Grupa 210fl - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze

Transkrypt

Grupa 210fl - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
WFiU, Finanse i Rachunkowość, Studia stacjonarne pierwszego stopnia, II rok
Drugi termin zaliczenia i egzaminu ze Statystyki
Zaliczenie w II terminie ze statystyki odbędzie się we wtorek 28 lutego br. o godz. 1520 w sali 4/[email protected] Więcej
informacji na temat kolokwium zaliczeniowego znajduje się na drugiej stronie tego dokumentu.
Egzamin w II terminie ze statystyki odbędzie się w poniedziałek 6 marca br. o godz. 1520 w auli B.
Informacje dotyczące zajęć ze Statystyki1
Grupa 210fl
Semestr zimowy 2016/2017
Prowadząca ćwiczenia: dr Joanna Trzęsiok
e–mail: [email protected]
Zaktualizowane terminy konsultacji dostępne są tutaj
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Numer
albumu
129781
130124
129723
129433
129416
130100
129414
129545
129395
129432
129681
129704
129537
129380
129389
129427
129403
129628
129422
129750
129751
129521
129411
129425
129715
129646
Praca nr 1
01.12.2016
40
39,5
39
35,5
37
37
35,5
34
37,5
38
32,5
38,5
33
30
30,5
32,75
34
36
25,5
20,75
30,5
20,5
29,25
30,5
28,75
15
max: 40 pkt
Liczba punktów
Praca nr 2
Suma
19.01.2017
punktów
39
79
39
78,5
39
78
40
75,5
38
75
38
75
38,75
74,25
39
73
35
72,5
34,5
72,5
39,5
72
33,5
72
39
72
40
70
38,5
69
34,75
67,5
32,75
66,75
28,5
64,5
35,5
61
39
59,75
29
59,5
36,5
57
27
56,25
20,5
51
19,5
48,25
28
43
max: 40 pkt max: 80 pkt
I termin
Ocena
z ćwiczeń
bdb
bdb
bdb
bdb
bdb
bdb
bdb
bdb
bdb
bdb
bdb
bdb
bdb
+db
+db
+db
+db
+db
db
db
db
db
db
+dst
+dst
dst
Skala punktowa na ocenę końcową z zaliczenia:
h72 − 80i bdb
h64 − 72) +db
h56 − 64) db
h48 − 56) +dst
h40 − 48) dst
h0 − 40) ndst
Wyniki egzaminu ze Statystyki (6.02.2017) – grupy 208-214FL
1 Te
informacje dostępne są w sieci pod adresem: http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/gr210FL.pdf
Uwaga! Pod adresem http://web2.ue.katowice.pl trzesiok EgzaminStatZestawPrzygotowujacy.pdf znajdują się ważne
informacje dotyczące egzaminu ze Statystyki oraz zestaw przykładowych zadań i pytań.
• W tabeli na poprzedniej stronie znajdują się wyniki Państwa prac oraz oceny z I terminu zaliczenia ze Statystyki.
• Zapraszam na konsultacje osoby, które chciałyby zobaczyć swoją poprawioną pracę (a często warto to
zrobić, by nie popełnić tych samych błędów na egzaminie). Zaktualizowane terminy moich konsultacji dostępne
są z tutaj.
• Osoby, które uzyskały mniej niż 40 punktów, otrzymują ocenę niedostateczną w pierwszym terminie z zaliczenia
ze Statystyki. Osoby te nie mogą przystąpić do I terminu egzaminu ze Statystyki.
• Osoby te zapraszam na zaliczenie w drugim terminie, które odbędzie się we wtorek 28 lutego br.
o godz. 1520 w sali 4/[email protected]
• Zaliczenie w drugim terminie będzie polegało na napisaniu jednej pracy z zadaniami z całego semestru
(połączone 2 kolokwia). Zadania będą analogiczne do tych które przerabialiśmy na ćwiczeniach i które były na
kolokwiach (choć oczywiście będą to inne zadania). Ocenę pozytywną otrzymają osoby, które napiszą pracę
na co najmniej połowę punktów możliwych do zdobycia.
• Jeśli ktoś z Państwa będzie miał jakiekolwiek problemy, czy pytania przed egzaminem lub II terminem zaliczenia, to zapraszam na moje konsultacje.
• W razie jakichkolwiek pytań proszę napisać do mnie maila na adres: [email protected]
Wzory: http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/wzorystat.pdf
Wzory na kolokwium – część 1.: http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/wzorystat bez opisow1.pdf
Wzory na kolokwium – część 2.: http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/wzorystat bez opisow2.pdf
Tablice statystyczne: http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/Tablice statystyczne.pdf
Pliki z zadaniami na ćwiczenia:
1. http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/j cwiczenia1.xls
Odpowiedzi do zadań z zestawu przygotowanego na ćwiczenia 1.
2. http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/j cwiczenia2.xls
Odpowiedzi do zadań z zestawu przygotowanego na ćwiczenia 2.
3. http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/j cwiczenia3.xls
Odpowiedzi do zadań z zestawu przygotowanego na ćwiczenia 3.
4. http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/j cwiczenia4.xls
http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/j cwiczenia4a.xls – 4 dodatkowe zadania
Odpowiedzi do zadań z zestawu przygotowanego na ćwiczenia 4.
5. http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/j cwiczenia5.xls
Odpowiedzi do zadań z zestawu przygotowanego na ćwiczenia 5.
6. http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/j cwiczenia6.xls
Odpowiedzi do zadań z zestawu przygotowanego na ćwiczenia 6.
7. http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/j cwiczenia7.xls
Odpowiedzi do zadań z zestawu przygotowanego na ćwiczenia 7.
8. http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/j cwiczenia8.xls
Podstawowe źródła literaturowe:
• G. Kończak, G. Trzpiot, Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2008.
• H. Kassyk–Rokicka, Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2001.
• A. Luszniewicz, Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2001.
• J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2012.

Podobne dokumenty