Życie w ciemności

Komentarze

Transkrypt

Życie w ciemności
SCENARIUSZ LEKCJI
Temat lekcji:
Życie w ciemności
Klasa:
Lekcja:
Czas trwania:
Prowadząca:
IV szkoły podstawowej
Przyroda
45 minut
Małgorzata Burdajewicz
Cele operacyjne:
uczniowie:
- wiedzą w jaki sposób mogą pomóc ludziom niewidomym w ich życiu codziennym;
- potrafią przejawiać etyczne podstawy wobec ludzi niepełnosprawnych;
- wiedzą jakimi zmysłami kierują się ludzie niewidomi w życiu codziennym;
- poznają język brajla;
Metody i formy pracy: praca w grupach, pogadanka, dyskusja, doświadczenia
Środki dydaktyczne:
- czasopisma dla ludzi niewidomych i niedowidzących: „Promyczek”, „Światełko”,
„Pochodnia”
- książka napisana w języku brajla „Twoje Prawa”
- karty pracy grup
- podręcznik „Nawigator”
- środki niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń: woda , chustki, kurtka,
szalik, rękawiczki, buty ze sznurówkami, szklanka herbaty, cukier, pieprz, sól,
kwasek cytrynowy, grzechotki, pieniądze o różnych nominałach.
Rola nauczyciela:
- organizacja procesu kształcenia;
- wprowadzenie w tematykę;
- objaśnienie zadań i oczekiwań;
- podsumowanie i ocena;
Rola ucznia:
- poprzez pracę w grupie aktywnie zdobywa wiedzę i dzieli się z nią z innymi
uczniami;
- uzupełnia swoją wiedzę teoretyczną o nabyte na lekcjach wiadomości;
- uczy się pracy w grupie umiejętności negocjacji i współpracy;
Przebieg lekcji:
1. Przypomnienie wiadomości o zmysłach zwłaszcza o zmyśle wzroku.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
3. Nauczyciel podaje temat lekcji i sposób jego realizacji.
4. Przypomnienie zasad pracy w grupach.
5. Uczniowie dokonują podziału funkcji w grupie.
6. Przeprowadzenie prostych doświadczeń w grupach.
7. Uczniowie przy pomocy nauczyciela podają trudności na jakie napotykają
ludzie niewidomi.
8. Nauczyciel omawia pismo brajla.
9. Pokazanie przykładowych czasopism i książek, z których korzystają ludzie
niewidomi.
10. Omówienie w jaki sposób realizują się ludzie niewidomi i jak odnajdują się w
dzisiejszym świecie.
11. Zapisanie notatki do zeszytu.
12. Zadanie domowe.( Napisz pismem brajla swoje imię i nazwisko i wykonaj
ćwiczenie 5 str. 31 ).
Pytania dla grup:
Zadanie dla grupy I
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę
2. Dokładnie przeanalizujcie tekst i wykonajcie zadanie:
Jesteś osobą niewidzącą ( zawiąż chustkę na oczy ).
Masz psa przewodnika. Twój psi przyjaciel dłuższy czas spędza z Tobą w domu.
Po kilku godzinach wyraźnie prosi Ciebie o wyjście na spacer. Decydujesz się
wyprowadzić psa, ale za oknem jest chłodno.
Musisz się ciepło ubrać, założyć i zasznurować buty.
3. Po wykonaniu tego zadania odpowiedzcie na pytanie:
Na jakie trudności napotyka człowiek niewidzący w życiu codziennym.
Czas : 5 min.
Zadanie dla grupy II
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Wykonajcie doświadczenie:
Jesteś osobą niewidzącą ( zawiąż chustkę na oczy ).
Gotujesz właśnie zupę i dostałeś ochoty na herbatę.
Twoim zadaniem będzie: przyprawić solą i pieprzem zupę, a do herbaty użyć
cukru i kwasku cytrynowego.
3. Po wykonaniu tego zadania odpowiedzcie na pytanie:
W jaki sposób poradziłeś sobie z wykonaniem tego doświadczenia – jakiego
zmysłu użyłeś do tego zadania.
Czas : 5 min.
Zadanie dla grupy III
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Dokładnie przeanalizujcie tekst i zaimprowizujcie scenkę:
Jesteś osobą niewidzącą ( zawiąż chustkę na oczy ).
Wyszedłeś do sklepu po codzienne zakupy. W twoim koszyku znalazło się
sporo smakołyków za które Pani kasjerka każe nam zapłacić 37 zł. 52 gr. i
prosi o odliczoną kwotę.
Wyciągasz portfel z pieniędzmi i zaczynasz odliczać...
3. Po wykonaniu tego zadania odpowiedzcie na pytanie:
W jaki sposób poradziłeś sobie z odliczaniem pieniędzy – jakiego zmysłu
użyłeś do wykonania tego zadania.
Czas : 5 min.
Zadanie dla grupy IV
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Wykonajcie ćwiczenie:
- wybierzcie osobę i przewiążcie jej oczy chustką
- dwie następne wyznaczone osoby z grupy niech staną w dwóch różnych
punktach klasy z grzechotką w ręku
- osoba z zawiązanymi oczami na znak od nauczyciela ruszy w kierunku
pierwszej osoby która będzie wyznaczała jej trasę dźwiękiem grzechotki. Po
dotarciu do celu – zmienia kierunek i idzie do drugiej osoby z grzechotką.
Uwaga ! Druga osoba z grzechotką zaczyna wydawać dźwięk dopiero po
dotarciu osoby niewidzącej do pierwszego celu.
3. Odpowiedzcie na pytanie:
W jakich sytuacjach niewidzący posługuje się zmysłem słuchu. Podaj przykłady.
Czas : 5 min.
Zadanie dla grupy I
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę
2. Dokładnie przeanalizujcie tekst i wykonajcie zadanie:
Jesteś osobą niewidzącą ( zawiąż chustkę na oczy ).
Masz psa przewodnika. Twój psi przyjaciel dłuższy czas spędza z Tobą w domu.
Po kilku godzinach wyraźnie prosi Ciebie o wyjście na spacer. Decydujesz się
wyprowadzić psa, ale za oknem jest chłodno.
Musisz się ciepło ubrać, założyć i zasznurować buty.
3. Po wykonaniu tego zadania odpowiedzcie na pytanie:
Na jakie trudności napotyka człowiek niewidzący w życiu codziennym.
Czas : 5 min.
NOTATKI:
Zadanie dla grupy II
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Wykonajcie doświadczenie:
Jesteś osobą niewidzącą ( zawiąż chustkę na oczy ).
Gotujesz właśnie zupę i dostałeś ochoty na herbatę.
Twoim zadaniem będzie: przyprawić solą i pieprzem zupę, a do herbaty użyć
cukru i kwasku cytrynowego.
3. Po wykonaniu tego zadania odpowiedzcie na pytanie:
W jaki sposób poradziłeś sobie z wykonaniem tego doświadczenia – jakiego
zmysłu użyłeś do tego zadania.
Czas : 5 min.
NOTATKI:
Zadanie dla grupy III
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Dokładnie przeanalizujcie tekst i zaimprowizujcie scenkę:
Jesteś osobą niewidzącą ( zawiąż chustkę na oczy ).
Wyszedłeś do sklepu po codzienne zakupy. W twoim koszyku znalazło się
sporo smakołyków za które Pani kasjerka każe nam zapłacić 37 zł. 52 gr. i
prosi o odliczoną kwotę.
Wyciągasz portfel z pieniędzmi i zaczynasz odliczać...
3. Po wykonaniu tego zadania odpowiedzcie na pytanie:
W jaki sposób poradziłeś sobie z odliczaniem pieniędzy – jakiego zmysłu
użyłeś do wykonania tego zadania ?
Czas : 5 min.
NOTATKI:
Zadanie dla grupy IV
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Wykonajcie ćwiczenie:
- wybierzcie osobę i przewiążcie jej oczy chustką
- dwie następne wyznaczone osoby z grupy niech staną w dwóch różnych
punktach klasy z grzechotką w ręku
3. osoba z zawiązanymi oczami na znak od nauczyciela ruszy w kierunku
pierwszej osoby która będzie wyznaczała jej trasę dźwiękiem grzechotki. Po
dotarciu do celu – zmienia kierunek i idzie do drugiej osoby z grzechotką.
Uwaga ! Druga osoba z grzechotką zaczyna wydawać dźwięk dopiero po
dotarciu osoby niewidzącej do pierwszego celu.
4. Odpowiedzcie na pytanie:
W jakich sytuacjach niewidzący posługuje się zmysłem słuchu. Podaj przykłady.
Czas : 5 min.
NOTATKI:

Podobne dokumenty