kredyty konsumenckie

Komentarze

Transkrypt

kredyty konsumenckie
KREDYT GOTÓWKOWY
I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt,
od co najmniej 12 miesięcy:
a) rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy
z podstawowego źródła utrzymania lub
b) rachunek rozliczeniowy, na którym przeprowadzane są obroty w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym rolniczą).
1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 13,76% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 36 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
4) całkowity koszt kredytu: 2 071,53 zł (w tym: odsetki 1 644,86 zł, prowizja
przygotowawcza 426,67 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 12 738,20 zł
6) raty malejące płatne miesięcznie, raty kapitałowe równe w całym okresie spłaty
w wysokości 296,29 zł każda, odsetki w wysokości malejącej naliczane od salda
zadłużenia; pierwsza, najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa w wysokości 387,11 zł
(w tym rata wyrównująca 296,52 zł i odsetki 90,59 zł).
2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 13,61% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 36 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
4) całkowity koszt kredytu: 2 151,10 zł (w tym: odsetki 1 724,43 zł, prowizja
przygotowawcza 426,67 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 12 817,77 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 344,20 zł, ostatnia
rata wyrównująca w wysokości 344,10 zł.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2016 r.
II. Przykłady dla pozostałych osób:
1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 14,62% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 36 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
4) całkowity koszt kredytu: 2 178,19 zł (w tym: odsetki 1 644,86 zł, prowizja
przygotowawcza 533,33 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 12 844,86 zł
6) raty malejące płatne miesięcznie, przy czym raty kapitałowe równe w całym okresie
spłaty w wysokości 296,29 zł każda, odsetki w wysokości malejącej naliczane od
salda zadłużenia; pierwsza, najwyższa rata kapitałowo - odsetkowa w wysokości
387,11 zł (w tym rata wyrównująca 296,52 zł i odsetki 90,59 zł).
2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 14,44% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 36 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
4) całkowity koszt kredytu: 2 257,76 zł (w tym: odsetki 1 724,43 zł, prowizja
przygotowawcza 533,33 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 12 924,43 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 344,20 zł, ostatnia
rata wyrównująca w wysokości 344,10 zł.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2016 r.
KREDYT UNIWERSALNY
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z
dnia 12.05.2011 r. wynosi 14,59% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 24 miesiące
2) roczne oprocentowanie nominalne = 6,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 5 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 689,57 zł (w tym: odsetki 318,57 zł, prowizja przygotowawcza
300,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu, ubezpieczenie na życie 71,00 zł płatne
jednorazowo przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 5 689,57 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 221,61 zł, ostatnia
rata wyrównująca w wysokości 221,54 zł.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2016 r.
KREDYT OKAZJONALNY
DETALICZNYCH
1.
DLA
OKREŚLONYCH
GRUP
KLIENTÓW
Dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku
bieżącego w Banku.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 8,18% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 12 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 6,00% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 6 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 256,82 zł (w tym: odsetki 196,82 zł, prowizja
przygotowawcza 60,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 6 256,82 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 516,40 zł,
ostatnia rata wyrównująca w wysokości 516,42 zł.
2.
Dla pozostałych osób.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 12,48% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 12 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 8,00% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 6 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 383,22 zł (w tym: odsetki 263,22 zł, prowizja
przygotowawcza 120,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 6 383,22 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 521,93 zł,
ostatnia rata wyrównująca w wysokości 521,99 zł.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2016 r.
KREDYT ODNAWIALNY W ROR
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z
dnia 12.05.2011 r. wynosi 12,83% przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi
w całości przez cały okres trwania umowy kredytowej:
1) okres kredytowania = 60 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 4 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 2 401,06 zł (w tym: odsetki 2 001,06 zł, prowizja
przygotowawcza 80,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu, po pierwszym roku za
odnowienie limitu kredytu za każde kolejne 12 miesięczne okresy kredytowania 80,00 zł)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 6 401,06 zł
6) odsetki naliczane od salda zadłużenia płatne miesięcznie, rata kapitału w wysokości
4 000,00 zł płatna jednorazowo na koniec okresu kredytowania.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2016 r.
KARTA KREDYTOWA
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z
dnia 12.05.2011 r. wynosi 11,21% przy założeniu, że wykorzystanie limitu w karcie
kredytowej nastąpi w całości przez cały okres trwania umowy kredytowej:
1) okres kredytowania = 48 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 9,82% (oprocentowanie zmienne w stosunku
rocznym WIBOR 12M + 8,00 p.p.)
3) całkowita kwota kredytu = 4 833,33 zł
4) całkowity koszt kredytu: 2 063,48 zł (w tym: odsetki 1 898,48 zł, prowizja za
użytkowanie karty 55,00 zł po pierwszym roku użytkowania, pobierana z góry za każdy
rok ważności karty)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 6 896,81 zł
6) odsetki naliczane od salda zadłużenia płatne miesięcznie, rata kapitału w wysokości
4 833,33 zł płatna jednorazowo na koniec okresu kredytowania.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2016 r.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej
Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.
PRZYKLADY REPREZENTATYWNE DO PRODUKTÓW
OBJĘTYCH PREFERENCYJNYMI WARUNKAMI
DLA POSIADACZY KARTY DUZEJ RODZINY
KREDYT GOTÓWKOWY
I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy:
1. dla posiadaczy jednego rachunku ROR (dla członka/członków rodziny)
w Banku:
1) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 12,34% przy założeniach:
a) okres kredytowania = 36 miesięcy
b) roczne oprocentowanie nominalne = 9,50% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
c) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
d) całkowity koszt kredytu: 1 882,60 zł (w tym: odsetki 1 562,60 zł, prowizja
przygotowawcza 320,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
e) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej
kwoty kredytu = 12 549,27 zł
f) raty malejące płatne miesięcznie, raty kapitałowe równe w całym okresie spłaty
w wysokości 296,29 zł każda, odsetki w wysokości malejącej naliczane od salda
zadłużenia; pierwsza, najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa w wysokości
382,58 zł (w tym rata wyrównująca 296,52 zł i odsetki 86,06 zł).
2) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 12,24% przy założeniach:
a) okres kredytowania = 36 miesięcy
b) roczne oprocentowanie nominalne = 9,50% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
c) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
d) całkowity koszt kredytu: 1 954,41 zł (w tym: odsetki 1 634,41 zł, prowizja
przygotowawcza 320,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
e) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej
kwoty kredytu = 12 621,08 zł
f) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 341,70 zł,
ostatnia rata wyrównująca w wysokości 341,58 zł.
2. dla posiadaczy pięciu rachunków ROR (dla członka/członków rodziny) w Banku:
1) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 10,09% przy założeniach:
a) okres kredytowania = 36 miesięcy
b) roczne oprocentowanie nominalne = 7,50% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
c) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
d) całkowity koszt kredytu: 1 553,64 zł (w tym: odsetki 1 233,64 zł, prowizja
przygotowawcza 320,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
e) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej
kwoty kredytu = 12 220,31 zł
f) raty malejące płatne miesięcznie, raty kapitałowe równe w całym okresie spłaty
w wysokości 296,29 zł każda, odsetki w wysokości malejącej naliczane od salda
zadłużenia; pierwsza, najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa w wysokości
364,47 zł (w tym rata wyrównująca 296,52 zł i odsetki 67,95 zł).
2) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 10,01% przy założeniach:
a) okres kredytowania = 36 miesięcy
b) roczne oprocentowanie nominalne = 7,50% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
c) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
d) całkowity koszt kredytu: 1 598,50 zł (w tym: odsetki 1 278,50 zł, prowizja
przygotowawcza 320,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
e) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej
kwoty kredytu = 12 265,17 zł
f) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 331,81 zł,
ostatnia rata wyrównująca w wysokości 331,82 zł.
II. Przykłady dla pozostałych osób:
1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 13,76% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 36 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
4) całkowity koszt kredytu: 2 071,53 zł (w tym: odsetki 1 644,86 zł, prowizja
przygotowawcza 426,67 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 12 738,20 zł
6) raty malejące płatne miesięcznie, przy czym raty kapitałowe równe w całym okresie
spłaty w wysokości 296,29 zł każda, odsetki w wysokości malejącej naliczane od
salda zadłużenia; pierwsza, najwyższa rata kapitałowo - odsetkowa w wysokości
387,11 zł (w tym rata wyrównująca 296,52 zł i odsetki 90,59 zł).
2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 13,61% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 36 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 10 666,67 zł
4) całkowity koszt kredytu: 2 151,10 zł (w tym: odsetki 1 724,43 zł, prowizja
przygotowawcza 426,67 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 12 817,77 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 344,20 zł, ostatnia
rata wyrównująca w wysokości 344,10 zł.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2016 r.
KREDYT UNIWERSALNY
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z
dnia 12.05.2011 r. wynosi 12,17% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 24 miesiące
2) roczne oprocentowanie nominalne = 6,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 5 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 589,57 zł (w tym: odsetki 318,57 zł, prowizja przygotowawcza
200,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu, ubezpieczenie na życie 71,00 zł płatne
jednorazowo przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 5 589,57 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 221,61 zł, ostatnia
rata wyrównująca w wysokości 221,54 zł.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2016 r.
KREDYT ODNAWIALNY W ROR
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z
dnia 12.05.2011 r. wynosi 12,53% przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi
w całości przez cały okres trwania umowy kredytowej:
1) okres kredytowania = 60 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 4 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 2 361,06 zł (w tym: odsetki 2 001,06 zł, prowizja
przygotowawcza 40,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu, po pierwszym roku za
odnowienie limitu kredytu za każde kolejne 12 miesięczne okresy kredytowania 80,00 zł)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu = 6 361,06 zł
6) odsetki naliczane od salda zadłużenia płatne miesięcznie, rata kapitału w wysokości
4 000,00 zł płatna jednorazowo na koniec okresu kredytowania.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2016 r.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej
Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Podobne dokumenty