Bezprzewodowy telefon internetowy i stacjonarny Instrukcja szybkiej

Komentarze

Transkrypt

Bezprzewodowy telefon internetowy i stacjonarny Instrukcja szybkiej
2
Korzystanie z telefonu
CIT300
A Uruchom program Skype na swoim
komputerze i zaloguj się na swoje konto.
B Po uruchomieniu aplikacji Skype pojawi
się okno zaprezentowane na obrazku.
Zaznacz opcję Allow this application to use
SKYPE (Pozwól tej aplikacji używać Skype)
i naciśnij OK.
C Gdy słuchawka jest w pełni
naładowana naciśnij i przytrzymaj
przez około 2 sekundy przycisk Power
lub End Call, aby włączyć telefon.
B
Bezprzewodowy
telefon internetowy i stacjonarny
D Twój aktualny status w programie Skype zostanie pokazany na wyświetlaczu telefonu.
E Aby wykonać połączenie korzystając ze Skype naciśnij przycisk Skype na telefonie
i wybierz interesujący Cię kontakt z wyświetlonej listy, a następnie naciśnij przycisk Call.
Instrukcja szybkiej instalacji
Aby wykonać połączenie korzystając z tradycyjnej linii telefonicznej wpisz numer telefonu
abonenta, z którym chcesz się połączyć i naciśnij przycisk Call.
Zawartość opakowania
- bezprzewodowa słuchawka
- 2 baterie NiMH
- ładowarka z zasilaczem
- stacja bazowa USB z kablem USB
- płyta instalacyjna z programem Skype
- instrukcja szybkiej instalacji
Gratulacje! Instalacja urządzenia została zakończona!
1
Instalowanie telefonu
A Włóż dołączoną do urządzenia płytę instalacyjną do napędu CD-ROM w Twoim
komputerze. Instalator powinien uruchomić się automatycznie, jeżeli tak się nie dzieje
naciśnij przycisk Start, następnie wybierz Uruchom i w wyświetlonym polu wpisz
D:\SetupWizard.exe (”D” oznacza literę jaką oznaczony jest twój napęd CD-ROM) i
naciśnij OK. Po uruchomieniu pojawi się ekran powitalny.
B Na ekranie powitalnym wybierz z menu język, w którym chcesz kontynuować
instalację, a następnie naciśnij przycisk Next.
4
1
K Wyświetlony zostanie ekran
Sounds and Multimedia Properties.
Kliknij Next.
C W kolejnym oknie, które się pojawiło
naciśnij przycisk Click Here to Start.
D Przeczytaj warunki umowy licencyjnej,
następnie zaznacz I Accept the agreement
i naciśnij przycisk Next, by kontynuować
instalację.
E Teraz podłącz stację bazową USB tak
jak zaprezentowano to na obrazku i naciśnij
przycisk Next, by kontynuować instalację.
Jeżeli chcesz by telefon pracował także
jako stacjonarny, podłącz kabel telefoniczny
do portu Line.
L Pojawi się ekran z gratulacjami.
Aby zainstalować aplikację Skype naciśnij
przycisk Install Skype i podążaj
za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby dokonać rejestracji produktu naciśnij
Online Registration. Jeżeli chcesz wyjść
z instalatora kliknij Exit.
C
Przejdź do następnego kroku
G
F Włóż baterie do słuchawki i umieść
ją w ładowarce. Słuchawka powinna być
ładowana przynajmniej 14 godzin przed
pierwszym użyciem. Następnie naciśnij
przycisk Next, by kontynuować instalację.
G Wyświetlone okno przedstawia
funkcje poszczególnych przycisków
telefonu.
H
Zanim zaczniesz korzystać z telefonu,
musisz mieć:
-dostęp do szybkiego łącza internetowego
-zainstalowany program Skype
-aktywne konto w programie Skype
-naładowaną słuchawkę
Naciśnij przycisk Next.
E
I
H
I Na wyświetlonym ekranie naciśnij
przycisk Check Audio.
J Pojawi się nowe okno. Wybierz
zakładkę Audio i z menu rozwijalnego
F
Odtwarzanie dźwięku wybierz urządzenie,
które ma być używane do odtwarzania dźwięku. Zaznacz Użyj tylko domyślnych urządzeń.
Następnie kliknij Zastosuj a potem OK.
2
L
J
3

Podobne dokumenty