Rivers (Muzyka, Polska).
WOODEN HORSE PUPPET THEATER
Rodzaj sztuki: Teatr marionetek | Kraj: Rosja
CHRIS BLAZE | Rodzaj sztuki: Pokaz ognia
Kraj: Australia
OPUS FURORE | Komedia, Żonglerka, Monocykl,
Pokaz ognia, Akrobatyka | Kraj: Niemcy
JAVIMALABARES
Rodzaj sztuki: Żonglerka | Kraj: Hiszpania
Festiwal Teatralny Mezalians
Zjazd XIII Akademii Teatru Alternatywnego
18-21 sierpnia
Kamieniec Ząbkowicki | Wstęp wolny!
Festiwal Teatralny Mezalians – w parze ze sztuką realizowany jest przez uczestników Akademii Teatru Alternatywnego. W programie: spektakle teatrów z Barlinka, Poznania, Siedlca, Lublina, Torunia, Szczecina, Łodzi, Gryfina, Jeleniej Góry,
Wrocławia; wystawy; warsztaty; jarmark; widowisko plenerowe; koncerty i parady z udziałem: Atowiczów i artystów i mieszkańców z Kamieńca Ząbkowickiego,
m.in. chóru Melodyjka, Teatru Rodzice Dzieciom, członków Stowarzyszenia Pegaz, zespołów ze Starczowa, Ożar, Byczenia, grupy zumby, dzieci z przedszkola
nr 1, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz młodzieży z Paczkowa.
W pierwszych dniach Festiwalu w programie m.in.
18 sierpnia 18:00 - Widziadła
Teatralna parada inspirowana postaciami z legend ząbkowickich
20:00 – Potańcówka. Zagrają Kapela Muzykanci i zespół Starczowianie
23:30 – projekt dolere. Spektakl Teatru Paragraf-2 | Czerwony kościółek
19 sierpnia 16:00 – Pętla. Spektakl Teatru Granda UAM| Świetlica wiejska
17:30 – Panakeia. Spektakl teatru NOWEGO | Czerwony kościółek
19:00 – Manifest. Spektakl Teatru Realistycznego | Świetlica wiejska
22:15 – Punk is not Dead. Koncert zespołu Karpet | Klub festiwalowy
Grażyna Łobaszewska
& Ajagore | 40 Lat na scenie!
19 sierpnia 20:00
Dworek Chopina,
Park Zdrojowy
w Dusznikach Zdrój
Ten jubileuszowy koncert to swoista
wycieczka po wszystkich płytach artystki. Z racji jego charakteru w repertuarze największe hity takie jak: Czas
nas uczy pogody, Brzydcy, Gdybyś etc.
Zabrzmią także nowe piosenki
z ostatniej płyty Przepływamy. Nie zabraknie również sztandarów Czesława Niemena, które znalazły się na płycie Dziwny jest... poświęconej pamięci
Mistrza oraz zupełnie nowych kompozycji, które pojawią się na jubileuszowym albumie! Koncert w aranżacjach
zespołu Ajagore: Sławomir Kornas
– bas, śpiew Maciej Kortas – gitary, Michał Szczeblewski – perkusja.
KUP BILET na: cojestgrane.pl
Konkurs Bardów Śpiewamy Kaczmarskiego
Machine Gun Kelly!
Termin zgłoszeń mija 10 sierpnia 2016
14 sierpnia 18:00
na adres: [email protected]
Festiwal wROCK for Freedom zaprasza młodych artystów, dla których inspiracją jest twórczość najwybitniejszego polskiego barda Jacka Kaczmarskiego,
do udziału w konkursie Śpiewamy Kaczmarskiego.
Laureaci konkursu wystąpią 28 sierpnia na plenerowym koncercie z okazji
otwarcia Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, obok uznanych polskich artystów wykonujących piosenki Jacka Kaczmarskiego.
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować 3 piosenki autorstwa Jacka
Kaczmarskiego w oryginalnej bądź własnej aranżacji lub autorskie piosenki inspirowane twórczością Jacka Kaczmarskiego.
Nagrania audio lub video należy przesłać na adres: [email protected]
lub przesłać linki do miejsc gdzie umieszczone są nagrania i prezentacje artystów.
W zależności od ilości i poziomu artystycznego zgłoszeń jury składające się
z przedstawicieli festiwalu wROCK for Freedom oraz Wrocławskiego Salonu Jacka Kaczmarskiego wyłoni laureatów, bądź zaprosi wybranych artystów
do udziału w przesłuchaniach konkursowych.
O wynikach swoich prac jury poinformuje zainteresowanych do dnia 15 sierpnia 2016.
Termin zgłoszeń mija 10 sierpnia 2016.
Klub Eter, ul. Kazimierza Wlk. 19, Wrocław
RAPER COLSON BAKER, lepiej znany
pod pseudonimem Machine Gun Kelly
(MGK), przeszedł długą drogę od czasu, kiedy jako pierwszy biały raper wygrał Amateur Night w prestiżowym
Apollo Theater w Nowym Jorku. Pseudonim MGK został mu nadany przez
znajomych, ze względu na szybki jak
karabin maszynowy sposób rymowania. Jego pierwszy studyjny album Lace Up zawierający uwielbiane przez
fanów utwory takie jak Wild Boy z Waka Flocka Flame oraz Invincible nagrany z Ester Dean, dotarł do piątego
miejsca listy BillBoard 200 w pierwszym tygodniu od wydania.
Andrzej Głuszek, Suspension
2016, akryl na płótnie, 320 x 200 cm
Ewa Jednoróg Malarstwo
Dolnośląskie krajobrazy
1 sierpnia 18:00
Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7 we
Wrocławiu. Wstęp wolny!
W swoich obrazach opiewa piękno zarówno wsi polskiej, jak i jej mieszkańców. Maluje dworki, pałace, kościoły,
kapliczki i stare chaty i portrety. Tworzy na płótnie, jedwabiu i papierze.
Na wszystkich wystawach i konkursach promuje piękno Gminy Długołęka, gdzie mieszka i całego Dolnego
Śląska. Od 2009 roku jest członkiem
Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu. Od 2013
roku należy do Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. W dotychczasowym dorobku ma
wiele wystaw, a także udział w licznych festiwalach oraz konkursach
malarskich i literackich, w których
zdobywa wyróżnienia i nagrody.
W programie wernisażu wieczór poetycki autorki.
Andrzej i Jerzy Głuszek
Synchronie
5 sierpnia – 6 września
Galeria Miejska we Wrocławiu,
ul. Kiełbaśnicza 28. Wstęp wolny!
Jerzy Głuszek, Wspólne łowy, 2014,
tempera i pastel na papierze, 30x42
Pierwsza od kilku lat wspólna wystawa
Andrzeja i Jerzego Głuszków. Braci bliźniaków, którzy swoją działalność artystyczną rozpoczynali w burzliwych latach 80. Zapamiętani zostali, jako inicjatorzy politycznie zaangażowanych akcji z pogranicza happeningu, performance’u oraz
działań teatralnych. Podejmowali w nich zagadnienia dotyczące upolityczniania
przestrzeni publicznej, zniewolenia i mechanizmów propagandowych, kontestując w ten sposób reżimowe realia.
ANDRZEJ GŁUSZEK, w twórczości którego dominują plamy barwne, widma
i mocno zsyntetyzowane formy, wierny jest tworzeniu wielkoformatowego malarstwa abstrakcyjnego. Początkowo monochromatyczne, w okresie późniejszym traktowane bardziej fakturalnie, jego obrazy charakteryzują się obecnie
fluorescencyjnością, a dzięki fascynacji artysty tworzeniem przestrzeni iluzyjnych zyskują wyraźne akcenty optyczne.
JERZY GŁUSZEK z kolei preferuje miękkość pastelu oraz formy linearne. Tworzy
przy ich pomocy surrealistyczne ilustracje stanowiące wieloznaczne opowieści,
balansujące na granicy absurdu i zaskoczenia. Można je określić jako subtelny
żart rysunkowy albo satyrę liryczną, które stanowią komentarz na temat kondycji współczesności.
Koncepcją wystawy, zaproponowaną przez samych artystów, jest ponadto próba zintegrowania obrazu, dźwięku i ruchu, stanowiąca dla nich punkt wyjścia
do artystycznych poszukiwań. Kurator wystawy: Małgorzata Micuła.
Nasze spojrzenie na świat Grupa Motyla Noga
Europa od kuchni
Od 1 lipca do 31 sierpnia
Do 31 sierpnia
MBP nr. 18, ul. Grabiszyńska 236 we Wrocławiu. Wstęp wolny!
Anna Gutt, Marta Konstantynowicz, John Winnicki, Marek Żarczyński
Artyści amatorzy, malują farbami olejnymi, przełożyli na płótno swoje refleksje
o świecie i własne przeżycia, rozważając przy tym jak estetyka sztuki wpływa
na codzienne życie, na zachowania, na moralność... Chcą aby ich prace oddziaływały na zmysły, a nie na rozum.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław
Na wystawę składają się dwa elementy: prezentacja emisji znaczków pocztowych z serii Europa poświęconych
gastronomii oraz fotografie wyłonione w konkursie pt. Tropem europejskich smaków. Plonem konkursu jest
wystawa blisko 40 fotografii związanych tematycznie ze sztuką kulinarną
regionów europejskich. Są to prace 14
autorów, ich fotograficzne wspomnienia kulinarnych przeżyć, smaków
kuchni krajów europejskich ukazanych
w różnorakich kontekstach.
Stopień zależności
Wystawa zbiorowa
młodej sztuki ukraińskiej
19 sierpnia 19:00
Galeria Awangarda BWA Wrocław,
ul. Wita Stwosza 32
Oiko Petersen
Ukryte | PRE TIFF Festival
18 sierpnia – 16 września
Galeria Miejsce przy Miejscu,
Plac Strzelecki 12 we Wrocławiu
Oiko Petersen po 5 latach nieobecności na scenie artystycznej wraca z nową wystawą. Intymne historie – nie
bez znaczenia – prezentuje we Wrocławiu, z którego pochodzi.
Zaprezentuje (w ramach TIFF Festival) 7 fotografii, jeden obiekt – dziennik (prace z lat 2013–2016) oraz dwie
premierowe książki Hiddensee (2013)
i Hidden (2016).
Jeżeli zrozumienie autora jest celem
widza, należy wierzyć, że obraz jest
w stanie zastąpić mapę, a aluzja – opis.
Nie można zabrać niczego innego.
Oiko Petersen
Ciałowicz.
Projektant z Wrocławia
Do 4 września
Muzeum Architektury we Wrocławiu,
ul. Bernardyńska 5
To nieprawda, że w PRL-owskich sklepach nic nie było. Był Ciałowicz.
Wystawa jest próbą przybliżenia
zgrabnej sylwetki Tadeusza Ciałowicza, projektanta. Był projektantem totalnym (czytaj – dizajnerem), choć mawiał, że nim nie jest. Projektanta poznaje się jednak nie po gadaniu,
a po projektach. Talent Ciałowicza
wzrastał wraz z podnoszącym się
z ruin miastem. Szlifował go niestrudzenie projektując liczne neony i malując kolejne wnętrza sklepów.
Niektóre wrocławskie instytucje
do dziś używają jego znaków. Najbardziej konsekwentnie robi to Muzeum
Architektury we Wrocławiu, dla którego Ciałowicz zaprojektował w 1965 roku pierwsze logo instytucji kultury
w powojennym Wrocławiu!
tekst: Łukasz Kliś, dizajner
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
19 sierpnia: godz.19:00 | Otwarcie
wystawy z udziałem kuratorów i artystów
godz. 23:00 | Afterparty, koncerty Lyudska
Podoba/ Ptakh-Anton Degtyarev (klub UFF)
25 sierpnia, 4 i 25 września:
Oprowadzanie kuratorskie
Organizowana w ramach programu
sztuk wizualnych, przez ESK Wrocław 2016 wystawa skupia się na fenomenach współpracy i współdziałania w młodej sztuce ukraińskiej.
Od krótkotrwałych, inspirowanych instytucjonalnie aliansów, po światopoglądowe wspólnoty i trwałe strategie
zbiorowe – współpraca zaprezentowana została poprzez prace blisko
dwudziestu kolektywów artystycznych. Dostarczają one punktu wyjścia
do analizy sceny wizualnej na Ukrainie
w jej wymiarze międzyludzkim i środowiskowym. Stopień zależności
przygotowany kuratorsko przez Open
Group, jedną z najbardziej znanych
ukraińskich artystycznych formacji,
oferuje spojrzenie od wewnątrz, obserwując grupowość także w momentach, kiedy twórcze działanie nie jest
adresowane do konkretnej publiczności, lecz wypływa z wewnętrznej dynamiki i potrzeb.
Wystawie towarzyszą spotkania autorskie, wykłady i performansy, a także publikacja katalogu.
Kuratorzy: Open Group (Yuriy Biley, Pavlo
Kovach, Stanislav Turina, Anton Varga)
Zwiedzajcie Piastowski Wroclaw foto i projekt
neonu Tadeusz Ciałowicz 1976
Asymetryczna Dama
Wystawa pasteli Witkacego
Od 6 sierpnia do 30 października
Centrum Kultury ZAMEK,
pl. Świętojański 1, Wrocław
Wyjątkowe pastele, fotografie, fragmenty listów Witkacego i uzupełniające ekspozycję wykłady, spektakle
oraz projekcje filmowe. Za motyw
przewodni obrano Asymetryczną Damę, a ściślej mówiąc, portrety Eugenii
Wyszomirskiej, która przez lata była
obiektem fascynacji Witkacego. Nietypowa uroda i nieregularne rysy twarzy
modelki zaowocowały serią portretów,
które po jej śmierci zostały przekazane do Muzeum Historii Katowic.
Stanisław Ignacy Witkiewicz (18851939), jeden z najwybitniejszych polskich twórców XX w., po raz pierwszy
spotkał Eugenię Wyszomirską latem 1933, spacerując po jednej z warszawskich ulic. Tym, na co malarz
zwrócił szczególną uwagę, było uderzające podobieństwo Wyszomirskiej
do jego narzeczonej, Jadwigi Janczewskiej, której samobójcza śmierć wywróciła jego świat do góry nogami.
Kuratorce wystawy – Annie Baster – zależało na ukazaniu prawdziwej twarzy Witkacego i złożoności jego osoby. Artysta zajmował się sztuką z pogranicza malarstwa, fotografii,
literatury, teatru oraz filozofii. Z tego
powodu, ekspozycja poszerzona została o dodatkowe wydarzenia, tak by
odwiedzający mogli w pełni poznać
dorobek artystyczny Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Wspomnienie miłosnego święta
6 sierpnia 18:00
Muzeum Pana Tadeusza - Ossolineum,
Kamienica Pod Złotym Słońcem Rynek 6 we Wrocławiu
Otwarte w maju tego roku tego roku Muzeum Pana Tadeusza łączy przekazy
historyczne, literackie i artystyczne w wielowątkową opowieść o pamięci.
W oparciu między innymi o te motywy powstała wystawa podejmująca wątek
„miłosnego święta” z czasów PRL. Impresyjna ekspozycja porusza temat nostalgii za potencjalnie najbardziej romantyczną chwilą w życiu człowieka – rytuałem składania małżeńskiej przysięgi. Tęsknimy za miłością, za młodością,
być może również za czasami analogowej pamięci, długich podróży, odręcznie
pisanych listów i kilku w życiu uroczystych wizyt u fotografa. – mówi Maria Marszałek z Muzeum Pana Tadeusza – Jednocześnie nasza wystawa, trochę
na przekór, dotyczy również zapominania.
Zobaczymy oryginalne stroje ślubne z czasów PRL oraz archiwalne zdjęcia z kolekcji Anny Straszewskiej i Zuzanny Żubki-Chmielewskiej, a także z prywatnych
albumów mieszkańców Dolnego Śląska. Odwiedzający posłuchają zebranych
przez dziennikarkę Beatę Kwiatkowską historii osób z całej Polski, którzy wspominają emocje i zdarzenia związanych z ich ślubami.
Wystawie towarzyszyć będą: niewielka publikacja oraz oprowadzania kuratorskie, warsztaty i finisaż połączony z czytaniem wierszy Miłosza.
Wystawa czynna do 18 września – wtorek-niedziela: 10: 00-17: 00. Wstęp wolny!
Max Syron That which is in me / That in which I am
4-30 sierpnia Galeria SiC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9/10
Jaką postawę przyjąć wobec czegoś co dało się poznać jako niepoznawalne? Jak
działać w świecie gdzie nic nie jest ani czarne ani białe?
Pierwsza w Polsce indywidualna wystawa amerykańskiego artysty Maxa Syrona skupiać się będzie na „płynności” pojęcia Prawdy oraz na obojętności wobec
ludzkich wartości. Projekt zakłada stworzenie kompletnej instalacji, w której
każdy element oddziałuje na siebie tworząc rodzaj niepewnego, nieprawdziwego, nieuczciwego doświadczenia materii i przestrzeni. Cały ambaras potęgować
będzie mnogość mediów jakimi posługuje się artysta, wykorzystujący w swej
twórczości szkło, video, audio, plastik i wiele innych.
Václav Havel. Obywatel-Prezydent
Do 27 sierpnia
Domek Romański, Dolnośląskie Centrum Fotografii, pl. bpa Nankiera 8 we Wrocławiu
Wystawa autorstwa Alana Pajera, Oldřicha Śkáchy, Bohdana Holomíčka
i Přemysla Fialky, upamiętniająca Václava Havla, jedną z najważniejszych postaci w historii Czech i całego Regionu Europy Środkowej.
Kurator wystawy – Mirosław Lewandowski o ekspozycji: Głównym celem wystawy jest przedstawienie osoby Václava Havla, jako człowieka walczącego
za wszelką cenę o ideały demokracji, nawet kosztem utraty własnej wolności.
To zadziwiająca postać o drobnej sylwetce i nadludzkiej sile, nigdy nie poddająca się zwątpieniu i nawet w sytuacjach beznadziejnych i trudnych, nie
dopuszczająca do siebie żadnego lęku.
Wystawa przedstawia czeskiego prezydenta jako przyjaciela i zwolennika
polskiej „Solidarności”, orędownika
wolności, szanowanego i podziwianeZ Bobem Dylanem w Pradze, 28.10.2003 r. go przez niemal wszystkich przywódFot. Alan Pajer
ców państw i mocarstw.
Festiwale Chopinowskie
w plakacie
5 sierpnia – 30 września
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, ul. Kłodzka 42, Duszniki-Zdrój
Na początku sierpnia Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju udostępni zwiedzającym wystawę prezentującą najciekawsze plakaty Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego,
najstarszego festiwalu pianistycznego na świecie.
W tym roku przypada jego 71. edycja.
Prezentowane plakaty pochodzą ze
zbiorów Fundacji Międzynarodowych
Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju. Te najciekawsze, zaprojektowane zostały przez wybitnych
artystów, jak chociażby Tadeusza Ciałowicza, pioniera wrocławskiej szkoły
plakatu, architekta wnętrz, projektanta mebli, neonów. Na wystawie w Muzeum Papiernictwa zobaczymy plakat
jego autorstwa z 1985 roku.
Wernisaż ekspozycji odbędzie się 5
sierpnia, w pierwszy dzień tegorocznego Festiwalu. Warto dodać, że
w tym roku w Teatrze Zdrojowym
(Dworku Chopina) usłyszymy m. in.:
Seong-Jin Cho, Richarda-Hamelina czy
Kate Liu, laureatów ubiegłorocznego
Konkursu Chopinowskiego. Być może
pianiści odwiedzą również Muzeum
Papiernictwa. Kto wie, może nawet
odbiją swoje dłonie w papierze.
W sierpniu Muzeum czynne:
poniedziałek – sobota 9:00-18:00
niedziela 9:00-15:00
Meet the Publisher (Sekcja Publikacji)
Ryszard Kaja, Polish Theater Poster
TIFF Festival – Rivers and Roads
Papierowy teatr 2
Do 3 września
Galeria BWA ul. Długa 1, Jelenia Góra
Druga część wystawy polskiego plakatu prezentuje prace artystów młodego
i średniego pokolenia, kontynuatorów
tradycji polskiej szkoły plakatu, zjawiska o takim znaczeniu i randze, że doczekało się określenia za pomocą
osobnego terminu. Zaprezentujemy
postery o tematyce teatralnej i erotycznej z kolekcji Krzysztofa Dydo oraz
prace Zbigniewa Szumskiego.
KRZYSZTOF DYDO, znawca i miłośnik
sztuki plakatu, zajmuje się polskim
plakatem artystycznym. Od 1985 r.
prowadzi w Krakowie Galerię Plakatu
a jego zbiory gromadzone od połowy
lat 50. tworzą Dydo Poster Collection.
ZBIGNIEW SZUMSKI, twórca i reżyser
Teatru Cinema z Michałowic oraz dyplomowany artysta plastyk z bogatym
dorobkiem, w ramach którego znajdują
się plakaty nagradzane na kilku znaczących konkursach zagranicznych.
Galeria czynna: pn-pt 9-17.00, so 10-16.00
19 sierpnia – 2 października
Galeria Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2–4
Jesienią gościmy w galeriach BWA Wrocław kolejną, 6. edycję TIFF Festiwalu.
TIFF Festival po raz pierwszy odbył się w 2011 roku we Wrocławiu. Powołany
po to, by animować i nakręcać życie fotograficzne w mieście i regionie, z roku
na rok nabiera siły.
Wystawa Sekcji Publikacji Meet the Publisher ma na celu przedstawienie festiwalowej publiczności sylwetek trzech niezależnych wydawców książek fotograficznych. Rola zaproszonych gości w świecie współczesnej fotografii jest niezwykle istotna – polega ona nie tylko na dokonywaniu wyboru artystów, których prace zostaną opublikowane. Wiąże się również z decyzjami dotyczącymi
edycji i projektu książek, a także ich produkcją, dystrybucją i promocją. Dzięki
bezpośredniemu zaangażowaniu w cały proces twórczy niezależni wydawcy
stają się niezwykle istotnym łącznikiem pomiędzy artystą a odbiorcą. Poprzez
prezentację dorobku wydawniczego zaproszonych gości, uzupełnionego o unikatowe materiały źródłowe oraz dogłębną analizę ich metod pracy, publiczność
festiwalu pozna różnorodne ścieżki artystyczne oraz motywacje, jakimi kierują
się wydawcy przy ich wytyczaniu.
Kuratorzy: Katarzyna Roj i Paweł Kowalski
Artur Żmijewski feat. Noah Fisher, Oleksiy Radinsky,
Maureen Connor, Zofia Waślicka
Do 16 sierpnia Muzeum Współczesne Wrocław, pI. Strzegomski 2A
Działanie transformacyjne w instytucji publicznej podjęte przez Artura Żmijewskiego wraz z zespołem Artystów (Noah Fisher, Oleksiy Radinsky, Maureen Connor, Zofia Waślicka) polegające na szeregu spotkań, dyskusji, warsztatów,
o trudnym do sprecyzowania skutku wystawienniczym.
Działanie Artura Żmijewskiego w MWW ma charakter eksperymentalny i zakłada pracę z zaproszoną do udziału grupą artystów, a nade wszystko z zespołem
instytucji. Celem obecności Żmijewskiego jest wniknięcie w strukturę instytucji
i próba jej reformy, zmiany, która wpłynęłaby na relacje pracownicze, ale także
pozwoliła na wprowadzenie niespotykanych w innych tego typu placówkach
standardów pracy z artystami. Praca zespołu Żmijewskego ma charakter procesualny i polega na zrozumieniu instytucji MWW, czyli na przeprowadzeniu
szeregu spotkań, rozmów, warsztatów z pracownikami oraz osobami/artystami związanymi z Muzeum. Część działań może zostać utrwalona w formacie
wideo lub audio, by następnie twórcy mogli podzielić się ich przebiegiem i efektami z publicznością.
Marian Lorek Surrealizm-aksamitny
Do 31 sierpnia Galeria Marlo, DH E.Leclerc, ul. Zakładowa 2/4 we Wrocławiu
Szkoccy Żydzi: tożsamość, przynależność i przyszłość
31 lipca 20:00
Synagoga pod Białym Bocianem, Pawła Włodkowica 7 we Wrocławiu
Fotografie JUDY PASSOWA (czterokrotnego laureata World Press Photo) w historycznej mykwie – rytualnej łaźni przy Synagodze Pod Białym Bocianem.
Wernisaż odbędzie się po koncercie Karstena Troyke & Daniela Weltlingera.
Partnerem wydarzenia jest producent whisky Angus Dundee, który zaprasza
na degustację swoich trunków podczas wernisażu.
Ekspozycja wystawy przygotowana przez Agatę Bartos.
Wystawa czynna do 31 sierpnia br.
Epicentrum, Marian Lorek
Oddziały Muzeum
Narodowego we Wrocławiu:
—— Muzeum Etnograficzne
we Wrocławiu
ul. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław
Wystawa stała:
Dolnoślązacy. Pamięć, kultura,
tożsamość
Muzeum
Narodowe
we Wrocławiu
Wystawy czasowe:
Bartky, tabiwky, zgardy… Huculiana
z kolekcji Ewy Załęskiej-Szczepki
i Andrzeja Szczepki
↦ 14 maja – 14 sierpnia 2016
Augustyn Czyżowicz. Taka była
rzeczywistość…
↦ 16 kwietnia – 7 sierpnia 2016
—— Panorama Racławicka
ul. Purkyniego 11
50-155 Wrocław
Zapraszamy do nowego oddziału
w Pawilonie Czterech Kopuł
Sierpień
2016
Wystawa stała:
Dzieło J. Styki i W. Kossaka z lat
1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej.
Wystawa czasowa:
Ekslibrisy kościuszkowskie.
2005–2016
↦ 5 lipca – 18 września 2016
—— Pawilon Czterech Kopuł.
Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
Wystawy czasowe:
Wystawy stałe:
Ziarnko do ziarnka i będzię miarka.
Dawne przyrządy metrologiczne
korce, łokcie, wagi, odważniki,
cyrkle…
↦ 7 czerwca – 28 sierpnia 2016
Na wystawie zostało zaprezentowanych
około 300 zabytkowych przyrządów
metrologicznych służących do pomiarów
i związanych z handlem, rzemiosłem,
a także nauką. Po raz pierwszy we Wrocławiu można zobaczyć wagę miejską
z Bolkowa z 1670 r. To jedyna zachowana w Polsce duża waga tego typu.
Sztuka śląska XII-XVI w.
Sztuka śląska XVI-XIX w.
Sztuka europejska XV-XX w.
Sztuka polska XVII-XIX w.
Lech Twardowski. Krawędź
↦ 13 czerwca – 14 sierpnia 2016
Połączenie ekspresyjnego malarstwa
gestu z geometrycznym porządkiem wielkich, przestrzennych form,
wypełniających hol główny muzeum.
W swojej nowej instalacji zatytułowanej
Krawędź Lech Twardowski podejmuje
próbę zmierzenia się z czasem i przestrzenią.
www.mnwr.art.pl
wtorek-piątek, niedziela:
10.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 18.00
#do
czterech
razy
sztuka!
Wystawa czasowa:
Letnia Rezydencja. Kolekcja Marxa
gościnnie we Wrocławiu
↦ 23 sierpnia 2016 – 22 stycznia 2017
Hamburger Bahnhof to jedno z najbardziej opiniotwórczych na świecie muzeów
sztuki współczesnej. Od 20 lat prezentowana jest w nim na stałe kolekcja Ericha
Marxa. Wystawiane tam dzieła rzadko
opuszczają pomieszczenia berlińskiego
muzeum. Rok 2016 – jubileuszowy dla
Hamburger Bahnhof – stanowi jedną
z takich wyjątkowych okazji. W tym
roku część kolekcji pokazana zostanie
we Wrocławiu w ramach obchodów
Europejskiej Stolicy Kultury. Zwiedzający
będą mogli zobaczyć dzieła m.in.: Beuysa,
Kiefera, Rauschenberga i Warhola.
mnwr.art.pl
Modna i już. Moda w PRL
↦ 17 maja – 28 sierpnia 2016
To największa i najbardziej przekrojowa
prezentacja muzealna w Polsce poświęcona tematyce mody. Pokazanych
zostało ponad 400 strojów i akcesoriów, wśród nich suknie ślubne, dzienne
i wieczorowe, dzianiny, kombinezony,
buty, torebki i kapelusze.
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
Wystawa stała:
Kolekcja sztuki polskiej II połowy
XX i XXI wieku
Trzon zbioru stanowią prace wybitnych
polskich artystów, takich jak m.in.: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer,
Mirosław Bałka, Stanisław Fijałkowski,
Władysław Hasior, Tadeusz Kantor,
Katarzyna Kozyra, Jan Lebenstein, Jerzy
Nowosielski, Alina Szapocznikow. Kolekcję uzupełniają pozyskane w ostatnim
czasie prace przedstawicieli najmłodszej
generacji, m.in. Piotra Janasa i Jakuba
Juliana Ziółkowskiego.
Skarby
Muzeum Pana Tadeusza
Tu sztuka!
Warsztaty rodzinne
7 i 21 sierpnia 12:00-14:00
Warsztaty dla dzieci
2, 4, 9, 11, 16, 18, 25 sierpnia
12:00-14:00
Muzeum Pana Tadeusza – Kamienica
Pod Złotym Słońcem Rynek 6, Wrocław
W sierpniu na każdych zajęciach dzieci
zobaczą inny skarb, poznają jego tajemnice i wezmą udział w warsztatach plastycznych.
2 sierpnia – Tajemnice rękopisu
Historia rękopisu Pana Tadeusza
oraz innych niezwykłych rękopisów.
Jak i na czym kiedyś pisano. Próba sił
w kaligrafii, przy użyciu… gęsiego pióra.
4 sierpnia – Historia słuckiego pasa
Historia pasa ze zbiorów Muzeum.
Kto mógł go nosić i czy wygląd pasa
mówi coś o właścicielu. Samodzielne
wiązanie pasa na kontuszu i wykonanie własnego, zdobiąc materiał.
9 sierpnia – Ten zegar stary…
Opowieści o czasie
Historia zegara, który od ponad stu lat
nieprzerwanie odmierza czas…
11 sierpnia – Nocny spacer,
czyli malujemy nokturn
W Salonie Romantycznym wisi niezwykły obraz przedstawiający nocny
pejzaż, czyli nokturn. Jak kolory wyglądają w nocy? Wspólne malowanie
prawdziwego nokturna na płótnie.
16 sierpnia – Dźwięki sprzed lat.
Opowieść o Radiu Wolna Europa
Muzeum Pana Tadeusza – Ossolineum,
Kamienica Pod Złotym Słońcem
Rynek 6 we Wrocławiu
Artystyczne niedziele dla dzieci
w wieku od 6 do 10 lat z rodzicami.
7 sierpnia – Kolorowo pod sufitem!
Opowieści zaklęte nad głowami.
Kamienica pod Złotym Słońcem kryje
wie
le tajemnic, jedną z nich są stropy
Słoneczna Szkoła Sztuki
w
nie
których salach.
Bezpłatne warsztaty edukacyjne
Dzieci przyjrzą się, jak są ozdobione.
22-26 sierpnia 9:00-13:00
Czy trudno opowiedzieć historię obraWrocławskie Centrum Twórczości Dziecka,
zami? Uczestnicy warsztatu przekoKuźnicza 29a we Wrocławiu
nają się o tym malując na deskach
Inspirująca i niezwykle twórcza waka- własne opowieści.
cyjna przygoda ze sztuką. Spotkania 21 sierpnia – Światło i kolory,
teatralne i plastyczne, które odbywają czyli robimy witraż!
się codziennie przez tydzień.
Okno nie zawsze jest przezroczyste,
Projekt skierowany do dzieci w wie- a witraże znaleźć można nie tylko
ku 6-13 lat, z domów dziecka, rodzin w oknach? Dzieci obejrzą najpiękniejzastępczych, dzieci z rodzin wielodziet- sze witraże europejskie i sprawdzą,
nych, rodzin w trudnej sytuacji mate- jak wykonuje się witraż. Uczestnicy
rialnej. Dodatkowym kryterium rekru- warsztatu stworzą witrażowe ozdoby,
tacji jest dochód miesięczny na człon- które będą mogli zabrać do domu.
ka rodziny – około 1000 zł netto.
Zapisy: [email protected]
Zapisy: formularz: centrumtworczosci.pl
lub w Centrum: ul. Kuźnicza 29a, II p.
tel. 71 75 50 625; 71 75 50 651
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny!
Wakacje w Światowidzie
1-5 i 8-12 sierpnia
ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu
Turnusy tematyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, w godzinach: 8:00-16:45
1-5 sierpnia – W świecie baśni, prowadzą: Emilia Danilecka i Julia Młyńska
Pasjonująca historia RWE, jak działa 8-12 sierpnia – Dookoła świata, prow. Julia Młyńska i Hanna Zawadzka-Woźniak
radio i czym są fale radiowe…
Na każdym turnusie planowane są dwa wyjścia – do kina i sali zabaw; poza za18 sierpnia – Historia pewnej rzeźby
jęciami tematycznymi także zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu.
Co to jest popiersie, z czego jest zroCena: 280 zł/turnus, w tym koszt zajęć, biletów wstępu, MPK, obiadów i podwieczorków
biony i kim był autor? Dzieje rzeźbioZapisy: Pracownia Artystyczno-Edukacyjna tel. 71 348 30 10 wew. 37
nego portretu Adama Mickiewicza.
23 sierpnia – Telefon do pana Jana, czyli
o tym, jak żyło się w niedawnej Polsce
Świat bez telefonów komórkowych?
Aby zadzwonić, trzeba było wykręcić
numer na tarczy… Jak żyło się bez komórek i komputerów.
25 sierpnia – Muzealni poszukiwacze
skarbów
Zabawa w tropicieli tajemnic – pełna
zasadzek droga przez muzealną ekspozycję, której celem jest ukryty skarb.
Zapisy: [email protected]
tel. 71 75 50 625; 71 75 50 651
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny!
Wakacje w ossolineum
sIERpIEŃ
| czwartki, godz. 11:00
Zapraszamy dzieci od 7 do 12 lat.
Zapisy: 71 335 64 83 | [email protected] | ossolineum.pl/edukacja
sIERpIEŃ 2016
4 sierpnia – Co robi pisarz w podróży – prowadzenie: Grzegorz Polak
11 sierpnia – Wyszperane z biblioteki królewskiej – prowadzenie: Teresa sokół
18 sierpnia – Smoki i bestie w starych księgach ukryte – prowadzenie: Teresa sokół
25 sierpnia – Zwierzęta w staropolskich obyczajach – prowadzenie: Teresa sokół
Gmach Główny OssOlineum, ul. szewska 37
Wstęp Wolny!
NIE „NA MARNE”!
NIE„NA
„NA MARNE”
MARNE”! !
NIE
„NA MARNE”!
W
KOLEKCJIOSSOLINEUM
OSSOLINEUM
W KOLEKCJI
W KOLEKCJI OSSOLINEUM
KCJI OSSOLINEUM
**fZcZ+2iZIJ]sb^kgbdZ+)*/
**fZcZ+2iZIJ]sb^kgbdZ+)*/
**fZcZ+2iZIJ]sb^kgbdZ+)*/
h]pmhkdn]hlh[hmr
h]pmhkdn]hlh[hmr
+2iZIJ]sb^kgbdZ+)*/
h]pmhkdn]hlh[hmr
`h]s'h]*)]h*1
`h]s'h]*)]h*1
]hlh[hmr
`h]s'h]*)]h*1
)]h*1 PRLM:P:L:E:IH=DHINôij
PRLM:P:L:E:IH=DHINôij
PRLM:P:L:E:IH=DHINôij
Naturalny Rejestr Wakacyjne warsztaty foto-wideo dla młodzieży
Wakacyjne seanse we WRO
15-19 sierpnia 10:00-15:00
Niedziele do 28 sierpnia 12-15:00
Warsztaty są częścią Eco Expanded City – projektu Centrum Sztuki WRO w ramach programu Miasto przyszłości – laboratorium Wrocław – ESK 2016.
Lubisz fotografować, dokumentować, nagrywać? Kręci Cię kręcenie, pstrykanie
i obróbka materiału? A może lubisz montaż i tworzenie własnych filmów? Interesujesz się przyrodą lub miastem, albo po prostu w najbliższym otoczeniu potrafisz dostrzec to, czego być może nie widzą inni? Jeśli tak, Centrum Sztuki WRO
wraz z Sylwestrem Gałuszką przygotowało wakacyjną, warsztatową propozycję.
Pięciodniowe warsztaty kierowane przede wszystkim do młodzieży. Działania
związane z fotografowaniem i dokumentacją wideo będą się odbywać w plenerze oraz w specjalnie zaaranżowanym studio.
Uczestnicy pracować będą w dwóch grupach od poniedziałku do piątku: grupa
pierwsza od 10:00 do 12:30, grupa druga – w godzinach 12:30-15:00.
Sylwester Gałuszka – organizator i animator wydarzeń artystycznych w Gdańsku. Prezes Fundacji Kolonia Artystów. Autor projektów edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży pt. WAP | Warsztat Animacji Poklatkowej.
UDZIAŁ BEZPŁATNY | Liczba miejsc ograniczona | www.wrocenter.pl
Meet Up 2016 Wrocław
Koniec wakacji z YouTuberami!
27 sierpnia 11:00 Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu
W ostatnią sobotę wakacji we wrocławskiej Hali Stulecia
spotkać można będzie największe gwiazdy polskiej sceny
YouTube, którzy zostali ambasadorami wydarzenia m.in. ReZigiusz, Multi i JDabrowsky. Wśród przewidzianych atrakcji znajdą się dwie sceny – YouTube oraz
eSport, strefy autografów, wolnego grania oraz chilloutu, sklepy ze sprzętem
komputerowych w atrakcyjnych cenach oraz wiele innych. Spotkaj starych znajomych, poznaj nowych. Spraw, by twój internetowy świat stał się realny!
Bilety: 35/40 | Fasttrack 60 zł | Bilet premium 300 zł | Bilet meet & greet 500 zł
Bilety 3-osobowe 90/100 zł | czteroosobowe 120/130 zł
Zapisane w kadrze POKAZY FILMOWE
11 sierpnia 20:00
Temat: WOLNOŚć Pod Mocnym Aniołem (2014), reż. Wojciech Smarzowski
25 sierpnia 20:00 Temat: INNA MIŁOŚć Parę osób, mały czas (2005),
reż. Andrzej Barański
Muzeum Pana Tadeusza, Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu
Cykl filmowy Zapisane w kadrze prezentuje sylwetki pisarzy i pisarek, których
determinacja zaprowadziła na szczyt kariery. Bez względu na to, kiedy żyli. Ich
siłą w walce z przeciwnościami okazywała się konsekwencja w pracy twórczej.
W ramach wprowadzenia do filmu, przed każdym seansem na spotkanie z gościem – specjalistą w zakresie zagadnień, których dotyczy film.
Kurator cyklu: Kamil Nowelli – antropolog kultury, doktorant w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny!
Centrum Sztuki WRO, Widok 7, Wrocław
W każdą niedzielę we WRO w kameralnej atmosferze można obejrzeć
programy filmowe.
Na wakacyjne seanse składają się japońskie animacje wybrane przez Koyo
Yamashitę – dyrektora programowego Image Forum Festival w Tokio, prezentowane podczas specjalnego japońskiego Niedzielnego Poranka we
WRO, a także wybrane prace wideo
z Kolekcji WRO. Wszystkie prezentowane materiały związane są tematycznie z trwającym do końca roku
projektem Eco Expanded City.
Są to cztery programy wyświetlane
w pętli od 12:00 do 15:00.
Po seansach można obejrzeć prezentowane w CS WRO wystawy EEC Lab.
Metabolizm antropocenu.
www.wrocenter.pl | Wstep wolny!
Weekend z Frankensteinem
26-27 sierpnia
Ząbkowice Śląskie
Ząbkowicki Ośrodek Kultury oraz Gmina Ząbkowice Śląskie serdecznie zapraszają na najważniejsze sierpniowe
wydarzenie w Ząbkowicach Śląskich – Weekend z Frankensteinem.
Oprócz koncertów, na ząbkowickim
rynku odbywać się będą również działania plastyczne dla najmłodszych,
happeningi na temat duchów, piekielna kuchnia oraz inne atrakcje.
27 sierpnia – w sobotę – odbędzie się
PARADA POTWORóW, w której udział
będą mogli wziąć wszyscy.
Koncerty 26 sierpnia:
18:30 – Hope | 20:00 – Oberschlesen
21:30 – Luxtorpeda
Koncerty 27 sierpnia:
18:30 – Clock Machine | 20:00 – Vintage | 21:30 – Dżem
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia!
Lektura na wakacje – Wydawnictwo MG poleca!
KATARZYNA ENERLICH
Ocalić od zapomnienia.
Opowiedzieć staroobrzędowy świat, póki jeszcze
żyją wyznawcy – powieść
to zaproszenie do wyprawy w przeszłość. Po raz
kolejny ziemia mazurska
odkrywa swoje tajemnice – mówi o swojej książce Katarzyna Enerlich.
JOHN GALSWORTHY
Pełna namiętności opowieść o miłości, zdradzie,
posiadaniu i śmierci
w epoce wiktoriańskiej.
Najsłynniejsza powieść
w całym dorobku J. Galsworthy’ego. Pierwotnie
wydana pt. Saga rodu
Forsyte’ów, autor otrzymał za nią Nagrodę Nobla.
JANINA LESIAK
Zbeletryzowany i nieco
fantastyczny zapis trzech
ostatnich dni życia polskiej królowej Cecylii Renaty, żony Władysława IV.
Portret władczyni, matki,
żony, artystki, cichej
buntowniczki i ofiary dynastii. Kobiety niepięknej, ale wielbiącej piękno.
300 str. 149×230, oprawa
broszurowa, cena 34,90 zł
400 str. 145×205, oprawa
twarda, cena 44.90 zł
128 str. 145×205, oprawa
twarda, cena 34,90 zł
Wydawnictwo MG – premiery – sierpień 2016
Premiera 31 sierpnia br.
70 lat
Y
STEŚM
Premiera 31 sierpnia br.
Premiera 31 sierpnia br.
daniluk-pieczatka-70_Layout 1 23.12.2014 14:16 Strona 1
JE
JANINA LESIAK
Anna Jagiellonka to władczyni, o której wiemy sporo, i kobieta, o której nie
wiemy prawie nic…
Opowieść o siostrze, narzeczonej, żonie i ciotce czterech polskich królów, czyli
o pokerowej karecie, którą
miała w ręce. To także opowieść o kochanych przez
nią królach: jej bracie Zygmuncie Auguście, niedoszłym mężu Henryku Walezym, mężu Stefanie Batorym i siostrzeńcu Zygmuncie I Wazie.
JUŻ
MI
BARTOSZ MICHALAK
Subiektywny portret dziewięciu wybitnych polskich
operatorów: Jerzego Lipmana, Jerzego Wójcika,
Witolda Sobocińskiego, Jana Laskowskiego, Mieczysława Jahody, Edwarda
Kłosińskiego, Jacka Petryckiego, Piotra Sobocińskiego i Pawła Edelmana.
Polska szkoła operatorska
jest słynna na całym
świecie. Książka przybliża
najciekawsze, zdaniem
autora, sylwetki twórców
obiektywu.
EDITH WHARTON
Z WA
Laureatka nagrody Pulitzera, w błyskotliwy i uszczypliwy sposób maluje obraz
amerykańskiego społeczeństwa i europejskich elit
w pierwszych kilkunastu
latach XX wieku. Szczegółowo opisuje zachodzące
wówczas zmiany obyczajowe. Krytykuje zarówno
przykurzone „stare rody”
po obu stronach Atlantyku, kurczowo trzymające
się „odziedziczonych poglądów”, jak i nowobogacką amerykańską „socjetę”.
1 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
3 SIERPNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
KONCERTY » » »
ŚWIęTO WIOLONCZELI
zagra 40 wiolonczelistów
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
KONCERTY » » »
DZIEWCZYNY Z POWSTANIA 44
17:15 Klub Muzyki i Literatury
SŁUCHAJ BASIU
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
WYSTAWY » » »
EWA JEDNORÓG
DOLNOŚLĄSKIE KRAJOBRAZY
18:00 Salonik Trzech Muz
2 SIERPNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
KONCERTY » » »
WIECZÓR MUZYKI ORMIAńSKIEJ
18:00 Klub Muzyki i Literatury
PIEŚNI PRZEDWOJENNEJ WARSZAWY
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
SCHUBERT MOZART BEETHOVEN
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Muz. Dawnego Kupiectwa, Świdnica
WYSTAWY » » »
MALARSTWO I RZEŻBA
15:00-18:30 Klub – Galeria Sztuki DSAP
DLA DZIECI » » »
CAMERA OBSCURA CZ. II
zajęcia w ciemni fotograficznej
10:00-12:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
TAJEMNICE RęKOPISU
z cyklu: Skarby Muzeum
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
19:00 NFM Sala Główna KGHM
DWIEŚCIE BIAŁYCH RÓŻ
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
DLA DZIECI » » »
CAPELLA CRACOVIENSIS
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Kościół Pokoju, Świdnica
SEONG-JIN CHO
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
SPEKTAKLE » » »
OGIEŃ W NUTACH
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
BACH DLA DZIECI
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
MARCIN DANIEC SHOW
11:00 Szkoła Muzyczna, Świdnica
BOEING BOEING
4 SIERPNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »
PO PROSTU WIERZę
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
LE POÈME HARMONIQUE
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Kościół Pokoju, Świdnica
SPEKTAKLE » » »
STAND UP POLSKA SOPOT
20:00 BauBar
DLA DZIECI » » »
CO ROBI PISARZ W PODRÓŻY
Wakacje w Ossolineum
prowadzi: Grzegorz Polak
11:00 Gmach Główny Ossolineum
HISTORIA SŁUCKIEGO PASA
z cyklu: Skarby Muzeum
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
5 SIERPNIA PIĄTEK
KONCERTY » » »
KONCERT ORMIAńSKI
z okazji 1500 rocznicy chrztu polski
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
19:00 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
WYSTAWY » » »
ANDRZEJ I JERZY GŁUSZEK
SYNCHRONIE
10:00-18:00 Galeria Miejska
ASYMETRYCZNA DAMA WITKACEGO
PORTRETY EUGENII WYSZOMIRSKIEJ
16:00-20:00 Centrum Kultury ZAMEK
FILMY » » »
ZMIERZCH MIASTA
20:00 Browar Mieszczański
6 SIERPNIA SOBOTA
SPEKTAKLE » » »
PIOSENKI EDIT PIAF I NIE TYLKO...
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
KONCERTY » » »
ŚNIADANIE NA TRAWIE
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
11:00 Kościół Wszystkich Świętych,
Strzelce Świdnickie
SZYMON NEHRING
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
SINGING EUROPE
Aleksandra Kurzak / Roberto Alagna
18:00 NFM Sala Główna KGHM
CAFÉ ZIMMERMANN
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica
KANTATA KU CZCI ŚW. JADWIGI
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
EUGEN INDJIč
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
KSIęGA PIEŚNI
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
21:30 Szkoła Muzyczna, Świdnica
WYSTAWY » » »
WSPOMNIENIE MIŁOSNEGO ŚWIęTA
18:00 Muzeum Pana Tadeusza
FILMY » » »
FILMY » » »
SEANS ROZPUSTY
premiera 20:00 róg Gajowej i Dawida
WYCIECZKI » » »
DOLINA BOBRU
info: 604 94 89 81 AnnaTour
DLA DZIECI » » »
WAKACYJNE SEANSE WE WRO
12:00-15:00 Centrum Sztuki WRO
TU SZTUKA! Kolorowo pod sufitem!
Opowieści zaklęte nad głowami
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
8 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »
DANIEL KHARITONOV
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
SEANS ROZPUSTY
JAROSŁAW THUMA
Wieczory Organowe
premiera 20:00 róg Gajowej i Dawida
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
SPOTKANIA » » »
STROńSKA DREZYNIADA
CHARLES RICHARD-HAMELIN
71. Festiwal Chopinowski
13:00-20:00 Stronie Śląskie
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
DOLNOŚLĄSKA
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
13:00-15:00 ODA Firlej
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
7 SIERPNIA NIEDZIELA
9 SIERPNIA WTOREK
KONCERTY » » »
MUZYKA W LITURGII
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
KONCERTY » » »
MARIAM BATSASHVILI
71. Festiwal Chopinowski
10:00 Kościół Pokoju, Świdnica
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
RECITAL ORGANOWY
KONTRA – JAZZ
11:00 Kościół Pokoju, Świdnica
19:00 NFM Sala Główna KGHM
PAWEŁ KOWALSKI
71. Festiwal Chopinowski
KONCERT CHARYTATYWNY
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
19:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
POP – ORATORIUM BOŻE
VI Festiwal Polonia Cantans
OPUS MAGNUM
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:00 Kościół NMP na Piasku
19:30 Muz. Dawnego Kupiectwa, Świdnica
OLIVIERE EISENMANN
VERENA STEFFEN
23. Festiwal NON SOLA SCRIPTA
KONCERT NOCTURN
71. Festiwal Chopinowski
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
ALEX JACOBOWITZ
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
VADYM KHOLODENKO
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
PASSIO SECUNDUM IESUM CHRISTUM
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
20:00 Kościół św. Józefa, Świdnica
SPOTKANIA » » »
PIKNIK ROMANTYCZNY
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
16:00 Zabytkowy Młyn, Siedlimowice
BLOG DAY 2016
23:59 Pasaż Grunwaldzki
22:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
DLA DZIECI » » »
JEŻ – NASZ KOLCZASTY PRZYJACIEL
z przyrodnikiem Jarzym Garą
10:00-12:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
TEN ZEGAR STARY...
OPOWIEŚCI O CZASIE
z cyklu: Skarby Muzeum
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
10 SIERPNIA ŚRODA
KONCERTY » » »
LUKAS VONDRACEK
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
DENIS KOZUKHIN
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
SPOTKANIA » » »
NIECH BOGINIE W NAS PRZEMÓWIĄ
Warsztaty Wakacyjne dla Kobiet
FILMY » » »
POD MOCNYM ANIOŁEM
PIKNIK ROMANTYCZNY
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
z cyklu: ZAPISANE W KADRZE
20:00 Muzeum Pana Tadeusza
19:30 Kościół św. Katarzyny i Pałac,
Makowice
NOC WALPURGI
NOCNE ZWIEDZANIE
MIASTA Z DRESZCZYKIEM
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
20:00 Browar Mieszczański
DLA DZIECI » » »
WYSZPERANE
Z BIBLIOTEKI KRÓLEWSKIEJ
Wakacje w Ossolineum
prowadzi: Teresa Sokół
20:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko
13 SIERPNIA SOBOTA
SPEKTAKLE » » »
11:00 Gmach Główny Ossolineum
SZCZęŚCIARZE
DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
NOCNY SPACER,
CZYLI MALUJEMY NOKTURN
z cyklu: Skarby Muzeum
KOLACJA DLA GŁUPCA
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
BACH DLA DZIECI
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
12 SIERPNIA PIĄTEK
12:00 Mityczna Przestrzeń
SPEKTAKLE » » »
11:00 Szkoła Muzyczna, Świdnica
11 SIERPNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »
ANNA TSYBULEVA
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
EDIN KARAMAZOV
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Kościół św. Józefa, Świdnica
WROCŁAWSKA MUZYKA
ORGANOWA Marek Pilch
20:00 Kościół Opatrzności Bożej
CHRISTIAN ZACHARIAS
71. Festiwal Chopinowski
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
KONCERTY » » »
ŚNIADANIE NA TRAWIE
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
11:00 Pałac Hotel Dębowy, Bielawa
prapremiera 19:00 Teatr Nasz, Michałowice
ADAM GOLKA
71. Festiwal Chopinowski
KOLACJA DLA GŁUPCA
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
LA VENEXIANA
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
KONCERTY » » »
ALEXANDER GADIJEV
71. Festiwal Chopinowski
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica
EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
JANINA FIALKOWSKA
71. Festiwal Chopinowski
KATE LIU 71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
PETER HOLTSLAG
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
FILMY » » »
NOC WALPURGI
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
20:00 Browar Mieszczańsk
SPEKTAKLE » » »
SCENA ULICY
Festiwal teatru ulicznego: do 14.08
21:00 22:00 Rynek, Plac Solny
SPOTKANIA » » »
JARMARK FORTECZNY
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
21:30 Dworzec, Świdnica
FILMY » » »
SEANS ROZPUSTY
20:00 róg Gajowej i Dawida
SPOTKANIA » » »
10:00-18:00 Wyspa Piasek, Kłodzko
XXIV MIęDZYNARODOWY
FESTIWAL FOLKLORU
16:00-20:00 Skwer Kultury, Kłodzko
TARGI STAROCI
8:00-17:00 uliczki wokół Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, Kłodzko
IV FORUM TRADYCJI
10:00-22:00 Skwer Kultury, Kłodzko
INSCENIZACJA HISTORYCZNA
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
12:00-13:00 Rynek, Kłodzko
REKONSTRUKCJA BITWY
O TWIERDZę KŁODZKO
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
8:00-17:00 stoki pod Twierdzą Kłodzko
ZWIEDZANIE HISTORYCZNEGO
OBOZU WOJSKOWEGO
17:30 Flesza zespołu obronnego Żuraw
Twierdzy Kłodzkiej, Kłodzko
POTAńCÓWKA
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
WYCIECZKI » » »
CZECHY KRALIKY – KLASZTOR
NOVA MORAVA – WIEŻA WIDOKOWA
– MIĘDZYLESIE
info: 609 941 775 – BOT Podróżnik
14 SIERPNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »
MUZYKA W LITURGII
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
10:00 Kościół Pokoju, Świdnica
MAREK PILCH RECITAL ORGANOWY
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
11:00 Kościół Pokoju, Świdnica
PASJA MATEUSZOWA
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
17:00 Kościół Pokoju, Świdnica
MALWINA LIPIEC
ZAPOMNIANE MIASTO
18:00 Dawna kamienica Sachsów, ul.
Świdnicka 36
MACHINE GUN KELLY! 18:00 Klub Eter
MENDY CAHAN
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
REINHARD SEELIGER
HENRI ORMIERES
23. Festiwal NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja
MICHAŁ KOCOT Wieczory Organowe
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
FILMY » » »
SEANS ROZPUSTY
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
premiera 20:00 róg Gajowej i Dawida
ROOM SERVICE 20:00 Art Hotel
SPOTKANIA » » »
TARGI STAROCI
SPOTKANIA » » »
NATURALNY REJESTR
Wakacyjne warsztaty foto-wideo dla
młodzieży z Sylwestrem Gałuszką
8:00-17:00 uliczki wokół Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, Kłodzko
OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG
W KOLARSTWIE TANDEMOWYM
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
10:00 ul. Okrzei 16, Kłodzko
FESTIWAL PSTRĄGA
W HRABSTWIE KŁODZKIM
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
15:00-21:00 Skwer Kultury, Kłodzko
DLA DZIECI » » »
WAKACYJNE SEANSE WE WRO
12:00-15:00 Centrum Sztuki WRO
DRUGIE ŻYCIE RZECZY
– warsztat: Tomasz Opania
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
15 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
KATE LIU 71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
SPEKTAKLE » » »
SZCZęŚCIARZE
KONCERTY » » »
LAZAR MENER
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
16:00 Kościół Pokoju, Świdnica
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
KOLACJA NA CZTERY RęCE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
15-LECIE KABARETU NEO-NÓWKA
20:30 Hotel Gołębiewski, Karpacz
WYSTAWY » » »
WSPOMNIENIE MIŁOSNEGO ŚWIęTA
oprowadzanie kuratorskie: Zuzanna
Żubka-Chmielewska
15:00 Muzeum Pana Tadeusza
FILMY » » »
SYN SZAWŁA
SPEKTAKLE » » »
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
WYSTAWY » » »
WYSTAWA KOMPOZYCJI
Z KWIATÓW I ZIÓŁ KWIATY LATA
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
8:00-16:00 Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, Kłodzko
10:00-15:00 Centrum Sztuki WRO
16 SIERPNIA WTOREK
KONCERTY » » »
RECITAL NATALII ZALESKIEJ
XXIII Międzynarodowy
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
19:30 Klub Muzyki i Literatury
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
SPOTKANIA » » »
WYPUŚCIMY WAS Z TORBAMI...
warsztaty modniarstwa
10:00-12:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
WNIEBO 2
Muzyczna sytuacja na dachu
16:00 Muzeum Współczesne Wrocław
DLA DZIECI » » »
DźWIęKI SPRZED LAT.
OPOWIEŚć O RADIU WOLNA EUROPA
z cyklu: Skarby Muzeum
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
17 SIERPNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
BURLESQUE – MUZYCZNA
GROTESKA: MAGDALENA MIęKUS
19:00 Scena Kameralna Kamienica
Zbigniew Szumski, plakat promujący wystawę
DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA
& AJAGORE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
21 SIERPNIA NIEDZIELA
18 SIERPNIA CZWARTEK
WYSTAWY » » »
MEET THE PUBLISHER
SPEKTAKLE » » »
XX MIęDZYNARODOWY FESTIWAL
SZTUKI ULICZNEJ BUSKERBUS
KONCERTY » » »
KAPELMISTRZOWIE
WROCŁAWSKIEJ KATEDRY
Festiwal Forum Musicum
20:00 Katedra św Jana Chrzciciela
SPEKTAKLE » » »
MEZALIANS
Festiwal Teatralny18-21.08
19:00 Galeria Dizajn BWA
FILMY » » »
ZABÓJSTWO PRZY RUE MORGUE
20:00 Browar Mieszczański
WYCIECZKI » » »
WŁOCŁAWEK – PŁOCK – TUREK
info: 609 941 775 – BOT Podróżnik
od 18:00 Kamieniec Ząbkowicki
20 SIERPNIA SOBOTA
WYSTAWY » » »
OIKO PETERSEN UKRYTE
SPEKTAKLE » » »
XX MIęDZYNARODOWY FESTIWAL
SZTUKI ULICZNEJ BUSKERBUS
19:00 Galeria Miejsce przy Miejscu
DLA DZIECI » » »
SMOKI I INNE BESTIE
W STARYCH KSIęGACH UKRYTE
Wakacje w Ossolineum
prowadzi: Teresa Sokół
od 12:00 Rynek, Wrocław
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
11:00 Gmach Główny Ossolineum
SZCZęŚCIARZE
HISTORIA PEWNEJ RZEźBY
z cyklu: Skarby Muzeum
TRZY RAZY ŁÓŻKO
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
19 SIERPNIA PIĄTEK
SPEKTAKLE » » »
XX MIęDZYNARODOWY FESTIWAL
SZTUKI ULICZNEJ BUSKERBUS
od 12:00 Rynek, Wrocław
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
KONCERTY » » »
KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU
XXIII Międzynarodowy
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
18:00 NFM Sala Filharmonii
CRACOVIA CIVITAS
Festiwal Forum Musicum
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
20:00 Ratusz, Sala wielka
Z TWOJĄ CÓRKĄ? NIGDY!
FILMY » » »
ZABÓJSTWO PRZY RUE MORGUE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
KONCERTY » » »
WROCŁAWSKI NIEMEN
19:00 Scena Kameralna Kamienica
od 12:00 Rynek, Wrocław
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
PSYCHOTERAPIA
CZYLI SEKS W ŻYCIU CZŁOWIEKA
21:00 Wrocławski Teatr Komedia
KONCERTY » » »
WŁADYSŁAW KOSENDIAK
ZAPOMNIANE MIASTO
18:00 Dawna Apteka Uniwersytecka,
ul. Piotra Skargi 20
OLGA AVIGAIL & TANGO ATTACK
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
FRANZ DANKSANGMÜLLER
Wieczory Organowe
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
BARTOSZ JAKUBCZAK
URSZULA KRYGER
23. Festiwal NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św.
Bartłomieja
KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU
XXIII Międzynarodowy
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
19:30 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
KAMIENNY PIÓROPUSZ
Festiwal Forum Musicum
21:00 Rynek
20:00 Browar Mieszczański
SPOTKANIA » » »
POTAńCÓWKA
FILMY » » »
NIEWIADOME 100%
20:00 Art Hotel
WYCIECZKI
KRAJOZNAWCZE
marzec – wrzesień 2016
7 sierpnia
DOLINA BOBRU
26-28 sierpnia
KRAKóW I OKOLICE
m.in. Opactwo benedyktynów
w Tyńcu, Ojcowski Park Narodowy
10 września
SZLAK PIASTOWSKI
okolice Gniezna
17 września
DOLINA KWISY
Rezerwacja – AnnaTour
Biuro Przewodnickie Anna Zwiech
tel. 604 94 89 81,
[email protected]
DUMNI I WŚCIEKLI
Kino na dachu towarzyszące
wystawie Stosunki Pracy.
20:30 Muzeum Współczesne Wrocław
DLA DZIECI » » »
WAKACYJNE SEANSE WE WRO
12:00-15:00 Centrum Sztuki WRO
TU SZTUKA! Światło i kolory, czyli
robimy witraż!
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
22 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »
KLASYKA WIECZNIE ŻYWA
19:00 Scena Kameralna Kamienica
KAMASI WASHINGTON
19:30 NFM, Sala Główna KGHM
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
23 SIERPNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
KOLEKCJA MARXA
GOŚCINNIE WE WROCŁAWIU
10:00-17:00 Pawilon Czterech Kopuł
SPOTKANIA » » »
FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA
z przyrodnikiem Tomaszem Gmerkiem
10:00-12:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
24 SIERPNIA ŚRODA
KONCERTY » » »
KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU
XXIII Międzynarodowy
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
PERŁY MUZYKI
GDAńSKIEGO BAROKU
Festiwal Forum Musicum
Na wycieczki ZAPRASZAM miłośników turystyki krajowej – pasjonatów historii
sztuki, architektury, poszukujących tajemnic przeszłości, śladów życia rodów szlacheckich, osoby ciekawe nowych, nieznanych miejsc, otwarte na kontakt z przyrodą, tych, którzy lubią poznawać Polskę.
Profesjonalne prowadzenie.
Bogaty, interdyscyplinarny program.
Stała grupa, otwarta na nowych
uczestników!
20:00 Oratorium Marianum
DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
25 SIERPNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »
RHIANNON CELTIC BAND
19:00 Scena Kameralna Kamienica
KONCERT MŁODYCH
WYKONAWCÓW
Festiwal Forum Musicum
20:00 Ratusz, Sala Wielka
FILMY » » »
PARę OSÓB, MAŁY CZAS
z cyklu: ZAPISANE W KADRZE
temat: Inna miłość
20:00 Muzeum Pana Tadeusza
DLA DZIECI » » »
ZWIERZęTA
W STAROPOLSKICH OBYCZAJACH
Wakacje w Ossolineum
prowadzi: Teresa Sokół
DLA DZIECI » » »
TELEFON DO PANA JANA
JAK SIę ŻYŁO W NIEDAWNEJ POLSCE
z cyklu: Skarby Muzeum
11:00 Gmach Główny Ossolineum
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza
MUZEALNI
POSZUKIWACZE SKARBÓW
z cyklu: Skarby Muzeum
26 SIERPNIA PIĄTEK
KONCERTY » » »
HOPE & OBERSCHLESEN
& LUXTORPEDA
WEEKEND Z FRANKENSTAINEM
18:30 Planty Zamkowe, Ząbkowice Śląskie
KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU
XXIII Międzynarodowy
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
19:30 Klub Muzyki i Literatury
SPEKTAKLE » » »
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
FILMY » » »
CZARNA ŚMIERć
premiera 20:30 Browar Mieszczański
WYCIECZKI » » »
KRAKÓW I OKOLICE
info: 604 94 89 81 AnnaTour
27 SIERPNIA SOBOTA
KONCERTY » » »
LADY PANK & TSA
& THE KLENCZON EXPERIENCE
16:30 Zajezdnia MPK
CLOCK MACHINE & VINTAGE & DŻEM
WEEKEND Z FRANKENSTAINEM
18:30 Planty Zamkowe, Ząbkowice Śląskie
adresy do kalendarium Co Jest Grane
Art Hotel Kiełbaśnicza 20, Wrocław
BauBar Świdnicka 12/16, Wrocław
Browar Mieszczański ul. Hubska 44-48, Wrocław
Centrum Kultury ZAMEK pl. Świętojański 1, Wrocław
Dworek Chopina Park Zdrojowy, Duszniki Zdrój
Dworzec w Świdnicy Dworcowa 3, Świdnica
Galeria Dizajn BWA ul. Świdnicka 2-4, Wrocław
Galeria Miejsce przy Miejscu pl. Strzelecki 12, Wrocław
Galeria Miejska we Wrocławiu Kiełbaśnicza 38, Wrocław
Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, Wrocław
Hotel Gołębiewski ul. Karkonoska 14, Karpacz
Katedra św Jana Chrzciciela pl. Katedralny 18, Wrocław
Klub - Galeria Sztuki DSAP pl. Św. Macieja 5A, Wrocław
Klub Eter ul. Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury Pl. Kościuszki 10, Wrocław
Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja pl. Kościelny, Wrocław
Kościół Najświętszej Marii Panny Katedralna 4, Wrocław
Kościół Pokoju pl. Pokoju 6, Świdnica
Kościół św. Józefa ul. Kotlarska 19, Świdnica
Kościół św. Katarzyny i Pałac Makowice Makowice
Kościół Wszystkich Świętych Strzelce Świdnickie 53
KS Gwardia – Nowa Giełda ul. Krupnicza 18, Wrocław
Laboratorium Śpiewu i Mowy Krakowska 100, Wrocław
Mauzoleum Piastów Śląskich pl. bpa. Nankiera 16, Wrocław
Mityczna Przestrzeń Aleja Matejki 3a/3, Wrocław
Młyn Siedlimowice Siedlimowice
Muzeum Dawnego Kupiectwa Rynek 43, Świdnica
Muzeum Etnograficzne Tragutta 111/113, Wrocław
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze Jana Matejki 28, Jelenia Góra
Muzeum Narodowe pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Pana Tadeusza Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6, Wrocław
Narodowe Forum Muzyka pl. Wolności 1, Wrocław
ODT Swiatowid ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław
Oratorium Marianum pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Ossolineum ul. Szewska 37, Wrocław
Panorama Racławicka Purkyniego 11, Wrocław
Pałac Hotel Dębowy Korczaka 4, Bielawa
Pasaż Grunwaldzki pl. Grunwaldzki 22, Wrocław
Pawilon Czterech Kopuł Wystawowa 1, Wrocław
Planty Zamkowe ul. Krzywa, Ząbkowice Śląskie
Pub Skrzypek Na Dachu Bogusławskiego 29, Wrocław
Rynek Rynek, Wrocław
Synagoga pod Białym Bocianem Pawła Włodkowica, 7, Wrocław
Szkoła Muzyczna al. Niepodległości 11, Świdnica
Teatr Nasz Kolonijna 22, Michałowice k/Szklarskiej Poręby
Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji Parkowa 2, Polanica Zdrój
W tonacji serca ul. Ptasia 32, Wrocław
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka Kuźnicza 29a, Wrocław
Zajezdnia MPK ul. Grabiszyńska 184, Wrocław
® nr 103265 | ® nr 223582
Wydawca: Co Jest Grane
Agencja Wydawniczo-Reklamowa,
Grażyna Migniewicz
Adres korespondencyjny:
Co Jest Grane skr. poczt. 1007,
50-950 Wrocław 68
Redaktor naczelny:
Grażyna Migniewicz
[email protected]
Internet: https://cojestgrane. pl
E-Mail: [email protected]
Redakcja: tel. +48 666 878 930
Reklama: [email protected]
Druk: Drukarnia Print
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za powierzony materiał, zmiany w kalendarium, treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy
sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Sprawy sporne rozpatrywane będą przez
Sąd właściwy dla Wydawcy.
REKLAMUJ SIę W CJG
otrzymasz notkę na stronach
redakcyjnych gratis + bezpłatne
egzemplarze miesięcznika.
REKLAMA MODUŁOWA:
1 moduł – 190 zł netto
1 moduł: 70x45 mm
2 moduły: 70x90 mm
3 moduły: 70x135 mm
cała strona: 1.500 zł netto
cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 2.500 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 92.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 410.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 1.800.000
zapytań repertuarowych
statystyki potwierdzone przez niezależną
od Wydawcy usługę Google Analytics
[email protected]
KRZYSZTOF URBANIAK
Wieczory Organowe
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
MARTIN SETCHEL
FERNABUCCO
23. Festiwal NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja
KRZYŻOWA MUSIC 2016
19:30 NFM, Sala Główna KGHM
WYSTAWY » » »
WSPOMNIENIE MIŁOSNEGO ŚWIęTA
oprowadzanie: Anna Straszewska
15:00 Muzeum Pana Tadeusza
SOCJOLOG W MUZEUM, VOL. 4
oprowadzanie po wystawie Stosunki
Pracy. Porozmawiajmy o dżenderze
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław
FILMY » » »
BESTREMY DUO
19:00 Scena Kameralna Kamienica
O PADUA – SIDUS PRAECLARUM
Festiwal Forum Musicum
20:00 Mauzoleum Piastów Śląskich
SPEKTAKLE » » »
CZARNA ŚMIERć
premiera 20:30 Browar Mieszczański
COSMOPOLIS
Kino na dachu towarzyszące
wystawie Stosunki Pracy.
20:30 Muzeum Współczesne Wrocław
SZCZęŚCIARZE
DLA DZIECI » » »
DZYń! Integracyjne warsztaty
sensualne o sztuce
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
11:00, 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
BOHATER
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
FILMY » » »
WAKACYJNE SEANSE WE WRO
12:00-15:00 Centrum Sztuki WRO
CZARNA ŚMIERć
premiera 20:30 Browar Mieszczański
SPOTKANIA » » »
PRUCIE HALEK
warsztat/performance dla kobiet
prowadzenie Jolanta Rosa
10:00-13:00 Muzeum Pana Tadeusza
MEET UP 2016 11:00 Hala Stulecia
POTAńCÓWKA
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
WYCIECZKI » » »
CZECHY ZAMEK FRYDLAND
– ŚWIERADÓW ZDRÓJ
29 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »
SABATON, ILLUSION, HUNTER
17:00 Zajezdnia MPK
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
WYSTAWY » » »
JANUSZ WOLNIAK
LUDZIE SOLIDARNOŚCI
18:00 Salonik Trzech Muz
info: 609 941 775 – BOT Podróżnik
30 SIERPNIA WTOREK
28 SIERPNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »
GDY OPERA SPOTYKA SIę Z OPERETKĄ
SPEKTAKLE » » »
BOHATER 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
EDUKACJA RITY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
KONCERTY » » »
JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA
ZAPOMNIANE MIASTO
18:00 KS Gwardia - Nowa Giełda
ROSA ZARAGOZA & RUSO SALA
& BENTE KAHAN
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
19:00 Scena Kameralna Kamienica
SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
31 SIERPNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » »
NIEDOKONCZONY DOM
reż. Stephan Stroux
16:00-20:30 Dworzec Świebodzki
WYCIECZKI
KRAJOZNAWCZE
13 SIERPNIA
• CZECHY
KRALIKY klasztor i rynek | NOVA
MORAVA – wieża widokowa Sky Walk
Spacer w chmurach | MIęDZYLESIE
19-21 SIERPNIA
• WŁOCŁAWEK
Katedra | Muzeum Ziemi Kujawskiej
| Bursztynowy Pałac | tama na Wiśle – miejsce stracenia ks. Popiełuszki
• PŁOCK
Rynek | Muzeum Diecezjalne | Muzeum Secesji | bazylika katedralna
| katedra i klasztor mariawitów
| sanktuarium Miłosierdzia Bożego –
miejsce objawień siostry Faustyny
| zamek w Oporowie z Muzeum
Wnętrz Dworskich
• TUREK
Kościół z polichromiami i wystrojem
Józefa Mehoffera
27 SIERPNIA
• CZECHY
Zamek Frydland | ŚWIERADóW
ZDRóJ wjazd kolejką gondolową
na Stóg Izerski
31 SIERPNIA – 4 WRZEŚNIA
• BUDAPESZT I ZAKOLE DUNAJU
Góra Gellerta | Lasek Miejski | wzgórze Zamkowe | katedra NMP | Baszta
Rybacka | bazylika św. Stefana | Wielka Synagoga (wnętrze) | Parlament
(wnętrze) | wieczorny rejs po Dunaju |
wyspa Małgorzaty | Opera (wnętrze) |
Park konny Lazar | pałac cesarzowej
Sissi w Godollo | wieczór w czardzie
węgierskiej, SZENTENDRE, WYSZEHRAD – zamek, Esztergom | bazylika
INFO I ZAPISY:
tel. 609 941 775 – BOT Podróżnik,
[email protected],
www.botpodroznik.pl
WYCIECZKI » » »
BUDAPESZT – ZAKOLE DUNAJU
– SZENTENDRE – WYSZEHRAD
info: 609 941 775 – BOT Podróżnik
DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol

Podobne dokumenty