Plan egzaminów wstępnych szczegółowy 2016

Komentarze

Transkrypt

Plan egzaminów wstępnych szczegółowy 2016
PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
na Wydział Instrumentalny
studia I stopnia
EGZAMINY Z GRY NA INSTRUMENCIE
Poniedziałek, dnia 20 czerwca 2016 r.
godz. 10.00
Aula NOVA
fortepian
godz. 09.40
Błękitna
flet, fagot, obój, klarnet
godz. 09:40
sala 92
róg, trąbka, puzon, tuba, saksofon
godz. 09:40
Prezydencka
saksofon jazzowy, trąbka jazzowa, puzon
jazzowy, flet jazzowy, gitara basowa,
gitara jazzowa, perkusja jazzowa
godz. 10:00
sala 061
kompozycja z
aranżacją
godz. 13.30
sala 80
perkusja
godz. 18:00
Aula NOVA
organy
ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali
dopuszczeni do dalszego postępowania
egzaminacyjnego
ok. godz. 20.00
Wtorek, dnia 21 czerwca 2016 r.
godz. 10:00
Prezydencka
fortepian jazzowy
godz. 13:30
akordeon
Prezydencka
ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali
dopuszczeni do dalszego postępowania
egzaminacyjnego
ok. godz. 20.00
Środa, dnia 22 czerwca 2016 r.
godz. 09:00
sala Błękitna
instrumenty historyczne
godz. 13:00
wokalistyka jazzowa
ok. godz. 21.00
Prezydencka
ogłoszenie listy kandydatów, którzy
zdali egzamin (Uwaga! Lista osób, którzy zdali
egzamin wstępny nie jest tożsama z listą przyjętych na
I rok studiów I stopnia. Lista przyjętych zostanie
ogłoszona ok. 11 lipca 2016 roku.)
Uwaga!
Osoba zdająca egzamin z instrumentu głównego proszona jest o przybycie godzinę
wcześniej przed wyznaczonym terminem.
EGZAMINY Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I WERYFIKACJA
UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH
Poniedziałek, dnia 20 czerwca 2016 r.
godz. 14:00
kształcenie słuchu – wokalistyka jazzowa
sala 152
ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali
dopuszczeni do dalszego postępowania
egzaminacyjnego
ok. godz. 20.00
Wtorek, dnia 21 czerwca 2016 r.
godz. 13:00
sala 211
Weryfikacja uzdolnień muzycznych –
instrumenty jazzowe, perkusja
godz. 13:00
sala 201
godz. 08:30
sala 211
Weryfikacja uzdolnień muzycznych –
fortepian jazzowy, gitara jazzowa,
kompozycja z aranżacją
Kształcenie słuchu – flet, fagot, obój,
klarnet
godz. 10:30
sala 165
Kształcenie słuchu – róg, trąbka, puzon,
tuba, saksofon
godz. 18:00
sala 152
Kształcenie słuchu – fortepian, organy,
akordeon
Środa, dnia 22 czerwca 2016 r.
godz. 16.30
ok. godz. 21.00
sala 211
kształcenie słuchu – klawesyn,
instrumenty historyczne
ogłoszenie listy kandydatów, którzy pozytywnie zdali
egzaminy
PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
na Wydział Instrumentalny
studia II stopnia
Poniedziałek, dnia 27 czerwca 2016 r.
godz. 10.00
Prezydencka
flet, fagot, klarnet, obój, saksofon
+ rozmowa kwalifikacyjna
godz. 10.00
92
róg, trąbka, puzon
+ rozmowa kwalifikacyjna
godz. 10.00
Sala 283
klawesyn, instrumenty historyczne
+ rozmowa kwalifikacyjna
godz. 10:00
Aula NOVA
fortepian
godz. 09:40
sala Prezydencka saksofon jazzowy, fortepian jazzowy,
gitara basowa, kontrabas jazzowy,
gitara jazzowa, harmonijka ustna,
perkusja jazzowa, trąbka jazzowa,
kompozycja z aranżacją, wokalistyka
jazzowa +rozmowa kwalifikacyjna
Wtorek, dnia 28 czerwca 2016 r.
godz. 12:00
Aula Nova
organy
godz. 13:30
Aula Nova
akordeon
ok. godz. 20.00
ogłoszenie listy przyjętych
Uwaga!
Osoba zdająca egzamin z instrumentu głównego proszona jest o przybycie godzinę
wcześniej przed wyznaczonym terminem.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – II stopień
27.06.2016
godz. 15:30
Błękitna
flet, fagot,
klarnet, obój, saksofon
27.06.2016
godz. 15:30
92
róg, trąbka, puzon
27.06.2016
godz. 18.00
107
fortepian
27.06.2016
15:30
sala 283
klawesyn, instrumenty
historyczne
27. 06.2016
19:00
Prezydencka
instrumenty jazzowe,
kompozycja z aranżacją,
wokalistyka
28.06.2016
godz. 14.30
107
organy, akordeon
ORGANY I STOPIEŃ
20 CZERWCA 2016 ROKU Aula Nova
GODZ. 18:00
Godzina
Klauzurowy
Aula Nova
17.45
18:10
18.35
19:00
19:25
19:50
20:15
20:40
21:05
21:30
12831
12194
13364
10991
13710
--------------------------
Rozegranie
Sala 184
Egzamin
Aula Nova
-----------------------
12831
12194
13364
10991
13710
12831
12194
13364
10991
13710
FORTEPIAN I STOPIEŃ
20 CZERWCA 2016 ROKU Aula Nova
Godz.
09:10
09.35
10.00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
13:45
13:45
14:10
14:35
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
Ćwiczenie
Sala 205
13270
13622
12684
13566
13759
13646
13777
13644
13772
13801
------------------------------------------------13778
13561
13557
13782
13642
13630
--------------------------------------------------
Klauzura
Sala 206
-----------------------13270
13622
12684
13566
13759
13646
13777
13644
13772
13801
----------------------------------------------------13778
13561
13557
13782
13642
13630
---------------------------
Egzamin
Aula Nova
------------------------------------------------------13270
13622
12684
13566
13759
13646
13777
13644
13772
13801
----------------------------------------------------13778
13561
13557
13782
13642
13630
FLET, FAGOT, OBÓJ, KLARNET
20.06.2016 r. Sala Błękitna
Godzina
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
14:00
16.00
16.20
16.40
17.00
17.40
18:00
18:20
19.00
19.20
Godzina
09:00
9.20
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
NIU
Specjalność
13707
flet
13445
flet
13690
flet
13684
flet
13770
flet
13686
flet
13695
flet
PRZERWA 12:00-12:20
13653
flet
13697
flet
13638
flet
13541
flet
13652
flet
13498
flet
PRZERWA 14:20-16:00
13594
klarnet
13774
klarnet
13796
klarnet
13565
klarnet
PRZERWA 17:20-17:40
13631
klarnet
13741
klarnet
13616
klarnet
PRZERWA 18:40-19:00
13758
fagot
13608
obój
Rozgrywanie
sala 61
13707
13445
13690
13684
13770
13686
13695
------------------------------------ 13653
13697
13638
13541
13652
13498
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13594
13774
Utwór klauzurowy
sala 62
---------------------------13707
13445
13690
13684
13770
13686
13695
-----------------------------------13653
13697
13638
13541
13652
13498
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13594
Egzamin
sala Błękitna
------------------------------------------------------13707
13445
13690
13684
13770
13686
13695
-----------------------------------13653
13697
13638
13541
13652
13498
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.00
16.20
16.40
17.00
17.20
17.40
18.00
18.20
18.40
19.00
19.20
13796
13565
------------------------------------ 13631
13741
13616
------------------------------------ 13758
13608
-------------------------------------------------------
13774
13796
13565
-----------------------------------13631
13741
13616
-----------------------------------13758
13608
----------------------------
13594
13774
13796
13565
-----------------------------------13631
13741
13616
-----------------------------------13758
13608
TRĄBKA, RÓG, PUZON, TUBA, SAKSOFON
20.06.2016 r. Sala 92
Godzina
09:40
10.00
10.20
10.40
11.00
NIU
13662
13625
13590
13621
13763
11.40
12.00
12:20
12:40
13669
13591
13532
13612
13.20
13.40
14.00
13645
13545
13601
16.00
16:20
16:40
13604
10713
13668
17.20
17.40
18.00
13531
13725
13712
Specjalność
trąbka
trąbka
trąbka
trąbka
trąbka
PRZERWA 11:20-11:40
puzon
puzon
puzon
puzon
PRZERWA 13:00-13:20
róg
róg
róg
PRZERWA 14:20-16:00
tuba
tuba
tuba
PRZERWA 17:00-17:20
Godzina
09:00
9.20
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
Rozgrywanie
sala 083
13662
13625
13590
13621
13763
---------------------------13669
13591
13532
13612
---------------------------13645
13545
13601
----------------------------
saksofon
saksofon
saksofon
Utwór klauzurowy
sala 084
---------------------------13662
13625
13590
13621
13763
---------------------------13669
13591
13532
13612
---------------------------13645
13545
13601
Egzamin
sala 92
------------------------------------------------------13662
13625
13590
13621
13763
---------------------------13669
13591
13532
13612
---------------------------13645
13545
------------------------------------------------------------------------------------------------------------13604
10713
13668
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
17.00
17.20
17.40
18:00
---------------------------13531
13725
13712
-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13604
10713
13668
---------------------------13531
13725
13712
----------------------------
13601
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13604
10713
13668
---------------------------13531
13725
13712
Dyżur pianistów dla instrumentów dętych odbędzie się
w niedzielę 19 czerwca od godz. 16:00 do 18:00
PERKUSJA
20.06.2016 SALA 80
Przygotowanie utworu klauzurowego
GODZ.
SALA 84
Egzamin
GODZ.
SALA 80
13.00
13724
----------------------------
13.30
13640
13.30
13724
14.00
13661
14.00
13640
14.30
13603
14.30
13661
15.00
13637
15.00
13603
15.30
----------------------------
15.30
13637
W godzinach 08:30 – 12:30 kandydaci mogą ćwiczyć w w/w salach.
Próby z akompaniatorem w poniedziałek 20 czerwca 2016 w godzinach 08:00-09:00.
KOMPOZYCJA Z ARANŻACJĄ –
I stopień
20.06.2016 r.
Godzina
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
Utwór klauzurowy
Marszałkowska
12585
13582
13568
13321
13220
13081
12816
13751
13698
----------------------------
Egzamin
Prezydencka
---------------------------12585
13582
13568
13321
13220
13081
12816
13751
13698
Saksofon jazzowy, trąbka jazzowa, puzon jazzowy, flet jazzowy, gitara basowa,
gitara jazzowa, perkusja jazzowa–
I stopień
20.06.2016 r.
Godzina
09:20
09:40
10.00
10.20
10.40
11.00
11:20
11.40
12.00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
Utwór klauzurowy
Marszałkowska
13720
13107
13450
13800
13617
11889
13577
11203
------------------------------------------------------------------------------------------------------------11677
13738
13681
13742
13544
13240
13659
12842
---------------------------------------------------------------------------------13724
13443
13790
13694
----------------------------
Egzamin
Prezydencka
---------------------------13720
13107
13450
13800
13617
11889
13577
11203
------------------------------------------------------------------------------------------------------------11677
13738
13681
13742
13544
13240
13659
12842
---------------------------------------------------------------------------------13724
13443
13790
13694
Specjalność
saksofon
saksofon
saksofon
trąbka
trąbka
puzon
puzon
flet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------gitara basowa
gitara basowa
gitara jazzowa
gitara jazzowa
gitara jazzowa
gitara jazzowa
gitara jazzowa
gitara jazzowa
---------------------------------------------------------------------------------perkusja jazz.
perkusja jazz.
perkusja jazz.
perkusja jazz.
WOKALISTYKA JAZZOWA
WERYFIKACJA UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH –
I STOPIEŃ
20.06.2016 r.
Godzina
NIU
13658
13689
13582
13786
13731
13151
13736
13744
13699
13576
13540
13599
13632
13538
13635
13719
13592
13683
13537
13078
13773
13163
13749
13737
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
AKORDEON - I STOPIEŃ
21.06.2016
Przygotowanie utworu klauzurowego
GODZ.
13.00
SALA 295
Egzamin
GODZ.
13724
13.30
SALA Prezydencka
13.00
----------------------------
13.30
13724
Fortepian jazzowy–
I stopień
21.06.2016 r.
Godzina
09:40
10.00
10.20
10.40
11.00
11:20
11:40
Utwór klauzurowy
Marszałkowska
13667
12790
13568
13704
13321
10981
----------------------------
Egzamin
Prezydencka
---------------------------13667
12790
13568
13704
13321
10981
INSTRUMENTY HISTORYCZNE – I STOPIEŃ
Środa, 22.06.2016 r. Sala Błękitna
Godzina
9:00
9:20
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
12.00
13:00
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
15:00
15:20
Godzina
8.20
8.40
9:00
9:20
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
15:00
15:20
Rozgrywanie
klawesyn: Prezydencka
pozostali: 313
13351
12622
12148
11576
13767
11530
13788
13691
13072
13692
------------------------------------------------------12647
13691
13729
13643
13662
12843
13621
13553
-------------------------------------------------------
Specjalność
klawesyn
klawesyn
klawesyn
altówka barokowa
fagot barokowy
fagot barokowy
fagot barokowy
flet traverso
flet traverso
flet traverso
PRRZERWA 12:20-13:00
12647
obój barokowy
13691
obój barokowy
13729
skrzypce barokowe
13643
skrzypce barokowe
13662
trąbka naturalna
12843
trąbka naturalna
13621
trąbka naturalna
13553
wiolonczela barokowa
NIU
13351
12622
12148
11576
13767
11530
13788
13691
13072
13692
Utwór klauzurowy
klawesyn: 212 A
pozostali: sala 010
13351
12622
12148
11576
13767
11530
13788
13691
13072
13692
------------------------------------------------------12647
13691
13729
13643
13662
12843
13621
13553
----------------------------
Egzamin
sala Błękitna
13351
12622
12148
11576
13767
11530
13788
13691
13072
13692
------------------------------------------------------12647
13691
13729
13643
13662
12843
13621
13553
FORTEPIAN– II stopień
27.06.2016
Godzina Ćwiczenie
Sala 205
09:20
13579
09:40
10.00
13534
10.20
10.40
13745
11.00
11.20
12251
11.40
12.00
12770
12.20
12.40
12836
13.00
13:20
12551
13:40
14:00
12573
14:20
14:40
12525
15:00
15:20
Ćwiczenie
Sala 206
Egzamin
Aula Nova
13761
11695
12831
12651
12686
12441
12626
12774
13579
13761
13534
11695
13745
12831
12251
12651
12770
12686
12836
12441
12551
12626
12573
12774
12525
FLET, KLARNET, FAGOT, OBÓJ, SAKSOFON
STUDIA II STOPNIA
27.06.2016 r. Sala Błękitna
Godzina
10.00
10.15
10.30
10.45
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.45
13.00
13.15
13:30
od 15.30
Godzina
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13:15
13:30
Rozgrywanie
sala 62
12582
13711
12601
12567
---------------------------------12685
12631
12511
12647
12608
---------------------------------12547
12579
13703
12588
----------------------------------
Specjalność
flet
flet
flet
flet
PRZERWA 11:00-11:15
12685
klarnet
12631
fagot
12511
obój
12647
obój
12608
obój
PRZERWA 12:30-12:45
12547
saksofon
12579
saksofon
13703
saksofon
12588
saksofon
NIU
12582
13711
12601
12567
PRZERWA 13:45-15:30
Egzaminy kwalifikacyjne na studia stacjonarne:
Instrumenty dęte drewniane: sala Błękitna
Egzamin
sala Błękitna
---------------------------------12582
13711
12601
12567
Specjalność
flet
flet
flet
flet
---------------------------------12685
12631
12511
12647
12608
klarnet
fagot
obój
obój
obój
---------------------------------12547
12579
13703
12588
saksofon
saksofon
saksofon
saksofon
UWAGA: Kandydat powinien być do dyspozycji Komisji Egzaminacyjnej na godzinę przed wyznaczonym terminem
egzaminu wstępnego.
Rozmowy kwalifikacyjne od godz. 15.30
RÓG, TRĄBKA, PUZON
STUDIA II STOPNIA
27.06.2016 r. Sala 92
Godzina
10.00
10.15
10.30
11.00
11.15
11.30
12.00
12.15
12.30
13:00
13:15
13:30
13:45
od 15.30
Specjalność
róg
róg
róg
PRZERWA 10:45-11:00
13743
róg
13727
róg
12546
róg
PRZERWA 11:45-12:00
12843
trąbka
12698
trąbka
12648
trąbka
PRZERWA 12:45-13:00
12245
puzon
12693
puzon
12170
puzon
12655
puzon
NIU
13573
13798
12005
PRZERWA 14:00-15:30
Egzaminy kwalifikacyjne na studia
stacjonarne:
Instrumenty dęte blaszane: sala 92
UWAGA: Kandydat musi pozostać do dyspozycji Komisji Egzaminacyjnej na godzinę przed wyznaczonym terminem
egzaminu wstępnego.
Rozmowy kwalifikacyjne od godz. 15.30
Godzina
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13:15
13:00
13:45
Rozgrywanie
sala 084
13573
13798
12005
---------------------------------13743
13727
12546
---------------------------------12843
12698
12648
---------------------------------12245
12693
12170
12655
Egzamin
sala Błękitna
Specjalność
13573
13798
12005
róg
róg
róg
---------------------------------13743
13727
12546
róg
róg
róg
---------------------------------12843
12698
12648
trąbka
trąbka
trąbka
---------------------------------12245
12693
12170
12655
puzon
puzon
puzon
puzon
INSTRUMENTY HISTORYCZNE – II stopień
Poniedziałek, 27.06.2016 r. Sala 283
Godzina
10.00
10.20
10.40
11.00
11:20
12368
13705
12667
12567
12827
12:10
12:30
12:50
13:10
13:30
13:50
13771
12706
12154
12764
12270
12477
Rozgrywanie
sala 313
Godzina
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12:40
13:00
13:20
13:40
NIU
12368
13705
12667
12567
12827
-------------------------------13771
12706
12154
12764
12270
12477
Specjalność
fagot barokowy
flet traverso
flet traverso
flet traverso
klawesyn
PRZERWA 11:40-12:10
lutnia
lutnia
skrzypce barokowe
skrzypce barokowe
skrzypce barokowe
skrzypce barokowe
Egzamin
sala 283
Specjalność
12368
13705
12667
12567
12827
fagot barokowy
flet traverso
flet traverso
flet traverso
klawesyn
-------------------------------13771
12706
12154
12764
12270
12477
lutnia
lutnia
skrzypce barokowe
skrzypce barokowe
skrzypce barokowe
skrzypce barokowe
INSTRUMENTY JAZZOWE, KOMPOZYCJA Z ARANŻACJĄ,
WOKALISTYKA–
II stopień
27.06.2016 r.
Godzina
09:40
10.00
10.20
10.40
11.00
11:20
11.40
12.00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
Specjalność
saksofon
fortepian
fortepian
fortepian
fortepian
fortepian
gitara basowa
gitara basowa
gitara basowa
kontrabas
kontrabas
kontrabas
NIU
12838
12489
12771
12521
13393
12816
12580
12643
10790
12670
12552
12529
PRZERWA 13:40 – 14:40
12670
13709
13688
13785
12586
12849
12661
12771
12521
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17.00
17:20
17:40
18:00
18:20
gitara jazzowa
gitara jazzowa
gitara jazzowa
gitara jazzowa
harmonijka
perkusja jazz.
trąbka
kompozycja
kompozycja
kompozycja
wokalistyka
wokalistyka
12487
12690
12472
ORGANY – II stopień
28.06.2016
Godz.
sala 184
Przygotowanie do
egzaminu
Aula Nova
Egzamin wstępny
12538
12641
13308
11:35
12:00
12:25
12:50
12538
12641
13308
AKORDEON - II STOPIEŃ
28.06.2016
Rozegranie
GODZ.
SALA 295
Egzamin
GODZ.
SALA Prezydencka
12:50
12568
13.10
13.10
12609
13.30
12568
13:50
12609
13:40
----------------------------

Podobne dokumenty