wersja polska

Komentarze

Transkrypt

wersja polska
BIULETYN POLSKA
NR 4
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM W DRUGIM
PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ORAZ
PRZYGOTOWANIA DO WIZYTY W ESTONII
1. Wybór nauczycieli i uczniów na ostatnie spotkanie projektowe w Estonii:
Uczniowie: Krzysztof Piwódzki, Łukasz Rabiniak, Mateusz Szymanek, Bartłomiej Zębik
Nauczyciele: Marzena Konopka, Stefan Rudzki, Urszula Ślęzak
2. Promocja projektu w czasie Dnia Otwartego Szkoły (School Open Day) – 25.02.2015 r.
3. „Moja społeczność – zdrowa społeczność”, m.in.:
 tydzień zdrowia (Health Week), promocja zdrowia m.in. wystawy tematyczne – p. I. Biel
 XIII Rodzinny Turniej Deblowy Tenisa Stołowego w naszej szkole p. B. Niepsuj –
21.03.2015 r.
4. Przygotowania pod kierunkiem wyjeżdżających nauczycieli do wizyty w Estonii:
 cykliczne spotkania projektowe Szkolnego Klubu Europejskiego,
 spotkanie nauczycieli zaangażowanych w wyjazd do Estonii (26.03.2015 r.),
 przeprowadzenie przez wyjeżdżających uczniów ankiety wśród uczniów klas I b, II a
oraz III b na potrzeby projektu,
 przygotowania materiałów na spotkanie robocze, w tym
a) Prezentacja PowerPoint – „Nadmierne spędzanie czasu przed telewizorem,
komputerem i wideo grami”
b) Prezentacja PowerPoint – „Zagrożenia w Internecie- przykłady dobrych praktyk”
c) EuroSpot – film promujący projekt i zdrowy styl życia naszej społeczności szkolnej
 spotkanie z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami zaangażowanymi w wyjazd do
Estonii – 9.04.2015 r.
 przygotowanie konkursu na plakat/komiks dot. tematu spotkania, rozstrzygnięcie go oraz
wystawa nagrodzonych prac – 17.04.2015 r.
5. Aktualizacja wystawy „Comenius corner – Kącik Comeniusa”.
6. Popularyzacja projektu i krajów partnerskich w czasie następujących wydarzeń szkolnych:
 Dnia Europejskiego – 9.05.2015 r.
 Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej w języku angielskim – 27.05.2015 r.
 Festynu szkolnego – 29.05.2015 r.
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
~1~
CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2015
BIULETYN POLSKA
NR 4
REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTU COMENIUS I ICH
UPOWSZECHNIANIE PO WIZYCIE W ESTONII
I KOŃCOWE JEGO DZIAŁANIA
Po powrocie z Estonii w maju zrealizowaliśmy następujące działania projektowe mające
na celu rozpowszechnienie jego efektów w naszej szkole i okolicy:
1. Opracowano prezentację multimedialną o wizycie w Estonii i uczniowie naszej szkoły
mogli się z nią zapoznać w czasie lekcji geografii (p. U. Ślęzak).
2. Krzysztof Piwódzki i Mateusz Szymanek – uczestnicy wyjazdu do Estonii z kl. II a
dzielili się wrażeniami z innymi uczniami tej klasy na lekcji języka angielskiego
(p. S. Rudzki).
3. Zostały napisane artykuły – wspomnienia naszych uczniów z wyjazdu do Estonii
zarówno po polsku jak i na stronę projektu w języku angielskim (Krzysztof Piwódzki
oraz Mateusz Szymanek z kl. II a oraz sprawozdanie koordynatora projektu
(p. S. Rudzki).
4. Uczestnicy wyjazdu do Estonii opracowali minisłownik polsko-angielsko-estoński
(Krzysztof Piwódzki oraz Bartłomiej Zębik).
5. Tablica wystawowa projektu Comenius w szkole została zaktualizowana poprzez
umieszczenie sprawozdania i zdjęć z pobytu w Estonii (p. S. Rudzki).
6. W ramach rozpowszechniania efektów wizyty oraz zwiększenia świadomości
dotyczących korzystania z komputera, Internetu i zagrożeń ż tym związanych
uczniowie kl. I a na lekcji języka angielskiego wykonywali plakaty na ten temat
„Me and my computer” – najlepsze prace wywieszone zostały na wystawie
(p. S. Rudzki), opracowano też ulotkę z wykorzystaniem logo projektu „Skutki
nadmiernego spędzania czasu przed telewizorem i komputerem!” i uczniowie
rozdawali ją na szkolnym Festynie (p. U. Ślęzak).
7. W ramach stałego upowszechnienia projektu w szkole została wykonana wystawa
w bibliotece szkolnej „COMENIUS” (p. M. Konopka).
8. Zorganizowano szkolny konkurs ph. „Jestem strażnikiem swojego zdrowia”, którego
celem była promocja zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. Była to również
promocja projektu Comenius „Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym
społeczeństwie!”. Najlepsze prace uczniów umieszczone zostały na wystawie
pokonkursowej (p. I. Biel).
Do zakończenia projektu, tj. do 31.07.2015 r. będą wykonane następujące czynności
końcowe realizacji tego międzynarodowego przedsięwzięcia w naszej szkole:
1. Zostanie opracowany ostatni Biuletyn nr 4 w języku polskim i angielskim
(p. B. Grygiel, p. S. Rudzki).
2. Wspólnie z partnerami zagranicznymi opracowany zostanie raport końcowy
z realizacji projektu (p. S. Rudzki).
3. Celem rozpowszechnienia produktów końcowych projektu umieszczone one będą
w Europejskiej Bazie Produktów (p. S. Rudzki).
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
~2~
CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2015
BIULETYN POLSKA
NR 4
SŁOWNICZEK POLSKO-ANGIELSKO-ESTOŃSKI
Cześć!
Hello!
Tere!
Do widzenia!
Goodbye!
Hüvasti!
Dziękuję!
Thank you!
Aitäh!
Proszę
Please
Palun
Przepraszam
I’m sorry
Vabandust
Na zdrowie!
Bless you!
Terviseks!
Jak się masz?
How are you?
Kuidas läheb?
Estonia
Estonia
Eesti
Polska
Poland
Poola
Szkoła
School
Kool
Nowy
New
Uus
Sklep
Shop
Kauplus
Chleb
Bread
Leib
Woda
Water
Vesi
Wyspa
Island
Saar
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
~3~
CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2015
BIULETYN POLSKA
NR 4
WSPOMNIENIA Z POBYTU W ESTONII
Poniedziałek
W poniedziałek wszyscy spotkaliśmy się w szkole, w miejscowości Kärla. Uczniowie
oprowadzili nas po klasach i innych budynkach leżących na terenie szkoły. Później
zwiedzaliśmy zachodnią część Saaremy. Pierwszym punktem naszej wycieczki była mała
wioska, która teraz jest skansenem. Mogliśmy tam zobaczyć jak dawniej żyli ludzie na
wyspie. Kolejnym punktem był klif Panga, z którego rozciągał się naprawdę piękny widok.
Ostatnim punktem wycieczki był stary, ewangelicki kościół. Później wróciliśmy do szkoły
i ponownie spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Estonii.
Wtorek
We wtorek mieliśmy wycieczkę do Kuressaare – stolicy wyspy. Mieliśmy okazję być
w pięknym, średniowiecznym zamku. Nauczyliśmy się tam wielu interesujących rzeczy,
takich jak dawny sposób ogrzewania fortecy. Następnie pojechaliśmy do ratusza, gdzie
spotkaliśmy się z burmistrzem regionu Estonii, w którym się znajdowaliśmy. Na koniec
mieliśmy wolny czas na lunch i zakupy w centrum Kuressaare.
Środa
W środę tworzyliśmy krótki, animowany film. Każda grupa miała przydzielony jeden
z tematów: „Komunikacja”, „Niebezpieczeństwo pobierania nieznanych plików”,
„Uzależnienie od komputera”, „Życie on-line przeciwko realnemu życiu” i „Przyjaciele
on-line kontra realni przyjaciele”. Kiedy skończyliśmy, uczestniczyliśmy w wykładzie
prowadzonym przez Birgi Lorenz, na temat „Bezpieczeństwo w Internecie”.
Czwartek
W czwartek byliśmy na wycieczce na Półwysep Sõrve. Znajduje się tam najwyższa latarnia
morska na całej wyspie. Była tam również piaszczysta plaża, a widok na morze był naprawdę
oszałamiający. Następnie udaliśmy się do muzeum poświęconego pierwszej i drugiej wojnie
światowej, Potem pojechaliśmy na lunch do restauracji i wróciliśmy do domów w Kärli.
Około dwóch godzin później znowu poszliśmy do szkoły na festiwal. Mieliśmy szansę
obejrzeć występy w wykonaniu uczniów, m.in. chór, występy solowe, grupy taneczne
i recytatorów wierszy. Na koniec odbyła się dyskoteka. Tego dnia mieliśmy naprawdę bardzo
dużo zabawy.
Piątek
Tego dnia przedstawialiśmy prezentacje i filmy o uzależnieniu od komputera, które wcześniej
przygotowaliśmy. Następnym punktem była wieś GoodKaarma, w której mogliśmy zobaczyć
jak własnoręcznie wykonuje się mydło.
Krzysztof Piwódzki
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
~4~
CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2015
BIULETYN POLSKA
NR 4
ULOTKA
„SKUTKI NADMIERNEGO SPĘDZANIA CZASU PRZED
TELEWIZOREM I KOMPUTEREM” ROZPOWSZECHNIANA
PODCZAS FESTYNU SZKOLNEGO W DNIU 29 MAJA 2015.
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
~5~
CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2015
BIULETYN POLSKA
NR 4
KĄCIK COMENIUSA W OBIEKTYWIE
Wystawa zdjęć po wizycie w Estonii
Wystawa prac konkursowych – „Jestem strażnikiem swojego zdrowia”
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
~6~
CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2015
BIULETYN POLSKA
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
NR 4
~7~
CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2015
BIULETYN POLSKA
NR 4
Wystawa plakatów – „Me and my computer”
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
~8~
CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2015
BIULETYN POLSKA
NR 4
Wystawa prac konkursowych – „Nadmierne spędzanie czasu przed
telewizorem i komputerem!”
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
~9~
CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2015

Podobne dokumenty