ranking szkół walczących o tytuł wałbrzyskiego

Komentarze

Transkrypt

ranking szkół walczących o tytuł wałbrzyskiego
RANKING SZKÓŁ WALCZĄCYCH O TYTUŁ WAŁBRZYSKIEGO AMBASADORA WODY 2015 ROKU
L.p.
1
2
3
4
Nazwa placówki
Publiczne Gimnazjum nr 6
im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu
Gimnazjum Miejskie
im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju
Zespół Szkół Nr 7
im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
Zespół Szkół Nr 4
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Intergracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego
w Wałbrzychu
Adres
ul. Główna 2
58-309 Wałbrzych
ul. Juliusza Słowackiego 5
58- 330 Jedlina Zdrój
ul. Kłodzka 29
58-308 Wałbrzych
WIEDZA
KREATYWNOŚĆ
50
45
95
40
55
95
30
55
85
40
35
75
5
65
70
5
65
70
45
24
69
40
28
68
50
15
65
50
15
65
5
45
50
5
45
50
ul. Hirszfelda 15
58-309 Wałbrzych
40
5
45
ul. Armii Krajowej 35B
58- 302 Wałbrzych
30
15
45
0
45
45
5
35
40
5
34
39
5
34
39
30
5
35
5
30
35
5
30
35
20
5
25
15
5
20
5
15
20
5
15
20
5
15
20
ul. dra Sokołowskiego 75
58- 309 Wałbrzych
5
15
20
ul. Królewiecka 7
58-300 Wałbrzych
5
10
15
ul. A.Struga 3, 58- 309 Wałbrzych
5
10
15
0
15
15
5
9
14
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
ul. dra Sokołowskiego 75
58-309 Wałbrzych
ul. Mickiewicza 17A
58-300 Wałbrzych
Gimnazjum Nr 1
ul. Ludwika Waryńskiego 10
6
w Boguszowie-Gorcach
58- 370 Boguszów-Gorce
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28
Al. Wyzwolenia 43
7
im. Jana Pawła II w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
ul. Hirszfelda 1
8
im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu
58-309 Wałbrzych
ul. Wyspiańskiego 1
9
Przedszkole Niepubliczne nr 2
58-300 Wałbrzych
Zespół Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera
ul. Ogrodowa 2a
10
w Wałbrzychu
58-306 Wałbrzych
ul. Ofiar Katynia 4, Szczawno-Zdrój,
11
Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju
74 8400517
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Armii Krajowej w
ul. Chałubińskiego 13
12
Wałbrzychu
58-302 Wałbrzych
5
13
14
15
Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka
Przedszkole Samorządowe nr 17 im. Jana Brzechwy z
Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu
Zespół Szkół Fundacji
"Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"
Gimnzjum Menadżerskie
Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
w Świebodzicach
16
Niepubliczne Przedszkole "Pod Akacją"
17
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 im. Stanisława
Staszica w Wałbrzychu
19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Orła Białego w Wałbrzychu
"0" przy PSP nr 23 w Wałbrzychu
20
Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju
18
21
22
23
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w
Wałbrzychu
Gminny Zespół Szkół nr 2 - PSP nr 22 im. Gwarków
Dolnośląskich
Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach (Sz. P.)
"0" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30
24
im. Armii Krajowej w Wałbrzychu
"0" przy Miejskiej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w
25
Jedlinie Zdroju
26
27
28
29
Miejska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w JedlinieZdroju
Zespół Szkół Nr 4
Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11
w Wałbrzychu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 9)
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Wojsk Ochrony
Pogranicza
30
Niepubliczne Przedszkole Językowe "Michałek"
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie Gorcach (Sz.
31
P.)
"0" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w
32
Wałbrzychu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w
Wałbrzychu
"0" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
33
im. Orła Białego w Wałbrzychu
34
Przedszkole - Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach
35
Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"
36
"0" przy PSP nr 37 w Wałbrzychu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Świebodzice
ul. Kuracyjna 5
58- 302 Wałbrzych
58-309 Wałbrzych
ul. K. Dunikowskiego 39
tel/fax. (74) 666 34 25
ul. Wańkowicza 13
58-304 Wałbrzych
ul. A. Struga 3, Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 32
58- 310 Szczawno Zdrój
ul. Palisadowa 48
58-316 Wałbrzych
ul. 11-Listopada 75
58- 302 Wałbrzych
ul. Główna 172a 58-312 Stare
Bogaczowice
ul. Chałubińskiego 13
58-302 Wałbrzych
ul. Jana Pawła II 5
58- 330 Jedlina Zdrój
ul. Jana Pawła II 5
58- 330 Jedlina Zdrój
tel. 74/ 84 55 285
ul. Grota-Roweckiego 8
58-309 Wałbrzych
ul. Szkolna 4
58- 370 Boguszów Gorce
ul. Królewiecka 7
58-300 Wałbrzych
ul. Wańkowicza 13
58-304 Wałbrzych
ul. Główna 172a
58-312 Stare Bogaczowice
Ul. Niepodległości 90
58- 303 Wałbrzych
ul. Dunikowskiego 39, Wałbrzych
TALENT
SUMA
37
38
Małe Misie
Niepubliczne Sportowe Przedszkole „Olimpijczyk”
ul. Kolejowa 7 A, Szczawno-Zdrój
5
5
10
ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych,
tel. 74 665 13 90, 606 356 197
5
5
10
ul. Skalników 5 A, Czarny Bór
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
0
9
9
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
0
5
ul. Sportowa 44, 58- 379 Czarny Bór
5
0
5
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze:
Gminne Przedszkole Samorządowe "Melafirek" w
Czarnym Borze
Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2
z Oddz. Integracyjnymi w Świebodzicach (PSP 2)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„EUREKA – Szkoła z Klasą”
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
w Wałbrzychu
ul. Mieszka Starego 4, Świebodzice
746669622
ul. Mickiewicza 17A
58-300 Wałbrzych
ul. Ogrodowa 5a
58-306 Wałbrzych
43
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Marii
Konopnickiej w Wałbrzychu
58-305 Wałbrzych, ul. 1 Maja 105 tel
(74) 842 43 68, fax (74) 848 64 48
44
Zespół Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko
Księgowa: Szkoła Podstawowa
45
Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu
46
Gimnazjum Publiczne w Głuszycy
39
40
41
42
47
48
49
50
51
52
53
54
III Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Wałbrzychu
Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych
w Wałbrzychu
Zespól Szkół Muzycznych w Wałbrzychu (Sz. P.)
Przedszkole Niepubliczne Sobięcinek
Przedszkole przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w
Wałbrzychu
Przedszkole Niepubliczne Stokrotka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Janusza Korczaka w Świebodzicach
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze:
Gimnazjum w Czarnym Borze
58-300 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej
35B
ul. Limanowskiego 12
58-300 Wałbrzych
ul. Grunwaldzka 37
58- 340 Głuszyca
ul. Jordana 4
58-305 Wałbrzych
ul. Przywodna 1
58-302 Wałbrzych
ul. Piętnastolecia 24
58-309 Wałbrzych
58-305 Wałbrzych
ul. II Armii 4
ul. 11-Listopada 75
58- 302 Wałbrzych
58-316 Wałbrzych ul. Grodzka 13
tel/fax 74 664 95 50
ul. Ofiar Oświęcimskich 58
58- 160 Świebodzice
55
Społeczne Gimnazjum Akademickie w Świebodzicach
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
58- 160 Świebodzice
5
0
5
56
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Czarnym Borze
Gimnazjum im. J.Pawlika w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44
58- 379 Czarny Bór
5
0
5
57
Publiczne Gimnazjum w Walimiu
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
58
59
60
61
62
63
64
65
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Walimu
"0" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Boguszowie-Gorcach
Niepubliczne Przedszkole "U Mikołaja"
Niepubliczne Przedszkole "Bajkolandia"
Publiczne Przedszkole nr 2 w Świebodzicach
"0" przy Publicznym Zespole Szkół PodstawowoGimnazjalnych z Oddz. Int. w Świebodzicach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Wałbrzychu
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach
ul. Nowa Kolonia 9
58- 320 Walim
ul. Nowa Kolonia 9
58- 320 Walim
ul. Szkolna 4
58- 370 Boguszów Gorce
ul Andersa 17
58-304 Wałbrzych
ul. Wrocławska 169,
58-306 Wałbrzych
ul. Księcia Bolka 17
Świebodzice
Mieszka Starego 4
Świebodzice
ul. Andersa 50
58-304 Wałbrzych
Mieszka Starego 4
Świebodzice

Podobne dokumenty