program konferencji - Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze

Transkrypt

program konferencji - Dolnośląska Szkoła Wyższa
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BIOGRAFICZNA
Tytuł: Drogi edukacyjne w czasach płynnej ponowoczesności
Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, sala 111
24.04.2014 – 25.04.2014 (czwartek, piątek)
godz. 9:00-16:00
PROGRAM KONFERENCJI
24.04.2014 (czwartek)
9:00 - 09:15
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
PROF. DSW DR HAB. MIROSŁAWA NOWAK-DZIEMIANOWICZ
Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
PROF. DSW DR HAB. JERZY KOCHANOWICZ
Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Kierownik Studiów Doktoranckich WNP,
Dolnośląska Szkoła Wyższa
9:15 - 10:00
PROF. DR GASTON PINEAU (UNIWERSYTET W TOURS, FRANCJA)
Wkład koncepcji badań biograficznych „Historia życia i kształcenia” w
poszukiwaniu aktualnych dróg edukacyjnych w płynnej ponowoczesności (Apports d’une collection, Histoire de vie et formation, à la recherche de
chemins actuels de formation dans la fluidité des temporalités modernes)
10:00 - 10:45 PROF. ZW. DR HAB. OLGA CZERNIAWSKA (AKADEMIA HUMANISTYCZNOEKONOMICZNA, ŁÓDŹ)
Uczyć się dla siebie w społeczeństwie w okresie szybkich przemian w
badaniach biograficznych - (Se former pour soi-même dans la société dans
une période de changements rapides, dans les études biographiques)
10:45 - 11:30 PROF. DSW DR HAB. MIROSŁAWA NOWAK-DZIEMIANOWICZ
(DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA)
Konstruowanie ponowoczesnej tożsamości jako zadanie biograficzne - (La
construction de l'identité postmoderne comme devoirs biographiques)
11:30 - 13:30 Dyskusja i przerwa obiadowa
13:30 - 14:30 PROF. DR PIERRE DOMINICÉ (UNIWERSYTET W GENEWIE, SZWAJCARIA), DR
CATHERINE SCHMÜTZ-BRUN (UNIWERSYTET WE FRYBURGU, SZWAJCARIA)
Stawić czoła nowy warunkom biograficznym - (Affronter de nouvelles
conditions biographiques)
14:30 - 15:15 PROF. NADZW. DR HAB. ELŻBIETA KOWALSKA-DUBAS (UNIWERSYTET
ŁÓDZKI)
Andragogiczne badania biografii - zakresy, trudności, etyka badacza (Recherches andragogique de biographies - domaines, difficultés, éthique du
chercheur)
15:15 - 16:00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji PROF. NADZW. DR HAB. ELŻBIETA KOWALSKA-DUBAS (UNIWERSYTET
ŁÓDZKI)
25.04.2014 (piątek)
9:00 - 10:00
PROF. DR MARTINE LANI-BAYLE (UNIWERSYTET W NANTES, FRANCJA)
Od korzeni do śladu... - (Des racines à la trace…)
10:00 - 10:45 DR ELŻBIETA WOŹNICKA (AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA,
ŁÓDŹ)
Poszukiwanie miejsc uczenia się w świetle biografii edukacyjnej animatorki
pedagogiki zabawy - (Recherche de lieux pour apprendre à la lumière de la
biographie de formation d'animateur de la pédagogie du jeu)
10:45 - 11:30 DR KATARZYNA GAJEK (UNIWERSYTET ŁÓDZKI)
(Re)Konstrukcje tożsamości. Na przykładzie doświadczeń kobiet doznających
przemocy - (Re-construction de l'identité. A l'exemple de l'expériences de
femmes victimes de violences)
11:30 - 13:00 Dyskusja i przerwa obiadowa
13:00 - 13:45 DR JOANNA STELMASZCZYK (UNIWERSYTET ŁÓDZKI)
Zaradność życiowa kontra taniec - drogi edukacyjne absolwentów studiów
pedagogicznych UŁ - (Se débrouiller dans la vie contre la danse - les chemins
de formations de diplômés des études pédagogiques de l'Université de Łódź)
13:45 - 14:30 DR MONIKA SULIK (UNIWERSYTET ŚLĄSKI)
W poszukiwaniu barw i od(cieni) kobiecości – andragogiczno-biograficzne
odniesienia i konteksty - (A la recherche des teintes et ombres de la féminité
références et contextes andragogico-biographiques)
14:30 - 15:15 MANUELA BRAUD (DOKTORANTKA, UNIWERSYTET W NANTES, FRANCJA)
Szkoła ulicy w czasach płynnej ponowoczesności - (L’école de la rue dans les
temps de postmodernité fluide)
15:15 - 16:00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji PROF. ZW. DR HAB. OLGA CZERNIAWSKA - (AKADEMIA HUMANISTYCZNOEKONOMICZNA, ŁÓDŹ)

Podobne dokumenty