HARMONOGRAM LEKCJI w formie stacjonarnej w

Komentarze

Transkrypt

HARMONOGRAM LEKCJI w formie stacjonarnej w
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów
im. L. Krzywickiego w Chorzowie
HARMONOGRAM LEKCJI
w formie stacjonarnej w semestrze wiosennym 2016 r.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla Dorosłych
Wyszczególnienie
czwartek
wtorek
poniedziałek
Godziny lekcji
KWALIFIKACYJNY
KURS ZAWODOWY
semestr II
semestr IV
semestr VI
E.14 (informatyk)
14.45–15.30
–
WOS z. rozsz.
–
–
15.30–16.15
Historia
Biologia z. rozsz.
–
–
16.25–17.10
Biologia
Język angielski
WOS z. rozsz.
–
17.25–18.10
WOS
Język angielski
Biologia z. rozsz.
Systemy baz danych
18.20–19.05
Chemia
Biologia z. rozsz.
Język angielski
Systemy baz danych
19.15–20.00
Podstawy
przedsiębiorczości
Biologia z. rozsz.
Język angielski
20.10–20.55
–
Biologia z. rozsz.
–
14.45–15.30
–
–
–
15.30–16.15
Fizyka
Matematyka
Biologia z. rozsz.
16.25–17.10
Geografia
Matematyka
Biologia z. rozsz.
17.25–18.10
Informatyka
Matematyka
Język polski
18.20–19.05
Język angielski
–
Język polski
19.15–20.00
Język angielski
–
Język polski
20.10–20.55
–
–
Język polski
Administracja bazami
danych
Administracja bazami
danych
Aplikacje i witryny
internetowe
Aplikacje i witryny
internetowe
Aplikacje i witryny
internetowe
Programowanie aplikacji
internetowych
Programowanie aplikacji
internetowych
Programowanie aplikacji
internetowych
Programowanie aplikacji
internetowych
14.45–15.30
–
–
–
–
15.30–16.15
Matematyka
Język polski
WOS z. rozsz.
Język angielski zawodowy
16.25–17.10
Matematyka
Język polski
Historia i społ.
–
17.25–18.10
Język polski
Historia
i społeczeństwo
Matematyka
–
18.20–19.05
Język polski
WOS z. rozsz.
Matematyka
–
19.15–20.00
Język polski
WOS z. rozsz.
Matematyka
–
20.10–20.55
Historia
Język polski
–
–

Podobne dokumenty