IX Festiwal Mażoretek “PARADA”2017

Komentarze

Transkrypt

IX Festiwal Mażoretek “PARADA”2017
IX Festiwal Mażoretek “PARADA”2017
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
23 kwietnia 2017r. (niedziela)
Centrum Kulturalno - Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 36A
44-230 Czerwionka-Leszczyny
szczegóły dojazdu na stronie: http://www.ckecl.pl/kontakt/
CHARAKTER IMPREZY
FESTIWAL MA CHARAKTER KONKURSOWY,
SKIEROWANY JEST DO ZESPOŁÓW MAŻORETKOWYCH ORAZ TANECZNYCH,
KTÓRYCH UKŁADY WYKONYWANE SĄ Z TOWARZYSZENIEM REKWIZYTÓW .
CEL FESTIWALU
* Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
* Konfrontacja dokonań zespołów mażoretkowych.
* Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy
zespołów tanecznych i mażoretkowych.
* Promowanie twórczości tanecznej i mażoretkowej.
* Integracja środowisk tworzących amatorski ruch taneczny.
ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
Dom Kultury w Leszczynach
Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne “Orkiestra Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach
Formacja Taneczna Zygzak
KIEROWNIK ARTYSTYCZNY FESTIWALU
Katarzyna Grzegorzek
tel. 606 970 828
[email protected]
MULTIMEDIA
MOK
www
fanpage
www.mokcl.pl
http://formacja-zygzak.wixsite.com/festiwalparada
https://www.facebook.com/ParadaFestiwalMazoretek
WARUNKI UCZESTNICTWA
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na “PARADĘ” w formie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z
nagraniami muzycznymi do prezentacji konkursowych (szczegóły w pkt „muzyka”)
będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2017r.
WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres:
[email protected]
AKREDYTACJA
wpłata akredytacji – do dnia 18.04.2017r.
szczegóły w karcie zgłoszenia
BS Orzesze o/Czerwionka-Leszczyny
Nr konta : 78 8454 1095 2003 0095 9164 0001
Z dopiskiem PARADA'2017 – nazwa zespołu
REZYGNACJA Z UDZIAŁU
W przypadku rezygnacji z udziału w PARADZIE
prosimy o jak najwcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 16 kwietnia 2017 r. nastąpi zwrot
wpłaconej akredytacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana.
WIEK UCZESTNIKÓW
Nie ma ograniczeń wiekowych do udziału w Festiwalu.
Kategorie wiekowe: *kadetki – do 11 lat
*juniorki – do 14 lat
*seniorki – od 15 lat
*grand senior – od 27 lat (bez podziału na kategorie taneczne)
O przynależności do kategorii wiekowej stanowi min. 70 % zawodniczek.
Starsze mogą być tylko o rok. Młodsze o jedną kategorię wiekową
Decyduje rok urodzenia.
KATEGORIE TANECZNE
* baton
* pom-pon
* show
* inne formy:
- flaga
- buława
- mix (kombinacja 2 z poniższych rekwizytów:
baton, pom-pon, flaga
konkurencje:
* mini formacje (4-7 osób)
* formacje (8-25 osób)
REKWIZYTY
W każdej kategorii wymagana jest praca/manipulacja rekwizytem.
Elementy kostiumu same w sobie nie stanowią rekwizytu.

baton
 pom-pon
 show
 flaga
 buława
- jeden lub dwa batony dla każdej z mażoretek.
- dwie podstawowe sztuki pomponów dla każdej zawodniczki.
- dowolne rekwizyty
- jedna lub dwie flagi dla każdej z mażoretek
- jedna buława dla każdej zawodniczki (min.80cm i 0,5kg)
W zależności od ilości zgłoszonych zespołów, organizator zastrzega sobie prawo do
innego podziału na kategorie wiekowe i taneczne,
MUZYKA




Każda prezentacja powinna trwać:
mini formacje od 1:00 do 2:00 min
formacje
od 2:00 do 4:00 min
czas nie obejmuje wejścia i zejścia z przestrzeni konkursowej.
W celu usprawnienia pracy zarówno wykonawcom jak i organizatorom, prosimy o
przesyłanie drogą mailową utworów muzycznych do prezentacji
konkursowych (wraz z kartą zgłoszenia) do dnia 31 marca 2017r.
Nagrania powinny być w formacje mp3 lub waw
Nagrany utwór muzyczny musi być opisany i zawierać:
- nazwę zespołu
- kategorię wiekową,
- kategorię i konkurencję taneczną
- dokładny czas prezentacji
przykład: zygzak/seniorki/baton/formacje/2’55
OCENA I NAGRODY
Kryteria oceny:
* adekwatność formy prezentacji do wieku i umiejętności tancerzy,
* choreografia i kompozycja układu,
* technika tańca,
* praca z rekwizytem,
* ogólna kreacja artystyczna wyrażająca się doborem muzyki, kostiumem itd.



Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu festiwalu.
Nagrodzeni wykonawcy otrzymują medale.
Dyplomy dla nagrodzonych wykonawców zostaną wysłane pocztą po zakończeniu
festiwalu
KOMISJA SĘDZIOWSKA





Zespoły będą oceniane przez komisję sędziowską, w skład której
wchodzą specjaliści z zakresu różnych technik tańca.
Oceny jury nie są jawne a werdykt jest niepodważalny i ostateczny.
Oprócz trzech pierwszych miejsc, jury może przyznać wyróżnienia specjalne.
Jury ma prawo nie przyznać miejsca lub przyznać nagrody równorzędne.
Organizator poinformuje o możliwości konsultacji z komisją oceniającą.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy zespół startujący w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa.
Tancerz może reprezentować tylko jeden zespół.
Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wymiary sceny 12m szerokości x11m głebokości
Obowiązuje zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów, własnego
oświetlenia i itp.
6. Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu oraz ubezpieczenia wykonawców.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobie i na terenie
obiektu.
8. Uczestnicy otrzymają drobny poczęstunek.
9. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na sali
widowiskowej.
10. Zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie CKE
11. Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne.
12. Instruktorzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych, za ich
bezpieczeństwo w trakcie trwania festiwalu oraz za ewentualne straty materialne.
13. Zespoły zobowiązane są do pozostawienia porządku w szatni po zakończonym
występie.
14. Uczestnictwo w „Paradzie” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na filmowanie
i fotografowanie przez organizatorów i media oraz wykorzystanie tych materiałów
w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych.
1.
2.
3.
4.
5.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
Ramowy program festiwalu:
 Prezentacje konkursowe – baton
 Parada ulicami Czerwionki-Leszczyn
 Uroczyste otwarcie Festiwalu
 Prezentacje konkursowe w kategorii – pom-pon
 Pora prezentacji konkursowych dla konkurencji show, mix i buława będzie ustalona
po zamknięciu list startowych

W przypadku złych warunków atmosferycznych część:
Parada ulicami Czerwionki-Leszczyn – nie odbędzie się
Zgłoszone zespoły otrzymają program szczegółowy.

Podobne dokumenty