klej do wykładzin z pvc i linoleum wb-170

Komentarze

Transkrypt

klej do wykładzin z pvc i linoleum wb-170
KARTA TECHNICZNA TDS_KLT_120/07/2008
KLEJ DO WYKŁADZIN Z PVC I LINOLEUM
WB-170
Gotowy do użycia klej do wykładzin podłogowych. Nie zawiera rozpuszczalnikƒw
organicznych. Charakteryzuje się dobrą nakładalnością i mocnym chwytem
początkowym. Może być stosowany na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.
ZASTOSOWANIE
Klej jest przeznaczony do klejenia na chłonnych podłożach:
wykładzin z linoleum
wykładzin i okładzin z PVC homogenicznego lub heterogenicznego w rolkach i w
płytkach
wykładzin z pianki z PVC
wykładzin z PVC na spodzie z włƒkniny syntetycznej lub naturalnej
płytek z PVC średnio elastycznych
wykładzin dywanowych poliolefinowych
włƒkniny igłowanej na podłożu z PVC
wykładzin dywanowych, wykładzin tekstylnych igłowanych, wykładzin na
podkładzie filcowym
SPOS•B UŻYCIA
WARUNKI PRZY UKŁADANIU
Temperatura pracy i podłoża: od +15oC do +25oC
Wilgotność podłoża wg pomiaru CM: poniżej 2% (podłoża cementowe)
lub 0,5% (podłoża anhydrytowe)
APLIKACJA
Podłoże musi być rƒwne, czyste, suche, bez rys i pęknięć. Klej i klejone materiały
powinny być sezonowane przez min 24 godziny w pomieszczeniu, w ktƒrym będą
używane. Klej należy przed użyciem dobrze wymieszać, a następnie nakładać
rƒwnomiernie na podłoże przy pomocy szpachli ząbkowanej. Po ok. 5 min od
momentu nałożenia kleju, należy rozpocząć układanie wykładziny dokładnie ją
dociskając i usuwając ewentualne pęcherze powietrza (aby wykładzina dokładnie
przylegała do podłoża, a klej był rƒwnomiernie rozprowadzony na całej spodnie
stronie wykładziny). Po rozpoczęciu wiązania kleju wykładzinę ponownie docisnąć
(przewalcować). Krawędzie styku wykładzin można łączyć po ok. 2-3 dniach. Spoina
osiąga pełną wytrzymałość po ok. 3 dobach. Do tego czasu nie należy używać
powierzchni i unikać jej zawilgocenia. Narzędzia czyścić wodą natychmiast po
zakończeniu prac – utwardzony klej można usuwać tylko mechanicznie.
Selena SA ul. Głowackiego 18, 58-100 Świdnica
1/1
KARTA TECHNICZNA TDS_KLT_120/07/2008
DANE TECHNICZNE
kolor
czas pracy
dopuszczalny ruch pieszy
czas pełnego utwardzenia
wydajność
czyszczenie narzędzi
beżowy
ok. 15 min
po ok. 3 h
ok. 72 h
0,3-0,4 kg/m2
woda
OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Produkt pakowany jest w opakowania o pojemności: 1 kg, 4 kg, 10 kg.
Klej należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze
od +5oC do +25oC. Chronić przed mrozem.
Aktualizacja 1.07.2008
Powyższe dane, zalecenia i wskazƒwki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej
firmie i u naszych dostawcƒw. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne,
jednak każdy z użytkownikƒw tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby,
włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności
dostarczanych materiałƒw dla osiągnięcia celƒw przez niego zamierzonych. Ani Spƒłka, ani jej
upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na
skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałƒw.
Selena SA ul. Głowackiego 18, 58-100 Świdnica
2/2